Samenvatting Hoofdlijnen Inleiding in de rechtswetenschap Rechten jaar 1

Grondslagen van het recht, Hoofdlijnen

Inhoud Hoofdlijnen

 1. H1. Recht
 2. H2. Indelingen in het recht
 3. H3. Rechtsbronnen
 4. H14. Strafrecht: algemeen
 5. H15. Strafrecht: de delictsomschrijving
 6. H16. Strafrecht: wederrechtelijkheid en schuld
 7. H5. De organisatie van de staat: rechterlijke organisatie
 8. H17. Strafprocesrecht: algemeen
 9. H18. Voorbereidend onderzoek en eindonderzoek in strafzaken
 10. H9. Privaatrecht: vermogensrecht
 11. H10. De overeenkomst
 12. H11. Onrechtmatige daad
 13. H12. Sancties in het vermogenrecht
 14. H4. De organisatie van de staat: wetgevende en bestuurlijke
 15. H7. Bestuursrecht
 16. H8. Rechtsbescherming tegen de overheid en bestuursprocesrecht
 17. H20. Internationaal recht
 18. H21. Recht der internationale organisaties
 19. H22. Internationale procedures inzake mensenrechten

H1. Recht

Sociale regels

 • Groepsregels: bepalen hoe de leden van de groep zich hebben te gedragen
 • Morele regels: bevatten normen en waarden die betrekking hebben op fundamentele levensvragen
 • Regels van beroepsethiek: geeft aan hoe het beroep op een juiste en zorgvuldige manier uitgeoefend moet worden

Rechtsregels en sociale regels staan niet altijd naast elkaar.

Functies van het rechtssysteem

 1. Het scheppen van sociale orde.
 2. Het bevorderen van niet-gewelddadige conflictbeslechting
 3. Het garanderen van de individuele ontplooiing en autonomie van burgers.
 4. Het bewerkstellingen van een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van schaarse goederen in de samenleving.
 5. Het kanaliseren van sociale verandering. Veranderingen op een geordende manier teweegbrengen.

Functies van staatsorganen

 • Wetgeving: de belangrijkste functie is het vaststellen van algemene regels.
 • Bestuur: de algemene regels realiseren –uitvoeren en toepassen-
 • Rechtspraak: overtredingen beoordelen

Soorten rechtsregels

 • Gedragsnormen: kunnen een gedraging gebieden/verbieden of toestaan.
 • Sanctienorm: een regel die aangeeft wat degene die zich niet aan een gedragsnorm houdt te wachten staat. Gedragsnormen en sanctienormen zijn dus vaak aan elkaar gekoppeld.
 • Bevoegdheidsverlenende normen: geven staatsorganen de macht om rechten en plichten vast te stellen of bepaalde handelingen te verrichten.

Positiviteit, gelding en effectiviteit van recht

 • Positiviteit: het recht dat in een bepaalde gemeenschap door mensen vastgelegd of erkend is. Met het kenmerk dat het door mensen is vastgesteld onderscheidt het zich van het ideale recht. Het ideale recht is het recht dat men wenst en nastrevenswaardig vindt.
 • Gelding: als een rechtsregel gelding heeft dan houdt dit in dat een rechtsregel op een bepaalde plaats en tijd voor een bepaalde groep personen aanspraak op gehoorzaamheid heeft.
 • Effectiviteit: hiermee wordt bedoeld dat het recht in het algemeen daadwerkelijk gehoorzaamd wordt dan wel daadwerkelijk toegepast of gehandhaafd wordt.

 ... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Sem_H
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
34
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan