Sofisten

(géén presocraten! Eigen groep)

 • macht van het woord

 • onderwijs in succesvol burgerschap

 • tegen betaling

 • pro en contra één onderwerp

Sofisten hebben slechte naam gekregen: ze zochten niet naar de waarheid en leidden zo niet op tot ware / goede burgers. ‘Ze hebben voor niemand eeuwig nut’

 

Verdiensten van de Sofisten: nomos-phusis debat (Plato’s Callicles / Sophokles)

phusis: natuur; nomos: conventie, gebruik, gewoonterecht

natuurwet (phusis) vs. menselijke wet (nomos).

 • In Plato’s dialoog Gorgias vraagt Callicles: waarom moeten we ons houden aan de menselijke wet? En wat nu als die in strijd is met de goddelijke / natuurlijke wet (hedendaags: geweten)? De zwakke massa heeft wetten aangenomen om de sterken te beteugelen, die anders het recht van de sterkste zou aannemen. Dit druist in tegen de ‘wet der Natuur’ en is slecht.

Gorgias staat OOK bekend om zijn ‘er bestaat niets’. Zie de opdracht van gorgias’ logica.

 • In Sophokles’ Antigone: Twee broers doden elkaar om heerschappij van Thebe. Kreon krijgt de macht en besluit: broer 1 mag begraven worden, broer 2 niet (deze trok op tegen zijn vaderstad). Antigone (vrouw broer 2) kan er niet mee leven en begraaft broer 2. Ze wordt betrapt. Antigone geeft alles ridderlijk toe en vindt dat zij geen onrecht begaat. Zij beroept zich op de Goddelijke / Natuurlijke wet, terwijl Kreon’s verordening (levend begraven bij haar man) slechts een conventiewet is.

Relativisme (Protagoras)

Protagoras:

De mens is de maat van alle dingen (homo mensura).

 • De mens beschikt niet over een maatstaf buiten hemzelf waaraan hij dingen objectief kan afmeten

 • Bij gebrek daaraan moet de mens zichzelf maar als maatstaf nemen

 • Uitspraken zijn waar in relatie tot het individu dat ze uitspreekt

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Daan Blitz
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
31
Selected Categories
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering