Bestuursprocesrecht I - B2 - Rechten - UvA - Aantekeningen hoorcolleges

Deze aantekeningen zijn gebaseerd op het vak Bestuursprocesrecht I in 2015-2016.Hoorcollege week 1

Bestuursrecht recht: van, voor en tegen de overheid

De kernbegrippen van de Awb zijn ‘besluit’ (1:3); ‘bestuursorgaan’ (1:1) en ‘belanghebbende’ (1:2).

Een belangrijk aspect van het bestuursprocesrecht is het legaliteitsbeginsel. Elke bevoegdheid dient gebaseerd te zijn op een wet in formele zin.

Wanneer we spreken over publiekrechtelijke bevoegdheden, gaat het vaak over het nemen van besluiten. Het begrip bestuur omvat meer dan ‘uitvoerende macht’. Bij het bestuurs(proces)recht moet er altijd een raakvlak te vinden zijn met het algemeen belang. Ook moeten we letten op de binding met publiekrechtelijke normen. Deze normen kunnen te vinden zijn in bijzondere wetten, maar ook in de Awb en abbb.

De invloed van het Europese recht wordt steeds belangrijker (denk aan het EVRM en EU-recht).

Wie hoort tot het overheidsbestuur?

Dat kun je bekijken vanuit organisatorisch perspectief.

 • Bestuursorganen’, art. 1:1 Awb -> organen van: de Staat; provincies; gemeenten; waterschappen en zelfstandige bestuursorganen (oftewel ZBO’s). Organen van de Staat, gemeenten, provincies en de waterschappen zijn vrijwel altijd ‘ A-organen’. ZBO’s kunnen zowel ‘A-organen’ als ‘B-organen’ zijn.

Wat houdt het overheidsbestuur in?

(functioneel perspectief) Dan gaat het om het handelen door bestuursorganen in het algemeen belang -> het verrichten van feitelijke handelingen; het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het nemen van besluiten (art. 1:3 Awb, publiekrechtelijke rechtshandelingen).

Kenmerken van het bestuursrecht

Het gaat altijd om publiekrechtelijke taken en bevoegdheden. Deze komen uitsluitend toe aan een bepaald bestuursorgaan en op grond van een specifiek wettelijk voorschrift (wet in materiële zin). Een ander kenmerk van het bestuursrecht is dat het gaat om verticale verhoudingen... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Rechten World Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
18
Connect & Continue
Selected Categories
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering