College Constitutioneelrecht jaar 1

College constitutioneelrecht

Week 1

Thema 1: democratische rechtsstaat in context

Constitutioneel recht = Recht betreffende de  instellingen en vormen van openbare machtsuitoefening over burgers

Staatsrecht = Recht betreffende de  instellingen en vormen van openbare machtsuitoefening over burgers in de staat. De staat is een organisatie die met voorrang boven andere organisaties effectief gezag uitoefent over een gemeenschap van mensen op een bepaald grondgebied.

Belinfante: “De staat is een organisatie die met voorrang boven andere organisaties effectief gezag uitoefent over een gemeenschap van mensen op een bepaald grondgebied. De gemeenschap heeft een gemeenschappelijke cultuur en is een rechtsgemeenschap.”

Het eigene van Nederlands staatsrecht

 • Grondwet alleen van relatief belang
 • Geen rechterlijke toetsing van de wet aan de Grondwet; met onderworpenheid van wetgever, bestuur, en rechter onderworpen aan de Grondwet!
 • Weinig ideologie
 • Openheid naar internationale rechtsorde
 • Belang van de eenheidsstaat als decentrale staat

Bronnen staatsrecht

 • Internationale verdragsbepalingen en EU-recht, met name ‘klassieke’ mensenrechten
 • Statuut voor het Koninkrijk
 • Grondwet
 • Wet
 • Lagere wetgeving
 • Decentrale regelgeving (m.n. provinciale en gemeentelijke verordeningen)

Kenmerken democratie

 • “Regering door het volk”
  • Verantwoording
  • Meerderheidsbesluitvorming

Kenmerken rechtsstaat

 • Grondrechten
 • Legaliteit
 • Machtenscheiding
 • Rechtspraak

 

 

 

 

Week 2 Regering en parlement (I)

Democratie: regering van en voor het volk door het volk namens het volk.

Vormen van democratie

 • Rechtstreekse democratie: door het volk zelf
  • Sterke vormen: (grond)wetgevende volksvergaderingen
  • Meer gematigd:
   • Bindende burgerinitiatieven
   • Bindende correctieve referenda
    • Voorstel tot wijziging Grw en invoering van een bindend correctief referendum
    • In eerste lezing aangenomen
 • Zwakkere vormen:
  • ‘Inspraak’
  • Niet bindende referenda
   • Wet raadgevend referendum (2014)
  • Niet-bindende burgerinitiatieven
   • Zie art. 132a RvOTK
 • Vertegenwoordigende democratie: namens het volk

Correctief raadgevend referendum

 • Referendum na
 • Opkomstdrempel van 30%
 • De uitslag van een referendum geldt als een raadgevende uitspraak tot afwijzing, indien een meerderheid zich in afwijzende zin uitspreekt (art. 3)

 

Uitgezonderde wetten waar geen referendum over gehouden kan worden(art.5)
Onder andere:

 • Grondwetswijzigingen (eerste lezing-wetten)
 • Koningschap
 • Koninklijk huis
 • Begrotingswetten

 

Problemen

 • Juridisch raadgevend maar feitelijk bindend?
  • Mogelijke oplossing
 • Lage drempel
  • Maak beslissend niet de opkomst maar hoeveel stemmen tegen wet
 • Corrigerend besluit moet wel representatief zijn
  • Maak beslissende % van kiesgerechtigden (in verhouding tot laatste TK verkiezingen)
 • ... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Sem_H
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
21
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan