Samenvatting Aansprakelijkheidsrecht jaar 1

H.2 Aansprakelijkheid voor eigen gedrag op grond van art.6:162

14. Het wettelijk systeem

De grondslag van de schadevergoedingsverplichting van art.6:162 is de toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon. De verplichting tot schadevergoeding ontstaat slechts indien de schade een gevolg is van de onrechtmatige gedragingen van een persoon: ’Een ieder draagt in beginsel zijn eigen schade’.

Er is een onderscheid tussen enerzijds de kwalificatie van het gedrag van de dader dat als onrechtmatig moet kunnen worden aangemerkt, en anderzijds de voorwaarden voor toerekening van dit onrechtmatige gedrag aan de persoon van de dader.

15. De onrechtmatige gedraging

Een schadeveroorzakende gedraging is onrechtmatig als het:

 • Een inbreuk op een recht is. (Bv. maakt een lamp waar iemand anders een octrooi op heeft)
 • Een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht is. (Bv. rijdt in strijd met het Regelement verkeersregels en verkeerstekens op de stoep met een scooter en rijdt iemand anders aan)
 • Een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. (Bv. een kelderluik laten open staan waar iemand vervolgens invalt)

16. De toerekening

Een onrechtmatige gedraging kan aan de dader worden toegerekend als de dader schuld heeft. In lid 3 van art.6:162 staat schuld als belangrijkste voorwaarde voor toerekening voorop. De dader moet toerekeningsvatbaar zijn.

Maar ook als hij dat niet is kan toerekening ook mogelijk gemaakt worden in gevallen waarin er sprake is van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming.

Een tweede mogelijkheid om de dader toch verantwoordelijk te stellen voor zijn onrechtmatige gedrag zonder dat er sprake is van schuld is dat er gesproken kan worden van ‘een oorzaak welke krachtens (…) de in het verkeer geldende opvattingen’ voor rekening van de dader komt.

17. Aansprakelijkheid van rechtspersonen

Orgaantheorie:Handelingen van degenen die optreden als orgaan van een rechtspersoon worden gezien als een handeling van die rechtspersoon. Als in het kader van dat optreden onrechtmatig wordt gehandeld kan de rechtspersoon daarvoor ter verantwoording worden geroepen en aansprakelijk worden gesteld.

Vereenzelvigingstheorie: gedragingen van een niet-formeel bevoegde persoon kunnen toch aan die rechtspersoon worden toegerekend omdat zij in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van die rechtspersoon hebben te gelden.

18. De onrechtmatigheid van de gedraging en de betekenis van de rechtvaardigingsgrond

In lid 2 van art.6:162 hebben ze het over een voorbehoud, hiermee wordt de mogelijke aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond bedoeld. De  aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond heeft tot gevolg dat een... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Sem_H
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
17
Selected Categories
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering