The Learning Brain - Torkel Klingberg H1

Samenvatting wordt nog verder aangevuld. 


Hoofdstuk 1 is voor iedereen beschikbaar, overige hoofdstukken alleen voor donateurs. 

Hoofdstuk 1

Het onthouden van instructies is een vaardigheid die zich wendt tot het werkgeheugen. Maar het werkgeheugen heeft maar een beperkte capaciteit, en bij kinderen is deze nog kleiner als bij volwassenen. Dit zien we terug in de moeite die kinderen hebben om instructies te onthouden; hoe langer de instructie hoe waarschijnlijker dat het vergeten wordt.

In simpele situaties (zoals bijlage vergeten) zullen veel mensen zeggen dat ze gewoon niet gefocust waren. Dat is in zekere zin juist, omdat het werkgeheugen en aandacht nauw met elkaar verbonden functies zijn.

De Britse psycholoog Alan Baddeley, ontwikkelaar van het werkgeheugen model, noemde het liever ‘werk aandacht’ in plaats van ‘werkgeheugen’. Er zijn drie verschillende soorten aandacht te onderscheiden:

 • Arousal attention
  Aandacht vanuit opwinding, varieert van slaperigheid tot paniek
 • Stimulus-driven attention
  Door een stimulus gedreven aandacht, deze aandacht wordt onvrijwillig getrokken door iets onverwachts of bijzonders. Of die zomaar in ons hoofd opkomen.
 • Controlled attention
  Geregelde aandacht, zoals concentreren op een specifieke taak.

Deze laatste overlapt met het werkgeheugen, omdat we ons altijd moeten herinneren waarop we ons moeten concentreren. We houden de informatie ook in ons kortetermijngeheugen door dat we er continue op gefocust zijn.

Het werkgeheugen van de Nynashamn kinderen

In het dagelijks leven maken we veelvuldig gebruik van het werkgeheugen om ons iets te herinneren. Binnen onderzoek gebruiken we het juist voor de meer kunstmatige taken, ze lijken zinloos maar hebben bewezen in staat te zijn om te meten hoeveel een individu kan onthouden in zijn of haar geheugen. In Nynäshamn (Zweden) werd een onderzoek gedaan naar het verbale en visuele werkgeheugen. Voor de verbale test lazen we een reeks nummers op die de kinderen achterstevoren moesten opnoemen. Wanneer het lukte werd er elke keer een nummer toegevoegd aan de reeks, tot het kind 50% of meer fout deed. Dat was een teken dat de max van het werkgeheugen bereikt is.

Voor de visuele werkgeheugen taak werd een computerprogramma gebruikt dat met een 4x4 vierkant (16 hokjes) waarin cirkels verschenen, de kinderen moesten de volgorde onthouden en herhalen.

In de grafiek (figuur 1.1.) zijn de resultaten zichtbaar. Twee conclusies hieruit: (1) er is een enorme toename van het werkgeheugen gedurende de kinderjaren. (2) Er is een enorme individuele variatie, wat zelfs bij combineren van tests niet verdwijnt (ligt dus niet aan achtergrond factoren).

Vervolgens is geanalyseerd of de resultaten op de geheugentest gerelateerd waren aan de reken en lees prestaties van de kinderen op school. De sterkte van afhankelijkheid wordt weergegeven met een correlatiecoëfficiënt (r). Waarbij 0 betekend geen relatie en 1 totale afhankelijkheid. De correlatie tussen wiskundige vaardigheden en het visueel ruimtelijk werkgeheugen bleek hier 0.62: zeer hoog. 40% van de verschillen tussen de wiskundige prestaties van kinderen valt te wijten aan het werkgeheugen. Er werd eveneens een sterke correlatie gevonden met het verbale werkgeheugen, redeneren en leesvaardigheid. Het visueel-ruimtelijk werkgeheugen bleek de belangrijkste voorspeller voor wiskundige ontwikkeling van kinderen, niet alleen voor beter maar ook snellere prestaties. Tussen jongens en meisjes bleek geen verschil, ondanks dat er honderden mensen meegenomen waren in de test. Het geslacht is volgens dit onderzoek geen verklarende factor.

Ook begrijpend lezen is gemeten in een reeks test, kinderen moesten een tekst lezen en vragen beantwoorden. De prestatie hierop werden zowel met het verbale als het visuele werkgeheugen geassocieerd, niet met het langetermijngeheugen. Toch is langetermijngeheugen wel van belang voor het begrijpen wat woorden betekenen, maar deze resultaten suggereren dat de variatie in langetermijngeheugen geen invloed heeft op het niveau.

De enorme variatie in capaciteit van kinderen is een cruciale factor om in gedachten te houden voor leerkrachten.

Cathercole deed onderzoek naar kinderen met slecht werkgeheugen. Zij hebben moeite met instructies en daarnaast hebben met wiskunde en rekenen. Veel leerkrachten schrijven dit af aan: “niet gefocust”, “niet opletten”. Geen een leraar klaagde over het slechte geheugen van de kinderen.

Veel van de symptomen die bij een slecht werkgeheugen horen, worden geassocieerd met aandachtsproblemen (ADHD). Deze symptomen kunnen in twee categorieën opgedeeld worden: (1) hyperactiviteit en impulsief gedrag (onvermogen om stil te zitten) en (2) aandachtsproblemen. Aangezien werkgeheugen en aandacht overlappende begrippen zijn geven kinderen met een laag werkgeheugen vaak ADHD-symptomen.

Een diagnose voor ADHD is dus niet gelijk aan “kinderen met een laag werkgeheugen”. Daarom heeft Gathercole een aparte vragenlijst ontwikkelt: The Working Memory Rating Scale. Hiermee wordt het vermogen om instructie te onthouden en mee te nemen geobserveerd.

Deze kinderen bleken zichzelf ook lager te scoren op zelfvertrouwen en schalen zichzelf lager op het gebied van ‘personal power’, de mate waarin een persoon invloed heeft op zijn of haar omgeving. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien ze continue worstelen met de kernvakken in de klas. Helaas kan dit tot een negatieve spiraal leiden.

Rosemary Tannock heeft een methode ontwikkeld speciaal voor kinderen met werkgeheugen problemen. Ze focust zich op het opleiden van leerkrachten over het werkgeheugen, en de gevolgen voor schoolwerk hiervan.

Het onderwijs biedt een scala aan strategieën om kinderen te ondersteunen bij het leren, ondanks een slechter werkgeheugen. Meestal is dit gericht op het verminderen van de eisen aan het werkgeheugen, door de informatielast te verminderen (kortere instructies, foto’s als hulpmiddelen). Een andere manier is het aantal afleidingen verminderen door bijvoorbeeld met koptelefoons te werken. De druk op het werkgeheugen wordt dan tot het minimum beperkt. Een andere benadering is het werkgeheugen vergroten (zie H9).

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: DesireevanderVeen
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer