Beginselen Intelectueel Eigendom arresten (week 1 t/m 6)

Samenvatting van de arresten bij het vak 'Beginselen Intelectueel Eigendom', Universiteit Utrecht

AUTEURSRECHT

 

HVJEU Lancome Kecofa:

Voortbrengsel komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking wanneer:

1. Voor menselijke waarneming vatbaar

2. EOK & PS

3. EOK & PS betreft niet enkel datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect

 

HR Endstra:

EOK houdt in:

1. Vorm niet ontleend aan ander werk

2. Het ligt op de weg van degene die de oorspronkelijkheid betwist om aannemelijk te maken dat de maker zijn werk aan een bestaand werk heeft ontleend

 

PS houdt in:

1. Sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van de scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes en die aldus het voortbrengsel is van de menselijke geest.

2. Daarbuiten valt alles dat een vorm heeft die zo banaal of triviaal is dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.

 

Gerechtshof Fietsmandje:

PS kan niet afhangen van enkel banale keuzes

Functioneel bepaalde eigenschappen kunnen geen creatieve keuzes zijn

 

HVJEU BSA:

Broncode beschermd, grafische gebruikersinterface niet door richtlijn 91/250/eeg. Andere bronnen beschermen gebruiksinterface weer wel als deze een eigen intellectuele schepping van de auteur vormen (EOK&PS)

 

HVJEU Svensson:

Hyperlink = geen openbaarmaking aan een nieuw publiek.
 

HR Tripp Trapp Kinderstoel:

EOK&PS:

- Ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, kunnen voorwerpzijn van auteursrechtelijke bescherming, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

- (Scandinavische) stijl niet voor auteursrecht geschikt

 

Verveelvoudiging:

- Totaalindrukkencriterium. Kan erom gaan dat de beschermde trekken er in terug komen, maar ook dat een combinatie van niet beschermde trekken is overgenomen. Uiteindelijk was de totaalindruk te hetzelfde.

 

HVJEU Deckmyn:

Parodieexceptie:

Parodie is een onafhankelijk concept met een ‘wide margin of appreciation’ voormember states.In ieder geval haalt het een bestaand werk aan terwijl het (2) merkbaar verschilt en (2) een uitdrukking van humor of spot constitueert.

 

 

 

HR Jelles:

Art. 25 lid 1 sub d gaat niet over totale vernietiging van het object. De maker kan wel vragen het werk voor de vernietiging te (laten) documenteren.

 

MERKENRECHT

 

HVJEU Philips/Remington:

Uitsluitend technisch bepaalde vorm kan geen merk zijn, ook niet als er technische alternatieven kunnen bestaan. Inburgering is hierop niet van invloed.

 

HVJEU Lego:
De vorm van de legoblokjes bepaald door technische noodzaak. Daarom geen merk.

 

HVJEU Arsenal:
Om bescherming te krijgen moet een essentiële functie van het merk worden geraakt. De derde deed in deze zaak geen afbreuk aan de essentiële functie namelijk de herkomstfunctie.

 

HVJEU Puma/Sabel
Associatiegevaar niet voldoende. Geeft kader waarbinnen verwarringsgevaar te beoordelen is. ‘Vele factoren’, beoordelen naar relevante omstandigheden van het geval en totaalindruk. O.a.:

- Visueel, auditieve of begripsmatige gelijkenis

- Indruk gemiddelde consument

- Onderscheidingskracht merk

 

HVJEU Google France

Google pleegt per definitie geen merkinbreuk door het verkopen van zoektermen, maar kan wel onrechtmatig handelen. Adverteerder kan zo wel al merkinbreuk maken.

 

HVJEU L’Oreal/Bellure
Functies merk: communicatie-, reclame-, investerings

Freeriden: onrechtvaardig voordeel trekken uit het merk van een ander is aanvechtbaar.

Voordeel zal ongerechtvaardigd zijn, wanneer een derde in het kielzog van het merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van het merk te creëren en onderhouden.

 

HVJEU BMW/Deenik
Art. 2.23 lid 1 BVIE: De merkhouder kan niet verbieden dat een derde van zijn merk gebruik maakt om aan te kondigen dat hij in de reparatie of het onderhoud van zijn waren voorziet of zijn specialisatie daarin aan te geven, tenzij het merk zo gebruikt wordt, dat de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band/speciale relatie is tussen merkhouder en derde.

 

PORTRETRECHT

 

HR ’t Schaep met de vijf Pooten
Van een redelijk belang kan ook sprake zijn, wanneer de populariteit van de geportretteerden, verworven in de uitoefening van hun beroep, van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van hun portretten mogelijk wordt. Het belang van de geportretteerde om van die exploitatie in het voordeel te kunnen delen strekt ertoe dat deze een redelijke vergoeding mag verwachten.

HR Cruijff/Tirion

Privacybelang afwegen

Financiële belang van de auteurs- en portretrechthebbenden spelen een rol. Hieraan Cruijff een redelijke vergoeding vereist.

Belang van vrijheid van meningsuiting.

 

Gerechtshof A’dam Zwaarlijvige getatoeëerde man
Vrijheid van meningsuiting belang ging in casu boven het privacybelang. Dit werd hier geen redelijk belang geacht. Om het punt te maken dat met het boek bedoeld was, was onvermijdelijk dat portretten gebruikt werden. Het ging om een foto van iemand die zich in de publieke sfeer openlijk vertoonde. Zijn naam werd ook niet genoemd. Aan zijn goede naam wordt niet onrechtmatig afgedaan, ook niet omdat de beschouwing kritisch van aard was.

 

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Joostvandenbogaerd
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
40
Selected Categories
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan