Hoorcollege aantekeningen 'forensische psychopathologie' 2015-2016

Disclaimer: Aantekeningen uit eigen gebruik let niet op spel- taal- typfouten. 

 

HC 1 FPP het juridisch kader

 

Artikel 39 strafrecht: strafuitsluitingsgrond ontoerekeningsvatbaar. Een verdachte is niet strafbaar wanneer het ten laste gelegde feit hem ten gevolge van een psychische stoornis niet kan worden toegerekend.

Andere strafuitsluitingsgronden bijvoorbeeld noodweer, hetzelfde geld als je uit waanbeelden een delict begaat omdat je denkt dat de duivel je achterna zit ofzo omdat dit in zo’ n alternatief universum zit zegt de rechter dan dat dit dus geen taak voor het strafrecht.

Soms weet je niet of een stoornis de oorzaak was, je hoeft dit dan niet te kunnen uitsluiten maar juist het bewijzen anders wordt iemand gewoon als gezond veroordeeld.

 

Twee soorten stoornissen volgens de wet:

Gebrekkige ontwikkeling: aangeboren of tijdens de jeugd opgedaan

Ziekelijke stoornis: verstoring die tijdens het leven is opgelopen

Het gaat dus niet alleen om organische ziekten.

Deze definities van een stoornis staan niet zo in de DSM omdat de gedragskundige classificaties steeds veranderen en anders moet je het recht steeds aanpassen en het is ook heel maatschappelijk gebonden. Dus zo willen de rechtsgeleerde zeggen nou gedragskundigen mogen stoornissen definiëren die dan in de wet aangenomen worden maar de wet houdt het dus breed.

 

Beoordeling van de strafrechter

Hij kijkt naar individuele verdachte (dus als de wetenschap zegt dat een groep mensen crimineel is ofzo dat heeft dan geen toepassing bijvoorbeeld het gebruik van antidepressiva. Dit is allemaal echter nog heel vaag en groep gebonden, je moet dan kunnen bewijzen dat die pillen de oorzaak van de moord waren en dat is heel erg lastig). Ook kijk je alleen naar specifieke strafzaken dus je kan een gestoorde persoon niet tbs geven voor een winkeldiefstal ook al is deze persoon een gevaar dus straffen zijn altijd gebonden aan wettelijke strafmaxima.

Als mensen in het strafrecht komen is de kans groot dat ze daar niet meer uitkomen omdat ze uit de samenleving getrokken worden, ze hebben niets meer te verliezen etc. Dus de mededeling dat iemand gevaarlijk is is niet genoeg de rechter moet weten wat voor soort gevaar het is omdat een groot deel van de criminelen een gevaar vormt. Dus er moet een verband zijn tussen de pathologie en het gevaar. Plus soms zijn mensen over het algemeen helemaal niet gevaarlijk maar ineens getriggerd worden dus als iemands relatie misloopt en ineens de mand de vrouw vermoord, daar kan je ook naar de pathologie kijken en wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Dit kan allemaal meegenomen worden in de sanctiebepaling.

Het feit dat een straf soms de recidive kans alleen maar vergroot staat niet centraal, het feit dat deze straffen mensen schade aanbrengt is eigenlijk de bedoeling dus preventieve straffen staan niet centraal, het is dus dubbel je wil een sanctie opleggen en ze afschrikken en het voorkomen voor de volgende keer.

 

Getuige-deskundige

Deze heeft een andere rol dan de rechter hij moet op basis van wetenschappelijk niveau de rechter informeren en moet dus ook vermoedens waar nog niet genoeg bewijs voor is bijv. Antidepressiva. De deskundige zegt gewoon hoe het is wat de oorzaken zouden kunnen zijn en de rechter moet beslissen wat hij hiermee doet en risico’s nemen. Het verschilt dus ook per ernst van de zaak. Dus er is een verschil in verantwoordelijkheid en in positie tussen deskundige en rechter. Je moet als deskundige ook aangeven als je deskundigheid ophoudt. De deskundige moet dus ook zeggen als ze vinden dat het helemaal niet pathologisch is, mensen kunnen heel gevaarlijk zijn omdat ze misschien wel delicten plegen door politieke overtuiging maar dat is niet per se een stoornis en dat kan heel counter intuïtief zijn. Bijvoorbeeld de asielzoeker die zich in brand steekt het is heel makkelijk te zeggen nou hij was depressief dat is een soort maatschappelijke geruststelling ipv zeggen dat ze zo klem gezet zijn dat ze echt niet verder konden. Ook met terrorisme is het geruststellend er een stoornis aan te verbinden maar is niet per se het geval. Verder moet deze ook individueel kijken.

Er is een nieuwe wet die een aantal maatregelen heeft ingevoerd met betrekking op de deskundige in strafzaken bijvoorbeeld mensen toetsen of ze wel deskundig genoeg zijn en de grenzen van iemands deskundigheid definiëren. Deskundigen moeten zich ook verantwoorden waarom ze een bepaalde methode gebruiken. Je moet ook de beperkingen aangeven en zo heeft de rechter wat meer inzicht in de onzekerheid marges.

 

Stoornis ten tijde van het delict

Was er tijdens het delict sprake van een stoornis je begint met onderzoeken altijd op het moment zelf maar dit is wel belangrijk. Mensen met een stoornis denken anders, dus wat je wil doen is de rechter duidelijke maken hoe die persoon denkt en inzicht geven in hoe zei denken over het algemeen. Dit is relevant bij het begrijpen van een delict. Jongen vermoord iemand hij heeft autisme en kan niet een stap verder denken. Hij wist dat er ergens een rijke boer was en gaat er naartoe en belt aan. Maar toen had de boer hem al gezien en toen dacht de jongen oh shit dat was niet de bedoeling. Normaal zeg je dat dit soort dingen ingecalculeerd zijn maar die jongen kon dat niet voorzien en er niet over nadenken. En zo ging het stap na stap verder escaleren tot moord.

Maar als je het kan begrijpen is het dan ook een excuus. Het feit dat de stoornis een rol heeft gespeelt zegt niet hoeveel dit het delict heeft beïnvloed. Als iemand zonder inlevingsvermogen een inbraak pleegt maakt dat het makkelijker. Dus is die stoornis dan een excuus, nee want je wist prima waar je mee bezig was. Maar het heeft wel een rol gespeelt want iemand met een normaal ontwikkeld geweten had misschien meer afwegingen gemaakt. Het feit dat die stoornis een rol speelt betekend niet altijd dat dit ook de verantwoordelijkheid van mensen veranderd.

Door de stoornis erbij te halen kan je ook een voorspelling maken over het risico op herhaling.

 

Juridisch uitganspunt

Iemand is toerekeningsvatbaar en verantwoordelijk en er hoeft niet te worden aangetoond dat de stoornis geen rol speelde. Het gaat om de relatie tussen de stoornis en dit specifieke delict. Dus als iemand zijn partner vermoord en dan het huis verbrand om sporen te wissen zou dat eerste een stoornis kunnen zijn en het tweede is dan wel een hele overwogen keuze.

Er wordt ook niet gekeken naar half toerekeningsvatbaarheid in de wet het is of wel of niet, gedragskundige zijn het hier niet mee eens en vinden dat er nog een groot grijs gebied is.

 

 

Maar wat is toerekeningsvatbaar?

Gedragsdeskundige bezwaren erover

De vrije wil bestaat niet determinisme, neuropsychologen bijvoorbeeld zeggen dat je altijd voor geprogrammeerd bent en dat mensen dus geen keus hebben. Dat zou een probleem worden want kan je dan nog wel mensen verantwoordelijk stellen.

De strafwet heeft het even pragmatisch gemaakt en zeggen kijk er zijn spelregels en als je je daar niet aan houdt dan mag je gesanctioneerd worden (angst voor sancties vrije wil?)

Maar het recht wil vooral weten niet hoe vrij is iemand om te handelen, maar hij wil weten of er een stoornis is en op wat voor manier een persoon hier last van zou kunnen hebben. Want iedereen heeft een ander karakter maar we zijn er wel over een dat sommige karakters zo erg afwijken dat het een stoornis is.

Verder vinden deskundigen dat rechtsgeleerden veel te dichotomie denken en alleen dus wel of niet. Maar het gaat dan ook niet om het verklaren van het delict maar om aan toegeven wat de stoornis is en wat voor consequenties het heeft.

Is het wel de taak van de deskundige om iets over toerekeningsvatbaarheid te zeggen want het is een normatief begrip niet wetenschappelijk. Het zijn geen feiten wat wel en niet de verantwoording van mensen afneemt. Het is een term heel maatschappelijk en tijdgebonden. Het is geen statisch begrip. Dus hoe wetenschappelijk is het? Maar een diagnose is ook niet waardevrij en feitelijk. Met verslavingsziekte gaat er een bepaald gen aan en als je afgekickt bent dan blijf je toch vatbaar omdat dat gen niet uitgaat, dus dit is best interessant maar dat betekend nog niet dat we niet van ze mogen eisen dat ze het niet hanteren of niet achter het stuur gaan dronken. Je probeert de info zo aanreiken zodat de rechter de verantwoordelijkheid kan bepalen.

Het feit dat een stoornis belangrijk is voor de gevaar taxatie net als die persoon die eigenlijk maar een half jaartje vast zou hebben gezeten en toen tbs heeft gekregen en daar al 60 jaar zit omdat hij zo gevaarlijk is. Het kan ook weleens voorkomen dat iemand met verlof dingen doen die niet door de beugel kunnen en dit stagneert de re-integratie.

 

Vraagstelling

Is er sprake van een psychische stoornis? Op het moment dat iemand onderzocht wordt. Ze moeten de stoornis beschrijven. Je moet niet het delict zelf als basis van je diagnostiek nemen ook al kan je je niet voorstellen dat iemand die gezond is dat zou kunnen doen maar als je er al van uitgaat dat de dader gestoord is kom je toch wel tot een diagnose. Plus de persoon kan ook nog onschuldig bevonden kunnen worden. Bijvoorbeeld de asielzoeker die geen geschiedenis had en die niet gewelddadig was vermoorde zijn vriendin en de politie. Hij was wanhopig en wilde niet weg had niet geslapen etc. Maar als je hier dicht op gaat zitten dan zeg je snel dat iemand een stoornis heeft.  Sommige zeiden dat hij een psychose had maar wat zegt dat heel veel psychotische mensen zijn helemaal niet agressief. Je kunt dus niet zomaar zeggen dat iemand alleen door de psychose dat deed maar ook door die paniek wanhoop etc. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand altijd alles ontkent maar in dit geval echt onschuldig is.

Stoornis tijdens tenlastegelegde?

Je hoeft het niet uit te sluiten.

Is er een causaal verband?

Het is voor de strafrechter niet het primaire doel om hulp te verlenen en je moet dus goede argumenten leveren. Je moet als deskundigen beargumenteren waarom je mensen hulp zou moeten verplichten, je moet niet pragmatisch denken wat je iemand gunt en wat je nuttig lijkt want het is wel een plicht. Je kijkt dus ook naar de juridisch relevante aspecten van een stoornis. Je kijkt hoe iemand de wereld ziet, maar ook naar het vermogen van handelen. Je moet ook kijken naar de keuzes die mensen maken, als jij een vuurwapen mee hebt en dan buitenzinnen raakt en dan iemand doodschiet dan is dat ook belangrijk is om te overwegen. Bijvoorbeeld de tolbert zaak, door amfetamine in een psychose geraakt is en zijn kinderen vermoord en bijna zijn vrouw. Hij was narcistisch en zo maar hij was ook verslaafd aan die drugs. Je zou kunnen verdedigen dat hij dus niet risico’s adequaat kon inschatten of zichzelf overschat. De deskundige zeiden dat de culpa causa (drugs) niet gebruikt konden worden en hij wel toerekeningsvatbaar was. Maar andere zeiden dat er niet meer narcistische mensen verslaafd waren dan normale dus dat je die link niet per se kan helpen. Maar op zich kan je nooit een link leggen tussen de hele groep en de persoon. Je moet dus een inschatting geven hoe belangrijk je dit verband vindt. En uiteindelijk was het recidive gevaar zo groot dat zelfs met dit kleine verband tussen drugs en de stoornis dat hij in tbs moest. Maar aan de andere kant kun je zeggen ja hij moet gewoon geen drugs gebruiken dat heeft hij zelf in de hand.

Kraggenburg arrest, het wordt gedragskundig niet altijd goed geïnterpreteerd, de rechter hoeft niet te kijken hoe het verband in elkaar zit dus als hij een vermoeden heeft dat er iets niet goed zit kan hij gewoon tbs geven. Maar dat is iets anders dan dat deskundigen niet naar de causaliteit kijken want de rechter heeft een hele andere verantwoordelijkheid.

Robby E: het hof gaat een juridische grens over. De man had een gokverslaving en hij ging een overval plegen en dat was al eerder gebeurd en na drie maanden gebeurd hetzelfde beide met dodelijke afloop. Het hof zei nou je bent wel toerekeningsvatbaar de stoornis heeft geen rol gespeelt jij had geld nodig. Het is hier wel een grote vraag of deze twijfel of dit niet een brug te ver is van wanneer je tbs kunt opleggen.??

 

Hc 2 FPP

 

Psycholoog is geen medicus en die werkt vanuit een meer wetenschappelijk kader (dan de psychiater denk ik). Demonstratie college met gedetineerde niet ethisch.

 

Voorgeschiedenis

Lombroso, hij deed onderzoek naar de geboren misdadiger de geboren delinquent. En je zag dat er een scheidslijn ontstond tussen meer aandacht naar de dader. Niet alleen het gepleegd hebben van een bepaald delict is belangrijk maar ook de persoonlijkheid van de dader. Lombroso keek naar uiterlijke kenmerken vast te leggen over wat er in de persoon schuilging (schedelvorm doorlopende wenkbrauwen). Deze uiterlijke kenmerken hebben lang doorgewerkt in de psychologie en de psychiatrie en hebben veel invloed gehad. Vroeger werden de schedelmaten etc in de rapporten beschreven dit heeft ongeveer een jaar of 15 geduurd en vrij snel veranderde deze gedachte. Maar de invloed van deze studie is nog steeds wel merkbaar vooral als je kijkt naar relatievorming bijvoorbeeld. 

 

Personen

Hamel: eerste voorzitter van het Psychiatrische-Juridisch gezelschap (medeoprichter). Tbr (voor de tbs, ter beschikkingstelling van de regering) een soort tussenliggende optie tussen psychiatrisch ziekenhuis en gevangenis.

Jelgersma: heeft een belangrijke rol gespeelt bij het toepassen van gedachten van lombroso is het strafrecht. Het is bijzonder dat hij diverse jaren later in het strafrecht wat meer aandacht heeft gevraagd voor het gedachtegoed van de psychoanalyse.

Henri van der Hoeven: gestichtspsychiater, van de hoeven kliniek is een van de instellingen die ontwikkeld is in de tijd van de Utrechtse school.

Rosier: in de periode met de vraag: te ziek voor gevangenis te gezond voor ziekenhuis? Hij brak vaak in en was psychisch niet helemaal goed maar in zekere zin werd hij gezien als een soort draaiduur crimineel. Hij had steeds kort durige opnamen en dan weer aangehouden etc. Hij brak op een gegeven moment in om opgenomen te worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Gevangenis of ziekenhuis? Mede door deze man is tbr ten leven geroepen in het strafrecht boek ook de psychopaten wet genoemd.

Pieterbaan: belangrijke rol gespeeld als het om behandeling van psychische patiënten gaat en niet alleen maar opsluiten. Dit heeft geleid tot de oprichting voor een aantal instellingen voor psychische patiënten bijvoorbeeld: van de hoeven in Utrecht pieterbaan centrum etc.

 

Klinieken

Mensen die ernstig gestoord waren tijdens een delict werden gezien als gevaar voor personen en goederen en werden overgebracht naar het Rijk krankzinnigengesticht. Het was lastig om criminelen op te nemen in een normaal psychiatrisch ziekenhuis want mensen willen het niet hebben want het is een soort gebrandmerkte groep. Er wordt snel gewezen naar forensische ziekenhuizen ook al is het gevaar vaak niet zo groot. Nu hebben ze soms speciale ziekenhuizen of speciale afdelingen.

Behandeling van zulke ziektes kan je niet alleen in gesloten inrichtingen te doen je moet ze toch bewegingsvrijheid geven en daar ze vrijheid in geven om die behandeling vorm te geven. Het is essentieel wil je mensen behandelen dan zal je toch dat buiten de muren van de inrichting moeten laten uitvoeren.

Mesdag kliniek veel meer op persoonlijk niveau in plaats van het groepswerk dat gebruikt werd in de Van de hoeven kliniek (Utrecht).

Gansstraat Utrecht: instituut voor terbeschikkinggestelden.

Al deze klinieken zijn wel enigszins geüniformeerd en worden instaat geacht alle patiënten te kunnen behandelen.

Sinds 1971 zie je dat het veroordeelde vaak nu de nadruk ligt op agressieve delinquenten in plaats van vermogens delinquenten die dus tegenwoordig wel toerekeningsvatbaar verklaard worden en we er weinig vertrouwen in hebben in het behandelen van deze groep.

 

Papendrechtse strafzaak

Bijzonder omdat een relatief beperkt delict… er is een vechtpartij het loopt hoog op en uiteindelijk worden er 37 getuigen gehoord behalve de verdachte zelf en die 37 werden ook onderzocht psychiatrisch. De rol van de psychiatrie werd hier helemaal overdreven en zon man heeft alle rapporten in de rechtszaak verscheurd. Dit is een voorbeeld waar de toenamen van de psychiatrie duidelijk tot een halt is geroepen

 

Gerrit achterberg

Schrijver die verliefd was op zijn hospita en de dochter van de hospita vermoord heeft, hij is nog als patiënt gebruikt bij demonstatie colleges en hij is uiteindelijk tbs veroordeeld. Hij heeft toen van de directie de gelegenheid gekregen om verder te schrijven en zijn talenten te kunnen uiten hij kreeg een speciaal stukje bieb.

 

Persoonlijke geschiedenis context en psychopathologie

In de psychopathologie gaat het niet alleen om uiterlijke kenmerken maar ook hoe mensen zichzelf beleven en dat is van groot belang bij de diagnostiek. (been breken zie je aan de buitenkant). Het is van belang om naar de persoonlijke levensgeschiedenis te kijken en dat aandacht te geven. Jaspers vind deze geschiedenis een belangrijke bron van informatie, de etiologie is van groot belang juist ook voor de behandeling. Het is belangrijk waardoor iemand aan een ziekte lijdt (bijvoorbeeld verslaving geeft een heel ander beeld dan wanneer schizofrenie erfelijk in de familie zit).

 

Predisponerende etiologische factoren in de biografie

Opvoeding en trauma’s en hoe iemand ter wereld is gekomen en de wijze waarop ouders zich opstellen tegenover hun kind (is het een gewenst kind) kunnen belangrijk zijn voor latere ontwikkeling. Ernstige gebeurtenissen trauma’s etc kunnen mensen wel schaden maar dat hoeft niet het is geen causaal verband. Verlating kan ook van grote invloed zijn op het welbevinden van mensen en de vraag komt dan wat voor verlating gaat het? Kinderen die een ouder verliezen in een ongeluk, wat betekend dat voor de opvoeding hoe is dat opgevangen etc. In de psychopathologie is veerkracht belangrijk hoe reageren verschillende mensen op verschillende dingen. Ook als hoe gaat het ouderlijk gezin om met ziekte en dood. En dingen als mishandeling en seksueel misbruik. Zie slides.

Maar wat is de rol van die stoornis en hoe zou je die op het spoor moeten komen. Het is afhankelijk van de aard waarin het onderzoek voorkomt.

Crisisbeoordeling: geen gelegenheid geen tijd voor uitvoerig onderzoek bijvoorbeeld als iemand suïcidaal is.

In hoeverre is het gene wat iemand verteld over zijn leven wel betrouwbaar. Iemand kan zijn levensverhaal vertekenen door sociaal wenselijkheid en als je tbs wil voorkomen moet je wat terughoudender zijn. Deze diagnostiek vergt dat je als verschillende mensen die diagnose doen op dezelfde persoon moet dat wel overeenkomen met elkaar.

Biografie, omwille van betrouwbaarheid moet je zoveel mogelijk verschillende bronnen gebruiken en niet alleen de verdachte zelf spreken maar ook personen uit de omgeving.

Dit onderzoek is wel retrospectief. Het vergaren van info bij iemand waar het over gaat (autoanamnese vs hetroanamnese) en bij meerdere mensen.

Ontwikkelingsanamnese bijvoorbeeld seksueel, hoe was de seksuele voorlichting en ontwikkeling etc is belangrijk voor een zedendelict. Onderzoek naar psychische functies (impulsiviteit, geheugen, redeneren, motorische functies, taalontwikkeling) dit zijn aparte functies die belangrijk zijn om zicht te krijgen op een situatie. Cognitieve en intellectuele functies als die achterblijven heeft dat een direct verband met de omgang van kinderen met leeftijdsgenoten.

 

Biografie als historie en als innerlijke levensgeschiedenis

Ook goed om te kijken hoe de persoon alles zelf ervaart en hoe hij zichzelf beschouwd ten opzichte van zijn omgeving.

 

Psychische stoornis als sociale constructie, maar ook het strafbaar feit als sociale constructie.

Een stoornis is ook een afspraak die gemaakt is met deze verschillende domeinen. Wanneer is er sprake van een stoornis, daar zijn afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld in het wetboek van strafrecht staan allerlei strafbare feiten uitgebreid beschreven en dat is ook zo voor de DSM etc. Er is een verschil tussen een psychische stoornis en een diagnose. Een diagnose zegt niets over het ontstaan van zon ziekte, de DSM zegt daar niks over. Het is dus een soort afspraken boek het zegt niets over het verloop en ontstaan van zon stoornis.

 

Gluren

Voyeurisme ofzo is een stoornis, fixeren op een lichaamsdeel. Gluren is spieken stiekem kijken zonder dat iemand er weet van heeft iemands privacy schenden op ongepaste momenten kijken (fysieke opwinding). Normaal vs deviant gluren:

Het gaat om waarnemen

Zien

Kijken

Observeren

Heimelijke

De ander heeft er niet meteen weet van

Gluren wordt pas pathologisch als het gaat om waanbeelden denk ik?

En strafbaar

Film: Stoneherst asylum 

 

Hc 3 FPP

 

Weinig voeling hebben met de mensen om je heen psychotische stoornissen.

La finta semplice

Hij houdt veel van muziek en hij ontmoette wouter op een kamp die beter was dan hem en hij organiseerde soms een muziek samenkomst. Hij was heel enthousiast en gedreven hij zag muziek als de wereld en de rest was maar decor. Hij ging naar het conservatorium en die man niet maar ze hielden contact. Hij was excentriek en ‘s ochtends kreeg hij muesli met water en er was ook nog een zwerver in zijn kamer die over de paus etc. liep te lullen. Die vriend hij ging mee met hem naar een opera en zijn vriend stond op midden in de opera en zei hoe kunnen jullie hier christenen hiernaar kijken. En toen ging hij op straat allemaal mensen aanspreken over god etc. Hij is ineens vertrokken naar canada en heeft alles achtergelaten om een evangelie te vertellen en een paar weken later was hij daar in een inrichting.

Hij was niet zo zeer bijzonder maar ook problematisch en hij had hulp nodig. Het contact dat ze hadden was nog maar 1 wegs en het was lastig te zien dat hij alle controle kwijtraakte.

 

Relevantie van een stoornis in het strafrecht

We zitten niet in een daadstrafrecht want dan zouden handen afgehakt worden als er een brood gestolen wordt, we willen ook weten waarom iemand het doet, zelfverdediging en mishandeling kunnen hetzelfde zijn maar de reden is heel anders.

 

Wat is een psychotische stoornis

 Kenmerkt zich door psychotische ontregeling. Het gaat om een toestandsbeeld wat op dit moment aanwezig is, er is nu sprake van. Dit kan variëren van duur en ernst. Schizofrenie psychotische episodes komen keer op keer terug en in de levensloop zie je een afnamen aan mogelijkheden wordt erger door de tijd heen.

Dat wat je ziet voelt hoort etc. Wordt een geheel en dat gaat bij ons automatisch maar het is een heel subtiel proces. Maar zelfs wij focussen onze aandacht op 1 ding en missen andere dingen. Als je je radio zacht zet kan je de zinnen invullen maar als je de zinnen verkeerd invult dan hoor je iets heel anders.

Deze desorganisatie het verbreken van de banden tussen denken voelen en waarnemen etc. Ze zien iets of horen stemmen of ze denken wat op de radio te horen over zichzelf. Positieve symptomen wordt zo genoemd omdat dit erbij komt. Negatieve symptomen dingen die eraf gaan. Het interpreteren van de wereld gaat fout.

Schizofrenie is het verlies van verbanden, niet een gespleten persoonlijkheid het gaat om het verlies van de banden in je ervaring van de wereld.

Het is onduidelijk wat er achter psychotische stoornissen zit je ziet alleen kenmerken van de buitenkant.

Je krijgt geen schizofrenie als je middelen gebruikt maar er is wel een verhoogde kans maar als je schizofrenie hebt dan verhoogd dat ook het risico op middelen misbruik.

Etiologie wat is de oorsprong? 

Het gaat over kwetsbaarheid je kunt genetisch kwetsbaar zijn als 1 van je ouders het heeft heb je meer kans maar niet 100% andere dingen zijn problemen tijdens zwangerschap, middelen gebruik tijdens adolescentie, een verstoorde aanleg van het centraal zenuwstelsel (als baby heb je heel veel hersencellen en er zijn nog geen verbanden en nog niks is afgesloten maar als dat wel gebeurt kan dat fout gaan en dan heb je verkeerde verbindingen prunign) , biochemische afwijking ( dopamine stopt de episoden) en stukjes van een onopgeloste puzzel want waarom 1 wel en de ander niet.

 

Differentiaaldiagnose

Stemmingsstoornis met psychotische kenmerken (heel heftig depressief met een verkeerd beeld van alles)

 

Typisch ziektebeloop

Prodormale fase: het gedrag veranderd een beetje maar het valt niemand echt op, mensen trekken zich terug etc.

Bij mannen gebeurt het eerder dan bij vrouwen, bij mannen voor dat ze gaan werken en voor ze sociale status hebben opgebouwd daarom is bij mannen vaker dat ze op straat belanden en ze hebben geen diploma en zo daarom is de uiting bij vrouwen vaak minder omdat de context anders is vrouwen hebben al een diploma gezin etc en de zorg is dus anders.

De volgende 5-10 jaar: meer psychotische episoden je wacht steeds maar tot de volgende komt

Latere fase: er is zoveel vervlakking en verbrokkeling en de mogelijkheden van mensen zijn weg. Ze zitten in een zorg instelling en de zorg is blijvend.

 

Nathaniel Ayers

Zie slides

Kijk opdracht:

Maatschappelijke omstandigheden

 

Hoe spreekt hij

Mompelend snel zonder te stoppen (gedesoriënteerd constante stroom van gedachte), geen concentratie, had niet echt contact op het begin met de man

Hoe beleeft hij de werkelijkheid

Heel erg verwarrend, probeert steeds alles te snappen, hij gaat door op klanken en letters etc. En het gaat niet per se om inhoud maar die connectie.

Maakt hij nog contact met de werkelijkheid

Apologies for my appearence

 

Je krijgt ongefilterd alle waarnemingen binnen en je kan die verder nergens aan verbinden

 

Forensische aspecten

Psychoses zijn niet hetzelfde als gevaarlijk zijn maar het risico als je psychotisch wordt is veel groter. De mensen die dichtbij staan en willen helpen zijn degene die de klappen opvangen. Veel mensen zijn niet agressief maar trekken zich in angst terug en deze angst zorgt weer voor agressie. Je kunt tot overlast zorgen doordat je veel geluid wil maken om de stemmen te overstemmen en misschien verwaarloos je jezelf en je omgeving etc.

 

Omar

Groeit op in een groot berbers gezin, hij verliest een broertje en er wordt niet over gesproken. Hij krijgt contact met het hoge en dat is nog niet heel apart maar hij was wel een buitenbeetje. Als tiener ging hij roken en ook cannabis. Op zijn zeventiende komt hij naar Nederland, je kan je wel aanpassen maar je wordt niet Nederlands meer. Maar hij leert de taal krijgt vrienden en hij doet het redelijk goed. Hij gaat middelen gebruiken en dat is duur dus hij gaat de prostitutie in. Dit geeft ongetwijfeld een afwijkend beeld van hoe je naar jezelf kijkt en hoe je jezelf seksueel ontwikkeld, maar er wordt stoer over gepraat. Hij wordt veroordeeld en krijgt ruzie met zijn vader en gaat dan naar een café en slaat iemand anders neer. Hij maakt zijn opleiding niet af en wordt drugsdealer en daar heb je wel wat capaciteiten voor nodig. Hij trouwt p zijn 25e krijgt kinderen. Op zijn dertigste wordt hij veroordeeld voor drugshandel en hij brengt een lange tijd door in een isoleercel want hij vormt een probleem voor zichzelf. Hij komt na een tijdje vrij en pendelt tussen zijn familie en zijn moeder. Hij heeft een boodschap en die moet hij overbrengen. De ggz zegt dat hij psychotisch ontregeld is maar zijn familie wil hem verzorgen en de hulpverlening ziet hem dus over het hoofd. Hij ziet zichzelf als een profeet en heeft daar ook bewijs voor, zijn moedervlekken. En hij zag overal bewijzen, hij zoekt geen werk meer en hij kan deze drugshandel ook niet meer. Zijn moeder is klaar met hem en zegt dat hij geen profeet is en hij valt zijn moeder aan hij verstopt zich op het dak van het huis. Maar wordt opgepakt. De mishandeling van zijn moeder wordt hem ten laste gelegd, en een paar jaar eerder had zijn vrouw een aangifte tegen hem laten vallen maar dat was niet weg en het was dus duidelijk dat hij altijd wel agressief was. Maar de psychiater werd erbij gehaald. \

 

Milieuonderzoek

Iemand kijkt naar iemands omgeving vrienden familie en hoe functioneert iemand in de afgelopen tijd.

Groepsobservatie

Dit leert erg veel zeker als mensen niet meewerken, omar wilde wel meewerken omdat hij moest bewijzen dat hij een profeet was en dit is een beetje misbruik want je moet iemand de keus geven om niet mee te werken.

 

Zijn idee dat hij een profeet is is niet per se heel raar want iedereens zelfbeeld correspondeert ook niet altijd met de werkelijkheid maar dat betekend niet altijd dat je een waan hebt. Een waan past niet bij je cultuur je verbindt begrippen met elkaar die niets met elkaar te maken hebben en je verliest het begrip dat andere mensen dit niet kunnen voorstellen of er anders over denken. Hij ontspoort steeds op een psychotische manier hij krijgt grootheid ideeën wordt agressief etc. Hij wist door het onderzoek dat toen hij nog niet psychotisch was dat hij altijd al agressief was dus je kan niet altijd zeggen dat het allemaal met de ziekte te maken heeft. Maar oké hij is dus wel psychotisch maar had die klap die hij zijn moeder gaf te maken met die ziekte. 

 

Hc FPP 4

 

Waarvoor hebben we gevoelens nodig?

Je hebt emoties nodig om de wereld om je heen te begrijpen, wat is het belang voor mij wat is het belang voor de ander. Het geeft ook een waardeoordeel aan situaties. Zonder emoties of goed afgestemde emoties verdwalen we in deze wereld en loopt het slecht met ons af. Als de emoties ontregeld raken kun je dus in problemen raken.

Emoties hebben hun plaats in de hersenen, de hypothalamus en de thalamus en zitten midden in de hersenen wat betekend dat het heel belangrijk is en dat dieren het ook hebben. Het begrijpen van die emoties is een laag daarom heen al weer, een cognitief ding.

 

Zijn emoties irrationeel of zit er logica achter?

Als er wat gebeurd in je context en een appel op je doet dan bepaald je afkomst en je opvoeding en hoe jij in elkaar zit hoe je reageert op dit appel.

 

Als er een auto op je afkomt dan ga je meteen weg want je weet dat dat niet goed is als er hangjongeren op je afkomen doet dat een ander apel op je want je voelt je bevreesd en niet op je gemak maar je gaat niet wegrennen. Een emotie geeft dus aan wat belangrijk is voor je.

 

De wet van de sterkte van de realiteit, de kracht van emotie is gerelateerd aan hoe reëel je iets vind bijvoorbeeld een film dan denk je nou oké maar als je voor het eerst een film ziet is dat veel heftiger want ook al weet je dat het nep is je hebt toch nog een reactie erop.

De wet van verandering en gewenning, als je ergens aan wend worden dingen al minder spannend lesgeven.

 

Stemming en affect

Je kan zeggen nou het gaat een beetje slecht en dan wel lachen van iets grappigs op straat of je kan zeggen het gaat goed maar op dit moment is er iemand dood dus nu even niet

Stemming is als achtergrond en affect is een onmiddellijke reactie op interne of externe prikkels. Dus je kan verdrietig zijn en lachen of blij zijn en huilen.

 

Stemmingsstoornis

Het is best normaal als je stemmingen wisselen want dat heeft iedereen wel als ze bijna tentamen hebben of bijna op vakantie gaan. Een stemmingsstoornis is een langdurige afwijking in de fluctuatie van stemming, met disfunctioneren tot gevolg en lijdensdruk voor de persoon of diens omgeving en er is geen duidelijke oorzaak voor (ZIE SLIDE).

 

Bipolaire stoornis

Hypermanie is een fase je hebt geen hulp nodig je hebt veel energie slaapt misschien wat minder maar het is niet problematisch maar wel anders dan de sombere buien. Je bent impulsief en het gaat niet alleen om vrolijk maar kan ook boos zijn het is een opgeblazen stemming.

 

Postpartumdepressie

Treed op na de bevalling, vaak is dit een voorbode van verdere ontregeling in de loop van het leven.

 

 

 

Depressieve stoornis

Kernwoord is het woord remming, in de zin van de wereld om je heen gaat door maar jij valt stil vanbinnen je energie gaat op je concentratie is minder dingen die je leuk vind zijn niet leuk meer, plannen die je had kan je niet meer uitvoeren en je idee van toekomst valt ook stil.

       - Anhedonie je hebt geen zin meer in dingen

       - cognitief gaat over de denkende aspecten

Negatieve denkschema’s als ik een toets minder goed maak ben ik dus heel dom want ik doe niks goed

Conatief gaat over willen en de drive die je hebt om dat te doen

Lichamelijke klachten

2 tot 5 procent van de mensen die je tegenkomt lijden aan depressie.

Het beeld van depressie veranderd door de tijd. De huisvrouwen moeten wel gewoon hun werk aan kunnen en als ze dat niet kunnen zijn ze depressief dus moet je er pillen aan geven. Als je er niet fris en fruitig uitziet dan is dat depressief en moet je prozac slikken. Is behandeling bedoeld om te voldoen aan een bepaald ideaal of om een ziektebeeld te bestrijden. Het moet dus niet afhankelijk zijn van wat op dat moment hip en happening is maar het moet echt een afwijking zijn.

 

Als je angstig en depressief bent kom je niet echt in aanmerking met relevante forensische situaties. Maar

Verhogen van medicatie heeft zelden tot nooit een goed effect op de depressie, alleen op de symptomen.

 

Toen ze in de gevangenis zat werd ze ineens heel manisch (bipolaire stoornis) en de advocaat gaat in hoger beroep.

 

Bipolaire stoornis

De classificatie is arbitrair want je werkt met kenmerken en aan de andere kant zit er dus gedachte achter. Dus bij 1 heb je manische episoden en 2 depressieve episoden afgewisseld met hypomane episoden.

Manie

Verhoogde stemming

Verhoogde activiteit

Opgeblazen zelfgevoel

 

ZIE SLIDES

 

Waar komt het vandaan?

Er is een heel duidelijke genetische link (getest door tweeling studies etc) de kwetsbaarheid voor de stoornis is heel duidelijk erfelijk bepaald.

SLIDES

 

Behandeling

Je moet geen antidepressiva geven want dit lokt een manische episode uit. Wel geef je stemmingen stabilisatoren (lithium bijvoorbeeld) benzodiazepines (rustgevende medicatie) psycho-educatie: hoe richt je je leven zo in dat je nog kan leven en hoe kan je je aandoening accepteren en toch doorgaan.

 

Hoger beroep 3 jaar na de ten laste gelegde feiten

Er zijn een aantal factoren die een rol hebben gespeeld; het toestandsbeeld, haar persoonlijkheid en de gezinsrollen, het conflict dat er was en het medicatie gebruik.

Er is sprake van een bipolaire stoornis maar ze was depressief toen ze het delict pleegde. Wanhopig suïcidaal. Die stemming kan uitgelokt worden door de medicatie. Deze conclusie vindt de rechter onvoldoende onderbouwd.

 

Angst en posttraumatische stressstoornis

 

Julie wordt aangerand door een bediende toen ze 4 jaar was, daarna overlijdt de vader snel en als ze 5 jaar is verhuist ze naar Nederland en wordt ze gediscrimineerd. Moeder gaat dood als ze 8 is en ze zegt dat de moeder altijd onaardig was en ze worden onder verschillende gezinnen ondergebracht. Ze wordt als ze 9 is seksueel misbruikt en alcohol gevoed. Als iemand aardig is voor je wordt je misbruikt dus hulpverlening hielp niet zo goed en ze was werkeloos. Maar ze krijgt een appartement en de buurman misbruikt haar ook onder het mom van ik heb je geholpen. Ze wil niet dat iemand dit ziet dus gaat ze vaak naar hem dat het niet in het openbaar is. Ze wil dat dit contact stopt en steekt de man met een mes als ze dronken is. En belt 112.

Hij ging dit onderzoeken en zei vertelde dat het in het begin wel oke was want ze kreeg cocaine en kon haar verhaal kwijt maar hij ging steeds haar vaker lastigvallen en toen ging ze maar naar hem toe. Daar kreeg ze altijd bier en hij bedreigde haar nichtje (die dichtbij woonde) hij kwam steeds dichterbij en zei dingen als ze is goedkoper dan een hoer doe nu maar wat voor je geld. Toen de politie kwam zei hij ook ja dit was voor wat hoort wat. Hij kwam steeds naar d’r toe en toen ging ze het klaar was en hij zei nee dat kan niet en ging haar slaan en zei zegt dat ze uit zelfverdediging hem neerstak. (Assertiviteitscursus hielp niet zo) noodweer is niet hetzelfde als toerekeningsvatbaarheid. De omstandigheden horen niet bij de psychische diagnose.

 

Ze leefde in veel angst en ze kon haar eigen leven daardoor niet handhaven. Seksueel overschrijdend handelen en de dood bij kinderen kan een hele diepe angst veroorzaken. Ze had een gestagneerde persoonlijkheidsontwikkeling. Ze was als tiener op straat en had nooit de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Ook gebruikte ze middelen en dat was als middel om gevoelens te verdoven.

 

Posttraumatische stress disorder

Je hebt het zelf ontwikkeld of gezien bij andere dreiging doodernstige verwondingen seksueel geweld. Je kunt ptss aantonen in de hersens de amygdala is verstoord wat angst reguleert.

 

Bij juli waren er voldoende elementen van ptss maar er is onvoldoende zicht verkregen op het daadwerkelijke verloop. Je moet het deels doen met een hypothese en met het beeld van wat je nu van haar ziet. Wat hij weet van haar dat ze zich erg onderdrukt was door de buurman en de zus verifieerde dit. Het terecht komen in zo’n situatie is en onderdeel van haar persoonlijkheid idee zo misvormd is dat ze telkens bij hulpverleners komt die niet echt hulpverlenend is. Ze zoekt bij de verkeerde mensen steun. Ze is zwakbegaafd, en heeft dus gebrek aan cognitieve middelen om zich te redden in het leven en je hebt dus hulp nodig, zei zocht deze hulp bij de verkeerde mensen door deze vervorming van haar persoonlijkheid en ze gebruikte middelen.

Ze gaat waarschijnlijk weer in dezelfde situatie komen, ze kon agressief reageren en ze had niet voldoende in huis om zichzelf te redden.

 

 

Hc FPP 5

 

Tbs is vooral een beschermingsmaatregel behandeling komt pas op de tweede plaats. Mensen kunnen behandeling ook weigeren en niet meewerken.

In Nederland was er altijd een voorsprong op de forensische psychopathologie (in vergelijking tot België).

Problematiek van totale instituties (goffman), grootschalige instellingen waar mensen verblijven die wonen werken en vrijetijdsbesteding op 1 plaats uitvoeren in tegenstelling tot het normale leven dan doe je dat op verschillende plaatsen. Het is niet altijd gedwongen verblijf mensen kunnen daar ook vrijwillig verblijven. Het betreft instellingen zoals, gevangenissen, verpleeghuizen (oudere en gehandicapte bijv.), klooster, kazerne, tbs-kliniek, psychiatrisch observatiekliniek, weeshuizen en kostscholen.

De functie van deze instellingen (klooster terugtrekken uit de samenleving en god vereren, gevangenisstraffen weghouden van de samenleving afschrikken, leger een organisatie waarin het vooral gaat om training opleiding en scholen) allemaal instellingen met veel mensen (inmates) die afhankelijk zijn van de staf die daar werkt er is dus een belangrijke afhankelijkheidsrelatie.

 

Het gaat om instellingen met een populatie waarbij de hechting in zekere zin van toepassing is. Het gaat om mensen die in een vroeg stadium te kampen hebben gekregen met attachment problemen. De band tussen ouder en kind wordt al op vroege leeftijd verstoord of is gestoord. Deze prille relaties van mensen zijn belangrijk voor het ontwikkelen van een vertrouwensband. Als dit niet gebeurt zie je dat dit in levensfase daarna dit als een boemerang terugkeert in de problematiek in de pathologie. Het gaat vaak om mensen die ook verschillende instellingen doorlopen bijvoorbeeld jeugdzorg verslavingszorg tbs. Deze mensen worden voortdurend overgeplaatst van de ene naar de andere instelling. Dit staat haaks op de mogelijkheid om zich te hechten door de tijd heen.

 

Verblijf in een huis van bewaring (penitaire inrichting zowel als gevangenis)

Het gaat in eerste plaats om een macho organisatie, gedetineerde verblijven in deze plekken die vooral een stoer beeld van zichzelf laten zien en kwetsbaarheid in emotioneel en fysiek opzicht wordt hier niet getolereerd. Dit is een bijzonder kenmerk van een verblijf in zo’n instelling. Dit maakt het ook lastig voor mensen met een psychische stoornis zichzelf overeind te houden. Een macho organisatie bereid zich nog verder uit in een nadrukkelijke hiërarchie (onder gedetineerde). Iemand die veel geld heeft en heeft kunnen genieten op een tropisch eiland staat hoog, ook mensen die narcistisch en nog iets staan hoog. Onderaan staan mensen die zich hebben vergrepen aan vrouwen en kinderen.

 

Gedetineerde die verblijven in een huis van bewaring komen daar terecht nadat ze opgepakt zijn en niet meer in de politiecel zitten. Er is een grote mate van onzekerheid en onduidelijkheid. Niet alleen in het juridisch kader maar ook in het kader van gezin en relaties. Door personeel wordt nauwelijks onderscheid gemaakt tussen verdachte en dader in dit soort instellingen. Het dagritme wordt sterk bepaald door verveling en men drinkt veel koffie om de tijd te doden. Je zit lang in je cel en je gaat dus overdag slapen en dan is je nacht en dag ritme verstoord en omgewisseld.

 

 

Bijzondere condities van de zorg in detentie

Gestoorde mensen worden geplaatst op de ‘very intensive care’ en zij worden erg afgezonderd. Privacy is in deze instellingen beperkt. Als je kijkt naar de van hoeve kliniek (Utrecht) is er een belangrijk groepsklimaat de groepsbenadering is daar zeer belangrijk zodanig dat je nauwelijks informatie over je eigen doen en laten voor jezelf kunt houden bijvoorbeeld met betrekking tot de index delicten (waarom zit je daar). Dit is niet overal zo heftig als hier. Binnen instellingen wordt je ook steeds overgeplaatst naar verschillende afdelingen.

 

Vloeibare tijden – liquide samenleving

Vroeger werd er gesproken over opname opneming en afgelopen jaren steeds meer over instroom doorstroom en uitstroom. Dit benadrukt de liquide ontwikkeling die zich in deze instellingen voordoet. Verbazingwekkend is dat door die jachtigheid van het bestaan dat veel mensen die we tegenkomen in inrichtingen kunnen de mensen die daar ook echt zitten kunnen dat niet bijhouden. Dit heeft te maken met een tekort aan intelligentie vaak. We komen deze complexiteit van het maatschappelijk verkeer veel tegen en vooral mensen in het gevangeniswezen komen hiermee in aanraking. Het aantal gedetineerde met licht verstandelijke handicap is duidelijk toegenomen de laatste jaren (je moet een beetje slim zijn om van Utrecht naar Middelburg te komen met het ov).

 

Milas dekkers

Kakkerlakken slakken en poezen nestelen zich graag in kleine ruimtes, ze verlangen allemaal naar geborgenheid net als de mens. De Thigmofili (zoek maar op).

 

Schizofrenie man in filmpje (moeder en vader vermoord), stoornis die lange tijd duurt waarin de realiteitstoetsing in episode lange tijd verstoord is. Psychofarmaca is in de laatste eeuw toegenomen. Toen deze man werd opgenomen waren er nog geen longstay plekken maar daar zou hij wel thuishoren want hij zit er al lange tijd en is ondertussen wel wat uitbehandeld. Er is sprake van een zekere mate van hospitalisering ‘behoren tot het meubilair’. Dit is een duidelijk voorbeeld van iemand die in een longstay afdeling had geplaatst mits die er al was.

 

Filmpje over pedofiel, hij weet dat het uitvoeren van pedofiele gevoelens niet kan een niet mag maar hij vindt wel dat hij recht heeft op pedofiele gedachte en hier niet van af komt. Het gaat hier erom of je de keuze die gevoelens tot uitvoering te brengen wel in de hand hebt.

 

Verkrachter, auditieve hallucinaties. Kans op terug val is erg groot. Bevels hallucinaties. Het is beperkt gebleven bij verkrachting maar hij zegt zelf zelfs dat hij ook iemand zou kunnen vermoorden. Tbs zou opgelegd moeten worden. Depot medicatie, je krijgt het eens in de zoveel tijd in gediend en dan komt er een stof vrij. Een periodieke injectie net als de prikpil en de tussenliggende periode neemt het lichaam langzaam de stof op. Antipsychotica wordt het veel gebruikt en de prikpil dus etc.

 

 

 

 

Leefklimaat

De positieve invloed van het verblijf kan consequenties hebben voor de periode na het verblijft. Als het gunstig werd beleefd zie je dat het risico op recidive werd verminderd. Daar ligt dus een belangrijke angel om dat leefklimaat te verbeteren.

 

Met betrekking tot het verblijf van instellingen zijn er een aantal factoren die van groot belang zijn:

Contacten tussen personeel en ingeslotenen na mate je in contact bent en blijft met gedetineerde krijg je steeds meer zicht op eventuele uitbraak plannen en gemoedstoestanden die de betrokkenen kan beïnvloeden en veiligheid ofzo. Het heeft een voorspellende en inschattende waarde. Net als het eerdergenoemde afhankelijks relatie van gedetineerde en verzorgers dat is van cruciaal belang hoe het verblijf in deze inrichting wordt bevonden

Autonomie, hoe autonoom zijn mensen nog? Het toekennen van autonomie is belangrijk voor het beleven van een instelling

Contacten met de buitenwereld en familiare relaties, sommige willen in detentie geen bezoek van thuis en sommige wel.

Veiligheid: in hoeverre is de veiligheid en geborgenheid goed bewaard in de gevangenis en huis van bewaring. Dus beschermd tegen pesten en andere machocultuur en hiërarchische verbanden want deze mensen zijn kwetsbaar en hebben maar beperkte intelligentie en zijn dus snel het mikpunt.

Zinvolle dagbesteding, permanente verveling heeft te imaken met tegen wil en dank opgesloten zijn en veel mensen kunnen zichzelf niet vermaken. Ze kunnen niet werken of studeren ofzo. Dit is een groot probleem in detentiecentra (ook voor vreemdelingen)

Fysieke welbevinden in hoeverre is de fysieke conditie binnen die inrichtingen gewaarborgd (sport en medische voorzieningen en voeding) belangrijke factoren die kunnen bijdragen aan het leefklimaat van die instellingen.

 

 

Hc 6 FPP

 

Het is belangrijk dat alles wat hier verteld wordt, in het veld van de parafiliëen, veranderd door de tijd.

Voor zover we weten is er geen onderliggend persoonlijkheidspatroon dat kenmerkend is voor een bepaalde seksuele geaardheid. Op een of andere manier is die seksuele smaak niet verbonden met de persoonlijkheid.

Je moet niet alleen kijken naar of het juridisch mag want dat verandert door de tijd heen.

Furverts mensen die zich verkleden als dier omdat dat de beste stimuli is om seksueel opgewonden te worden, dat geeft ook aan dat het een parafilie is want het gaat erom tot wat je structureel seksueel aangetrokken bent.

 

Parafilie zou bij 62,4% van de mannen voorkomen/ ze zouden erover fantaseren en maar 1,7% zou daar ook last van hebben.

In de Zweedse studie laat zien dat als je ook vraag of dat hun sterkste voorkeur is en het ook echt verlangen en niet alleen fantaseren etc.  Dan wordt het al een stuk lager. Er kan dus een groot verschil zijn tussen waar je fantaseert en wat je ook doet.

Inhoud, sterkte, en centraliteit (belangrijkste meest voorkomende ect) is belangrijk wanneer je kijkt naar parafilie.

Het is overigens lastig te kijken of al deze onderzoeken cross cultureel generaliseerbaar zijn door cultuureffecten.

 

Parafiliëen als die sterker of centraler zijn kunnen ze een risicofactor vormen voor seksueel geweld mits deze parafilie al seksueel geweld in zich heeft, dat furvert zijn zal natuurlijk nooit gewelddadig zijn.

 

Er is een onderscheid tussen parafili en een stoornis. Het is pas een stoornis als het schadelijk is/ distress geeft aan het individu of schade aanbrengt aan een ander. Er is nog geen onderscheid tussen welke parafilie geclassificeerd zou moeten worden als stoornis en wat ge-onpathologiseerd zou moeten worden.

Waarom is homoseksualiteit geen stoornis meer is, in 1973 hebben 100000 Amerikaanse psychiaters besloten met een democratische stemming dat homoseksualiteit geen stoornis meer is.

DSM is gepacificeerd en zegt eigenlijk oké parafilische stoornis is een stoornis

Alternatief gezichtspunt: wat een onzin al dat gepathologiseer, bijvoorbeeld de man die seks heeft met paarden, hij is blij paarden blij mensen om hem heen weten het. Wat is dan het probleem? Het is niet normaal en het probleem voor mensen met parafilie is niet hun parafilie maar hoe mensen er mee omgaan. Wij in onze samenleving maken er een probleem van.

Hij voorspeld dat over 10 of 15 jaar we weer naar een minder restrictief beleid gaan en zeggen nou parafilie is toch gewoon normaal (psychologisch gezien niet statistisch).

 

Fundamentele gezichtspunt pathologiserende perspectief op de parafilieen, het komt door hechtingsproblemen bijvoorbeeld of andere dingen die mis gingen in de jeugd.

Steeds meer mensen zeggen kijk het is fundamenteel biologisch tot stand gekomen en opvoeding doet er verder helemaal niks aan.

DSM kijkt ook heel sterk naar de biologische neurologische ontstaan van parafilie.

Maar in hoeverre kan je dan mensen verantwoordelijk houden als dat allemaal biologisch bepaald worden.

 

Bio pathologische zienswijze

Wat kan je eraan doen om parafilie veranderen?

Hormonale interventies, het idee hierachter is dat een van de problemen is dat seks stuurt naar gedrag en dat is niet zo makkelijk tegen te gaan maar dat kan je stil leggen door de brandstof voor deze stuwing stil te leggen, dus als je geen stofje hebt om seksueel verlangen te genereren neem je de neiging om er wat mee te doen weg en de sterkte van het verlangen. Een belangrijk punt hiervan is dat de persoon nog steeds de stoornis heeft en nog steeds hetzelfde is en dezelfde gedachtes heeft alleen worden ze minder sterk en wordt de neiging om er wat mee te doen minder. Er zijn heel veel bijwerkingen van dit middel.

Kanttekening aan formed concent: je kan het bij adolescenten niet zomaar gebruiken want dan zijn de botten nog in ontwikkeling en ten tweede hoe veel is de formed concent waard als je kan kiezen tussen heel je leven opgesloten zitten of toch maar dat middel nemen.

 

Psycho farmacologische interventies

Geen onderzoek wijst dit aan. Zie slides

 

We weten niet waar het vandaan komt maar wel hoe we het kunnen reguleren en de laatste 20 jaar zijn mensen zich toch gaan interesseren voor waar het nou vandaan komt.

Genetische factoren en hormonen

Er is geen empirisch bewijs of heel weinig empirisch bewijs voor dat dit zo werkt. Het is dus heel aannemelijk om ervan uit te gaan dat dat het genetisch is maar je moet dus wel uitkijken. Er was onderzoek dat bewees dat een klein deel genetisch bepaald zou zijn van pedofilie. En mocht dit echt zo zijn dan is het lastig om mensen verantwoordelijk te houden voor hun genen maar er is op het moment nog heel veel ruimte over in de verklaring.

 

Neurobiologische component

Een klein beetje hogere prevalentie bij mensen met parkinson, multiple sclerose, dementie

We weten nu dat een deel van de parafile beelden van mensen met parkinson komen omdat ze medicijnen voor die ziekte slikken.

 

Neurobiologische model

Seksuele opwinding is de kern van attractie van de parafilie die samen met een aantal psychologische functies zorgen voor de parafilie maar je kunt ook kijken naar achterliggende factoren. Namelijk excitatie systeem je zoekt seksuele situaties op en heeft iets te maken met testistoron. En inhibitatie is iets van je gaat ook geen seks hebben in deze zaal dus dat geeft aan ?????? zelf regulatie systeem

Het is dus een zeer complex systeem en niemand snapt er iets van want al die psychologische functies en excitatie en inhibitatie werken samen ofzo

 

Pedofilie in de hersenen

Als je naar de hersenen kijkt, zijn er twee grote theorieën en ideeën over pedofilie/parafilie. Mensen hun zelf regulatie systeem werkt niet zo goed en dan gaat het naar een ander deel in de hersenen wat eten slapen en seks reguleert en als dat het ook niet kan reguleren komt het naar buiten. 

Iets met witte grijze stof verkeerde verbindingen/koppelingen. Maar twee onderzoeken zeiden wat anders dus eigenlijk kunnen ze nog helemaal niks vertellen.

 

 

Hc 7 FPP

 

Iq normaal persoon tussen de 85 en 115, 100 is gemiddeld de standaarddeviatie is 15 dit is ongeveer 60% van de bevolking. Nog een standaarddeviatie van het gemiddelde af 80% heb je dan gedekt en 2 of meer is 95% en hoogbegaafde zit dus 2% rechts en laag begaafdrechts.

 

In de forensische wereld geld deze verdeling niet, er is wel een soort normaalverdeling onder de geteste populatie, maar die verdeling schuift naar links het gemiddelde is dan misschien wel 85. Er zijn in het forensische veld dan meer zwakbegaafde mensen en de diagnostische apparaten zijn daar niet op afgestemd, die gaan uit van dat de gemiddelde mens het begrijpt. En om dat dan een beetje te verhelpen dan moet een onderzoeker er goed naast blijven zitten en helpen want dingen als dubbele ontkenning zijn al heel lastig voor zwakbegaafde mensen.

Als je niet doorhebt dat je in het rechtssysteem zit of wat er aan de hand is als je wat fout hebt gedaan. Dan kun je snel spreken van geestelijk gehandicapt. Maar omdat de stappen met 15 gaan zijn er veel tussen liggende niveaus in deze niveaus. Daarbij hanteert bijvoorbeeld de DSM-iv van andere grenzen van zwakbegaafdheid (80) etc. En daarbij zijn IQ testen ook heel verschillend en die pakken dan misschien wel stapjes van 10. Dus het is heel belangrijk te bekijken vanuit wat voor referentiekader dit wordt besproken.

Welke invloed heeft de omgeving op de ontwikkeling van het iq, iq bevindt zich niet in een vacuum ons handelen vind plaats in een omgeving en er is een interactie tussen beide. Niemand weet hoe die interactie is. En er zijn heel veel verschillende percentages die wat proberen te zeggen over hoeveel procent erfelijk is maar die zijn niet heel nuttig. Je wordt geboren met een bepaalde bandbreedte aan intellectuele capaciteiten, of eigenlijk vanaf het moment van conceptie begint die bandbreedte zich te ontwikkelen en die bandbreedte heeft iets te maken met de ouders maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Zodra die kinderen geboren zijn merk je dat ze sneller of minder snel dingen leren maar dat hangt ook af van wat er met ze wordt gedaan en of ze intellectueel gestimuleerd worden. Met een gemiddelde bandbreedte wordt je door heel veel stimulatie nog steeds niet hoogbegaafd en andersom ook niet tenzij je jarenlang drugs gebruikt of een auto ongeluk hebt gehad. Met drugs zie je het niveau gewoon dalen want dan maakt iemand zijn hersens kapot. Bij kinderen is een IQ meting onbetrouwbaar want ze zijn nog in ontwikkeling, het fluctueert nog vanaf 16/18 stabiliseert het en vanaf 30 gaat het zakken. Bij kinderen neemt het hoe dan ook toe maar misschien wel grillig. Als je zwakbegaafd bent dan stijgt je IQ als kind veel sneller en kom je sneller bij je piek en op je 30e daalt je IQ ook heel sterk weer.

 

Erfelijkheidsstudies, domme mensen moeten uit de samenleving gefokt worden dat werkt niet want het was dus helemaal niet altijd erfelijk maar ook verdachte ze groepen mensen van dom zijn die niet dom waren.

Rassen bestaan niet meer want sinds de kolonisatie zijn mensen het met iedereen gaan doen en is dat over. Maar zwarte mensen zouden 10 punten lager scoren dan blanken. (Gold) maar hij had nog geen manier om iq te testen

Binet had dat wel en keek naar het verschil tussen mentale en kalenderleeftijd bekijken en de mentale leeftijd was dan het aantal goede  antwoorden. Maar een probleem is dat 14 een mentale leeftijd heeft van 13 is veel minder dom dan bij 3 vs 2 jaar. Dat is in klinische zin veel zorgwekkender want je leert veel sneller als je jong bent. Maar de verschilscore is dan hetzelfde. Op lage leeftijd krijg je een onderschatting op de ernst van een afwijking.

Iemand had daar een oplossing voor Terman, die zei dat je de mentale leeftijd moet delen door de kalenderleeftijd x 100. Maar nu was het probleem de hoogst mogelijke mentale leeftijd ligt rond de 16 jaar en dat zou betekenen dat lasje ouder wordt je steeds dommer wordt.

Wechsler, heeft een oplossing voor alles en heeft het deviatie IQ bedacht dat we nu gebruiken. Je vergelijkt het gemiddelde van de leeftijd categorie met de behaalde standaard score. Het liefst vergelijk je ook sekse want vroeger gingen vrouwen niet naar school.

 

WAT IS IQ

Spearman academische intelligentie is misschien niet wat je intelligentie in weze is het is een concept het is een construct en dat is een soort motor achter de intelligentie. Dit kun je alleen afleiden van een iq test het is de motor achter al het handelen en het maken van een iq test.

Wechsler: je moet intelligentie niet zo nou opvatten als alleen intellectuele vaardigheden maar je moet het opvatten als een aspect van de persoonlijkheid van zijn geheel. Er wordt altijd al onderscheid gemaakt tussen intelligentie enerzijds en persoonlijkheid anderzijds maar het heeft heel erg met elkaar te maken. Hij heeft ook een test ontwikkeld waar je dit kan zien.

Bijvoorbeeld een sub-test die heeft woordenschat en dan is de vraag wat betekend ontbijt. Dat kan op veel verschillende manieren uitleggen.

Zo is ochtendeten heel praktisch en heel analytisch en de tweede is heel praktisch en inefficiënt maar het is beide wel de volle punten waard.

Dat eet ik nooit zegt dan dingen als de vraag niet beschrijven, iemand die alleen denkt aan zichzelf, maar dit was zo iemand die dacht nou als dit niet over mij gaat dan hoef ik het ook niet uit te leggen, of het kan iemand zijn met autisme (wat niet hier en nu aan me beschikbaar is net als een piraat daar kan ik gewoon niet over praten).

Door deze vragen geef je mensen alsnog de kans om de totale punten te krijgen.

 

Gebrek aan abstractievermogen bij een laag IQ leidt tot afwijkende functies, bijvoorbeeld inadequaat normbesef. Weten wat de sociale regels zijn op welk moment en welke context en het feit dat dit kan verschillen. Zijn de regels op die specifieke momenten wel van toepassing en wanneer gelden ze en wat zijn de uitzonderingen en bij wie wel en bij wie niet etc. Maar dit kan dus een rede zijn om te zeggen dat iemand verminderd ontoerekeningsvatbaar is.

Vragen over hoe voel je je achteraf gezien over wat je hebt gedaan, zijn al heel ingewikkelde vragen en heel abstract want je moet buiten jezelf gaan staan en terugkijken op je eigen gedrag etc. Ook vragen als moet je altijd doen wat mensen zeggen dat is ook al lastig.

Ook emoties hebben te maken met abstract nadenken over je eigen gedrag etc. Dus impulsief gedrag zie je vaker, veel beïnvloedbaarder, niet stressbestendig.

Reflectie is voor normaal begaafde mensen niet moeilijk maar je kan het niet altijd uitzetten en dan reflecteer je oneindig op jezelf en daar wordt je ook moe van.

Bij begeleiding in sommige gevallen kan je alleen dia’s aanreiken zonder dat het ooit een film kan worden. Waarom kan men in een bushokje niet mensen zoenen en op een familie verjaardag wel. Het blijven afzonderlijke plaatjes die iemand dan maar moet onthouden en het wordt niet een geheel en het is heel situatie gericht wat je mensen aanleert.

 

Adlers: persoonlijkheidstheorie: elk persoon wordt geboren met een minderwaardigheid gevoel. Een kind dat opgroeit ziet om zich heen voortdurend mensen die dingen kunnen die het zelf nog niet kan en dat geeft je een gevoel van kleinheid en minderwaardigheid. Dat is niet erg want dat zorgt ervoor samen met drang tot perfectie en creativiteit dat we streven naar compensatie van die minderwaardigheid, dit is de motor voor zelfontwikkeling want ze willen dit overkomen en overstijgen. Je gaat maar leren lopen ook al val je 100 keer je oefent tot je het kan. Het kan de gezonde kant op gaan (gemeinschaftsgefuhl) deze mensen streven ook voor het algemeen goed, dat willen voor jezelf bereid zich uit tot het willen van anderen. Je wil dokter worden zodat je mensen kan helpen. Je egocentrische gaat weg.

Neurotische: over waardigheid, ongezond mensen gaan zichzelf overschreeuwen het is niet intrinsiek het is niet geïnternaliseerd, ik kan het heus wel zelf ik ben groot etc. Dan is er een factor die adler beschrijft en dat is handicaps. Mensen die op jonge leeftijd een handicap oplopen voor hen is dat proces moeilijker want ze hebben een extra minderwaardigheid. Mensen reageren daarop, bijvoorbeeld hoe vaak mensen schreeuwen tegen mensen in een rolstoel terwijl dat niet het probleem is. Kinderen met een handicap wordt het extra moeilijk gemaakt want ze worden omringd door een wereld die ze als minderwaardig blijft beschouwen. Dit tref je ook aan bij mensen die zwakbegaafd zijn, ze hebben heel goed door dat ze anders zijn. Je gaat jezelf opblazen om te bewijzen dat je wel oke bent en dat je het wel kan, dit om het minderwaardigheid gevoel te verdringen

Verhoogde krengbarheid ^

 

Voorbeeld Daron

Armeense man van 31 sinds 20 jaar naar Nederland maar heeft niet de Nederlandse nationaliteit want toen hij zijn paspoort ging ophalen hij niet zijn school papieren nodig had en dat wist hij niet en toen vond hij het te veel moeite terug te gaan en dacht dat doe ik nog wel is maar dat deed hij niet dus nu dreigt hij uitgezet te worden omdat hij steeds in contact met justitie komt. Hij woont op zijn 17e alleen en is sinds toen ook in contact met de politie en heeft veel delicten begaan ook in zijn proeftijden. Hij begrijpt niet dat dat 2 jaar lang niet overtreden inhoud. Rijden zonder rijbewijs deed hij 6x achter elkaar en hij kreeg boetes die die niet kon betalen maar hij zei ja ik kan goed rijden ik rijd nooit iemand aan.

Hij beweert steeds als hij aangehouden wordt dat hij nu volwassen geworden is en het beter zal doen. Er is geen gesprek hij herhaald gewoon wat hij zegt. Hij vindt dat hij in de gevangenis zit voor niks want hij had alleen maar zijn zwangere vriendin neergestoken worden. En als je het erover hebt zegt hij alle vrouwen willen een kind van mij kan ik er wat aan doen dat ze zwanger is (narcisme). Hij ontkent alles waar gewoon bewijs van is haar bedreigen etc. En als je erover door blijft gaan dan wordt hij heel boos en probeert hij zichzelf te overschreeuwen om dat tekort te compenseren.

Zijn ouders zeggen dat hij niet denkt, en zijn vriendin zegt dat hij gewoon alles niet begrijpt, net als huishoudgeld weg gokken etc. 

Hij bleek een iq van 55-60 te hebben en op basis daarvan konden ze adviseren dat het hem allemaal niet te verwijten was want hij ziet het verband niet en hij ziet niet dat hij het fout doet en het probleem is dat hij zich niet wil laten begeleiden à narcistische affectafweer. Hij is niet zelfredzaam. 

 

Hc 8 FPP

 

Dwang vs drang stoornis

 

Dwang iets wat je niet wil doen doe je toch omdat je het voor je gevoel moet doen. OCD je moet op de zebra strepen blijven anders wordt je ziek, dat is magisch denken. Als kind denk je dit vaak maar mensen met OCD hebben dit nog steeds. Als ik niet 20 keer mijn handen was dan wordt mijn kind ziek. Mensen weten wel dat wat ze doen niet normaal is maar ze moeten het toch doen door de angst die je voelt. Egodystoon: het is niet in lijn met je ego en je zelfbeeld maar ze moeten het toch doen, het is dus een conflict. Achteraf na deze rituelen voelen mensen zich ook opgelucht.

 

Drang stoornissen je hebt een impuls en je weet dat het niet goed is of niet mag en je doet het dan toch. Dit is egosyntoon: je wil het op dat moment ook wel echt doen. Het geeft een positieve ervaring als je het uitvoert maar achteraf heb je spijt. Kleptomanie en pyromanie. Met drangstoornissen weet je dat het niet goed is en dat je het niet moet doen en je doet het toch en op het moment zelf is het bevredigend. Het komt overeen met het beeld van hun zelf en ze lijden misschien dus ook niet per se maar genieten ook.

 

Over het algemeen zijn impulscontrole vaker bij mannen dan bij vrouwen. Het is een normale fase in de ontwikkeling en in de kindertijd. Rond je 20e is dat wel uit ontwikkeld en duidelijk wat mag en niet. Bij impulscontrole stoornis komt ook middelen misbruik en de antisociale persoonlijkheidsstoornis voor.

 

Onychotillomanie (trekken etc aan nagels)

Titillomanie (krabben aan wonden en kunnen niet stoppen)

Automutilatie (jezelf beschadigen)

Pathologisch liegen (je weet dat wat je zegt niet waar is maar niet stoppen)

 

Het is heel strafrechtelijk relevant want het leid vaak tot delict gedrag

Periodieke explosieve stoornis: mensen die steeds opnieuw falen in het beheersen van agressieve impulsen. Verbaal of fysiek. Het gaat over disproportionele agressie. Het gaat om impulsief gedrag het knapt en dan gaan ze los. Het zorgt interpersoonlijk voor problemen maar ze komen vaak ook in contact met het strafrecht. Je kunt deze stoornis niet diagnosticeren bij kinderen jonger dan 6 jaar verder moeten de agressieve episoden niet door iets anders veroorzaakt worden.

 

Kleptomanie: je kunt niet anders dan dingen stelen. Ook zijn het niet dingen die je nodig hebt. Er is lust voldoening en opluchting wanneer ze de diefstal hebben begaan. Er is achteraf wel sprake van spijt. Het is niet uit wraak of woede of uit een hallucinatie. En het is ook geen kleptomanie als het door persoonlijkheidsstoornis is bijv. Bibliomanie: mensen die boeken stelen. De boeken hebben wel een betekenis voor de persoon, men wil die boeken omdat hij ze erg waardevol vinden.

Is het niet gewone diefstal? Mensen die worden opgepakt voor winkeldiefstal en net doen simuleren alsof ze kleptomanie hebben. Of andere stoornissen zoals dementie of psychose ofzo.

 

Pyromanie: het opzettelijk en doelgericht brandstichten bij meer dan een gelegenheid. Spanning of opgewonden stemming voor de daad. Mensen met pyromanie kunnen rondhangen bij de brandweerkazerne en bij branden te gaan kijken. Er is een fascinatie of aantrekkingskracht voor vuur. Het kan ook zijn voor het blussen zelf of sirenes ofzo.

Er kan geen pyromanie worden vastgesteld als brand wordt gesticht vanuit economisch oogpunt of politiek statement, sporen verhullen etc. Als er andere stoornissen zijn die het brandstichten kunne verklaren is er ook geen sprake van pyromanie. De prevalentie is laag door die uitsluitingscriteria.

Het kan samengaan met middelengebruik, pathologisch gokken, depressie bipolaire stoornis of andere gedragsstoornissen.

 

Drie gradaties: objectief gezien moet het voorzienbaar geweest moeten zijn. Het is te verwachten dat je personen wat aan doet als je om 2 uur ‘s nachts een huis in de fix steekt. Dan kan dus goederen zijn, mensen, of ook echt iemand die sterft.

 

Voor haar onderzoek zie de slides!

 

Hc 10 FPP

 

Belangrijk plaatje aan het begin!

Comorbiditeit van middelen gebruik en persoonlijkheidsstoornis is veel voorkomend en moeilijk en riskant. Vooral cluster b persoonlijkheidsstoornissen zijn belangrijk in het forensische kader.

Cluster b accepteert de ziekterol niet en vind dat er wel wat moet gebeuren maar is geneigd de verantwoordelijkheid bij andere te leggen (hulpverlener bijv).

Cluster a gaat meer richting psychose.

Cluster b zijn hinderende hulpeisers.

Nos: zijn een combinatie van verschillende clusters (niet anderszins omschreven).

Cultuur is een belangrijk ding bij de persoonlijkheidsstoornis, het is cultuurgebonden. Het is ook belangrijk onderzoek op verschillende momenten en condities uit te voeren. In penetratie inrichtingen onderzoeken is een duidelijke vertekening voor datgene wat typerend zou kunnen zijn voor personen die onderzocht worden want dat is een omgeving die heel strikt en gestructureerd word. Het gaat om een star patroon waar de persoon en de omgeving last van hebben. Het begin van de ziekte kan ten minste worden teruggevoerd naar de adolescentie of de volwassenheid. Bij jeugdigen zijn vaak voortekenen dat als ze met justitie te maken hebben gehad dan kan het dat ze wellicht een persoonlijkheidsstoornis. Zon stoornis mag en kan niet gediagnostiseerd worden op vroege leeftijd want dan zijn mensen nog in de ontwikkeling. Als een soort gelijk patroon zich voordoet bij jeugdigen dan kan er sprake zijn van een stoornis maar dan moet je wel rekening houden met de ontwikkeling van de persoon in kwestie. Gedragsstoornis.

 

Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis

Gebrek aan achting voor en schendig van de rechten van andere. Dit patroon kan zich op allerlei wijzen manifesteren. Zie slides voorbeelden als oneerlijkheid, impulsiviteit prikkelbaarheid agressiviteit roekeloze onverschilligheid onverantwoordelijk ontbreken van spijtgevoelens en ze zijn niet instaat te conformeren aan de maatschappelijke norm dat men zich aan de wet moet houden.

De antisociale persoonlijkheidsstoornis kom je vaak tegen. Er is voor een deel een overlap met psychopathie, 90%. Asp is een soort minder ernstige vorm van psychopathie.

 

Psychopathie

Kenmerken: gladde prater/oppervlakkige prater

Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde

Prikkelhonger/neiging tot verveling

Pathologisch liegen

List en bedrog

Gebrek aan berouw of schuldgevoel

Ontbreken van emotionele diephang

Kil en gebrek aan empathie

Parasitaire leefstijl

Gebrekkige beheersing van het gedrag

Promiscue seksueel gedrag

Gedragsproblemen op jonge leeftijd

Ontbreken realistische doelen op lange termijn. Ze kunnen hun toekomst niet plannen en het tijdsbesef is beperkt wat ook weer zorgt voor

Impulsiviteit

Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag

Veel kortstondige partnerrelaties

Jeugdcriminaliteit

 

 

Mensen die ogenschijnlijk gezond zijn maar er is duidelijk veel meer aan de hand. Ze doen het goed in de sociale omgang, ze benutten hun sociale vaardigheden en misbruiken deze ook.

Pclr (psychopathie checklist) als je hoog scoort betekend dat dat je een persoonlijkheidsstoornis (of psychopathie idk) hebt EN dat je kans op recidive hoog is. Dit is het enige diagnostische instrument wat beide dingen in 1x meet.

Je hebt vier facetten: interpersoonlijke dimensie, affectieve dimensie, levensstijl, antisociale dimensie

 

Type psychopathie

Je hebt een stereotype: een veel pleger, verkrachter, moordenaar, gokker, agressief

Maar je hebt ook de succesvolle psychopaat: hij is aangepast aan het maatschappelijke verkeer, hij is goed instaat de bajes te vermijden. Dit is wel knap als je kijkt dat de stoornis.

Niet alle psychopaten zitten in de gevangenis, die kenmerken beperken zich niet tot mensen in het strafrecht maar het zijn ook belangrijke kenmerken die je in het bestuur en de politiek ziet en het daar ook goed doen. Je moet in zekere zin over dit soort kenmerken beschikken om het op deze posities of management ofzo het goed te doen.

De corporate psychopath: een subklinische psychopaat een succesvolle psychopaat werkzaam in het bedrijfsleven absoluut in klein aantal relatief vooral in topposities.

De corporate psychopaat is een succesvolle psychopaat in het bedrijfsleven.

 

Is de pcl dan wel een geschikt instrument om dit te meten. Als je het alleen doet op testmateriaal kan je je voorstellen dat mensen met deze stoornis zich zullen presenteren in een veel mooier daglicht, sociale wenselijkheid.

In het bedrijfsleven gaat er een beloning van uit dat als je psychopathisch opstelt. Het is een belangrijke constatering als je dit soort gedrag wil onderzoeken in het bedrijfsleven.

Pcl wordt aangevuld door collaterale informatie.

 

Hc FPP 11

 

Je gebruikt de DSM om te zeggen in deze hoek plaatsen we het verhaal van dit individu. Wie zit er voor je wat kun je verwachten aan beperkingen en mogelijkheden. De waarde van DSM moet op de juiste manier getaxeerd worden. De stoornis is niet zo belangrijk maar wat is er voor dit individu aan mogelijkheden en beperkingen.

 

Ontwikkelingsstoornissen

Je wordt er mee geboren. Ruw gezien autisme spectrum stoornissen en aandacht tekort stoornis

ASS-autisme spectrum stoornis is een ontwikkelingsstoornis, je wordt er mee geboren.

Je kunt je in uiteenlopende situaties niet passend opstellen in sociale interactie of ze moeten het per situatie helemaal leren. Smalltalk is heel lastig. Het is niet het zelfde als verlegen zijn want dat is niet bij elke situatie. Als iemand met autisme op zijn gemak is kan die zich nog niet normaal sociaal gedragen.

Niet goed in de non verbale communicatieve gedrag, kinderen kijken niet automatisch naar de ogen en als ze dat doen doen ze het te lang wordt het staren en hebben ze geen idee van de grensoverschrijdendheid ervan.

Als er een kernprobleem in het sociale contact zit is het lastig een langdurige relatie op te bouwen.

Verder heb je nog gedragspatronen

Stereotype motorische bewegingen of spraak

Je kunt je niet afzetten van patronen heel inflexibel en raken overstuur van veranderingen

Beperkte interesses, als je constant bezig zijn met iets het meeste van de dag

Hyperactiviteit op zintuigelijke prikkels

Een ontwikkelingsstoornis zegt dat je met beperking leeft altijd en vanaf je geboorte.

Krijg je dan altijd een ticket voor ontoerekeningsvatbaarheid?

 

De kern van het ervaren van een ass de ervaring die je oom je heen hebt etc. het is lastig om daar een geheel van te maken. Je kijkt niet naar allerlei details om je heen. Je ziet het grote plaatje en weet wat belangrijk is en niet. Het is heel lastig om van losse waarnemingen een geheel te maken ze gaan van detail naar geheel in plaats van andersom.

Dit laat ook zien dat veranderingen tot verwarring en angst kunnen lijden.

Barbies met ass kunnen niet goed gerustgesteld worden, ouders denken dat hun kind hun niet mag en denken dat de ouder iets mis heeft gedaan.

Het is dus normaal een kinderdiagnose maar het kan ook in de volwassenheid gediagnostiseerd worden.

Er zijn enkele redenen:

Het is niet zo erg (niet zo snel in forensische spectrum)

Het kind had heel lang een heel gestructureerd netwerk

Er zijn veel compensatoire kenmerken zoals intelligentie want dan begrijp je meer ook emotioneel. Je merkt het dan pas als je in een gebied terecht komt waar je toch te kort schiet

Of je ouders zijn heel onoplettend

 

Egocentrisch is anders dan egoïstisch je kan iemand willen helpen maar dat echt allemaal vanuit jouw eigen perspectief doen en dan vinden mensen het alsnog vervelend.

 

In 1943 kreeg autisme een naam, kanner autisme is wat veel mensen in hun hoofd hebben als ze aan autisme.

Er was ook een theorie dat ouders hun kinderen niet goed spiegelen (ijskast moeders) en dat daarom kinderen verkeerd gegaan zijn. Deze notie is lang blijven hangen en is ook een van de redenen dat psychiatrie zo gestigmatiseerd is.

Asperger de hoog functionerende intelligente autistische mensen

Neurologische oorzaak kan je zien als de baby reflexen niet weg gaan etc.

 

Labels van autisme en adhd zijn blijvend en worden heel snel gegeven om mensen maar makkelijk een rugzakje te geven. Het gaat erom dat als een kind echt niet kan functioneren en het een lijdensdruk voor de persoon zelf en de omgeving is is diagnostiek nuttig. Je kan dan de secundaire problemen behandelen.

 

Adhd

Adhd is een term die niet wijst op iets in je hersenen maar het is een construct. Concentratieproblemen en hyperactiviteit en impulsiviteit.

Een classificatie is alleen zinvol als iemand er grote problemen mee heeft en niet goed kan functioneren.

Aandacht is complex je ogen moeten ergens op gericht zijn maar ook je gedachten je moet dit ook kunnen vasthouden. Doordat het veel verschillende gebieden in het brein nodig heeft is het lastig aanwijzen waar het probleem precies is. De verwerking van wat moet ik hier mee doen hoe moet ik hierop reageren. Er komen gedachtes tegelijk en komt er een vaak inadequate output.

Als de klachten gebonden zijn met een bepaalde locatie dan kan je sneller zien dat iemand problemen heeft met de omgeving. Dus misschien opvoeding. Ouders moeten structuur en rust geven maar het ene kind heeft dat meer nodig dan de ander.

Wat is er in de omstandigheden dat het kind er meer last van heeft dan de ander. En dan kan je er wat aan doen (niet met pillen). Dit heeft als doel om te zorgen dat het kind geen negatief zelfbeeld oploopt door de beperkingen.

 

De taak is aan de persoon om je te beheersen ook al is dat moeilijker. Maar adhd is wel een risico factor om sneller in een situatie en gebieden te komen die je meer in aanraking komt met justitie.

 

Casus joris

Joris rijd sumba aan. Hem wordt moord/doodslag aangerekend. Sumba is een atletisch grote kerel. Hij had last van zijn knie en had een buitenlands uiterlijk. Hij is Somalisch. Hij ziet een auto p hem afkomen en het is de buurman. De auto stopt niet en sumba springt net op tijd weg. Een andere auto blokkeert joris zijn auto.

Ambulant betekend niet klinisch opgenomen in pieterbaan centrum.

Joris wilde niet dat het onderzoek bij hem thuis was. Hij zei dat hij fietsenmaker was. Overal waren fietsen. Joris kwam bezweet aan en was erg joviaal. Hij zei dat het goed ging en toen vijf minuten later moet hij huilen omdat het zo slecht ging. Nogal racistisch. Joris was ervan overtuigd dat sumba crimineel was. Joris is niet verward hij blijft overtuigd van zijn geloof ondanks dat hem dingen wordt doorgevraagd. Joris vond hem een verkrachters type. Hij dacht dat sumba zijn ex-vrouw ging verkrachten. Dus moest hij sumba wel tegenhouden met de auto. Hij wilde niet praten en theezetten daarom wilde die geen onderzoek in zijn huis en liever 40 km fietsen. Zijn huis was een chaos, niet bewoonbaar. Hij was heel duidelijk in zijn overtuigingen, hij wist precies hoe de werkelijkheid in elkaar zat. Hij was wel joviaal maar het was niet een gemakkelijk contact niet gezellig. Zijn denken was allemaal losse plukken.

Het was een werkelijkheid voor hem dat mensen uit Afrika een groot libido hebben en niet te vertrouwen zijn. Hij was ervan overtuigd dat de man zijn vrouw en kind wat aan zou doen. Het is een rigide man die moeilijk alternatieven hebt. Hij is niet strategisch tijdens het onderzoek. Hij zei ik zou het zo weer doen maar ik weet nu dat het niet mag dus dan doe ik het beter niet.

Hij was verminderd toerekeningsvatbaar en de link werd gelegd met een verkeerde realiteitstoetsing en als voorbeeld werd psychotische stoornis genoemd om te laten zien dat het niet veel anders in in de consequenties. Hij wilde wel hulp en stand er voor open. Een voorwaardelijk strafdeel om de behandeling die hij al had voortzet. En het moest duidelijk zijn dat hij niet joviaal was en zo overtuigd was van zijn gelijk dat hij de werkelijkheid niet geheel duidelijk had. 

 

Hc 12 PFF

 

Verslaving:

 - stoornis door het gebruik van middelen, alcoholpsychose cocaïne paranoia

- stoornis in het gebruik van middelen, iemand gaat niet normaal om met middelen (misbruik en afhankelijkheid)

 

Afhankelijkheid

Tolerantie: je moet steeds meer gebruiken om hetzelfde effect te krijgen

Abstinentie; Je wordt ziek

Controle verlies; Je wil er een maar wordt altijd meer

Je kan niet stoppen ondanks meerdere pogingen

Verspilde tijd; in iemands leven gaat er veel tijd verloren aan gebruik dat ook hij zelf vind dat hij aan andere dingen zou moeten besteden

Mensen met een alcoholprobleem stellen hun sociale leven helemaal in op de verslaving om sociaal te functioneren, je hebt na een aantal jaar geen sociaal leven meer over dat niet helemaal gericht is op alcohol gebruik

Doorgaan ondanks schade (roken)

Je moet er 3 van hebben, dat is interessant want je hoeft bijvoorbeeld helemaal geen afkickverschijnselen te hebben. Cannabis gebruik bijvoorbeeld wordt je niet ziek van als je stopt maar als je school fout gaat erdoor is het toch een verslaving.

 

De factoren die een verslaving in gang zetten zijn niet hetzelfde als die een verslaving in stand houdt.

Als je het initiële probleem aanpakt betekent dat niet dat je ineens stopt met je verslaving. Het is een behoorlijke valkuil want de verslaving is een heel ander losstaand kanaal geworden.

 

Hoe wordt iemand verslaafd

Er zijn factoren die het ontstaan van een verslaving vergemakkelijken à GEEN OORZAAK

Men heeft ongeveer 3% kans op een verslaving bij geboorte, als je een factor erbij hebt is dat meer maar het blijft geen oorzaak

Gezins homeostase: verslaving dient om een gezin in stand te houden. Als jij aan de drugs gaat dan zijn je ouders helemaal met jou bezig en gaan ze niet scheiden.

Alle vormen van psychopathologie hebben een iets verhoogde kans op verslaving (oorzaak gevolg is vaak lastig te bekijken) mensen willen graag altijd een reden hebben voor de verslaving en het liefst iets wat niet hun schuld is (mensen die in de kliniek komen en zeggen m’n scheiding was zo zwaar dus ik ging drinken en dan zegt de ex maar we zijn gescheiden omdat het al 10 jaar een alcoholist was)

Genetica is een heel behoorlijke factor als je ouders een verslavingsprobleem hebben. Het is echter niet mogelijk nadoe gedrag en genetica van elkaar te onderscheiden à maakt niet uit waar je ouders aan verslaafd zijn voor jou toekomstige risico. Onderzoek naar kinderen van alcoholisten, blijkt dat je aan 1 factor maar kan zien of een kind een risico loopt op een alcoholprobleem; het feit dat ze heel goed tegen alcohol kunnen. Mensen die makkelijk dronken worden en katers krijgen ontwikkelen niet snel een probleem. Het geeft een vals veilig gevoel zo van kijk hoe goed ik tegen alcohol kan ik loop geen gevaar.

Onafhankelijk van de stof en de werking van de stof (opwekkend dempend) worden door een onderliggend groter probleem veroorzaakt wordt laatste tijd gedacht

Verwachtingspatroon: las je heel hoge verwachtingen hebt van een stof die worden sneller verslaafd. Je zegt veel makkelijker oh misschien wordt het beter met meer.

 

Stoffen

Bewustzijns veranderend

Opwekkend

Dempend

 

Als je gebruikt voor een bepaalde werking (je bezuipen voor demping) en dan wordt je opgewekt. Als iemand dan per ongelijk voor je voeten loopt geef je die misschien snel een klap (forensisch kader)

 

Cirkels van van dijk

Wat houdt een verslaving in stand

?? : als iets verboden is dan komen er wel meer verslaafde maar het probleem rond de verslaving en het gebruik wordt minder

Medische problemen; wat weer lijdt tot drugsproblemen om de pijn te dempen

Neurologisch: stukje in de hersenen

Als je niet denkt dat je nog normaal kan gaan leven ga je ook niet stoppen want ja waarom

Psychiatrisch: je krijgt heel veel problemen met angststoornissen psychoses etc.

Maatschappelijk: het is van je omgeving afhankelijk hoe makkelijk je weer een leven kan hebben na dat je stopt

Sociaal: verslavind doet met je omgeving, je gaat dan liegen etc. want als je zegt dat je niet meer gaat drinken maar je wil geen ruzie en kan niet stoppen dan ga je liegen. Mensen met een verslaving zijn heel onbetrouwbaar. En het vertrouwen voor de omgeving komt niet snel terug. Dat is in sociale omstandigheden heel moeilijk.

Directe omgeving: alles gaat naar het verslaafde kind, geld aandacht etc. De andere kinderen voelen zich verwaarloosd en gaan dan weer moeilijk doen voor aandacht. Als ouders drinken dan wil iedereen dat verborgen houdt (partner). Je gezin raakt geïsoleerd want je kan niet meer eerlijk zijn wat er in je gezin gebeurd.

Al deze factoren zorgen er weer voor dat je doorgaat met gebruiken

 

Het is belangrijk dat verslaving een medisch probleem is, het zijn afwijkingen in de hersenen met mensen die verslaafd zijn. Het is een chronisch psychiatrisch ziektebeeld dat soms weg is en weer terugkomt.

 

Craving: een onbedwingbare behoefte om NU die stof te gebruiken (er is niet een goede Nederlandse term voor), het is een heel belangrijk verschijnsel. Fysiologisch fenomeen, je heoft er alleen hersenen voor te hebben om het op te wekken dus het kan ook opgewekt worden bij dieren. Als je die stof waar je verslaafd aan bent niet hebt, ga je als een gek naar de drugs vragen. Het overkomt je zomaar en het is een soort ver kwellende ervaring.

Cue exposure: het is omgeving afhankelijk, als je in een omgeving bent waar mensen de stof gebruiken dan krijg je craving maar als niemand het doet dan valt het wel mee met de craving. Als het lang goed gaat met de verslaving niet zo veel craving dan maken mensen de grote fout door te denken nou een klein beetje kan wel want ik ben clean. Want als je er 1 neemt dan wordt de craving weer veel erger. En dan komt de verslaving weer. ‘ik hou het voortaan bij eentje’. Dat is controle verlies: je kan het gewoon niet bij 1 houden en je gaat steeds terug naar je oude gedragspatronen.

Dit wil dus niet zeggen dat je er niks aan kan doen dat je verslaafd blijft maar het heeft wel een basis in de hersenen maar dat kan je zelf natuurlijk nog steeds beslissen.

Er is ook medicatie voor dit verschijnsel, dat werkt best wel. Het is niet oplossend, 10 of 15% Van de mensen valt minder terug. Bij cocaïne en cannabis werkt het niet. Cocaïne werkt op je dopamine systeem en als je dat blokkeert heb je de ziekte van parkingsons bijvoorbeeld.

 

YouTube els Noorlander filmpje over craving

 

Therapeut wil de patiënt behandelen zodat die niet meer hoeft te drinken.

Patiënt wil zou goed behandeld worden dat die weer kan drinken maar dan zonder problemen.

 

Gedrag

Acute werking van de stof (die je anders niet zou vertonen, bijvoorbeeld agressie)

Chronische werking van een stof, het is een lastig diagnostisch probleem want er wordt uitgegaan van die instrumenten maar die vragenlijsten gaan uit van 1 stoornis. Als iemand een persoonlijkheidsstoornis lijkt te hebben maar iemand heeft ook een verslaving dan is het eigenlijk verslaving want dat zijn dezelfde symptomen. Adhd heeft ook dit probleem als je die gebruikt scoren ze daar allemaal ook op want de symptomen zijn hetzelfde. Veel pathologie verdwijnt als mensen clean zijn en clean blijven.

Verslavingsgedrag:

Gedrag van uit craving, je doet gekke dingen om aan drugs te komen.

De ontwikkelingsachterstand je verdwijnt jong uit de normale samenleving, je leert van alles maar niet normaal sociaal gedrag. De kijk op de samenleving en gedrag en kijk op mensen is nog hetzelfde als een puber. Je kunt emotioneel niet verder ontwikkelen want als je drugs gebruikt dan voel je je toch wel prima dus je hoeft geen relaties aan te gaan of verantwoordelijkheid dragen. Dit kan je echter wel vrij snel bijleren

Gedrag van uit de wijziging van behoeftepatronen, als je verslaafd bent is niks ter wereld zo belangrijk als het gebruiken van die stof. Van dit gedrag is geen wetenschap, het enige waar je het heel goed ziet is in de egodocumenten. Ongeacht alles is drugs nog steeds het allerbelangrijkste. 

 

Als iemand verslaafd is reageren hersenen alleen nog op de drugs. Alle leuke dingen werken niet zo goed meer in de hersenen want alleen drugs werkt in de hersenen maar later komt dat wel weer terug.

 

Agressie is geen onderdeel van verslaving, tenzij ze wat kunnen bereiken met agressie dan zijn ze wel agressief. Je moet dus altijd sterk zijn en het moet nooit lonen om agressief te zijn. Ook hebben die mensen vaak in de gevangenis gezeten en daar hebben ze geleerd dat ze agressief moeten zijn om zich staande te houden. En als het agressieve gedrag blijft dan vliegt die persoon eruit. 2e opname werkt vaak beter want de eerste keer willen ze vaak nog alles naar hun handzetten en dan de tweede keer hebben ze het wel geleerd. Mensen met alleen een verslaving kunnen zich best gedragen.

De drugsscene is best een goede sociale vaardigheden training als mensen alleen agressief zijn tegen de familie en niet tegen de drugsdealer is het helemaal geen agressieprobleem.

 

Ontkenning is een belangrijk punt van verslaving. Mensen zeggen altijd dat ze geen probleem hebben als ze erop aangesproken worden. Als het erger wordt is het het is wel een probleem maar dat is geen verslavingsprobleem het komt door m’n werk. Volgende stap het is een klein probleem ik heb het in de hand. Dan oké het zou beter zijn als ik stop, ik stop nog wel een keer. Dan gebeurt er ineens iets heftigs en dan is het crisis en wordt je opgenomen. En dan denken mensen oh dit is makkelijk tot ze weer buiten komen en alle problemen en shit. Mensen denken dat ze op een gegeven moment wel veilig zijn. Maar je bent pas veilig als je weet dat je niet moet gebruiken ongeacht wat. Als je mensen vraagt na alle shit waarom ging je nou niet gebruiken. Dan zeggen ze het is niet eens bij me opgekomen het is een gesloten deur.

 

De anamnese

Je hebt altijd andere info nodig want mensen ontkennen altijd etc.

 

Als je onderzoek doet in forensische situaties komt er ook nog een factor bij dat als je bij een psychiater komt je liever niets over verslaving zegt want dat vinden mensen over het algemeen niet leuk en niet sympathiek dus je gaat het hebben over je jeugd etc. Het gaat dus makkelijk onder de radar. Een huisarts die zegt ja ze wil alleen contact met me hebben en hij vindt verslaving ook niet zo interessant. Dus hij schrijft de patiënt drugs voor en dan moet de afkickkliniek bellen naar de huisarts of die dat alsjeblieft niet meer doet.

 

Verslavingsbehandeling is niet mensen van gebruik afhouden. Als iemand wil gebruiken dan kan iemand hoog laag springen en roepen maar dan heb je er echt geen invloed op. Alleen de gebruiker kan stoppen met gebruiken. Als je niet wil stoppen kom je er ook niet van af.

 

Verslavingsbehandeling verschaft inzicht hoe je er mee om kan gaan wat je kan verwachten etc.

Mensen consequenties bewust maken, het liefst in groepen.

Keuzes leren maken en als je de ene keus maakt dan is de andere er niet meer je kan niet alles hebben

Achterstanden inhalen, zorgen dat mensen zich volwassener gaan gedragen, ook dit kan beter andere groepsleden gezegd worden

Het leren focussen van je aandacht op andere dingen dan je craving

Cognitieve gedragstherapie

 

En altijd het liefst in groepen want als ze alleen maar onzin uitkramen dan kunnen andere groepsleden dit zeggen en die hebben meer autoriteit.

 

Hc 13 FPP

 

Persoonlijkheidsstoornissen a en c

 

Persoonlijkheid the big 5 (OCEAAN)

Openheid voor ervaringen/ideeën, of wat meer down to earth

Conscientious/ zorgvuldigheid, als je een deadline hebt ben je dan altijd op tijd klaar of altijd net op tijd

Extraversie, kan je met muziek werken?

Inschikkelijkheid (agreeableness), ga je makkelijk mee met de stroom of tegen de stroom in

Neuroticism, maak je je veel zorgen? Ben je onzeker

Perfectionisme, jaloezie, onzekerheid zijn allemaal heel normale kenmerken van een persoon. Het is heel gemiddeld en iedereen verschild en het is het gemiddelde van verschillende kenmerken.

 

Iemand kan een persoonlijkheid hebben die problemen opleveren echter. Het kan zijn dat iemand wel heel erg jaloers is. Extremere variaties van die normale trekken. Dan kan je misschien wel spreken van een persoonlijkheidsproblematiek.

Een persoonlijkheidsstoornis is het alleruiterste dan zijn die trekken zo star dat het vermogen tot aanpassing aan verschillende situaties sterk wordt beperkt wat leidt tot problemen op verschillende gebieden.

 

Criteria voor een stoornis (AB en C);

Duurzaam patroon

Innerlijke gedragingen die echt anders zijn dan normaal in een bepaalde cultuur

Affectief

Cognitief

Interpersoonlijk functioneren

Impuls beheersing

Stabiel en langdurig

Het mag niet een gevolg zijn van een andere stoornis

Of een lichamelijke aandoening (herseninfarct etc.)

Een persoonlijkheidsstoornis is een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedrag dat significant afwijkt van wat binnen de cultuur verwacht wordt en speelt op veel terreinen en is inflexibel. Begint in de adolescentie of vroege volwassenheid, is stabiel over tijd en zorgt voor negatieve consequenties.

Het is ecosyntoon omdat het samenvalt met je eigen zijn.

 

Er zijn drie clusters

A: de eigenaardige excentrieke figuren

B: lastpakken, mensen die moeilijk zijn ook voor de omgeving ß meest relevant voor strafrecht

C: angstig en zorgelijk

 

 

 

A: paranoïde persoonlijkheidsstoornis

Erg achterdochtig, vermoed dat iemand anders hem wil benadelen, iemand wil je pakken. De twijfels aan de betrouwbaarheid kunnen iemand volledig in beslag nemen. Mensen vertrouwen is moeilijk. Mensen zijn bang dat als je ze wat verteld dat het tegen ze wordt gebruikt. Onschuldige opmerkingen worden beschouwd als vernedering of bedreiging. Men is vaak wraakzuchtig, ze kunnen het niet vergeven. Ze zien heel gauw kritiek, en kunnen heel snel jaloers zijn.

Men is lastig in de omgang. Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis vinden elkaar omdat ze een achterdocht delen (conspiricy theories op internet bijv.). Doordat ze zo wantrouwig zijn zijn ze vaak strijdluchtig in contact waardoor andere weer denken nou we hoeven deze persoon niet en dan is het een self fulfilling proficy. Je wil niet vernederd worden dus dan stel je je zo op maar daardoor wordt je juist niet geaccepteerd.

 

Differentiaaldiagnose: aandoeningen waar je naar moet kijken om ze uit te sluiten en vast te stellen dat ze de paranoïde stoornis heeft. (Middelengebruik, medische aandoening doof zijn bijv.)

Vanuit het wantrouwen kan men vijandig reageren op bedreigingen en vermeende bedreigingen. Als er wat kleins gebeurt kunnen ze agressief reageren. Ook pathologische jaloezie is een risico factor.

 

Casus moord

Met een mededader heeft iemand een goede bekende vermoord want de mededader had gezegd dat het slachtoffer van plan was hem uit de weg te ruimen. à Sterk verminderd toerekeningsvatbaar, want door zijn stoornis was hij heel gevoelig voor wat de mededader zei dat het slachtoffer hen wat aan wil doen

 

A: Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

 

Loner, afgevlakte emoties, hebben geen zin om met mensen om te gaan, hebben er geen behoefte aan, willen niet naar feestjes etc. Daarom zijn ze vaak alleen en ook op seksueel vlak zijn ze niet geïnteresseerd dus ze gaan ook geen relaties aan, behalve het gezin hebben ze geen goede contacten en het lijkt ze allemaal niet veel te doen.

 

Het moet geen psychotische stoornis zijn, dat kan je zien door te kijken naar de duur. Want dit heeft geen begin en eind het is er altijd. Autisme moet ook onderscheiden worden, mensen met autisme missen de sociale vaardigheden op een groter niveau en hebben de interesses in bepaalde dingen.

Paranoïde stoornis zijn teruggetrokken uit wantrouwen terwijl mensen met schizoïde persoonlijkheidsstoornis die zijn er gewoon niet in geïnteresseerd

Cluster c zijn alleen door angst.

 

Men heeft gebrek aan empathie en weten niet wat er acceptabel is bij sociaal handelen. En met stress kan er een kortdurende psychotische episode komen.

 

Casus

De vriend van de moeder die haar kind verwaarloosde die later dood ging die is verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard omdat hij alleen kon doen wat de vrouw van hem vroeg door verlatingsangst en hij had geen empatisch vermogen en kon zich daardoor niet inleven in de wereld van anderen etc.

 

A: Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

 

Excentrieke mensen typische mensen

Een diepgaand patroon, intieme relaties zijn lastig, maar er zijn ook cognitieve en perceptuele vervormingen en eigenaardigheden in gedrag. Betrekkings ideeën je denkt als je de krant leest dat het over jou gaat. Betrekkingswanen die kan je niet vertellen dat het niet zo is terwijl met ideeën kan je de realiteitstoetsing nog wel naar voren halen. Magisch denken, geloven in bijzondere dingen. Ze kunnen voelen dat iemand ze op de schouder klopt of mensen horen lachen op de achtergrond. Ongewone waarnemingen en illusies. Ze zijn lastig te volgen in spraak door details en vergelijkingen. Ze zijn achterdochtig, emoties zijn ongepast of ze houden zich juist heel erg in en ze zien er vaak heer erg raar uit. Ongepaste kleding, ze zien er raar uit. Ze zijn ook loners omdat ze weinig vrienden hebben en ze zijn sociaal angstig. Als je naar een feestje gaat is dat voor iedereen eng maar zei worden tijdens het feest juist steeds banger het neemt niet af zoals normaal. (Zeldzame stoornis)

 

Belangrijk middelen gebruik uitsluiten en neuro ontwikkelingsstoornis. Het verschil met theatrale stoornis die willen juist de aandacht op zich vestigen terwijl deze mensen juist bang zijn voor aandacht. Ze zijn excentriek omdat ze het zijn en niet voor de aandacht.

 

Kortdurende psychotische stoornissen en ze hebben zoizo een vertekend beeld van de werkelijkheid, een vertekende realiteitstoetsing en gepast reageren is problematisch

 

Casus

Vrouw heeft het huis van haar ex in de brand gestoken, ik word niet door hem gezien dus ik zal zorgen dat hij me ziet. Ze heeft een vertekend beeld van de werkelijkheid en daardoor heeft ze de brand gesticht. Er was een vrouw in zijn huis en ze dacht dat ze afgewezen was en dat hij een ander had terwijl het gewoon iemand was van een instantie

 

C: vermijdende persoonlijkheidsstoornis

 

Onzichtbaar willen zijn

Geremd in gezelschap, gevoelig voor kritiek, bang dat ze tekortschieten. Daardoor gaan ze bepaalde activiteiten niet doen. Ze gaan bijvoorbeeld niet solliciteren omdat ze bang zijn voor afwijzing. Iemand nodigt je uit maar je denkt dat menen ze niet ze willen me er niet bij. Er is een onwil omdat ze onzeker zijn of men ze wel echt aardig vindt. Ze zijn bang voor vernedering en uitlachen. Als ze op een feestje zijn zijn ze bezig met hoe ze zich dragen (kleding en gedrag enzo) nieuwe mensen ontmoeten zijn ze ook heel teruggetrokken. Onzekerheid x100. Ze noemen zichzelf als stom en beschrijven zichzelf heel negatief.

 

Angststoornis is belangrijk om onderscheid te maken. Vaak is het wel en en, lastig te onderscheiden. Deze persoon trekt zich terug niet uit wantrouwen of desinteresse maar houdt zich op de achtergrond om angst voor afwijzing.

 

Omdat ze niet veel doen en zich terugtrekken is het misschien niet relevant, ze zijn niet hands-on. Maar wat wel moeilijk is goed reageren op problemen. Het vermijdingsgedrag kan tot strafbare feiten leiden.

 

Caus

Vrouw met kinderen en alles gaat goed. Maar het gaat financieel niet goed met de zaak en ze voelt zich schuldig en wil niet afgewezen worden en falen. Dus toen drogeerde ze d’r man en vervalste ze documenten. Dat was toen poging tot moord en valsheid in geschrifte. Dit doet ze omdat ze niet adequaat op problemen kan reageren.

 

C: Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

 

Vastklampen en onderwerpen

In de steek gelaten worden is het allerergste, normale beslissingen kan niet genomen worden zonder overdreven advies van de ander idee ook alle verantwoordelijkheid moet nemen. Als de mening afwijkt wordt dat niet uitgesproken anders wordt je in de steek gelaten. Iets alleen doen is moeilijk door gebrek aan zelfvertrouwen en het oordeel niet vertrouwen. De verzorging en steun gaan ze voor naar het uiterste ook vervelende dingen om maar de persoon tevreden te houden. Ze zijn gepreoccupeerd met het idee wat nou als ik alleen gelaten wordt. (Zeldzaam)

 

Deze is strafrechtelijk interessant. Als je zo afhankelijk bent van iemand kan iemand er misbruik van maken en jou aanzetten tot negatieve dingen want je bent heel beïnvloedbaar.

 

Casus

Moord op stiefvader. Partner stelde de keus of hem of ik toen stak de persoon de stiefvader en sloeg hem op zijn hoofd etc. Hij is niet echt overleden maar in een inrichting met hersenletsel etc.

Pathologische symbiotische relatie: als je helemaal in een relatie opgaat en je eigen autonomie verliest. Het delict kan in verband worden gebracht met de stoornis en de verantwoordelijkheid werd verminderd geacht.

 

C: Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

 

Heel ordelijke alles met regels en lijstjes. Ze kunnen niet omgaan met veranderende regels. Lijstje maken met dingen die ze die dag willen doen en als ze die kwijt raken zijn ze de hele dag bezig dat lijstje te zoeken in plaats van een nieuw lijstje maken. Het doel wordt uit het oog verloren. Het afmaken van een taak wordt moeilijk want het moet zo perfect dat het nooit goed is. Ze zijn altijd aan het werk, als ze dan op vakantie gaan dan nemen ze werk mee zodat ze nuttig kunnen zijn. Ze hebben een gewetensvolle achtergrond, ze kunnen niet afwijken van normen. Heel star in deze dingen. Ondanks de ordelijkheid kunnen ze waardeloze voorwerpen niet weggooien want dat vinden ze lastig. Ze kunnen niet samenwerken, ze zijn gierig en star en koppig.

 

Eetstoornis en obsessief compulsief komt vaak comorbide hierbij voor

 

Onderscheid tussen obsessief compulsief/dwangstoornis. Mensen met het laatste hebben ook echt obsessies en compulsies. Als ze het gras niet maaien dan gaat het huis in de fik. Mensen die met regeltjes bezig zijn en dwangmatig bezig zijn maar het motief is anders (als je je handen niet wast gaat heel Utrecht dood aan bacteriën dat geloof je echt) ze zijn niet bang voor de gevolgen en het is niet de compulsie.

 

De angst en de dwangmatigheid en heel gewetensvol zijn en heel star zijn.

Mensen met deze persoonlijkheidsstoornis willen de angst reduceren, het is moeilijk steeds zo dwangmatig te zijn door dit te reduceren kunnen ze dan tot ander delict gedrag komen

 

Casus

Verkrachting meerdere vrouwen, hij was heel gewetensvol en stelde hoge eisen aan zichzelf, hij weerde alle gevoelens van seksuele dingen af en uiteindelijk waren die gevoelens zo sterk dat het zijn geweten overruled en hij tot agressieve seksuele daden. Hij heeft de neiging op obsessieve wijzen zijn denken en handelen te beïnvloeden wat kan lijden tot zo’n doorbraak.

Een persoonlijkheidsstoornis is dus een duurzaam patroon van afwijkende ervaringen en gedragingen in alle situaties wat voor lijden en disfunctioneren geeft het is chronisch je hebt een verstoorde relatie met jezelf en andere en je hebt toch een verstoord beeld van de werkelijkheid informatieverwerking is verstoord.

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Sarahm
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
35