Oefentoets #2 (2013)

Deel A: Casus telefoonverkoop

Deel I

Op 29 februari 2016 krijgt de politie een melding dat op een parkeerterrein bij Schiphol al enige tijd een auto staat. In de auto bevindt zich een persoon. Het parkeerterrein staat bij de politie bekend als een plek waar regelmatig gestolen telefoons worden verhandeld. De politie trekt het kenteken van de auto na. De auto blijkt op naam te staan van Dmitri Ivanovna. Dmitri is twee jaar geleden al een keer veroordeeld voor heling (artikel 416 Sr).

Politieagenten Simons en Derksen betreden het parkeerterrein en treffen daar de auto aan met een man in de bijrijderstoel. Simons klopt op het raam van de auto en de man stapt uit. Terwijl de man uitstapt, ziet Simons een doos met smartphones die op de grond staat. Met behulp van het identiteitsbewijs van de man stelt politieagent Simons vast dat de man Dmitri Ivanovna is. “Volgens een melding zit u hier al een tijdje. Wacht u soms op iemand?”, vraagt Simons. “Klopt”, zegt de man. “Ik wacht op iemand aan wie ik een telefoon via Internet heb verkocht. De koper zou die hier vandaag komen ophalen. Dat zal nu wel allemaal niet doorgaan, want mijn vriend heeft die telefoon gejat en dat zult u wel niet zomaar laten gebeuren, denk ik.”

Vraag 1

a. Is Dmitri, voordat politieagent Simons hem de vraag stelt, te beschouwen als verdachte?

b. Had politieagent Simons aan Dmitri de cautie moeten geven, voordat hij hem de vraag stelde?

Deel II

Dmitri wordt voor de politierechter gedagvaard wegens heling (artikel 416 Sr). De tenlastelegging luidt:

‘Aan de verdachte wordt tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 29 februari 2016 in de gemeente Amsterdam, nabij Schiphol, een smartphone voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die smartphone wist dat het een door diefstal, althans misdrijf, verkregen goed betrof.’

De advocaat voert tijdens het onderzoek ter terechtzitting het verweer dat de tenlastelegging niet voldoende duidelijk is.

Vraag 2

a. Wat zijn de functies van een dagvaarding?

b. Beoordeel de haalbaarheid van het verweer van de advocaat.

Deel III

De officier van justitie eist wegens heling (artikel 416 Sr) een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarden dat Dmitri gedurende de proeftijd niet op de parkeerplaats bij Schiphol mag komen en geen smartphone voorhanden mag hebben. De advocaat van Dmitri betoogt... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.


Access options

   How do you get full online access and services on JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Go to www JoHo.org, and join JoHo WorldSupporter by choosing a membership + online access
    
   2 - Return to WorldSupporter.org and create an account with the same email address
    
   3 - State your JoHo WorldSupporter Membership during the creation of your account, and you can start using the services
   • You have online access to all free + all exclusive summaries and study notes on WorldSupporter.org and JoHo.org
   • You can use all services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • You can make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (Dutch service)
   Already an account?
   • If you already have a WorldSupporter account than you can change your account status from 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' into 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access
   • Please note: here too you must have used the same email address.
   Are you having trouble logging in or are you having problems logging in?

   Toegangsopties (NL)

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Ga naar www JoHo.org, en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je, nadat je bent aangesloten bij JoHo via je 'membership + online access ook je status op WorldSupporter.org aanpassen
   • Je kunt je status aanpassen van 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with 'full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben
   Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

   Join JoHo WorldSupporter!

   What can you choose from?

   JoHo WorldSupporter membership (= from €5 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use the basic features of JoHo WorldSupporter.org
   JoHo WorldSupporter membership + online access (= from €10 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use full services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • For access to the online book summaries and study notes on JoHo.org and Worldsupporter.org
   • To make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (NL service)

   Sluit je aan bij JoHo WorldSupporter!  (NL)

   Waar kan je uit kiezen?

   JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar
   • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
   • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
   • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
   • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting
   JoHo membership met extra services (abonnee services):  Online toegang Only= €10 per kalenderjaar
   • Voor volledige online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
   • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

   Meld je aan, wordt donateur en maak gebruik van de services

   Access: 
   JoHo members
   Work for WorldSupporter

   Image

   JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

   Working for JoHo as a student in Leyden

   Parttime werken voor JoHo

   Image

   This content is also used in .....

   Oefententamens Inleiding Strafrecht UU 1617

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 1

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 1

   Oefentoets #1 (2009)

   Deel A Casus Autokraak

   Deel I

   Sinds 12 november 2016 is er in Amsterdam een politiecampagne die burgers oproept 112 te bellen bij een dreigende autokraak. Deze campagne is ingesteld omdat er in Amsterdam veel autokraken worden gepleegd. De politie maakt burgers door middel van posters, YouTube-filmpjes en een website attent op vier concrete signalen die vooraf kunnen gaan aan een autokraak:

   Signaal 1- Door autoramen kijken

   Signaal 2- Op de uitkijk staan en rondhangen

   Signaal 3- Regelmatig terugkomen

   Signaal 4- Lang rond een auto hangen

   De gepensioneerde accountant Ali is via verschillende kanalen bekend geraakt met ‘de vier signalen’. Als hij op een avond een man ziet kijken in vier auto’s die in een rij voor zijn flat staan geparkeerd, aarzelt hij geen moment en belt onmiddellijk 112. In een kort telefoongesprek verzekert de medewerkster van de alarmcentrale Ali dat de politie eraan komt.

   Maar Ali wil de man zelf in de gaten houden en loopt de trap af naar de centrale hal van zijn flat. Vanachter een pilaar krijgt Ali mee wat er gebeurt. Hij ziet dat de man een hamer tevoorschijn haalt uit een rugzak en met die hamer het zijraam van een auto inslaat. Op dat moment beseft Ali dat de politie te laat zal komen en dat hij zelf tot actie moet overgaan. Vol spanning rent hij de hal uit.

   Buiten aangekomen ziet Ali duidelijk dat de man iets uit de auto grist en in zijn jaszak stopt. Vervolgens rent de man weg. Ali rent achter hem aan, pakt hem stevig vast en houdt hem aan wegens diefstal met braak (art. 311 lid 1 sub 5 Sr).

   Beantwoord de volgende vragen gemotiveerd aan de hand van de relevante wetgeving, literatuur en jurisprudentie.

   Vraag 1

   Is deze aanhouding van de man door Ali rechtmatig?

   Deel II

   Omdat Ali heeft gezien dat de man iets in zijn jaszak stopte, besluit hij te onderzoeken wat de man precies heeft weggestopt. Ali opent de jaszak van de man en haalt er een gloednieuwe TomTom (een navigatiesysteem) uit.

   Ga er bij de bespreking van de volgende vraag van uit dat de man rechtmatig is aangehouden.

   Vraag 2

   Was Ali bevoegd de man te fouilleren ter inbeslagneming?

   Deel III

   Ali  houdt de man vast totdat twee politieagenten arriveren. Ali overhandigt één van hen de TomTom en zegt tegen de politieagent dat hij deze TomTom zojuist heeft aangetroffen in de jaszak van de man. De man staat er verdwaasd bij en zegt geen woord. De politieagent doorbreekt de stilte door de man te vragen: “Heeft u deze TomTom soms gestolen en wat bent u van plan om met dit apparaat te gaan doen?”

   Vraag 3

   Schendt de politieagent een rechtsregel door de man meteen deze vragen te stellen?

   Deel IV

   Helaas is Ali één van de weinige inwoners van Amsterdam die naar aanleiding van de politiecampagne aan de slag gaat. Omdat de campagne weinig effect heeft en er nog steeds veel autokraken worden gepleegd in Amsterdam, stelt het Amsterdamse.....read more

   Access: 
   JoHo members
   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 2

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 2

   Oefentoets #2 (2013)

   Deel A: Casus telefoonverkoop

   Deel I

   Op 29 februari 2016 krijgt de politie een melding dat op een parkeerterrein bij Schiphol al enige tijd een auto staat. In de auto bevindt zich een persoon. Het parkeerterrein staat bij de politie bekend als een plek waar regelmatig gestolen telefoons worden verhandeld. De politie trekt het kenteken van de auto na. De auto blijkt op naam te staan van Dmitri Ivanovna. Dmitri is twee jaar geleden al een keer veroordeeld voor heling (artikel 416 Sr).

   Politieagenten Simons en Derksen betreden het parkeerterrein en treffen daar de auto aan met een man in de bijrijderstoel. Simons klopt op het raam van de auto en de man stapt uit. Terwijl de man uitstapt, ziet Simons een doos met smartphones die op de grond staat. Met behulp van het identiteitsbewijs van de man stelt politieagent Simons vast dat de man Dmitri Ivanovna is. “Volgens een melding zit u hier al een tijdje. Wacht u soms op iemand?”, vraagt Simons. “Klopt”, zegt de man. “Ik wacht op iemand aan wie ik een telefoon via Internet heb verkocht. De koper zou die hier vandaag komen ophalen. Dat zal nu wel allemaal niet doorgaan, want mijn vriend heeft die telefoon gejat en dat zult u wel niet zomaar laten gebeuren, denk ik.”

   Vraag 1

   a. Is Dmitri, voordat politieagent Simons hem de vraag stelt, te beschouwen als verdachte?

   b. Had politieagent Simons aan Dmitri de cautie moeten geven, voordat hij hem de vraag stelde?

   Deel II

   Dmitri wordt voor de politierechter gedagvaard wegens heling (artikel 416 Sr). De tenlastelegging luidt:

   ‘Aan de verdachte wordt tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 29 februari 2016 in de gemeente Amsterdam, nabij Schiphol, een smartphone voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die smartphone wist dat het een door diefstal, althans misdrijf, verkregen goed betrof.’

   De advocaat voert tijdens het onderzoek ter terechtzitting het verweer dat de tenlastelegging niet voldoende duidelijk is.

   Vraag 2

   a. Wat zijn de functies van een dagvaarding?

   b. Beoordeel de haalbaarheid van het verweer van de advocaat.

   Deel III

   De officier van justitie eist wegens heling (artikel 416 Sr) een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarden dat Dmitri gedurende de proeftijd niet op de parkeerplaats bij Schiphol mag komen en geen smartphone voorhanden mag hebben. De advocaat van Dmitri betoogt dat beide voorwaarden ontoelaatbaar zijn, omdat de wet en jurisprudentie daarin niet voorzien. Bovendien betoogt hij dat de duur van de proeftijd te lang is.

   Vraag 3

   Wat vind je van het betoog van de advocaat?
    

   Deel B: Algemene vragen over de studiestof

   Vraag 1

   In hoeverre verschilt het oordeel van de Hoge Raad in het arrest Kraken I (HR 2 februari 1971,  NJ 1971, 385) van dat van het hof? Gebruik in je antwoord de gebruikte interpretatiemethoden.

   Vraag 2

   a. Uit welke drie aspecten bestaat voorwaardelijk opzet? Bespreek elk aspect.

   b. Hoe kan in een concreet geval.....read more

   Access: 
   JoHo members
   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 3

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 3


   Oefentoets Inleiding strafrecht 3

    

   Open vragen

    

   Casus I
    

   Jan is in het weekend alleen thuis. Dat is voor hem een reden om een mooi feestje te geven. Het feest vindt plaats in de tuin, waarbij ook een vuurkorf wordt aangestoken. Rond twaalf uur besluiten de feestgangers verder te gaan feesten in een kroeg. Omdat het begint te regenen, zet Jan de vuurkorf onder het rieten afdakje van de houten schuur. Hij dooft het vuur in de korf tot een licht smeulend vuurtje. Verder schuift hij voor de zekerheid de in de buurt van de vuurkorf op de grond liggende brandbare voorwerpen aan de kant. Jan vertrekt naar de kroeg. Een half uur later laait het vuur in de vuurkorf op door een opstekende wind, waardoor het vuur overslaat op de houten schuur en deze binnen korte tijd volledig afbrandt. Jan wordt vervolgd voor primair brandstichting (art. 157 Sr) en subsidiair brand door schuld (art. 158 Sr). Op de zitting verklaart hij onder andere dat hij had gehoord dat voor het einde van de avond veel wind was voorspeld.

   Vraag 1

   De rechtbank besluit Jan vrij te spreken van brandstichting, omdat zij meent dat het opzet van Jan niet kan worden bewezen. Volgens welke redenering mag de rechtbank motiveren dat geen sprake is geweest van opzet? Je mag ervan uitgaan dat alle in de casus genoemde feiten uit bewijsmiddelen blijken. (6 punten)

    

   Vraag 2

   Mag de rechtbank brand door schuld bewezen verklaren? (3 punten)

    

   Casus 2
    

   Een zakkenroller leeft op straat. Op een zaterdagavond loopt ze langs een vol terras in Utrecht en pakt ze haar kans. Uit de tas van een gast pikt zij een portemonnee. Dit wordt gezien door een ober en deze waarschuwt de politie en geeft een gedetailleerd signalement op. De politie kan daaraan met grote zekerheid afleiden om wie het gaat. Twee dagen later zien twee agenten de vermoedelijke zakkenroller op straat lopen. Zodra ze de agenten ziet, rent ze weg. Na een achtervolging wordt ze aangehouden op verdenking van diefstal (art. 310 Sr). Ze nemen haar mee naar het bureau. Op maandagavond om 21.00 uur geeft de hulpofficier van justitie het bevel tot ophouden voor onderzoek. De politie slaagt er tijdens het onderzoek niet in de identiteit van de vrouw te achterhalen.

   Vraag 3

   Waren de politieagenten bevoegd om de vrouw aan te houden? (4 punten)

    

   Vraag 4

   Tot welk tijdstip mag de vrouw worden opgehouden voor onderzoek? (3 punten)

   Vraag 5

   Lees het volgende nieuwsbericht:

   www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

   Waarom is het bericht ten aanzien van de strafbeschikking niet correct? (2 punten)

    

   Modelantwoorden

    

   Casus 1
    

   Vraag 1

   Jan.....read more

   Access: 
   JoHo members
   Inleiding strafrecht - UU - B1 - Oefententamen 2012

   Inleiding strafrecht - UU - B1 - Oefententamen 2012

   Vragen

   Deel A

   Casus: Vakantiecontrole

   In de zomer van 2010 gaat de in Arnhem woonachtige Simon op vakantie naar Spanje. Dat doet hij ieder jaar. Hij verblijft in een gehuurd appartement aan de Spaanse kust, vlak bij Barcelona.

   Als Simon begin augustus vanuit Spanje terug naar Nederland rijdt, wordt zijn auto vlak na het passeren van de Nederlandse grens aan een zogenaamde vakantiecontrole onderworpen. Met dergelijke jaarlijkse controles wil het Korps Landelijke Politiediensten de veiligheid op de weg in de vakantietijd vergroten. Daarom worden personenauto’s steekproefsgewijs aan een controle onderworpen.

   Simon wordt door motoragenten naar een parkeerplaats gedirigeerd waar een mobiele keuringsinstallatie staat. De KLPD-agent sommeert Simon zijn auto op een mobiele brug te rijden, zodat ook de onderkant van de auto kan worden gecontroleerd. Als de auto op de brug staat, blijkt dat er aan de onderkant van de wagen metalen constructies zijn bevestigd, waarin zich pakketjes bevinden. Die pakketjes bevatten, zo blijkt na controle door de politie, flinke hoeveelheden heroïne. In totaal gaat het om 10 kilogram.

   Simon wordt door KLPD-agenten direct aangehouden op grond van verdenking van overtreding van de Opiumwet. Meer in het bijzonder gaat het om verdenking van het opzettelijk invoeren van heroïne (art. 2, aanhef en onder A, Opiumwet juncto art. 10 lid 5 Opiumwet). Simon sputtert hevig tegen. Hij roept dat hij erin is geluisd.

   Bij het beantwoorden van de onderstaande vragen kunt u ervan uitgaan dat de verkeerscontrole rechtmatig is geschied en dat de resultaten van die controle mogen worden gebruikt in de strafzaak tegen Simon.

   Deel I

   Stel dat de aanhouding rechtmatig was en dat Simon aansluitend op rechtmatige wijze in verzekering is gesteld. De officier van justitie is van oordeel dat Simon langer in voorarrest moet blijven. Hij vordert daarom tijdig bij de rechter-commissaris de inbewaringstelling van Simon. In zijn vordering stelt de officier van justitie dat het onderhavige delict een maximale gevangenisstraf van twaalf jaar kent, en dat deze strafbedreiging aangeeft hoe ernstig deze zaak is. Om die reden is inbewaringstelling op haar plaats, aldus de officier.

   Vraag 1

   1. Beoordeel of aan de voorwaarden van artikel 67 Sv is voldaan.

   2. Beoordeel de juistheid van het standpunt dat de officier van justitie in zijn vordering inneemt.

   Deel II

   Stel: het komt tot een strafzaak. Simon wordt gedagvaard. Tijdens het onderzoek ter zitting betoogt de raadsman dat Simon de heroïne niet opzettelijk heeft ingevoerd. Simon heeft altijd ontkend dat hij opzet op de invoer heeft gehad. Tijdens de zitting verklaart hij:

   “Op 5 augustus 2010 ben ik om ongeveer 14.00 uur via de grensovergang bij Maastricht vanuit België Nederland ingereisd. Ik kwam uit Spanje. Ik wist niet dat er pakketten heroïne onder de auto bevestigd waren. Een dag voordat ik naar Spanje ging, heb ik die auto zelf in Arnhem gekocht. Het is een auto uit het jaar 1982 Ik heb er € 3.000,- voor betaald. Ik ben alleen van en naar Spanje gereden. Ik heb tijdens mijn vakantie in Barcelona twee Spaanse jongens ontmoet......read more

   Access: 
   JoHo members
   Oefententamen_Inleiding Strafrecht_UU_#1

   Oefententamen_Inleiding Strafrecht_UU_#1

   Bevat oefenvragen ter voorbereiding op het tentamen, inclusief antwoordsleutel

   Oefententamen (2010)

   Deel I

   Op 09 december 2009 gaat de 19-jarige Sjoerd naar zijn lokale buurtsuper om daar lekkernijen te gaan stelen. Aangezien de buurtsuper al vaker het slachtoffer is geworden van winkeldiefstallen heeft de eigenaar een particulier beveiligingsbureau ingeschakeld. De aanwezige particuliere beveiliger die in de winkel een oogje in het zeil houdt, doet zijn werk goed en Sjoerd merkt dat hij continu in de gaten wordt gehouden door de beveiliger. Sjoerd probeert de blik van de beveiliger te ontwijken, maar dit lukt hem niet.

   Sjoerds kansen keren op het moment dat er twee Marokkaanse jongens de winkel binnenlopen. Vanaf dat moment is de aandacht van de beveiliger voor Sjoerd onmiddellijk verdwenen. Sjoerd ziet zijn kans schoon om even flink in één van de schappen met lekkernijengoed te graaien en in een paar seconden heeft hij zijn jas- en broekzakken goed gevuld met Marsen, KitKats en ander lekkernijengoed. Als hij de twee Antillianen ziet naderen, loopt hij snel verder en doet hij alsof er niets aan de hand is. De Marokkaanse jongens blijven ongeveer een minuut staan bij hetzelfde schap waar Sjoerd even daarvoor stond. Beide jongens is niet ontgaan dat de beveiliger hen opzichtig volgt en vanaf een afstand in de gaten blijft houden. Geïrriteerd door het gedrag van de beveiliger, waaruit in hun ogen onmiskenbaar een stereotiep vooroordeel spreekt, lopen zij in stevige pas langs de kassa richting de uitgang van de winkel, hun handen ondertussen diep in de jaszakken van hun bomberjacks houdend.

   Als de beveiliger de jongens volgt, passeert hij het haast leeg gegraaide schap, waarvan hij weet dat het een paar minuten geleden nog helemaal was gevuld. Daarop snelt hij naar de uitgang en verspert deze, om vervolgens beide Marokkaanse jongens aan te houden en te fouilleren.

   Vraag 1

   Kan de beveiligingsmedewerker de Marokkaanse jongens op het moment dat hij hun wil gaan fouilleren aanmerken als verdachten in de zin van art. 27 Sv? Ga er voor vraag 2, ongeacht uw antwoord bij vraag 1, vanuit dat beide jongens zijn aan te merken als verdachte.

   Vraag 2

   1. Is de fouillering door de beveiligingsmedewerker rechtmatig?

   2. Hoe zou uw antwoord onder a. luiden indien de fouillering had plaatsgevonden door een agent, nadat deze door de beveiligingsmedewerker was geïnformeerd over hetgeen hij in de winkel had waargenomen?

   Deel II

   Als de beveiliger druk bezig is met het fouilleren van de tweede Marokkaanse jongen, probeert Sjoerd langs het drietal naar buiten te glippen. Hij struikelt echter over de drempel en valt voorover op de grond. Het lekkernijengoed dat hij in zijn jas- en broekzakken had verstopt schiet alle kanten op, zodat de grond om hem heen ligt bezaaid met lekkernijengoed. Na zijn val weet Sjoerd echter snel op te krabbelen en half op zijn voeten staand en zonder om zich heen te kijken sprint hij de winkel uit. Als hij de winkel uit rent, botst hij op straat tegen een nietsvermoedende bejaarde.....read more

   Access: 
   JoHo members

   Oefententamens Inleiding Strafrecht UU 1

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 1

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 1

   Oefentoets #1 (2009)

   Deel A Casus Autokraak

   Deel I

   Sinds 12 november 2016 is er in Amsterdam een politiecampagne die burgers oproept 112 te bellen bij een dreigende autokraak. Deze campagne is ingesteld omdat er in Amsterdam veel autokraken worden gepleegd. De politie maakt burgers door middel van posters, YouTube-filmpjes en een website attent op vier concrete signalen die vooraf kunnen gaan aan een autokraak:

   Signaal 1- Door autoramen kijken

   Signaal 2- Op de uitkijk staan en rondhangen

   Signaal 3- Regelmatig terugkomen

   Signaal 4- Lang rond een auto hangen

   De gepensioneerde accountant Ali is via verschillende kanalen bekend geraakt met ‘de vier signalen’. Als hij op een avond een man ziet kijken in vier auto’s die in een rij voor zijn flat staan geparkeerd, aarzelt hij geen moment en belt onmiddellijk 112. In een kort telefoongesprek verzekert de medewerkster van de alarmcentrale Ali dat de politie eraan komt.

   Maar Ali wil de man zelf in de gaten houden en loopt de trap af naar de centrale hal van zijn flat. Vanachter een pilaar krijgt Ali mee wat er gebeurt. Hij ziet dat de man een hamer tevoorschijn haalt uit een rugzak en met die hamer het zijraam van een auto inslaat. Op dat moment beseft Ali dat de politie te laat zal komen en dat hij zelf tot actie moet overgaan. Vol spanning rent hij de hal uit.

   Buiten aangekomen ziet Ali duidelijk dat de man iets uit de auto grist en in zijn jaszak stopt. Vervolgens rent de man weg. Ali rent achter hem aan, pakt hem stevig vast en houdt hem aan wegens diefstal met braak (art. 311 lid 1 sub 5 Sr).

   Beantwoord de volgende vragen gemotiveerd aan de hand van de relevante wetgeving, literatuur en jurisprudentie.

   Vraag 1

   Is deze aanhouding van de man door Ali rechtmatig?

   Deel II

   Omdat Ali heeft gezien dat de man iets in zijn jaszak stopte, besluit hij te onderzoeken wat de man precies heeft weggestopt. Ali opent de jaszak van de man en haalt er een gloednieuwe TomTom (een navigatiesysteem) uit.

   Ga er bij de bespreking van de volgende vraag van uit dat de man rechtmatig is aangehouden.

   Vraag 2

   Was Ali bevoegd de man te fouilleren ter inbeslagneming?

   Deel III

   Ali  houdt de man vast totdat twee politieagenten arriveren. Ali overhandigt één van hen de TomTom en zegt tegen de politieagent dat hij deze TomTom zojuist heeft aangetroffen in de jaszak van de man. De man staat er verdwaasd bij en zegt geen woord. De politieagent doorbreekt de stilte door de man te vragen: “Heeft u deze TomTom soms gestolen en wat bent u van plan om met dit apparaat te gaan doen?”

   Vraag 3

   Schendt de politieagent een rechtsregel door de man meteen deze vragen te stellen?

   Deel IV

   Helaas is Ali één van de weinige inwoners van Amsterdam die naar aanleiding van de politiecampagne aan de slag gaat. Omdat de campagne weinig effect heeft en er nog steeds veel autokraken worden gepleegd in Amsterdam, stelt het Amsterdamse.....read more

   Access: 
   JoHo members
   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 2

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 2

   Oefentoets #2 (2013)

   Deel A: Casus telefoonverkoop

   Deel I

   Op 29 februari 2016 krijgt de politie een melding dat op een parkeerterrein bij Schiphol al enige tijd een auto staat. In de auto bevindt zich een persoon. Het parkeerterrein staat bij de politie bekend als een plek waar regelmatig gestolen telefoons worden verhandeld. De politie trekt het kenteken van de auto na. De auto blijkt op naam te staan van Dmitri Ivanovna. Dmitri is twee jaar geleden al een keer veroordeeld voor heling (artikel 416 Sr).

   Politieagenten Simons en Derksen betreden het parkeerterrein en treffen daar de auto aan met een man in de bijrijderstoel. Simons klopt op het raam van de auto en de man stapt uit. Terwijl de man uitstapt, ziet Simons een doos met smartphones die op de grond staat. Met behulp van het identiteitsbewijs van de man stelt politieagent Simons vast dat de man Dmitri Ivanovna is. “Volgens een melding zit u hier al een tijdje. Wacht u soms op iemand?”, vraagt Simons. “Klopt”, zegt de man. “Ik wacht op iemand aan wie ik een telefoon via Internet heb verkocht. De koper zou die hier vandaag komen ophalen. Dat zal nu wel allemaal niet doorgaan, want mijn vriend heeft die telefoon gejat en dat zult u wel niet zomaar laten gebeuren, denk ik.”

   Vraag 1

   a. Is Dmitri, voordat politieagent Simons hem de vraag stelt, te beschouwen als verdachte?

   b. Had politieagent Simons aan Dmitri de cautie moeten geven, voordat hij hem de vraag stelde?

   Deel II

   Dmitri wordt voor de politierechter gedagvaard wegens heling (artikel 416 Sr). De tenlastelegging luidt:

   ‘Aan de verdachte wordt tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 29 februari 2016 in de gemeente Amsterdam, nabij Schiphol, een smartphone voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die smartphone wist dat het een door diefstal, althans misdrijf, verkregen goed betrof.’

   De advocaat voert tijdens het onderzoek ter terechtzitting het verweer dat de tenlastelegging niet voldoende duidelijk is.

   Vraag 2

   a. Wat zijn de functies van een dagvaarding?

   b. Beoordeel de haalbaarheid van het verweer van de advocaat.

   Deel III

   De officier van justitie eist wegens heling (artikel 416 Sr) een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarden dat Dmitri gedurende de proeftijd niet op de parkeerplaats bij Schiphol mag komen en geen smartphone voorhanden mag hebben. De advocaat van Dmitri betoogt dat beide voorwaarden ontoelaatbaar zijn, omdat de wet en jurisprudentie daarin niet voorzien. Bovendien betoogt hij dat de duur van de proeftijd te lang is.

   Vraag 3

   Wat vind je van het betoog van de advocaat?
    

   Deel B: Algemene vragen over de studiestof

   Vraag 1

   In hoeverre verschilt het oordeel van de Hoge Raad in het arrest Kraken I (HR 2 februari 1971,  NJ 1971, 385) van dat van het hof? Gebruik in je antwoord de gebruikte interpretatiemethoden.

   Vraag 2

   a. Uit welke drie aspecten bestaat voorwaardelijk opzet? Bespreek elk aspect.

   b. Hoe kan in een concreet geval.....read more

   Access: 
   JoHo members
   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 3

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 3


   Oefentoets Inleiding strafrecht 3

    

   Open vragen

    

   Casus I
    

   Jan is in het weekend alleen thuis. Dat is voor hem een reden om een mooi feestje te geven. Het feest vindt plaats in de tuin, waarbij ook een vuurkorf wordt aangestoken. Rond twaalf uur besluiten de feestgangers verder te gaan feesten in een kroeg. Omdat het begint te regenen, zet Jan de vuurkorf onder het rieten afdakje van de houten schuur. Hij dooft het vuur in de korf tot een licht smeulend vuurtje. Verder schuift hij voor de zekerheid de in de buurt van de vuurkorf op de grond liggende brandbare voorwerpen aan de kant. Jan vertrekt naar de kroeg. Een half uur later laait het vuur in de vuurkorf op door een opstekende wind, waardoor het vuur overslaat op de houten schuur en deze binnen korte tijd volledig afbrandt. Jan wordt vervolgd voor primair brandstichting (art. 157 Sr) en subsidiair brand door schuld (art. 158 Sr). Op de zitting verklaart hij onder andere dat hij had gehoord dat voor het einde van de avond veel wind was voorspeld.

   Vraag 1

   De rechtbank besluit Jan vrij te spreken van brandstichting, omdat zij meent dat het opzet van Jan niet kan worden bewezen. Volgens welke redenering mag de rechtbank motiveren dat geen sprake is geweest van opzet? Je mag ervan uitgaan dat alle in de casus genoemde feiten uit bewijsmiddelen blijken. (6 punten)

    

   Vraag 2

   Mag de rechtbank brand door schuld bewezen verklaren? (3 punten)

    

   Casus 2
    

   Een zakkenroller leeft op straat. Op een zaterdagavond loopt ze langs een vol terras in Utrecht en pakt ze haar kans. Uit de tas van een gast pikt zij een portemonnee. Dit wordt gezien door een ober en deze waarschuwt de politie en geeft een gedetailleerd signalement op. De politie kan daaraan met grote zekerheid afleiden om wie het gaat. Twee dagen later zien twee agenten de vermoedelijke zakkenroller op straat lopen. Zodra ze de agenten ziet, rent ze weg. Na een achtervolging wordt ze aangehouden op verdenking van diefstal (art. 310 Sr). Ze nemen haar mee naar het bureau. Op maandagavond om 21.00 uur geeft de hulpofficier van justitie het bevel tot ophouden voor onderzoek. De politie slaagt er tijdens het onderzoek niet in de identiteit van de vrouw te achterhalen.

   Vraag 3

   Waren de politieagenten bevoegd om de vrouw aan te houden? (4 punten)

    

   Vraag 4

   Tot welk tijdstip mag de vrouw worden opgehouden voor onderzoek? (3 punten)

   Vraag 5

   Lees het volgende nieuwsbericht:

   www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

   Waarom is het bericht ten aanzien van de strafbeschikking niet correct? (2 punten)

    

   Modelantwoorden

    

   Casus 1
    

   Vraag 1

   Jan.....read more

   Access: 
   JoHo members

   Strafrecht bundel

   Hoorcollege 1 Materieel strafrecht, Bachelor jaar 2 rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 1 Materieel strafrecht, Bachelor jaar 2 rechtsgeleerdheid

   Zo nu en dan wordt er verwezen naar een ontbrekend gedeelte, via BlackBoard zijn deze stukjes terug te kijken! Wordt later aangevuld.

   Hoorcollege 1 Materieel Strafrecht

   Wat is de functie van materieel strafrecht?

   VOORBEELD 1

   * Jongen, 27

   * Ouders uit Marrokko

   * Houdt van voetbal, Moslim

   * Wil naar Syrië -> IS-strijder

   * Is hier heel openbaar over

   * AIVD heeft ‘m in het vizier

   * Vals paspoort – aangehouden

   * Voldoende om jongen te veroordelen?

   VOORBEELD 2

   * Pedo van 40

   * Legt via darkweb contact met meisje -> ontmoeting via tussenpersoon

   * Tussenpersoon blijkt undercoverjournalist te zijn

   * Meisje blijkt niet bestaand te zijn

   * Straf voor voorbereiding misdrijf verkrachting?

   VOORBEELD 3

   * Jongens beroven hotel -> vluchten op scooter

   * Rijden met scooter voetganger plat

   * Valt niet te achterhalen wie er achter het stuur zat

   * Wie is schuldig? Beiden of allebei niet?

   * Begrippen zijn dus vager dan bij strafprocesrecht

   * Definitie materieel strafrecht -> rechtsgebied dat aangeeft welke gedragingen onder welke voorwaarden strafbaar zijn, regelt sancties, regelt toepasbaarheid strafrecht (voorwaarden voor vervolgbaarheid, kan iemand wel daadwerkelijk een straf opgelegd krijgen? Is een persoon een dader -> ja/nee -> strafbaar?), genoegdoening slachtoffer ook van belang

   * Hoe ver in het voorstadium kun je zitten om strafbaar te kunnen zijn?

   * Wanneer spreek je van culpa/opzet/poging? -> dillema’s

   * Inherente spanning in het strafrecht

   * Strafrecht biedt bescherming aan burger (verwezenlijking doelen strafrecht)

   * Leven/eigendom/fysieke integriteit zijn van dusdanig belang dat ze moeten worden beschermd

   * Bescherming van het slachtoffer staat niet voorop -> strafrecht is publiekrecht

   * Strafrecht beschermt ook diegene tegen wie het strafrecht zich keert (verdachte/gedetineerde)

   * Instrumentaliteit: hoe scherper het strafrecht, des te meer straffen uitgevaardigd -> hoe meer bescherming voor de verdachte, hoe minder slagvaardig het strafrecht kan zijn

   * Kunst als jurist: niet jezelf laten overstemmen door je primaire opvattingen, juridische probleem overal in zien

   * Strafrecht is geen wondermiddel -> Deze gedachte zou legitimiteit van het systeem aan kunnen tasten

   Bronnen van materieel strafrecht en legaliteit

   * Bronnen van materieel strafrecht

   o Wetboek van Strafrecht boek 1 voornaamste bron

   * Boek 2 misdrijven

   * Boek 3 overtredingen

   * Bijzondere wetten (Wet Wapens en Munitie, Wegenverkeerswet etc.)

   o Strafvordering heeft plaats op een wijze bij de wet voorzien -> wet in formele zin

   o APV’s zijn voorbeeld van lagere wetgeving (wet in niet formele zin)

   o Overtredingen kunnen in lagere regelgeving staan, misdrijven nooit

   o Feitelijke gedraging verdachte hoort binnen strafomschrijving te passen

   o Constitutionele dimensie strafrecht -> verhouding staatsmachten

   o Rechtsbeschermende functie -> als burger weet je waar je aan toe bent

   o Lex certa/gestimmtheitsgebot -> enige die bevoegd is om strafbaarheidstelling in het leven te roepen, is de wetgever -> moet duidelijke strafbepalingen formuleren

   o Verbod op té extensieve interpretatie -> alleen de wetgever mag strafbaarstellingen in het leven roepen -> rechter moet zich houden aan de woorden van de wet

   o Rechter gaat wel boekje te buiten als hij analogie toepast -> vorm van interpreteren waarbij.....read more

   Access: 
   Public
   Hoorcollege 2 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 2 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 2 Materieel Strafrecht

   Causaliteit en wederrechtelijkheid

   Beide hebben centrale plaats in het materiële strafrecht

   -        Wederrechtelijkheid is voorwaarde voor strafbaarheid (zie vorige week)

   -        Causaliteit is bij veel delicten voorwaarde voor strafbaarheid

    

   Causaliteit: algemeen

   Wat is causaliteit?

   -        Arrest etalageruit

   -        Auto door ruit -> vrouw in de buurt overlijdt -> glassplinter in slagader vrouw -> man veroordeeld (gevaarlijk rijgedrag oorzaak slagaderlijke bloeding)

   -        Menselijke gedraging + gevolg

   -        Materieel omschreven delicten

   -        Bedrog in verzekeringsovereenkomsten -> art. 3:27 Wetboek van strafrecht -> cliënt brengt verzekeraar in dwaling -> gevolg = overeenkomst in leven geroepen die de verzekeraar bij bezit over volledige informatie niet had afgesloten

   -        Gekwalificeerd delict (straf gaat omhoog op grond van het ingetreden gevolg (bijv. dood i.p.v. lichamelijk letsel) -> oorzakelijke relatie met mishandelende gedraging

   -        Formeel omschreven delicten -> uitvoeren gedraging is op zichzelf strafbaar (kleven soms wel materiële aspecten aan, bijv. diefstal -> ‘’weggenomen’’ = als iets uit de beschikkingsmacht van het slachtoffer is gehaald)

   Causaliteit: theoretische benaderingen

   -        Wetgever had geen leidraad voor causaliteitskwestie

   -        Aantal theorieën in het leven geroepen om hierbij te helpen (volgen de ontwikkeling van de rechtspraak)

   -        Conditio sine qua non -> alles wat een noodzakelijke voorwaarde is geweest van het intreden van het gevolg, is een oorzaak (je kan eindeloos terug in de tijd redeneren) -> je vraagt je af of de gedraging weggedacht kan worden zodat tegelijkertijd ook het gevolg wegvalt (bijv Etalageruit) -> geldt niet als hoofdmaatstaaf in ons huidige strafrechtstelsel, maar speelt nog wel een grote rol (wordt wel als te breed op te vatten gezien)

   -        Casua proxima -> Gaat om dichtstbijzijnde oorzaak van bijv. dood (man in Etalageruit zou hierbij wel slagen met verweer (gebroken ruit zou oorzaak dood vrouw zijn)

   -        Relevantietheorie -> houdt in dat je op zoek gaat naar het type gevolg dat de wetgever waarschijnlijk op het oog heeft gehad -> bedoeling wetgever delictsomschrijving -> bedoeling wetgever is vaak onduidelijk, wat is strafrechtelijk relevant en wat niet

   -        Adequatietheorie -> heeft te maken met de voorzienbaarheid van het gevolg -> aard van de gedraging van de verdachte -> is die gedraging in zijn aard geschikt om tot het gevolg te komen -> lange tijd hoofdrol gehad in causaliteitstheorie

   -        Redelijke toerekening -> Kan het ingetreden gevolg redelijkerwijs worden toegerekend aan de gedraging van de verdachte -> open maatstaf, bij de invulling hiervan kunnen de oude theorieën ook helpen

   Causaliteit: redelijke toerekening

   -        Inhoud maatstaf

   o   Wanneer is het redelijk toe te rekenen?

   o   Geen algemene regel te geven

   o   Concrete omstandigheden van het geval

   -        Casuïstiek: relevante factoren

   o   Aard van de gedraging van de verdachte

   §  Hoe gevaarlijk

   §  Hoe voorzienbaar

   §  Objectieve invalshoek/benadering

   o   Aard en strekking van het delict (relevantietheorie) -> wat is de ratio van de delictsomschrijving en wat zijn typische bijbehorende gevolgen -> afhankelijk van rechtsgoed

   o   Ernst van het letsel -> persoon slachtoffer (doodgaan door pantoffel koppen komt toch voor rekening verdachte, ‘’you take the victim as you meet him’’).....read more

   Access: 
   Public
   Hoorcollege 3 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 3 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 3 Materieel Strafrecht

   Schuld als element en bestanddeel

   Het schuldbeginsel: geen straf zonder schuld

   -        Verlichtingswaarden ‘’beschaafd strafrechtelijk stelsel’’?

   -        Geen risicoaansprakelijkheid (in beginsel…)

   Verschillende betekenissen van de term schuld

   -        ‘Het gedaan hebben’

   -        Schuldbestanddelen: opzet en culpa

   o   bestanddelen, deel van de delictsomschrijving, eerste vraag 350 Sv

   o   Uitdrukkingen van de geestesgesteldheid waarmee de verdachte heeft gehandeld

   o   Geestesgesteldheid -> subjectieve delictsbestanddelen (subjectieve kant strafbare feit)

   -        Schuld in enge zin: culpa

   o   Gaat meer om onvoorzichtigheid/nalaten

   -        Schuldelement: verwijtbaarheid

   o   Derde vraag 350 Sv

   -        Straftoemetingsschuld

   o   Persoonlijke schuld dader

   o   Ernst van het feit

   o   Geschoktheid van rechtsorde

   Opzet/dolus: algemeen

   Wat is opzet (niet)?

   -        Willens en wetens de verboden gedraging verrichten

   o   Je wil het gevolg in het leven roepen door verboden te handelen

   -        Opzet is niet het (achterliggende) motief van de dader

   -        Opzet is kleurloos en niet boos (tenzij…)

   o   Kleurloos: De wet eist niet dat jij je ervan bewust was, dat je op het moment strafbaar handelde (al is dit vaak wel het geval) -> je hebt dus opzet op wat in de delictsomschrijving staat, niet op het wederrechtelijk handelen

   -        Opzet is iets anders dan voorbedachte raad

   o   Voorbedachte raad komt bovenop opzet en komt er op neer, dat je als dader zijnde een redelijke mogelijkheid hebt gehad om te bezinnen, voordat je de verboden gedraging uitvoerde

   Verschijningsvormen van opzet

   -        Meestal ‘’opzettelijk’’

   -        ‘’Wetende dat’’

   -        ‘’Oogmerk’’

   -        Ingeblikt in aanduiding gedraging of middel

   -        ‘’Voornemen’’ bij poging (art. 45 Sr) (synoniem van opzet)

   Het bewijs van opzet

   -        De opzetregel

   -        Normativering/objectivering

   o   Je begint als de verdachte heeft gehandeld, zo dicht mogelijk bij de verdachte zelf

   o   Verklaring verdachte is hier erg belangrijk bij

   o   Objectieve omstandigheden van het geval: normativeren/objectiveren

   §  Zie Hiv 1: ‘’Je kijkt naar de uiterlijke verschijningsvorm van de gedraging’’

   §  Normativeren gebruik je om vast te stellen, wat de gemiddelde mens in de gegeven omstandigheden moet hebben gewild en geweten

   Voorwaardelijk opzet: componenten en ratio

   Gradaties en opzet

   -        Willens en wetens handelen

   -        Noodzakelijkheidsbewustzijn

   -        Mogelijkheidsbewustzijn in de vorm van voorwaardelijk opzet
    

   ‘’Bewuste aanvaarding van een aanmerkelijke kans’’/zich willens en wetens blootstellen aan een aanmerkelijke kans:

   -        1. Risico: aanmerkelijke kans

   o   Omstandigheden geval

   o   Aard en verschijningsvorm gedraging

   o   Algemene ervaringsregels

   o   Niet aard van het gevolg

   -        2. Kennis: wetenschap

   o   Wetenschap die feitelijk bestaat of

   o   Bekend moet worden verondersteld

   -        3. Wil: aanvaarding

   o   Verklaringen verdachte

   o   Verklaringen e.v.t. getuigen

   o   Omstandigheden geval

   o   Uiterlijke verschijningsvorm gedraging

   o   Contra-indicaties

   §  Denk aan Spookrijder-arrest -> 5 doden als gevolg door labiel rijgedrag -> meervoudige doodslag ten laste gelegd, HR schoof dit opzij -> verdachte probeerde juist ongevallen te vermijden (hij wilde dus de kans op de dood van zichzelf of anderen dus niet aanvaarden)

   Waarom hebben we het voorwaardelijk opzetbegrip?

   -        Wat moet je nou als een verdachte ontkent?

   -        Stoornisongevoeligheid

   Voorwaardelijk opzet: toepassing in rechtspraak

   Voorbeelden

   -        Schieten op bovenwoning (NJ 2006, 50)

   o  .....read more

   Access: 
   Public
   Hoorcollege 4 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 4 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 4 Materieel Strafrecht

   Strafuitsluitingsgrond:

   -        Brengt correctie aan op de werking van delictsomschrijvingen

   -        Neemt de strafbaarheid weg van ofwel het feit, ofwel de dader

   -        Hebben tamelijk breed bereik -> consequentie is dat een geval kan worden geschaard onder de betekenis van de delictsomschrijving

   -        Een dergelijk geval leent zich dus toch niet altijd voor bestraffing/niet gepast om het tot strafrechtelijke aansprakelijkheid te laten leiden

   Systeem wetgever 1886:

   -        Nog geen verschil/scherp onderscheid tussen schulduitsluitingsgronden en rechtvaardigingsgronden

   -        Bestanddelen schuld en wederrechtelijkheid bestonden nog niet

   Dogmatische ontwikkelingen:

   -        Verfijnder systeem

   -        Ruimer juridisch begrip ‘’strafbaar feit’’ -> Inbegrip van elementen wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid

   Rechtvaardigingsgronden

   -        Noodtoestand (art. 40 Sr)

   -        Noodweer (art. 41 lid 1 Sr)

   -        Wettelijk voorschrift (art. 42 Sr)

   -        Bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Sr)

   -        Ontbreken materiële wederrechtelijkheid (ongeschreven)

    

   Schulduitsluitingsgronden

   -        Ontoerekenbaarheid (art. 39 Sr)

   -        Psychische overmacht (art. 40 Sr)

   -        Noodweerexces (art. 41 lid 2 Sr)

   -        Onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 2 Sr)

   -        Afwezigheid van alle schuld (ongeschreven)

   Bewijslast/bewijsvoeringslast

   -        OM heeft bewijslast

   -        Verdachte: onschuldpresumptie

   -        Correctie op elementen strafuitsluitingsgronden (hoeven niet worden bewezen, minder rigide bewijsvoeringsregime)

   o   Door verdachte en verdediging aannemelijk gemaakt

   o   Beroepen op strafuitsluitingsgronden worden niet vaak aanvaard (noodweer vaker dan bijv AVAS)

   o   Consequentie beantwoording 350 Sv

   Algemene factoren

   -        Subsidiariteit

   o   Gekoppeld aan proportionaliteit

   o   Pas met succes een beroep op strafuitsluitingsgrond, als je geen redelijk alternatief had voor de handelwijze

   o   E.g. psychische overmacht, rechter niet overtuigd, want i.p.v. strafbare feit plegen had je ook nog weg kunnen redden of een minder zwaar middel kunnen inzetten

   o   Geen dichter middel voorhanden om je teweer te stellen tegen datgene waartegen je teweer stelt

   -        Proportionaliteit

   o   Redelijke afweging tussen handeling en verdediging

   -        Evt. culpa in causa

   o   Eigen schuld

   -        Evt. Garantenstellung

   o   Je functie/de uitoefening van een bepaalde positie bepaalt zorgt ervoor dat er een zwaardere bewijslast is om je te kunnen beroepen op een rechtvaardigingsgrond/schulduitsluitingsgrond -> HR Verpleegster

   Toerekenbaarheid: algemeen

   -        Art. 39 Sr: Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis der geestvermogens niet kan worden toegerekend

   o   Tijdens psychose strafbaar feit gepleegd

   o   Traumatische gebeurtenis kan hier oorzaak van zijn

   §  Schulduitsluitingsrond -> wederrechtelijkheid blijft aanwezig, verwijtbaarheid vervalt -> leidt tot afwezigheid van alle schuld

    

   Ontoerekenbaarheid en verminderde toerekenbaarheid

   -        Vijf gradaties van (on)toerekenbaarheid

   -        Partiële toerekenbaarheid

   o   Zie art. 37a Sr -> tbs-maatregel

   o   In principe heeft iedereen wilsvrijheid -> wanneer de wilsvrijheid ontbreekt, volgt er AVAS

   o   Indien je kleptomaan bent (door psychiater vastgesteld) en je iets vernielt, bestaat er geen relatie tussen jouw geestesstoornis en het gepleegde strafbare feit

   -        Verhouding tot het begrip opzet (Hof Arnhem Tolbert – zaak)

   §  Man had verschillende dolingen verricht onder invloed van amfetamine -> verschillende mensen van het leven gebracht

   §  Familie is tot twee keer toe heel uitgebreid in het PBC onderzocht

   §  Deze man leidt aan een ernstige narcistische.....read more

   Access: 
   Public
   Hoorcollege 5 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 5 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 5 Materieel Strafrecht

   Programma

   -        Algemene opmerkingen onvoltooide delictsvormen

   -        Dillema’s bij strafbaarheid in voorfase

   -        De strafbare poging

   -        Strafbare voorbereidingshandelingen

   -        Ondeugdelijkheid van poging of voorbereiding

   -        De vrijwillige terugtred

   Strafbaarheid in de voorfase

   Wanneer strafrechtelijk (kunnen) ingrijpen?

   -        Denk aan filmfragment

   -        Stadia in de tijd gelegen vóór het voltooien van het delict

   o   Sommige stadia worden al eerder strafwaardig geacht (denk aan samenspanning ter voorbereiding van het plegen van een bepaald strafbaar feit of een poging tot het plegen van een strafbaar feit)

   -        Van gedachte, naar plan, naar voorbereidingen, naar uitvoeringshandelingen (en uiteindelijk het verrichten van de verboden gedraging)

   Schematische voorstelling voorbereid strafbaar feit

   Gedachte strafbare gedraging <-> Voltooiing strafbaar feit (denk aan voorbereiding op een bankoverval. Vluchtroutes, zorgen voor voorraad wapens etc) -> totaal onvergelijkbaar met kroeggevecht, hierbij gaat het om een ‘’explosieve’’ handeling (het gebeurt zo ontzettend snel dat er geen sprake kan zijn van voorbereiding)

   Art 46 Sr -> gaat over voorbereiding

   Schematische voorstelling strafbare poging

   -        Gedachte strafbare gedragen

   -        Verrichten voorbereidingshandeling

   -        A. strafbare poging?

   -        B. strafbare poging?

   -        C. strafbare poging?

   -        Voltooiing strafbaar feit

   Dillema’s bij poging en voorbereiding

   Waarom ingrijpen in de voorfase?

   -        Poging en voorbereiding vormen uitbreidingen van strafrechtelijke aansprakelijkheid

   -        Bescherming van rechtsgoederen

   -        Belang van rechtshandhaving

   o   Overheid laat zien dat ze de bescherming van rechtsgoederen serieus neemt

   -        Inzetbaarheid strafvorderlijke bevoegdheden

   o   Je kan pas spreken van een verdachte in de zin van art 27 lid 1 Sv, indien het strafbare feit helemaal is gepleegd

   o   In het geval van voorbereiding op een zwaar misdrijf, kan er eerder worden gesproken van een verdachte -> hier komen allerlei dwangmiddelen bij kijken

   Maar hoe ver ingrijpen in de voorfase?

   -        Primaat van het uitgangspunt van daadstrafrecht

   -        Dus geen intentiestrafrecht (artikel Van der Woude & Van Sliedregt

   -        Ook niet bij voorbereiding, want objectief vaststelbare voorbereidingshandelingen vereist

   -        Invloed van de pogingsleren

   o   Pogingstheorieën  (zie schematische voorstelling strafbare poging)

   o   Afhankelijk van hoe je die poging invult, heb je eerder of later te maken met een poging -> gaat er weer om hoe objectief/subjectief je een poging invult

   o   In Nederland is er sprake van een gematigde objectieve pogingsleer

   o   Hoe strenger de pogingsleer wordt ingevuld, hoe meer vereisten er zijn om te kunnen spreken van een poging

   Art. 45 Sr: de strafbare poging (1)

   -        Toepassing poging in praktijk

   o   Vaak combinatie poging tot ernstig misdrijf met voltooid delict van lichter misdrijf

   o   Bijv. primair poging tot doodslag, secundair poging tot zware mishandeling (indien opzet op dood slachtoffer niet kan worden bewezen)

   -        Drie voorwaarden

   o   Poging tot misdrijf is strafbaar wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard (poging tot mishandeling is niet strafbaar, poging tot zware mishandeling wel)

   o   Strafmaximum: 2/3

    

   1.      Misdrijf (dus geen overtreding)

   2.      Voornemen

   o   Moet zijn gericht op een bepaald misdrijf

   o   Betreft opzetvorm

   o   In de regel volstaat voorwaardelijk opzet

   o   Tenzij bijzondere opzetvorm in gronddelict.....read more

   Access: 
   Public
   Samenvatting verplichte stof Strafrecht, inleiding rechten

   Samenvatting verplichte stof Strafrecht, inleiding rechten

   Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


   Hoofdstuk 1: Inleiding

    

   Het recht heeft de taak om zo veel mogelijk conflicten te voorkomen of deze op te lossen in de samenleving. Onder het positieve recht verstaan we het geheel van geldende rechtsregels op dit moment in Nederland. Naast deze term kennen we de termen objectief en subjectief recht. Objectief recht en positief recht zijn synoniem aan elkaar. Een subjectief recht is een recht dat ontleend wordt aan een objectief recht. Een subjectief recht is bijvoorbeeld dat bij het kopen van een computer de één de computer levert en de ander de koopprijs betaalt. Deze subjectieve rechten worden ontleend aan een objectief recht, namelijk artikel 26 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboekboek, kortweg artikel 7:26 BW.

    

   In Nederland kennen we vier rechtsbronnen. De wet, de jurisprudentie, de gewoonte en de verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. De gewoonte is een ongeschreven rechtsbron, maar deze is wel degelijk bindend en kan dus ook in een rechtszaak worden aangevoerd. In Nederland kennen wij het monistisch systeem. Dit houdt in dat interstatelijke verdragen automatisch in het Nederlandse recht worden opgenomen zodra Nederland deze heeft geratificeerd en bekendgemaakt (artikel 93 Grondwet (hierna: GW)). Daarnaast heeft internationaal recht voorrang op Nederlands recht en staat het dus ook boven de Nederlandse wetgeving (artikel 94 GW).

    

   Indelingen van recht

   Het recht kan op enkele manieren worden onderverdeeld. Ten eerste is er het onderscheid tussen materieel en formeel recht. Materieel recht heeft als inhoud rechten en plichten. Materieel recht kan dus ook als objectief recht worden gezien. Het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht zijn voorbeelden van materieel recht. Formeel recht heeft als inhoud de handhaving van het materieel recht. Het wordt dan ook wel het procesrecht genoemd. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering zijn voorbeelden van formeel recht.

    

   Een compleet andere indeling van het recht is het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht. Het privaatrecht houdt de rechtsrelaties tussen burgers in. Oftewel het gaat hier om niet-exclusieve bevoegdheden. Het kopen van een computer bijvoorbeeld is een niet-exclusieve bevoegdheid; in beginsel kan iedereen een computer kopen. Het publiekrecht gaat over exclusieve bevoegdheden. Een voorbeeld is het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente aan een burger. Alleen de gemeente is bevoegd deze vergunning.....read more

   Access: 
   Public
   Uitwerking hoorcolleges en basiscolleges Inleiding Strafrecht

   Uitwerking hoorcolleges en basiscolleges Inleiding Strafrecht

   Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


   Hoorcollege 1

   In het strafrecht gaat het niet alleen om de techniek maar ook om het bewust zijn van het feit dat het ten alle tijden om mensen gaat. Er zijn verschillende perspectieven om naar het strafrecht te kijken en daarmee een beeld te krijgen hoe er het meest effectief kan worden gewerkt binnen dit rechtsgebied.

   Het strafrecht beschermt de maatschappij door misdaden te bestraffen en het beschermt de maatschappij tegen de overheid.

   Materieel strafrecht

   Materieel strafrecht betreft de voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid en voor het opleggen van strafrechtelijke sancties. Het stelt grenzen en eisen aan het kunnen geven van straffen. Wanneer iets of iemand niet strafbaar is kan er niet worden bestraft. De strafbare feiten zijn te vinden in het wetboek van strafrecht (Sr). Dit wordt commuun strafrecht genoemd. Het bijzonder strafrecht zijn andere strafbare delicten in aparte wetten, bijvoorbeeld de Opiumwet of de wegenverkeerswet uit de wet in formele zin. Maar er zijn ook strafbare delicten te vinden in de wet in materiële zin zoals de APV.

   Strafprocesrecht

   Strafprocesrecht is het formeel strafrecht. Het gaat om de manier waarop de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een individu kan worden vastgesteld. Dit proces bestaat uit de opsporing, vervolging en de berechting. De grenzen en eisen aan het procesrecht zijn te vinden in het Wetboek van Strafvordering (Sv). Het strafprocesrecht is er niet alleen om het materiële recht te omlijnen maar juist ook voor de waarheidsvinding en het bewerkstelligen van een eerlijk proces.

   Doel en grondslag

   Met het strafrecht worden problemen bestreden Wanneer er een strafbaar feit wordt gepleegd dient dit te worden aangepakt. Men stelt hoge verwachtingen aan het strafrecht, maar er zijn weinig mogelijkheden.

   De grondslag van de straf is vergelding, dat wat misdaan is moet worden rechtgezet.

   Om te zorgen dat er niet meer wordt misdaan moet de straf een preventieve werking hebben. Dat kan generale preventie zijn, hierbij wordt er een signaal afgegeven naar de maatschappij waardoor anderen niet dezelfde fout zullen begaan. En ook speciale preventie waarbij de persoon wordt geholpen om niet nog eens de fout in te gaan. Door te straffen wordt het recht weer hersteld. Er is onrecht aangedaan, dat moet worden vereffend om het onrecht weer recht te maken.

   Het strafrecht heeft als overheidstaak om eigenrichting te voorkomen en een rechtszekerheid te creëren.

   Strafbaar feit

   Een strafbaar feit is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen waaraan voldaan moet zijn.

   1. Menselijke gedraging. Wanneer de gedraging een handeling betreft noemen we het delict een commissie delict. Wanneer je iets niet doet wat wel van je verwacht wordt, heet het een omissie delict. Gedachtes vallen niet

   .....read more
   Access: 
   Public
   Aanvulling Inleiding strafrecht, deel 1 (verplichte stof week 4)

   Aanvulling Inleiding strafrecht, deel 1 (verplichte stof week 4)

   Aanvulling op deel 1 en bevat de samenvatting van de verplichte stof van week 4 (Strafrecht met mate + arresten + overige literatuur).


   Strafrecht met mate, Kluwer 2012. 12e druk

   H3 Constructie van het strafbare feit

   3.2 Verwerkelijking in het strafproces (art. 350 Sv)

   Na het voorbereidend onderzoek beslist de Officier van Justitie om te vervolgen. Als hij dit doet, maakt hij de zaak aanhangig door een dagvaarding. Dit is een oproeping aan de verdachte om te verschijnen voor de rechter, in de dagvaarding is ook de tenlastelegging opgenomen. De rechter zal daarna op grond van art. 350 Sv, op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting, beslissen. Uit art. 350 Sv vloeien 4 vragen voort die in onderstaande volgorde beantwoord moeten worden:

   1. Heeft de verdachte het feit begaan?
   2. Zo ja, is dat feit strafbaar gesteld?
   3. Zo ja, is de verdachte strafbaar?
   4. Zo ja, welke straf of maatregel moet worden opgelegd?

   De tenlastelegging kan een tirannieke werking hebben nu de OvJ beslist op grond van het opportuniteitsbeginsel waarvoor hij wil vervolgen. De rechter mag dit niet aanpassen van bijvoorbeeld doodslag naar moord. Als vast komt te staan dat verdachte het feit niet heeft begaan, volgt vrijspraak op grond van art. 388 Sv. De tweede vraagt eist dat de OvJ alle bestanddelen van het strafbare feit in de tenlastelegging stelt. Het niet stellen van alle bestanddelen zal geen wettelijk strafbaar feit opleveren. Daarnaast is hij krachtens art. 261 Sv in ieder geval verplicht in de dagvaarding bij de ten laste gelegde feiten een tijd, plaats en de wettelijke voorschriften te vermelden. Als het feit niet strafbaar is gesteld volgt ontslag van alle rechtsvervolging. Dit kan worden uitgesproken indien: a) bestanddelen missen in de tenlastelegging, b) de feiten worden niet gedekt voor de betekenis van een wettelijke term of c) er sprake is van een strafuitsluitingsgrond. Een strafuitsluitingsgrond moet ambtshalve door de rechter worden onderzocht, er kan dan sprake zijn van ofwel een rechtvaardigingsgrond of een schulduitsluitingsgrond. De rechter kan uiteindelijk alleen tot een veroordeling komen indien de eerste drie vragen bevestigend zijn beantwoord.

   Het bovenstaande zou kunnen suggereren dat de tenlastelegging en bewezenverklaring steeds identiek zijn......read more

   Access: 
   Public
   Supersamenvatting Materieel Strafrecht (Hullu)

   Supersamenvatting Materieel Strafrecht (Hullu)


   Materieel strafrecht van De Hullu

   Hoofdstuk 1 Een kader voor materieel strafrecht

    

   Paragraaf 1 Onderwerp, opbouw, doelstellingen en beperkingen van dit boek

    

   Het materiële strafrecht staat centraal in dit boek. Onder het materiële strafrecht verstaat men de vaststelling of iemand conform de strafregels strafbaar is. Onder het formele strafrecht verstaat men de procedureregels voor het strafrecht. De gevolgen van strafbaarheid, dat wil zeggen de straf, worden geregeld in het sanctierecht/penitentiare recht.

    

   Paragraaf 2 Dynamische uitgangspunten voor materieel strafrecht

    

   Over het doel van het strafrecht bestaan verschillende rechtstheorieën. De vereningstheorie zegt dat de doelen van het strafrecht zijn: vergelding, generale preventie, speciale preventie en reparatie.

    

   Paragraaf 3 Materieel strafrecht en andere rechtsgebieden

    

   Het materiele strafrecht wordt beïnvloed en gevormd door de sanctiedoeleinden, de inrichting van de strafrechtspleging, de rechtspraak en door het formele strafrecht. Het formele strafrecht eist dat het materiele strafrecht in de delictsomschrijvingen en strafbaarheid praktisch en effectief moeten zijn.

    

   Bovendien beïnvloeden andere rechtsgebieden ook het materiele strafrecht. Het bestuursrecht oefent invloed uit op het materiele strafrecht doordat op bestuursrechtelijk niveau ook handhaving van bepaalde rechtsregels wordt nagestreefd (Wet Mulder).

    

   De beïnvloeding van de andere rechtsgebieden op het materiele strafrecht gaat echter niet heel ver. De zelfstandigheid van andere rechtsgebieden wordt behouden doordat juridische begrippen per rechtsgebied anders kunnen worden ingevuld. Ook juridische theorieën, constructies en ficties kunnen per rechtsgebied een andere invulling krijgen.

    

   Paragraaf 4 Internationale invloeden op het materiële strafrecht

    

   Het materiele strafrecht wordt beïnvloed door internationale mensenrechtenverdragen, doordat de criminaliteit een internationaal georiënteerd karakter krijgt en door de introductie van supranationaal strafrecht (Joegoslavië Tribunaal en het Internationaal Strafhof).  De internationale gronderechten die vastgelegd zijn in verdragen kunnen het materiele strafrecht beperken in de strafrechtelijke aansprakelijkheid, terwijl diezelfde grondrechten ook de fundering kunnen zijn voor strafrechtelijke aansprakelijkheid.

    

   Het nationale materiele strafrecht bevat tegenwoordig veel strafbepalingen die van nature in het internationale materiele strafrecht afstammen. Het gaat dan vooral om de delicten die in bijzondere wetgeving staan. Conform art. 16 GW en art. 1 lid 1 Sr is een delictsomschrijving in het nationale recht noodzakelijk voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Doch de interpretatie van een dergelijke bepaling wordt beïnvloedt door het internationale kader.

    

   Ook de Europese Unie heeft effect op het nationale materiele strafrecht. Men spreekt over een positief effect indien de regels uit EU recht worden nageleefd doordat het nationale strafrecht dit vereist. Men spreekt over een negatief effect indien het nationale strafrecht opzij wordt gezet door het EU recht.  Vanuit de EU wordt harmonisatie van het strafrecht van de diverse lidstaten nagestreefd, doch de zelfstandigheid van de lidstaten wordt gerespecteerd door gedeeltelijke harmonisatie na te streven. Volgens artikel 83 lid 1 VWEU wordt op bepaalde onderdelen harmonisatie nagestreefd, dit noemt men het Eurostrafrecht. In de praktijk is de invloed van de EU op het materiele strafrecht niet erg groot nu de focus meer.....read more

   Access: 
   Public
   Begrippenlijst Materieel Strafrecht Hullu

   Begrippenlijst Materieel Strafrecht Hullu


   Hoofdstuk 1 Een kader voor materieel strafrecht

   Strafbaarheid

   Of iemand in aanmerking komt voor strafrechtelijke sancties.

   Materieel strafrecht

   De vaststelling of iemand conform de strafregels strafbaar is.

   Formeel strafrecht

   De procedureregels voor het strafrecht.

   Sanctierecht/penitentiare recht

   De gevolgen van strafbaarheid.

   Vereningstheorie

   Een theorie waarbij vergelding, generale preventie, speciale preventie en reparatie centraal staan.

   Vergelding

   De straf beoogd leed toe te voegen.

   Generale preventie

   Normbevestiging en afschrikking.

   Speciale preventie

   Beveiliging en resocialisatie.

   Reparatie

   Genoegdoening aan het slachtoffer, herstel van de oude situatie.

   Van codificatie naar modificatie

   De wet wordt niet alleen gebruikt om bestaande opvattingen in vast te leggen, maar ook om de opvattingen in de maatschappij te veranderen.

   Disharmonie

   Juridische begrippen/theorieën krijgen een andere invulling per rechtsgebied.

   Supranationaal strafrecht

   Internationaal recht waarbij de strafrechtelijke aansprakelijkheid en de berechting wordt bepaald.

    

    

   Hoofdstuk 2 Strafwetgeving

   .....read more

   Verbindendheid van wettelijke strafbepalingen

   De bevoegdheid tot het uitvaardigen van een strafbepaling moet berusten op de wet.

   Strafbepaling

   Delictsomschrijving en sanctienorm.

   Delictsomschrijving

   Het strafbare gedrag met objectieve en subjectie bestanddelen.

   Objectieve bestanddelen

   Opzet en schuld.

   Subjectieve bestanddelen

   Wederrechtelijkheid, causaliteit en bijzonderheden van de strafbaarstelling .

   Bestanddelen

   De vereisten in de delictsomschrijving.

   Strafbaar feit

   Indien de bestanddelen van de delictsomschrijving zijn bewezen.

   Strafrechtelijke aansprakelijkheid

   Strafbaar feit, wederrechtelijkheid van het bewezenverklaarde feit en de verwijtbaarheid van de dader.

   Misdrijven

   Ernstige strafbare feiten die de bestanddelen schuld dan wel opzet bevatten.

   Overtredingen

   Minder ernstige strafbare feiten zonder de bestanddelen schuld of opzet.

   Access: 
   Public
   Samenvatting Studieboek Materieel Strafrecht (Kelk) & arresten deel 1

   Samenvatting Studieboek Materieel Strafrecht (Kelk) & arresten deel 1

   Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


   H2 STRAFBARE FEITEN EN STRAFBARE DADERS

    

   1. Verschillende dimensies van het begrip strafbaar feit

   In een rechtstaat behoort de strafbaarheid in de geschreven wet te staan en moet het overeenkomen met het legaliteitsbeginsel.

   We spreken over het begrip strafbaar feit in 3 dimensies:

   - Het Historische strafbaar feit: de gedraging van iemand in een bepaalde context, leidend tot een bepaald, ongewenst resultaat is een strafbaar feit, omdat de wet dit als zodanig noemt en omschrijft.

   - De Wettelijke strafbare feiten: de delictsomschrijvingen die men in de wettelijke strafbepalingen aantreft en waarop in beginsel de algemene bepalingen van het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

   Een wettelijk strafbaar feit is de inhoud van de delictsomschrijving. Het is echter zo dat als 3 mensen gezamenlijk iemand dood schieten, er in feiten maar één moordenaar kan zijn. Daarom zijn er bepalingen in het leven geroepen zoals de regeling van deelneming, artikel 47 Sr.

   - Het Juridisch strafbare feit: in het strafrecht zijn strafrechtsdogmatische voorwaarden voor strafbaarheid ontwikkeld die nadere condities inhouden om een wettelijke strafbaar gesteld feit inderdaad een strafbaar feit te laten zijn.

    

   De criminologie is de studie die zich bezighoudt met de oorzaken en de achtergronden van criminaliteit, dat wil zeggen van onduldbare gedragingen. Er is pas sprake van een strafbaar feit als het historisch feit dat de letter van de wettelijke delictsomschrijving vervult ook daadwerkelijk voldoet aan de nadere eisen die de strafrechtdogmatiek aan een strafbaar feit stelt en het strafrecht op een voldoende rechtvaardige wijze toepassing vindt.

    

   Zo ontstaan er in de rechtspraak kernvoorwaarden voor strafbaarheid zoals:

   - Schuld

   - Wederrechtelijkheid

   - Causaliteit

   Deze voorwaarden zijn bepalend voor de begrenzing van de strafbaarheid.

    

   Als definitie van een strafbaar feit geldt dan ook dat er

   a) een menselijke gedraging moet zijn die,

   b) een wettelijke delictsomschrijving vervult,

   c) wederrechtelijk is en

   d) aan schuld te wijten.

    

   Er ontstaan dan 4 lagen. Deze worden vaak aangeduid als de voorwaarden voor strafbaarheid, of ook wel de elementen van het strafbare feit. Deze omvatten meer dan alleen een menselijke gedraging die binnen een wettelijke strafbaar gesteld feit valt.

   De bestanddelen van het wettelijk omschreven delict zijn a) de gedraging, b) de omstandigheden van de gedraging en c) de bijkomende voorwaarde van strafbaarheid. De elementen van het wettelijk omschreven delict zijn d) de wederrechtelijkheid en e) de verwijtbaarheid.

    

   1. De bestanddelen van het wettelijk omschreven delict

    

   A. De gedraging

   Diegene die het gedrag onder bepaalde omstandigheden verricht is de dader van het desbetreffende delict. Iedere delictsomschrijving heeft een vorm van een menselijke gedraging. Een dier kan strafrechtelijk gezien geen dader.....read more

   Access: 
   Public
   Oefenpakket Kernvak Strafrecht I

   Oefenpakket Kernvak Strafrecht I

   Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


   Vragen casus 1: Rijke ouders

    

   Deel I

   Afgelopen zomer is de nu 19-jarige Freek geslaagd voor zijn eindexamen en hij heeft

   besloten om, voordat hij aan een vervolgopleiding begint, een jaar niets te doen. Hij

   heeft een baantje voor drie dagen in de week en brengt de rest van zijn tijd door met

   chillen met zijn vrienden. Zijn ouders zijn niet zo gelukkig met de vriendengroep van

   Freek: deze jongens zijn een paar jaar ouder dan Freek, slijten hun dagen met rondhangen

   en buurtbewoners klagen over overlast van de vriendengroep. Toch mag Freek van zijn

   moeder haar Opel Corsa gebruiken, waardoor hij min of meer als chauffeur binnen de

   vriendengroep fungeert. Dit doet Freek omdat hij graag bij de groep wil horen.

   Op een maandag in september belt vriend Emiel of Freek hem komt halen. Zoals

   gewoonlijk voldoet Freek aan dat verzoek en pikt Emiel op bij diens huis. Die vertelt

   dat hij heeft afgesproken met Jeroen en dus rijdt Freek naar het huis van Jeroen om hem ook

   op te pikken. Emiel en Jeroen vragen of Freek hen even wil helpen met een klusje en ver-

   tellen in de auto dat ze naar de woning willen gaan van een gezamenlijke vriendin,

   Anna, die met haar ouders in een dorp verderop woont. Zoals Freek ook weet, zijn de ou-

   ders van Anna zeer welgesteld en woont de familie in een kast van een huis. Onderweg

   luistert Freek naar het gesprek tussen Jeroen en Emiel dat gaat over de slechte verhouding

   tussen Anna en haar ouders, die er nooit voor haar zijn omdat ze altijd aan het werk

   zijn. Wel is ze haar hele leven overladen met dure spullen, maar die kunnen voor haar

   de afwezigheid van haar ouders niet compenseren.

    

   Als Freek in het dorp van Anna arriveert, heeft hij een slecht voorgevoel. Hij probeert

   niet meer te luisteren naar het gesprek, maar vangt toch flarden op als “die ouders een

   lesje leren”, “wij hebben meer aan die spullen dan zij” en “ik kan nog wel een laptop

   gebruiken”. Jeroen en Emiel geven Freek de opdracht om twee straten achter het huis te

   parkeren.....read more

   Access: 
   Public
   Colleges Kernvak Strafrecht I

   Colleges Kernvak Strafrecht I

   Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


   Hoorcollege 1

   Legaliteit, gedragingen en daderschap

    

   Het strafrecht is sanctierecht, het gaat erom uiteindelijk kunnen bestraffen van de daadwerkelijke schuldigen. Het strafrecht is het zwaarste instrument dat de overheid heeft richting de burger. De voorwaarde waaronder de overheid het strafrecht kan inzetten is strikt bepaald en moet aan allerlei eisen voldoen.

    

   Het strafrecht moet alleen met bepaalde doelen ingezet worden. Een strafdoel kan vergelding zijn. Het leed dat de dader aan het slachtoffer heeft toegebracht moet worden vergolden.

    

   Een ander strafdoel kan preventie zijn. Dit kan speciale of generale preventie zijn. Speciale preventie is het willen voorkomen dat deze dader nog een keer een strafbaar feit pleegt. Dat willen we bereiken door het straffen. Door een gevangenisstraf maak je het hem feitelijk onmogelijk nog een keer een strafbaar feit pleegt. De dader moet van de straf leren en dat moet voorkomen dat hij nog een keer een strafbaar feit pleegt nadat hij de straf heeft uitgezeten.

   De generale preventie is dat als de burgers zien dat de overheid de daders aanpakt en dat de veroordeling zorgt voor het opleggen van een straf, dat de burgers een tweede keer gaan nadenken over het plegen van het strafbaar feit. We gaan in het strafrecht uit van een mensbeeld dat de mens de vrije wil heeft om de keuze te maken om wel of niet een strafbaar feit te plegen.

    

   Het laatste strafdoel is de reparatie. Als er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, dat de schade wordt hersteld. Dit kan doordat de dader de schade vergoedt aan het slachtoffer of de dader moet terugbetalen aan de samenleving door de situatie te herstellen zoals voor het plegen van het strafbaar feit.

    

   De strafdoelen zijn in onderlinge samenhang. Steeds wordt in het individuele geval bepaald welke van de doelen het zwaarst wegen bij het inzetten van bepaalde straffen.

    

   Instrumentaliteit en rechtsbescherming zijn twee zijden van een medaille. Als je iets meer richting de instrumentele kant gaat zitten van het strafrecht, heeft dat negatieve gevolgen voor de rechtsbescherming. Die dualiteit is heel bepalend voor de manier waarop je strafrecht ziet.

    

   Rechtsbescherming kent twee facetten. De rechtsbescherming op het niveau van de rechtsgoederen. Strafrecht zet je in ter bescherming van bepaalde rechtsgoederen. Rechtsgoederen kunnen iedereen zijn, zoals slachtoffers van strafbare feiten, maar ook eer en goede naam. Ook de samenleving als geheel kan hieronder gezien worden.

    

   Als de rechtsgoederen beschermd moeten worden via het strafrecht, betekent dat dat het aantasten van die rechtsgoederen strafbaar gesteld wordt. Iemand die dit aantast wordt een verdachte. Diegene wordt dan onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. De burger wordt dan.....read more

   Access: 
   Public
   Collegeaantekeningen Formeel Strafrecht

   Collegeaantekeningen Formeel Strafrecht


   Hoorcollege 1. 31-03-15

   Doel en functies

   Het doel van het strafproces is de juiste toepassing van het materiële strafrecht. Het is er op gericht om schuldigen te bestraffen en te voorkomen dat onschuldigen worden bestraft. Het is lastig om tot een goed evenwicht hiertussen te krijgen. De juiste toepassing vergt materiële waarheidsvinding. Het is echter zou dat er vrijwel nooit een absolute zekerheid bestaat. Het is dan ook belangrijk dat de rechter actief is en onderzoek doet. Bij lichtere zaken kan er ook sprake zijn van consensuele afdoening. Dit houdt in dat er geen rechter is die de straf oplegt, maar bijvoorbeeld de officier van justitie een straf voorlegt (boete).

   Bijkomende doelen zijn onder andere het eerbiedigen van de rechten en vrijheden van de verdachte, het eerbiedigen van de rechten en vrijheden van de betrokkenen en procedurele rechtvaardigheid. De functies die het strafproces hiermee beoogt zijn speciale preventie, generale preventie, het voorkomen van eigenrichting, het scheppen van orde en genoegdoening.

   Kenmerken

   Het karakter van het Nederlandse strafproces wordt gekenmerkt door een rechter die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is voor de waarheidsvinding. De officier van justitie heeft een magistrale rol. Zij moet ook de belangen van de verdachte in acht nemen en niet blind staren op een veroordeling. Van de verdachte wordt geen actieve bijdrage verlangd, maar tegenspraak is soms wel geboden.
   In Nederland hebben we alleen te maken met beroepsrechters. Er is dan geen deelname van leken, denk aan bijvoorbeeld het jury rechtspraak in Amerika. Wat ook typisch is voor Nederland, is dat het OM het vervolgingsmonopolie heeft. Dus alleen het OM heeft het vervolgingsrecht. Artikel 12 Sv kent een correctiemechanisme hierop.
   Een ander kenmerk is dat Nederland een heel efficiënt strafproces kent. Het strafproces is vaak een papieren proces. Getuigen op zitting bijvoorbeeld is meer een uitzondering dan een regel. De efficiëntie komt ook tot uitdrukking in het feit dat er veel zaken buiten de rechter om worden behandeld.

   Legaliteitsbeginsel

   Het bevorderen van rechtszekerheid en het voorkomen van willekeur door te voorzien in voldoende waarborgen dat op een behoorlijke wijze van strafvorderlijke bevoegdheden gebruik wordt gemaakt. Het strafvorderlijk optreden moet in elk geval op hoofdlijnen in de wet zijn geregeld. Hoe meer er op het spel staat hoe belangrijker een wettelijke grondslag is. Een wettelijke grondslag is vereist als een opsporingsmethode zeer risicovol voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing is en als de opsporingsmethode meer dan een beperkte inbreuk op grondrechten en vrijheden van burgers maakt. Als er dus sprake is van een meer dan geringe inbreuk dan is er een wettelijke grondslag vereist.
   Indien er geen specifieke wettelijke grondslag is vereist dan moet er wel een aanvullende normering zijn op basis van andere rechtsbronnen. Denk bijvoorbeeld dan aan.....read more

   Access: 
   Public
   Teksten reader werkblad: Arresten, Materieel strafrecht, criminal law

   Teksten reader werkblad: Arresten, Materieel strafrecht, criminal law

   Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


   Samenvatting week 1A - Noot bij HR 31 januari 2012, JN 2012/536 (Runescape)

   Op 31 januari 2012 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen waarin hij zijn extensieve interpretatie van artikel 310 Sr bevestigt en wellicht zelfs uitbreidt. Allereerst gaat het om het arrest ‘De sim-kaart-zaak’ (NJ2012/535). In dit arrest wordt de verdachte veroordeeld wegens diefstal van belminuten toebehorende aan S. Werkgever S. had aan werknemer K. een sim-kaart verstrekt waarmee K mocht telefoneren. Toen deze kaart later werd gevonden door de verdachte heeft hij deze in zijn telefoon gestoken en is daarmee gaan bellen. Wanneer het telecommunicatiebedrijf bij S een hoge rekening aanbied, blijkt het dat de verdachte een aanzienlijk bedrag aan telefoonkosten gemaakt heeft. De verdachte voert vervolgens in cassatie aan dat belminuten niet kunnen gelden als ‘enig goed’ in de zin van artikel 310 Sr. Het cassatieberoep wordt door de Hoge Raad verworpen.
   Auteur N. Keijzer maakt in deze annotatie met betrekking tot de sim-kaart-zaak onderscheid tussen twee soorten belminuten. Belminuten R en G zijn volgens hem de tijd welke gedurende daadwerkelijk is getelefoneerd en het in rekening brengen van de kosten van gevoerde gesprekken. Noch de gesprekken noch de duur daarvan brengt men door het bellen in zijn feitelijke macht, deze behoren namelijk tot het verleden. Belminuten R en G zijn dus niet aan te merken als enig goed dat vatbaar is voor wegneming. Echter daarnaast bestaan er Belminuten V, dit zijn vrije belminuten en hebben, in tegenstelling tot belminuten R en belminuten G, betrekking op nog te voeren gesprekken. Hierbij kan gedacht worden aan prepaid belminuten. Door verlies van de sim-kaart kunnen deze belminuten verloren gaan en daarom kunnen deze belminuten gelden als ‘enig goed’ in de zin van artikel 310 Sr.

   Ten tweede behandeld N. Keijzer ‘De RuneScape-zaak’. In dit arrest wordt de verdachte en zijn mededader veroordeeld wegen diefstal (met geweld) van virtuele voorwerpen. In het kader van het internetspel RuneScape beschikte P over twee virtuele voorwerpen, een masker en een amulet. Vervolgens hebben de verdachte en zijn mededader, nadat ze P met geweld hadden gedwongen tot inloggen, deze virtuele voorwerpen uit P zijn account overgebracht naar die van de verdachte. De verdachte voert in cassatie aan dat virtuele voorwerpen niet kunnen gelden als ‘enig goed’ in de zin van artikel 310 Sr. Het cassatieberoep wordt door de Hoge Raad verworpen.
   Auteur N......read more

   Access: 
   Public
   Hoorcollege 7 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 7 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 7 Materieel Strafrecht

   Plaatsbepaling

   Art 51 Sr: wie kunnen dader van een strafbaar feit zijn?

   1.      Natuurlijke personen

   -        Fysieke plegers

   -        Deelnemers (medeplegers, uitlokkers, doen plegers)

   -        Functionele daders/plegers

   -        Feitelijke leidinggevers en opdrachtgevers

   2.      Rechtspersonen

   -        Vooral de privaatrechtelijke rechtspersonen

   -        Met rechtspersonen gelijk te stellen entiteiten volgens art. 51 lid 3 Sr (Vof, maatschap e.d., zie overzicht in Werkboek)

   -        Publiekrechtelijke rechtspersonen?

   Functioneel daderschap (1)

   Kern en achtergrond

   -        Strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijk persoon als pleger voor feitelijk door een ondergeschikte uitgevoerd strafbaar feit vanwege functionele verantwoordelijkheid

   -        Past in samenleving waarin organisaties en verbanden in het dagelijks leven actief zijn

   -        De kern is gelegen in de strafrechtelijke aansprakelijkheid (als dader) voor een feitelijk gezien door een ander uitgevoerd strafbaar feit

   o   Hieraan ligt de interpretatie van de delictsomschrijving ten grondslag

   o   Functionele betrokkenheden van personen komen steeds meer naar voren -> dit zie je met name in de sociaaleconomische context (zie arrest IJzerdraad uit 1954) maar geldt in het algemeen

   Uitbreiding van strafrechtelijke aansprakelijkheid

   -        Naast fysieke pleger ook functionele pleger

   -        Soms is alleen functionele pleger normadressaat

   -        Er zijn delicten waarbij het functioneel daderschap uitgesloten is

   Toerekeningsconstructie

   -        Gedraging van fysieke pleger wordt toegerekend aan een ander

   -        Alleen toerekenen indien voldaan aan bepaalde criteria

   -        Expliciete toepassing in de rechtspraak is schaars

   o   Komt bijvoorbeeld niet expliciet naar voren in bewijsvoering

   o   Er is een vrij fikse overlap met de deelnemingsregeling

   o   Sinds 1976 zijn ook rechtspersonen aansprakelijk (via art. 51 Sr)

    

    

   Functioneel daderschap (2)

   Kernoverweging uit HR IJzerdraad

   -        Een eenmanszaak is een rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid

   -        Eenmanszaak had een partij ijzerdraad ingevoerd vanuit Finland naar Nederland

   -        Hiervoor was een aanvraagformulier voor vergunning nodig

   -        Eigenaar eenmanszaak liet dit formulier door de exportmanager invullen (valsheid in geschrifte)

   -        Rechtsvraag: kan de eigenaar van de eenmanszaak hier aansprakelijk gesteld worden als dader?

   -        Hof: Ja

   -        HR: Niet erg duidelijk wat de betrokkenheid van de verdachte was

   -        Kernoverweging (p.43 linksonderin bundel)

   o   ‘’Dat toch handelingen (…) slechts dan waren aan te merken als gedragingen van verd., indien verd. erover vermocht te beschikken, of die handelingen al dan niet plaatsvonden, en deze behoorden tot de zodanige, welker plaatsvinden blijkens den loop van zaken door verd. werd aanvaard of placht te worden aanvaard’’

   o   Twee hoofdvereisten (cumulatief) -> Ijzerdraadcriteria

   §  Beschikkingscriterium

   ·        Beschikkingsmacht

   ·        Feitelijke zeggenschap, al dan niet met juridische zeggenschap

   ·        Kunnen ingrijpen en/of kunnen bewerkstelligen

   §  Aanvaardingscriterium

   ·        Een bepaalde houding met een wilselement

   ·        Hoeft niet expliciet te blijken; kan volgen uit stelselmatig gedrag, onvoldoende toezicht

   ·        En uit niet naleven zorgplicht

   ·        Bevat wilselement (aanvaarden -> associatie met voorwaardelijk opzet, maar is niet hetzelfde!!)

   ·        Aanvaarding hoeft niet expliciet te blijken

   o   Kan ook uit stelselmatigheid/onvoldoende toezicht blijken

   ·        Uitbreiding: schending van de zorgplicht/onvoldoende zorg door de dader om het feit te voorkomen valt nu ook onder het aanvaardingscriterium

   Aansprakelijkheid van de rechtspersoon

   Invoering art. 51 Sr in 1976

   -        Waarom geen strafrechtelijke aansprakelijkheid.....read more

   Access: 
   Public
   Hoorcollege 8 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 8 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 8 Materieel Strafrecht

   HR Zwarte Ruiter 1957

   -        Tenlastelegging van 20 feiten: o.a. poging tot doodslag en meerdere overvallen

   -        Opgepakt en veroordeeld

   -        Werd volgens lange tenlastelegging bestraft -> 15 jaar cel + tbs met dwangverpleging -> verminderd toerekeningsvatbaar verklaard -> zie noot arrest van Willem Pompe

   Strafrechtelijke sanctietoemeting

   -        HR de zwarte ruiter

   o   De casus

   o   Recapitulatie week 39: verminderde toerekenbaarheid

   o   De toegemeten sancties

   o   Straf naar de mate van schuld?

   Rechtvaardiging van het strafrecht en de straf

   -        Strafrecht als probleem

   o   Hoge verwachtingen en beperkte mogelijkheden

   o   Ingrijpende overheidsmacht

   §  Materieel strafrecht maakt strafoplegging mogelijk (leedtoevoeging), strafproces kent allerlei ingrijpende bevoegdheden etc.

   -        Waartoe bestaat (materieel) strafrecht

   o   Hoofddoel: voorkomen van eigenrichting

   o   Achtergrond: maatschappelijk contract-denken

   §  Iedere burger staat een klein deel van zijn individuele vrijheid af -> al deze deeltjes worden door de overheid gebruikt om overige individuele vrijheden te beschermen

   -        Rechtvaardiging van de straf

   o   Absolute theorieën

   o   Relatieve theorieën

   o   Verenigingstheorieën

   Retributivisme

   -        Vergelding als grondslag van de straf

   o   Absolute theorie: rechtvaardiging straf staat los van de effect (omdat is misdaan; quia peccatum)

   o   Bestraffing van schuldigen is verdiend en daarmee intrinsiek goed

   §  ‘’schuldigen verdienen straf op grond van het feit dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd in het verleden’’

   §  Retrospectief: er wordt teruggekeken in de tijd naar het strafbare feit, de schuldige wordt gestraft

   o   Proportionaliteit van de straf

   §  Straf mag niet onnodig zwaar zijn (niet zwaarder dan de ernst van het feit en de schuld van de dader) -> straftoemetingsschuld

   o   Herstel van een balans

   §  Verstoring in het maatschappelijk evenwicht door strafbare daad

   §  Balans moet worden vereffend/hersteld/vergolden -> gebeurt door middel van strafoplegging

   -        Twee varianten van de retributivistische theorie (vergeldingsdenken)

   o   Positief retributivisme: gerechtigheid eist bestraffing van schuldige (theorie van Emmanuel Kant) -> iedere dader die schuldig wordt bevonden, moet per se een straf ondergaan -> rigide manier van denken

   §  Bezwaar tegen deze theorie door Keizer: het ‘’waarom’’ ontbreekt

   o   Negatief retributivisme: alleen schuldige mag (niet moet) worden bestraft

   §  Straffen is een plicht (geen noodzaak) -> in evenredigheid met de ernst van het feit en de schuld van de dader

   Utilitarisme

   -        Verwachte nut als grondslag van de straf

   o   Relatieve theorie: rechtvaardiging straf is gebonden aan de effecten (opdat niet wordt misdaan; ne peccetur)

   o   Nut van bestraffing ligt in reductie en preventie van criminaliteit

   §  Er wordt dus niet gestraft opdat er iets in het verleden is bestaan, maar opdat het in de toekomst niet opnieuw wordt begaan

   o   Straf is dus geen ‘recht’ maar een instrument voor het bereiken van toekomstige doelen

   o   Prospectieve oriëntatie

   o   ‘’De staat is eigenlijk een soort noodzakelijk kwaad in de samenleving, die tot stand komt doordat ieder lid van de samenleving een klein deeltje van zijn eigen vrijheid opoffert aan de soeverein om het volk te beschermen’’ -> sociaal-contract denken van Cesare Beccaria (je hebt een instrument nodig om tegen heerszuchtige en egoïstische neigingen van leden van.....read more

   Access: 
   Public
   Hoorcollege 6 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 6 Materieel Strafrecht, Bachelor Jaar 2 Rechtsgeleerdheid

   Hoorcollege 6 Materieel Strafrecht

    

   Plaatsbepaling

   -        Deelneming is uitbreiding van strafrechtelijke aansprakelijkheid

   ·        Uitgangspunt is aansprakelijkheid van de pleger -> diegene die alle delictsbestanddelen zelf vervult

   ·        Deelneming leidt tot aansprakelijkheid van diegenen die een bijdrage aan het delict hebben geleverd

   ·        Betrokkenheid van meer personen kan een delict bedreigender en ernstiger maken -> er zijn strafbare feiten die niet door slechts één persoon kunnen worden gepleegd (bijvoorbeeld een bankoverval).

   ·        Voorafgaande (consecutieve) en gelijktijdige (simultane) vormen van deelneming

   ·        Meervoudige (als betrokkene op verschillende manieren betrokken bij het strafbare feit) of samengestelde (keten van deelnemingen) deelneming

   ·        Bijdrage aan een strafbaar feit na voltooiing van dat feit kan niet als deelneming gezien worden (in de loop der tijd kan het wel meewegen met de vaststelling van deelneming)

    

   Plegers

   Doen plegers

   Uitlokkers Daders

   Medeplegers

   Medeplichtige

    

   Algemene kenmerken deelneming

   Accessoriteit-vereiste

   ·        Alleen deelneming als een strafbaar feit is begaan (inclusief poging of voorbereiding). Medepleging is niet als zodanig strafbaar, maar moet betrekking hebben op een bepaald gronddelict.

   ·        Een rechtvaardigingsgrond geldt ook voor een deelnemer (als één van de deelnemers in noodweer heeft gehandeld, kunnen de andere deelnemers ervan profiteren, want het neemt de wederrechtelijkheid van het ten laste gelegde feit weg) -> de schulduitsluitingsgrond niet.

   ·        In beginsel kan er geen sprake zijn van een poging tot deelneming, tenzij art. 46a Sr -> poging om iemand te bewegen tot het tot het begaan van het strafbare feit (mislukte uitlokking).

    

   Dubbel opzet-vereiste

   - Opzettelijk verrichten van de deelnemingsgedraging

   - Opzet op het grondfeit -> doleuze delicten

   ·        Globaal opzet

   ·        Voorwaardelijk opzet volstaat

   ·        Geen opzet vereist t.a.v. geobjectiveerde bestanddelen

   ·        Kwestie van uiteenlopend opzet

    

    

   Doen plegen

   Kern van doenplegen

   ·        De doenpleger is diegene die het feit pleegt door tussenkomst van een ander die als werktuig fungeert voor de doenpleger. Hij zorgt ervoor dat iemand anders een strafbaar feit pleegt (denk aan het melk- en waterarrest. De doenpleger is strafbaar, de tussenpersoon niet.

    

   Vereisten

   - Feitelijke gedraging door een ander laten verrichten

   - Straffeloosheid van feitelijke pleger (bv opzet ontbreekt, of op een strafuitsluitingsgrond beroepen)

   - Dubbel opzet -> op het doen verrichten van de feitelijke gedraging door een ander en op het grondfeit.

   - Accessoriteit: het grondfeit (incl. poging of voorbereiding) is voltooid.

    

   Afbakening met uitlokking

   Bij doen plegen is vereist dat de feitelijke pleger straffeloos is, bij uitlokking is dit geen vereiste.

    

    

   Uitlokken

   Kern van de uitlokking

   ·        Door het aanwenden van bepaalde uitlokkingsmiddelen een ander bewegen tot het begaan van een strafbaar feit

   ·        Gaat aan strafbare feit vooraf (voorafgaande deelneming)

    

   Vereisten

   1. Uitlokkingsmiddel uit art. 47 lid 1 sub 2 Sr (bv smeken valt er niet onder)

   2. Psychische causaliteit -> het gewekte wilsbesluit om een strafbaar feit te gaan plegen -> er is sprake van uitlokking als de uitgelokte voorafgaand van het feit niet het plan had om het feit te begaan, maar na de uitlokking wel

   3. Dubbel.....read more

   Access: 
   Public
   Notes_Inleiding strafrecht_UU

   Notes_Inleiding strafrecht_UU


   Week 1: Inleiding strafrecht

   Hoorcollege 1: Beginselen en achtergronden van het strafrecht

   Definities van strafrecht

   • Het materiële strafrecht

    • Het geheel van rechtsvoorschriften dat aangeeft voor welke gedragingen straf [kan of] behoort te worden toegepast en waarin de straf behoort te bestaan (= voorganger van onze docent; Pompe)

    • Het algemeen deel (boek 1 van wetboek van strafrecht, algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid) en het bijzonder deel

   • Het strafprocesrecht

    • Het strafprocesrecht bepaalt hoe en door wie wordt onderzocht of een strafbaar feit is begaan en door wie en naar welke maatstaven daarover en over de daaraan te verbinden strafrechtelijke sancties wordt beslist (Corstens/Borgers)

    • Het strafprocesrecht normeert de schakel tussen het strafbare feit en de (in beginsel) door de rechter op te leggen sanctie

    • Schakel tussen vermoeden strafbaar feit en de straf zelf. De route daartussen.

   • Het strafrechtelijk sanctierecht

    • Het strafrechtelijk sanctierecht regelt de inhoud en wijze van tenuitvoerlegging van de strafrechtelijke sancties

   Cijfers:

   • Overtredingen worden door de kantonrechter behandeld.

   • Ernstige strafbare feiten/misdrijven worden door de rechtbank behandeld.

   • 50/50 OM en rechter, meer dan 90% van de gevallen worden veroordeeld.

   • Overheid is de enige die een strafvervolging

   • Publiekrecht: burger die dus iets misdaan heeft, worden beoordeeld door het OM (officieren van justitie) en ze zitten magistratuur (rechters)

   • Individuen, burgers staan allemaal stukje van hun vrijheid af > democratische rechtsstaat, stoppen dit in een publiek lichaam (overheid) zodat de mensen zo goed mogelijk worden beschermd.

   • De burger mag zelf

   • .....read more
   Access: 
   JoHo members
   Materieel Strafrecht - UL B2 - StudyNotes (2015-2016)

   Materieel Strafrecht - UL B2 - StudyNotes (2015-2016)

   Deze aantekeningen zijn gebaseerd op het vak Materieel Strafrecht in 2015-2016.

   Bevat aantekeningen bij de eerste 11 hoorcolleges en werkgroepen 3 t/m 9.   Hoorcollege week 1

   Hoe dit college eruit ziet

   In dit college wordt praktische informatie gegeven over hoe het vak materieel strafrecht eruit ziet, wat je kan verwachten, hoe het tentamen eruit zal zien, accenten van dit vak en ten slotte wordt er een inleiding in het materiële strafrecht gegeven.

   Vakinformatie

   Materieel strafrecht is een onderdeel van de drie bachelorvakken over strafrecht. De andere twee zijn inleiding strafrecht en strafprocesrecht. Het vak materieel strafrecht ziet op de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Wie, waarom, wanneer, maar ook wie, waarom en wanneer niet? Hierbij horen de leerstukken, waar in dit vak de ondergrenzen belangrijk zijn. Wanneer is er minimaal sprake van het desbetreffende leerstuk? Wat zijn de lichtste criteria? Hierbij wordt ook genoemd dat voorwaardelijk opzet een belangrijk onderdeel vak is, aangezien dit de lichtste vorm van opzet is. Voorwaardelijk opzet: het wetens en willens een aanmerkelijke kans aanvaarden.

   Overview van het materiële strafrecht

   Het materiële strafrecht bepaalt wie wanneer en waarom strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden. Of dit gebeurt en hoe dit gebeurt is strafprocesrecht. Materieel strafrecht ziet alleen op de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Essentieel voor strafrechtelijke vervolging zijn de strafbaarstellingen. Dit zijn de wetsbepalingen die bepaalde gedragingen verbieden. Dit zijn dus de artikelen uit Sr als 287, 310, 350 Sr en nog vele anderen, maar dit zijn vrij bekenden. Indien bestanddeel voor bestanddeel bewezen kan worden dat deze gedraging plaats heeft gevonden, dan is er sprake van een strafbare gedraging. Daarna kan er nog gekeken worden naar rechtvaardiging of strafuitsluiting, maar dat is pas relevant op.....read more

   Access: 
   Public
   Strafrecht 3 - RUG - Aantekeningen hoorcolleges 2015/2016

   Strafrecht 3 - RUG - Aantekeningen hoorcolleges 2015/2016


   College 1

   Het eerste hoorcollege geeft een inleiding van het strafprocesrecht en zal nader ingaan op de aard en het doel van de strafvordering en het EVRM. Het tweede hoorcollege gaat over het voorbereidend onderzoek. Beide colleges worden gegeven door dhr. Keulen.

   Strafvordering

   Het hoofddoel van de strafvordering is het verzekeren van de juiste toepassing van materieel strafrecht. Voorbeelden daarvan zijn diefstal en moord. In het opsporingsonderzoek betekent dat dat het strafbare feit opgehelderd dient te worden: is er sprake van diefstal? Vervolgens moet men de aanwijzingen uit het vooronderzoek concretiseren in de procedure. Wanneer men dan kan vaststellen dat de verdachte schuldig is ten aanzien van diefstal, dan is het straf- procesrecht juist toegepast. Het hoofddoel is tweeledig. In de eerste plaats moeten schuldigen gestraft worden en ten tweede moet worden voorkomen dat onschuldigen worden gestraft. De laatste doelstelling weegt zwaarder dan de eerste doelstelling, zo blijkt uit artikel 338 Sv: “Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan door de rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvoor uit het onderzoek op de terechtzitting oor de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen.” Dit betekent echter niet dan men voor 100% overtuigd moet zijn van de schuld van een verdachte. Twijfel is aanvaardbaar, zo blijkt uit het Lucia de B-arrest. In dit arrest bleef Lucia de B. ontkennen dat ze kleine kinderen had vermoord in het ziekenhuis waar ze werkte. Ondanks het feit dat ze bleef ontkennen, werd ze wel vervolgd. Het dagboek dat ze bijhield speelde een belangrijke rol ten aanzien van het bewijs, waardoor de rechtbank haar toch heeft veroordeeld. Na herziening kwam men pas tot vrijspraak. Het strafrecht dient haar functie niet, wanneer men 100% overtuigd moet zijn, omdat dan bijna iedereen wordt vrijgesproken. Het tweeledige hoofddoel omvat enkele waarborgen. De waarborgen verschillen ten aanzien van zware en lichte delicten. In een strafbeschikking kan de officier van justitie een OM-afdoening opleggen. Dit is bij lichte delicten aanvaardbaar, maar niet bij zware delicten, omdat daar andere waarborgen een rol spelen. Bij zware delicten zal men tot langere gevangenisstraffen moeten komen, wat niet mogelijk is via OM-afdoening. Aangezien de kosten van het strafprocesrecht dienen te worden betaald door de belasting- betaler, moet men afwegingen maken met betrekking tot de waarborgen.

   Het hoofddoel is niet de enige verklaring voor de manier waarop de strafvordering is ingericht. Wat ook meetelt is de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de verdachte. Zo heeft een verdacht het zwijgrecht op grond van artikel 29 Sv en bestaat er een limitering van het voorarrest. Artikel 29 Sv bepaalt: “In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, onthoudt de verhorende rechter of ambtenaar zich van.....read more

   Access: 
   Public
   Oefententamen_Inleiding Strafrecht_UU_#1

   Oefententamen_Inleiding Strafrecht_UU_#1

   Bevat oefenvragen ter voorbereiding op het tentamen, inclusief antwoordsleutel

   Oefententamen (2010)

   Deel I

   Op 09 december 2009 gaat de 19-jarige Sjoerd naar zijn lokale buurtsuper om daar lekkernijen te gaan stelen. Aangezien de buurtsuper al vaker het slachtoffer is geworden van winkeldiefstallen heeft de eigenaar een particulier beveiligingsbureau ingeschakeld. De aanwezige particuliere beveiliger die in de winkel een oogje in het zeil houdt, doet zijn werk goed en Sjoerd merkt dat hij continu in de gaten wordt gehouden door de beveiliger. Sjoerd probeert de blik van de beveiliger te ontwijken, maar dit lukt hem niet.

   Sjoerds kansen keren op het moment dat er twee Marokkaanse jongens de winkel binnenlopen. Vanaf dat moment is de aandacht van de beveiliger voor Sjoerd onmiddellijk verdwenen. Sjoerd ziet zijn kans schoon om even flink in één van de schappen met lekkernijengoed te graaien en in een paar seconden heeft hij zijn jas- en broekzakken goed gevuld met Marsen, KitKats en ander lekkernijengoed. Als hij de twee Antillianen ziet naderen, loopt hij snel verder en doet hij alsof er niets aan de hand is. De Marokkaanse jongens blijven ongeveer een minuut staan bij hetzelfde schap waar Sjoerd even daarvoor stond. Beide jongens is niet ontgaan dat de beveiliger hen opzichtig volgt en vanaf een afstand in de gaten blijft houden. Geïrriteerd door het gedrag van de beveiliger, waaruit in hun ogen onmiskenbaar een stereotiep vooroordeel spreekt, lopen zij in stevige pas langs de kassa richting de uitgang van de winkel, hun handen ondertussen diep in de jaszakken van hun bomberjacks houdend.

   Als de beveiliger de jongens volgt, passeert hij het haast leeg gegraaide schap, waarvan hij weet dat het een paar minuten geleden nog helemaal was gevuld. Daarop snelt hij naar de uitgang en verspert deze, om vervolgens beide Marokkaanse jongens aan te houden en te fouilleren.

   Vraag 1

   Kan de beveiligingsmedewerker de Marokkaanse jongens op het moment dat hij hun wil gaan fouilleren aanmerken als verdachten in de zin van art. 27 Sv? Ga er voor vraag 2, ongeacht uw antwoord bij vraag 1, vanuit dat beide jongens zijn aan te merken als verdachte.

   Vraag 2

   1. Is de fouillering door de beveiligingsmedewerker rechtmatig?

   2. Hoe zou uw antwoord onder a. luiden indien de fouillering had plaatsgevonden door een agent, nadat deze door de beveiligingsmedewerker was geïnformeerd over hetgeen hij in de winkel had waargenomen?

   Deel II

   Als de beveiliger druk bezig is met het fouilleren van de tweede Marokkaanse jongen, probeert Sjoerd langs het drietal naar buiten te glippen. Hij struikelt echter over de drempel en valt voorover op de grond. Het lekkernijengoed dat hij in zijn jas- en broekzakken had verstopt schiet alle kanten op, zodat de grond om hem heen ligt bezaaid met lekkernijengoed. Na zijn val weet Sjoerd echter snel op te krabbelen en half op zijn voeten staand en zonder om zich heen te kijken sprint hij de winkel uit. Als hij de winkel uit rent, botst hij op straat tegen een nietsvermoedende bejaarde.....read more

   Access: 
   JoHo members
   Inleiding strafrecht - UU - B1 - Oefententamen 2012

   Inleiding strafrecht - UU - B1 - Oefententamen 2012

   Vragen

   Deel A

   Casus: Vakantiecontrole

   In de zomer van 2010 gaat de in Arnhem woonachtige Simon op vakantie naar Spanje. Dat doet hij ieder jaar. Hij verblijft in een gehuurd appartement aan de Spaanse kust, vlak bij Barcelona.

   Als Simon begin augustus vanuit Spanje terug naar Nederland rijdt, wordt zijn auto vlak na het passeren van de Nederlandse grens aan een zogenaamde vakantiecontrole onderworpen. Met dergelijke jaarlijkse controles wil het Korps Landelijke Politiediensten de veiligheid op de weg in de vakantietijd vergroten. Daarom worden personenauto’s steekproefsgewijs aan een controle onderworpen.

   Simon wordt door motoragenten naar een parkeerplaats gedirigeerd waar een mobiele keuringsinstallatie staat. De KLPD-agent sommeert Simon zijn auto op een mobiele brug te rijden, zodat ook de onderkant van de auto kan worden gecontroleerd. Als de auto op de brug staat, blijkt dat er aan de onderkant van de wagen metalen constructies zijn bevestigd, waarin zich pakketjes bevinden. Die pakketjes bevatten, zo blijkt na controle door de politie, flinke hoeveelheden heroïne. In totaal gaat het om 10 kilogram.

   Simon wordt door KLPD-agenten direct aangehouden op grond van verdenking van overtreding van de Opiumwet. Meer in het bijzonder gaat het om verdenking van het opzettelijk invoeren van heroïne (art. 2, aanhef en onder A, Opiumwet juncto art. 10 lid 5 Opiumwet). Simon sputtert hevig tegen. Hij roept dat hij erin is geluisd.

   Bij het beantwoorden van de onderstaande vragen kunt u ervan uitgaan dat de verkeerscontrole rechtmatig is geschied en dat de resultaten van die controle mogen worden gebruikt in de strafzaak tegen Simon.

   Deel I

   Stel dat de aanhouding rechtmatig was en dat Simon aansluitend op rechtmatige wijze in verzekering is gesteld. De officier van justitie is van oordeel dat Simon langer in voorarrest moet blijven. Hij vordert daarom tijdig bij de rechter-commissaris de inbewaringstelling van Simon. In zijn vordering stelt de officier van justitie dat het onderhavige delict een maximale gevangenisstraf van twaalf jaar kent, en dat deze strafbedreiging aangeeft hoe ernstig deze zaak is. Om die reden is inbewaringstelling op haar plaats, aldus de officier.

   Vraag 1

   1. Beoordeel of aan de voorwaarden van artikel 67 Sv is voldaan.

   2. Beoordeel de juistheid van het standpunt dat de officier van justitie in zijn vordering inneemt.

   Deel II

   Stel: het komt tot een strafzaak. Simon wordt gedagvaard. Tijdens het onderzoek ter zitting betoogt de raadsman dat Simon de heroïne niet opzettelijk heeft ingevoerd. Simon heeft altijd ontkend dat hij opzet op de invoer heeft gehad. Tijdens de zitting verklaart hij:

   “Op 5 augustus 2010 ben ik om ongeveer 14.00 uur via de grensovergang bij Maastricht vanuit België Nederland ingereisd. Ik kwam uit Spanje. Ik wist niet dat er pakketten heroïne onder de auto bevestigd waren. Een dag voordat ik naar Spanje ging, heb ik die auto zelf in Arnhem gekocht. Het is een auto uit het jaar 1982 Ik heb er € 3.000,- voor betaald. Ik ben alleen van en naar Spanje gereden. Ik heb tijdens mijn vakantie in Barcelona twee Spaanse jongens ontmoet......read more

   Access: 
   JoHo members
   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 3

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 3


   Oefentoets Inleiding strafrecht 3

    

   Open vragen

    

   Casus I
    

   Jan is in het weekend alleen thuis. Dat is voor hem een reden om een mooi feestje te geven. Het feest vindt plaats in de tuin, waarbij ook een vuurkorf wordt aangestoken. Rond twaalf uur besluiten de feestgangers verder te gaan feesten in een kroeg. Omdat het begint te regenen, zet Jan de vuurkorf onder het rieten afdakje van de houten schuur. Hij dooft het vuur in de korf tot een licht smeulend vuurtje. Verder schuift hij voor de zekerheid de in de buurt van de vuurkorf op de grond liggende brandbare voorwerpen aan de kant. Jan vertrekt naar de kroeg. Een half uur later laait het vuur in de vuurkorf op door een opstekende wind, waardoor het vuur overslaat op de houten schuur en deze binnen korte tijd volledig afbrandt. Jan wordt vervolgd voor primair brandstichting (art. 157 Sr) en subsidiair brand door schuld (art. 158 Sr). Op de zitting verklaart hij onder andere dat hij had gehoord dat voor het einde van de avond veel wind was voorspeld.

   Vraag 1

   De rechtbank besluit Jan vrij te spreken van brandstichting, omdat zij meent dat het opzet van Jan niet kan worden bewezen. Volgens welke redenering mag de rechtbank motiveren dat geen sprake is geweest van opzet? Je mag ervan uitgaan dat alle in de casus genoemde feiten uit bewijsmiddelen blijken. (6 punten)

    

   Vraag 2

   Mag de rechtbank brand door schuld bewezen verklaren? (3 punten)

    

   Casus 2
    

   Een zakkenroller leeft op straat. Op een zaterdagavond loopt ze langs een vol terras in Utrecht en pakt ze haar kans. Uit de tas van een gast pikt zij een portemonnee. Dit wordt gezien door een ober en deze waarschuwt de politie en geeft een gedetailleerd signalement op. De politie kan daaraan met grote zekerheid afleiden om wie het gaat. Twee dagen later zien twee agenten de vermoedelijke zakkenroller op straat lopen. Zodra ze de agenten ziet, rent ze weg. Na een achtervolging wordt ze aangehouden op verdenking van diefstal (art. 310 Sr). Ze nemen haar mee naar het bureau. Op maandagavond om 21.00 uur geeft de hulpofficier van justitie het bevel tot ophouden voor onderzoek. De politie slaagt er tijdens het onderzoek niet in de identiteit van de vrouw te achterhalen.

   Vraag 3

   Waren de politieagenten bevoegd om de vrouw aan te houden? (4 punten)

    

   Vraag 4

   Tot welk tijdstip mag de vrouw worden opgehouden voor onderzoek? (3 punten)

   Vraag 5

   Lees het volgende nieuwsbericht:

   www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

   Waarom is het bericht ten aanzien van de strafbeschikking niet correct? (2 punten)

    

   Modelantwoorden

    

   Casus 1
    

   Vraag 1

   Jan.....read more

   Access: 
   JoHo members
   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 2

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 2

   Oefentoets #2 (2013)

   Deel A: Casus telefoonverkoop

   Deel I

   Op 29 februari 2016 krijgt de politie een melding dat op een parkeerterrein bij Schiphol al enige tijd een auto staat. In de auto bevindt zich een persoon. Het parkeerterrein staat bij de politie bekend als een plek waar regelmatig gestolen telefoons worden verhandeld. De politie trekt het kenteken van de auto na. De auto blijkt op naam te staan van Dmitri Ivanovna. Dmitri is twee jaar geleden al een keer veroordeeld voor heling (artikel 416 Sr).

   Politieagenten Simons en Derksen betreden het parkeerterrein en treffen daar de auto aan met een man in de bijrijderstoel. Simons klopt op het raam van de auto en de man stapt uit. Terwijl de man uitstapt, ziet Simons een doos met smartphones die op de grond staat. Met behulp van het identiteitsbewijs van de man stelt politieagent Simons vast dat de man Dmitri Ivanovna is. “Volgens een melding zit u hier al een tijdje. Wacht u soms op iemand?”, vraagt Simons. “Klopt”, zegt de man. “Ik wacht op iemand aan wie ik een telefoon via Internet heb verkocht. De koper zou die hier vandaag komen ophalen. Dat zal nu wel allemaal niet doorgaan, want mijn vriend heeft die telefoon gejat en dat zult u wel niet zomaar laten gebeuren, denk ik.”

   Vraag 1

   a. Is Dmitri, voordat politieagent Simons hem de vraag stelt, te beschouwen als verdachte?

   b. Had politieagent Simons aan Dmitri de cautie moeten geven, voordat hij hem de vraag stelde?

   Deel II

   Dmitri wordt voor de politierechter gedagvaard wegens heling (artikel 416 Sr). De tenlastelegging luidt:

   ‘Aan de verdachte wordt tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 29 februari 2016 in de gemeente Amsterdam, nabij Schiphol, een smartphone voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die smartphone wist dat het een door diefstal, althans misdrijf, verkregen goed betrof.’

   De advocaat voert tijdens het onderzoek ter terechtzitting het verweer dat de tenlastelegging niet voldoende duidelijk is.

   Vraag 2

   a. Wat zijn de functies van een dagvaarding?

   b. Beoordeel de haalbaarheid van het verweer van de advocaat.

   Deel III

   De officier van justitie eist wegens heling (artikel 416 Sr) een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarden dat Dmitri gedurende de proeftijd niet op de parkeerplaats bij Schiphol mag komen en geen smartphone voorhanden mag hebben. De advocaat van Dmitri betoogt dat beide voorwaarden ontoelaatbaar zijn, omdat de wet en jurisprudentie daarin niet voorzien. Bovendien betoogt hij dat de duur van de proeftijd te lang is.

   Vraag 3

   Wat vind je van het betoog van de advocaat?
    

   Deel B: Algemene vragen over de studiestof

   Vraag 1

   In hoeverre verschilt het oordeel van de Hoge Raad in het arrest Kraken I (HR 2 februari 1971,  NJ 1971, 385) van dat van het hof? Gebruik in je antwoord de gebruikte interpretatiemethoden.

   Vraag 2

   a. Uit welke drie aspecten bestaat voorwaardelijk opzet? Bespreek elk aspect.

   b. Hoe kan in een concreet geval.....read more

   Access: 
   JoHo members
   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 1

   Oefententamen Inleiding Strafrecht UU 1

   Oefentoets #1 (2009)

   Deel A Casus Autokraak

   Deel I

   Sinds 12 november 2016 is er in Amsterdam een politiecampagne die burgers oproept 112 te bellen bij een dreigende autokraak. Deze campagne is ingesteld omdat er in Amsterdam veel autokraken worden gepleegd. De politie maakt burgers door middel van posters, YouTube-filmpjes en een website attent op vier concrete signalen die vooraf kunnen gaan aan een autokraak:

   Signaal 1- Door autoramen kijken

   Signaal 2- Op de uitkijk staan en rondhangen

   Signaal 3- Regelmatig terugkomen

   Signaal 4- Lang rond een auto hangen

   De gepensioneerde accountant Ali is via verschillende kanalen bekend geraakt met ‘de vier signalen’. Als hij op een avond een man ziet kijken in vier auto’s die in een rij voor zijn flat staan geparkeerd, aarzelt hij geen moment en belt onmiddellijk 112. In een kort telefoongesprek verzekert de medewerkster van de alarmcentrale Ali dat de politie eraan komt.

   Maar Ali wil de man zelf in de gaten houden en loopt de trap af naar de centrale hal van zijn flat. Vanachter een pilaar krijgt Ali mee wat er gebeurt. Hij ziet dat de man een hamer tevoorschijn haalt uit een rugzak en met die hamer het zijraam van een auto inslaat. Op dat moment beseft Ali dat de politie te laat zal komen en dat hij zelf tot actie moet overgaan. Vol spanning rent hij de hal uit.

   Buiten aangekomen ziet Ali duidelijk dat de man iets uit de auto grist en in zijn jaszak stopt. Vervolgens rent de man weg. Ali rent achter hem aan, pakt hem stevig vast en houdt hem aan wegens diefstal met braak (art. 311 lid 1 sub 5 Sr).

   Beantwoord de volgende vragen gemotiveerd aan de hand van de relevante wetgeving, literatuur en jurisprudentie.

   Vraag 1

   Is deze aanhouding van de man door Ali rechtmatig?

   Deel II

   Omdat Ali heeft gezien dat de man iets in zijn jaszak stopte, besluit hij te onderzoeken wat de man precies heeft weggestopt. Ali opent de jaszak van de man en haalt er een gloednieuwe TomTom (een navigatiesysteem) uit.

   Ga er bij de bespreking van de volgende vraag van uit dat de man rechtmatig is aangehouden.

   Vraag 2

   Was Ali bevoegd de man te fouilleren ter inbeslagneming?

   Deel III

   Ali  houdt de man vast totdat twee politieagenten arriveren. Ali overhandigt één van hen de TomTom en zegt tegen de politieagent dat hij deze TomTom zojuist heeft aangetroffen in de jaszak van de man. De man staat er verdwaasd bij en zegt geen woord. De politieagent doorbreekt de stilte door de man te vragen: “Heeft u deze TomTom soms gestolen en wat bent u van plan om met dit apparaat te gaan doen?”

   Vraag 3

   Schendt de politieagent een rechtsregel door de man meteen deze vragen te stellen?

   Deel IV

   Helaas is Ali één van de weinige inwoners van Amsterdam die naar aanleiding van de politiecampagne aan de slag gaat. Omdat de campagne weinig effect heeft en er nog steeds veel autokraken worden gepleegd in Amsterdam, stelt het Amsterdamse.....read more

   Access: 
   JoHo members
   Tentamentickets Inleiding strafrecht 1617

   Tentamentickets Inleiding strafrecht 1617

   Tentamentickets Inleiding strafrecht 1617

   Bron: Tim van Iersel. Ik ben masterstudent aan de Universiteit van Utrecht. Ik schrijf deze tentamenticket in het studiejaar 2016-2017.

   Vak: Inleiding strafrecht, 1ste studiejaar.

   Vorm:
   Op het eindtentamen worden voornamelijk open vragen gesteld over een concrete casus en over algemene stof. Het kunnen toepassen van wet en jurisprudentie op casus is het belangrijkst. Daarnaast worden vaak enkele open vragen gesteld over de stof, zoals: wat is het verschil tussen voorwaardelijk opzet en bewuste schuld?

   Competenties:
   In dit vak maak je kennis met het strafrecht. Voor iedereen die later met het strafrecht gaat werken (bijv. als rechter, officier van justitie, advocaat) is dit essentiële stof. Je kunt complexere strafrechtelijke problemen niet doorgronden, laat staan oplossen, als je deze stof niet beheerst. Je leert tevens andere belangrijke vaardigheden, zoals zorgvuldig en begrijpend lezen (dit is en blijft een kunst) en het toepassen van abstracte stof op concrete casus (onmisbaar voor de praktijk, ook buiten het juridisch kader).

   Inzicht:
   • Het kunnen toepassen van wet en jurisprudentie op concrete casus vergt veel oefening. Geef jezelf daarvoor de tijd en de rust. Je bent niet dom, het is gewoon een moeilijk vak.

   • Vergeet de basisbeginselen niet: legaliteitsbeginsel (art. 1 Sr), nulla poena (verbod op terugwerkende kracht), lex certa (bepaaldheidsgebod), subsidiariteit, proportionaliteit, etc.

   • In strafrechtelijke casus is de tijdlijn belangrijk. Het begint vaak met een dagelijkse situatie waarin er ‘iets’ strafrechtelijk relevants gebeurt. Vervolgens wordt op een bepaalde manier de politie erbij betrokken. Vaak komt daarna de officier van justitie in beeld en vervolgens de rechter. Houdt dit tijdsverloop in de gaten bij het leren van de stof. Welke wetsartikelen, jurisprudentie en leerstukken zijn van toepassing in welke fasen? Bijvoorbeeld: Diefstal – aanhouding door politie (heterdaad/of juist niet)- verhoor – inverzekeringstelling – dagvaarding en tenlastelegging – onderzoek ter terechtzitting – uitspraak door de rechter. Dit zal je helpen om je kennis te ordenen.

   • Om verschillende leerstukken uit elkaar te houden, kan het heel handig zijn om overzichten te maken per onderwerp/leerstuk. Maak bijvoorbeeld mindmaps, of stappenplannen, over verdachte, schuld, culpa en opzet, schuld- en strafuitsluitingsgronden, opsporingsbevoegdheden van politie en officier van justitie. Maak een overzicht van de per gebied relevante wetsartikelen en jurisprudentie, plus sleutelwoorden. Dit zal je helpen om tijdens het tentamen snel de juiste verbindingen te leggen.

   • De sleutel tot het oplossen van een casus is een stap-voor-stap benadering. Deze benadering wordt vaak geoefend in de werkcolleges, actieve deelname hieraan is zeer aan te raden. Oefenen, oefenen, oefenen. Practice makes perfect.

   • Leer jezelf aan om bij een casus snel te herkennen binnen welke juridische kaders de problematiek wel, en ook vooral niet, valt. Gaat het om de bevoegdheden van de politie? Of gaat het om de strafbaarheid van gedrag en het oordeel van de rechter? Is er sprake van een redelijke verdenking van een strafbaar feit en een verdachte? Gaat het om de zwaarte van de straf? Of zit de moeilijkheid hem in de mate van opzet?

   • Maak bij ingewikkelde casus een tekening van de partijen en de relevante handelingen. Dit helpt voor het overzicht.

   • Probeer niet vlak van te voren nog kennis te stampen, dat gaat alleen maar ten koste van je concentratie tijdens het tentamen. Je kunt complexe stof niet leren of reproduceren onder grote tijdsdruk, zo werkt ons brein niet.

   Leren:
   • Kennis van de relevante wettelijke bepalingen en jurisprudentie is belangrijk, maar begrip ervan is nog veel belangrijker. Het heeft weinig zin om zaken letterlijk uit het hoofd te leren. Wel is het belangrijk om tijdens het tentamen snel de juiste informatie te kunnen vinden in de wet of in jurisprudentie en deze goed toe te kunnen passen.

   • Markeringen met pen of marker in het wetboek en in jurisprudentie kunnen heel handig zijn om tijdens het tentamen snel de relevante passages en rechtsoverwegingen te vinden.

   • Het is meestal toegestaan om bij artikelen in het wetboek verwijzingen op te schrijven naar relevante jurisprudentie of andere artikelen, doen! Dit helpt met het snel leggen van essentiële verbanden. Beter te veel dan te weinig. Denk eraan dat bijna alle praktijkbeoefenaars dit ook doen.

   • Hoorcollegesheets zijn vaak handige minisamenvattingen van de stof. De docenten stellen deze meestal zorgvuldig samen, maak daar handig gebruik van.

   • Maak ter voorbereiding van het tentamen de werkgroepopdrachten opnieuw en controleer je antwoord. Ook het maken van oefententamens is sterk aan te raden. Het liefst minstens drie dagen van tevoren, zodat je met enige rust kunt leren van de fouten die je maakt.

   Inleiding Strafrecht

   Inleiding Strafrecht

   Op het eindtentamen worden voornamelijk open vragen gesteld over een concrete casus en over algemene stof. Het kunnen toepassen van wet en jurisprudentie op casus is het belangrijkst. Daarnaast worden vaak enkele open vragen gesteld over de stof, zoals: wat is het verschil tussen voorwaardelijk opzet en bewuste schuld?

   Volledigheid bij het maken van je tentamen Strafrecht
   Samenvatting: Studieboek Materieel Strafrecht

   Samenvatting: Studieboek Materieel Strafrecht

   Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013. Bekijk hier ons huidige aanbod.


   Druk: 4e 2010

   Auteur: C. Kelk

   DEEL A: ESSENTIALIA VAN HET NEDERLANDSE STRAFRECHT

    

   1. Wat is strafrecht?

   Strafrecht is het ius puniendi, dat wil zeggen het recht van de staat om burgers te straffen op grond van overtreding van normen en waarden. Het publieke strafrecht wil hiermee ongerichte wraak voorkomen, ofwel voorkomen dat burgers voor eigen rechter gaan spelen waarbij zij de grenzen van het toelaatbare overschrijden. Dit laatste staat bekend als eigenrichting. Volgens velen is het bewaken van de veiligheid en het ordelijk verloop van de samenleving door bepaalde schadelijke en gevaarlijke menselijke gedragingen tegen te gaan door middel van vervolging en bestraffing de belangrijkste functie van het strafrecht.

    

   Het Nederlandse strafrecht bestaat uit een materieel en een formeel gedeelte. Het materiële strafrecht kan gedefinieerd worden als het rechtsgebied dat regelt

   1. welke gedragingen onder welke omstandigheden strafbaar zijn,

   2. waaruit de straffen bestaan en

   3. onder welke voorwaarden het strafrecht mag worden toegepast.

    

   Tot het materiële strafrecht wordt onder andere gerekend:

   • De algemene bepalingen in het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht, inclusief het geheel van alle afzonderlijke strafbepalingen,

   • Het strafstelsel, de regels betreffende de rechterlijke toepassing van het strafrecht en het executierecht. Dit wordt penitentiair recht genoemd,

   • De voorwaarden voor vervolgbaarheid, waaraan voldaan moet zijn, voordat het tot toepassing van het strafrecht kan komen.

    

   Het formele strafrecht, ook wel het strafprocesrecht, kan gedefinieerd worden als het rechtsgebied dat voorschriften bevat, die mede kunnen bepalen hoe het strafrecht zich moet verwezenlijken. Het omvat de regeling van de opsporing, vervolging en de berechting van strafbare feiten. Het geeft daarnaast bevoegdheden aan overheidsfunctionarissen en geeft allerlei rechten aan de verdachte en.....read more

   Access: 
   Public
   Oefenpakket Beginselen Strafrecht VU
   Tentamenvragen Inleiding strafrecht en criminologie

   Tentamenvragen Inleiding strafrecht en criminologie

   Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.


   Tentamenvragen deel 1

    

   Meerkeuzevragen

    

   Vraag 1:

   Wat is kenmerkend voor de Chicago-school in de criminologie met betrekking tot de oorzaken die zij zocht in de:

    

   a. sociale omstandigheden in woonbuurten

   b. erfelijke aanleg van mensen

   c. vele verleidingen waar mensen aan bloot staan

    

   Vraag 2:

   De politie valt te typeren als een reactieve organisatie. Dit houdt in dat de politie:

    

   a. weinig op zijn omgeving is georiënteerd

   b. voor wat betreft zijn input van zaken sterk afhankelijk is van anderen

   c. altijd bijstand verleent voor diegene die hulp nodig hebben

    

   Vraag 3:

   Criminologie is een multidisciplinaire wetenschap. Dit houdt in dat de criminologie:

    

   a. ook gebruik maakt van inzichten uit andere wetenschappen zoals de psychologie en de

   sociologie

   b. diverse aspecten bestudeert, zoals het gedrag van daders, slachtoffers en de toepassers van het strafrecht

   c. volgens een wetenschappelijke verantwoorde empirische methode uitspraken doet

    

   Vraag 4:

   Edwin B wordt op 12 november 2002 door de arrondissementsrechtbank Rotterdam veroordeeld wegens ‘het niet voldoen aan een ambtelijk bevel’ (artikel 184 Sr.). ‘het opgeven van een valse naam’ (artikel 435 sub 4 Sr.) en ‘het niet voldoen aan een identificatieplicht tijdens een voetbalwedstrijd’ (artikel 447e Sr.). Deze feiten zijn afzonderlijk van elkaar gepleegd op verschillende dagen. Wat is de maximale vrijheidsstraf die aan Edwin mag worden opgelegd?

    

   a. Vijf maanden

   b. Drie maanden

   c. Vier maanden

    

   Vraag 5:

   Adriaan S wordt door een ontvankelijke officier van justitie bij geldige dagvaarding opgeroepen om op 19 december 2002 te verschijnen bij de bevoegde rechter. Hem wordt het volgende feit ten laste gelegd: ‘dat hij op of omstreeks 30 november 2000 een goed, te weten een donut, dat toebehoort aan Netto Markt, althans een ander dan verdachte heeft weggenomen met het oogmerk om het zich toe te eigenen (artikel 310 Sr.).’ In het strafdossier zitten diverse processen-verbaal met belastende verklaringen en een door Adriaan ondertekende volledige bekentenis van het ten laste gelegde feit. Op de zitting stelt Adriaan dat het ten laste gelegde feit is verjaard omdat het gaat om een overtreding. Wat zal gelet op de feiten en omstandigheden, de meest waarschijnlijke uitspraak zijn?

    

   a. Veroordeling van Adriaan

   b. Niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie

   c. Ontslag van alle rechtsvervolging

    

    

   Vraag 6:

   Het recht.....read more

   Access: 
   Public
   Tentamenvragen Materieel strafrecht

   Tentamenvragen Materieel strafrecht


    

   Oefententamen januari 2011

    

    

   Vraag 1.

   Volgens Kelk spreekt men over het begrip ‘strafbaar feit’ in drie dimensies. Hiertoe behoort niet:

    

   1. het historische strafbare feit.

   2. het generaal-preventieve strafbare feit.

   3. het juridisch strafbare feit.

    

    

   Vraag 2.

   Ten aanzien van artikel 1 lid 2 WvSr, het verbod van terugwerkende kracht, geldt voor de vraag wat onder ‘verandering van wetgeving’ wordt verstaan:

    

   1. de formele leer, waarbij het alleen gaat om strafrechtelijke wetswijzigingen.

   2. de materiële leer, beperkt tot wetswijzigingen die berusten op een gewijzigd inzicht in de strafwaardigheid van het feit.

   3. de onbeperkt materiële leer, waarbij de gehele wetgeving van belang is.

    

    

   Vraag 3.

   Kelk onderscheidt in zijn boek een eng en een ruim wederrechtelijkheidsbegrip. Met betrekking tot beide begrippen is de stelling juist, dat:

    

   1. de opvatting van de facetwederrechtelijkheid een ruime betekenis aan de wederrechtelijkheid toekent.

   2. de opvatting van wederrechtelijkheid als strijd met het objectieve recht het enge wederrechtelijkheidsbegrip betreft.

   3. de opvatting waarbij wederrechtelijkheid ruim wordt geïnterpreteerd, enigszins parallel loopt aan wat volgens de jurisprudentie onder ‘onrechtmatige’ daad in het privaatrecht moet worden verstaan.

    

   Vraag 4.

   De betekenis van opzet doet zich in drie gradaties voor. Dit zijn:

    

   a. willens en wetens handelen, voorwaardelijk opzet en noodzakelijkheidsbewustzijn.

   b. kleurloos opzet, willens en wetens handelen en mogelijkheidsbewustzijn.

   c. voorwaardelijk opzet, zekerheidsbewustzijn en dolus in causa.

    

    

   Vraag 5.

   Kelk beschrijft een aantal situaties waarin het opzet zich langs een andere weg verwerkelijkt dan wel tot een ander resultaat leidt dan de dader had bedoeld. Tot deze situaties behoort niet de vergissing van de dader in de:

    

   1. persoon van het slachtoffer op wie hij het heeft gemunt.

   2. strafbaarheid van zijn gedraging.

   3. aard van het object van het delict.

    

    

    

   Vraag 6.

   Kelk refereert aan enkele nieuwe, wettelijke strafbepalingen waarin culpa in de vorm van roekeloosheid staat opgenomen. Met betrekking tot deze vorm kan worden gesteld, dat:

    

   a. het een merkwaardige splitsing van de culpa betreft, omdat roekeloosheid als synoniem van onbezonnenheid nu juist kenmerkend is voor de culpa als zodanig.

   b. de roekeloosheid als een aparte categorie van culpoze misdrijven wordt beschouwd waarvoor lagere strafmaxima gelden.

   c. het een onbewust handelen betreft en dus in onze strafrechtsdogmatiek gelijk kan worden gesteld met de onbewuste culpa.

    

    

   Vraag 7.

   Over de redelijke toerekening als causaliteitsleer kan worden gesteld, dat:.....read more

   Access: 
   Public
   Samenvatting Strafrecht met Mate (Jörg, Kelk & Klip), week 46 t/m 50

   Samenvatting Strafrecht met Mate (Jörg, Kelk & Klip), week 46 t/m 50

   Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013.


   Deze samenvatting bevat:

   Hoofdstuk I.1, I.2, I.4.6 en 1.5.1

   Hoofdstuk II.1.5 en II.1.6

   Hoofdstuk III.1 en III.2 (t/m schema onder Ad 4)

   Hoofdstuk IV

   Hoofdstuk IX.1, IX.2 t/m IX.2.1, IX.2.4, IX.2.5 (t/m Fouilleren, incl. Inverzekeringstelling), IX.3 (t/m Gevangenhouding), IX.3.4 en IX.4.1

   Hoofdstuk IX.3.5, IX.4.2, IX.4.4 tot IX.4.4.2 (Bewijsrecht), IX.4.4.2.3, IX.4.4.2.4, IX.4.4.2.5 en korte beschouwing IX.5

   Hoofdstuk X, m.u.v. X.1.1, X.2.6, X.3.2 en X.4.7

    

   Hoofdstuk I.3.1 en I.3.2 ontbreken in deze samenvatting.

    

   Week 46

   1. Karakter en plaats van het strafrecht

   1.1 Mensen straffen elkaar
   Pijn en leed, mensen brengen elkaar dat toe van meer tot minder, van bewust tot onbewust en van ernstig tot minder ernstig. Een voorbeeld hiervan is een tik geven aan een kind die kattenkwaad uithaalt of pesten en getreiterd worden. Hierin zien wij de behoefte van de eens om bepaalde gedragsnormen in eigen kring nageleefd te zien en deze eigenhandig te vergelden. Tot op zekere hoogte zijn deze reacties ‘normaal’ en vallen deze acties buiten het strafrecht.
   Daarentegen is het een ander verhaal als deze reacties escaleren, denk aan een vader die zijn kind mishandelt, de buurman die een stalker neerschiet, de vriendengroep die bushokjes vernielt. Deze reacties gaan te ver en deze handelingen komen dan ook in de sfeer van het officiële publiekrechtelijke strafrecht terecht. De overheid neemt als het ware het recht tot straffen over om zo de eigenrichting tegen te gaan, zodat personen niet te ver kunnen gaan, eigen rechter spelen en buiten proportioneel handelen.
   Niet alle delicten vloeien zó duidelijk uit een bestaande verhouding aan mensen (relationele context), denk aan een roofoverval van een supermarkt, het in dronkenschap iemand doodrijden van een fietser, invoer van drugs. De criminologie en de forensische psychiatrie hebben ons toch geleerd dat geen enkel delict los kan worden gezien uit de relationele context waarin de gene die het delict pleegt thuishoort (denk aan een ziekelijke behoefte aan luxe, erbij te horen, een ongelukkig huwelijk etc.)
   Het is onmogelijk om in één zin een voor ieder bevredigende karakteristiek te geven van het strafrecht, het raakt niet alleen de samenleving, maar ook de menselijke tragiek die ons allen aangaat. Daarom zijn wij bezig met delinquent gedrag in het algemeen als samenlevingsverschijnsel te verklaren. Hoe meer gedragswetenschappelijke informatie beschikbaar komt over afwijkend en delinquent gedrag, over de betekenis die aan de verschillende soorten gedrag moet worden toegekend en ook over de functie van het strafrecht in de samenleving , hoe meer moeite het soms kost om ‘alles begrijpen is alles vergeven’ te weerstaan en om bij het officiële vertrekpunt van het strafrecht te beginnen, dat wil zeggen bij de technische definitie ervan.
   Aan de andere kant is het.....read more

   Access: 
   Public
   Tentamenvragen Materieel strafrecht

   Tentamenvragen Materieel strafrecht

    


   oefenvragen juni 2010

   Vraag 1.

   Welk(e) van de onderstaande stelling(en) is/zijn juist?

    

   Over de rechtvaardiging van het strafrecht kan worden opgemerkt dat:

    

   Stelling I bij absolute vergeldingstheorieën de grondslag en het doel van de straf gescheiden zijn, waarbij het doel specifiek gericht is op generale preventie.

   Stelling II bij de verenigingstheorie de rechtsgrond en het doel van het strafrecht niet scherp zijn te onderscheiden, maar beide gericht zijn op bescherming van de samenleving.

    

   a. Stelling I is juist, stelling II is onjuist.

   b. Stelling I is onjuist, stelling II is juist

   c. Beide stellingen zijn onjuist.

    

    

   Vraag 2.

   Kelk stelt dat wederrechtelijkheid als voorwaarde voor strafbaarheid de objectieve zijde van het delict betreft. Dit betekent dat de voorwaarde van wederrechtelijkheid:

    

   1. de schending van het gehele strafrecht impliceert, waaronder ook ongeschreven rechtsbeginselen.

   2. de schending van een onderliggende rechtsnorm impliceert, namelijk de schending van het gehele objectieve recht dat alleen het geschreven recht omvat.

   3. de schending van een onderliggende rechtsnorm impliceert, namelijk de schending van het gehele objectieve recht, dat zowel ongeschreven als geschreven recht omvat.

    

    

   Vraag 3.

   Volgens Kelk impliceert culpa:

    

   a. dat een verhoogde graad van aansprakelijkheid van bepaalde beroepsgroepen niet van toepassing is.

   b. tevens de wederrechtelijkheid van het handelen welke zal moeten worden afgeleid uit wat in de concrete omstandigheden van handelen als behoorlijk heeft te gelden.

   c. dat een geringe domheid of nalatigheid bij het handelen al voldoende is.

    

    

    

   Vraag 4.

   Met betrekking tot de begrippen culpa (of dolus) in causa en voorwaardelijk opzet stelt Kelk dat beide begrippen normatieve elementen bevatten. Deze elementen:

    

   a. liggen bij de culpa (of dolus) in causa in kenmerken van de persoon zelf en bij voorwaardelijk opzet in de aard van de situatie.

   b. liggen bij de culpa (of dolus) in causa in de aard van de situatie en bij voorwaardelijk opzet in kenmerken van de persoon zelf.

   c. liggen bij zowel culpa (of dolus) in causa als voorwaardelijk opzet in kenmerken van de persoon zelf.

    

    

   Vraag 5.

   Dolus generalis is een term waarmee Kelk de situatie aanduidt:

    

   1. waarin iemand handelt met het opzet om te doden zonder een of meer specifiek(e) slachtoffer(s) op het oog te hebben.

   2. waarin het uiteindelijke resultaat precies hetzelfde is als wat de dader heeft gewild, zij het dat dit langs een andere weg

   3. .....read more
   Access: 
   Public
   Tentamenvragen Formeel Strafrecht

   Tentamenvragen Formeel Strafrecht

   Deze samenvatting is ggeschreven in collegejaar 2012-2013.


   Tentamenvragen deel 1

   VRAAG 1
   Archibald is werkzaam als advocaat en heeft een kantoor ‘aan huis’. Het bedrijfje is gevestigd op hetzelfde postadres als het grachtenpand van Archibald. Voor het overige is het kantoor feitelijk afgescheiden van het herenhuis nu het gesitueerd is op de begane grond en slechts vanaf de straatzijde kan worden binnengegaan terwijl de woning een eigen, andere, ingang heeft. Op een zondag, er is niemand aanwezig en het advocatenkantoor is gesloten, zien twee passerende agenten op brand duidende donkere rookwolken uit de ventilatieroosters van het kantoor van Archibald komen. De twee agenten aarzelen geen moment en gaan direct tot actie over. Ze forceren de voordeur teneinde de beginnende brand te blussen en te voorkomen dat het kantoor en de bovengelegen woning door vlammen worden verzwolgen.
   a.    Is het handelen van de agenten in casu rechtmatig?
   Ga er bij de verdere beantwoording van deze vraag van uit dat het vorenomschreven optreden rechtmatig is geweest.
   Na het geblust hebben van het bescheiden brandje kijken de agenten om zich heen in het kantoor van Archibald. Naast de te verwachten normale inrichting van het kantoor zien ze, door een grote bruine deken grotendeels aan het oog onttrokken, twee grote roestige gele vaten staan die voorzien zijn van teksten en symbolen die wijzen op voor de gezondheid zeer schadelijke chemicaliën. De twee agenten weten niet wat ze met de vaten moeten doen en besluiten in al hun wijsheid de officier van justitie te consulteren en hem te vragen of ze de vaten in beslag moeten nemen.
   b.    In het Wetboek van Strafvordering bestaat voor de opsporingsambtenaren soms een mogelijkheid (bevoegdheid) tot inbeslagneming en soms een plicht tot inbeslagneming. In welke gevallen zijn opsporingsambtenaren krachtens het Wetboek van Strafvordering bevoegd tot inbeslagneming (zonder daartoe verplicht te zijn)? En in welke gevallen zijn zij tot inbeslagneming verplicht? Doet zich één van laatstgenoemde gevallen i.c. voor?
   De officier van justitie besluit dat in het belang van het onderzoek de vaten nu beter nog niet in beslag genomen kunnen worden en geeft de agenten telefonisch mee dat ze tegenover de gearriveerde Archibald niets mogen laten blijken betreffende de ontdekte vaten. Wel vindt de officier van justitie het nodig dat opsporingsambtenaren de komende week vaker dan normaal zullen surveilleren in de omgeving van het kantoor van Archibald.
   De vaker dan gebruikelijk surveillerende agenten nemen incidenteel waar dat het kantoor veel louche figuren op bezoek krijgt. Ook wordt op een dag waargenomen dat er nieuwe gele vaten, zoals die in het kantoor al eerder waren gezien, de kelder in worden gerold. De officier van justitie, niet begrijpend waar een advocaten-kantoor vaten met chemische stoffen voor nodig heeft, vertrouwt de gebeurtenissen.....read more

   Access: 
   Public
   Inleiding strafrecht - Oefenvragen Capita strafrecht

   Inleiding strafrecht - Oefenvragen Capita strafrecht

   Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.


   Hoofdstuk 1

    

   1.1 Wat is de kern van het strafrecht in de praktijk?

   1.2 Om welke twee tegenstrijdige belangen gaat het binnen het strafrecht?

   1.3 Wat zijn de klassieke bronnen van het (straf)recht.

   1.4 Wat is het onderscheid tussen bronnen van recht en bronnen van kennis.

   1.5 Wat zijn de algemene rechtsbeginselen?

   1.6 Welke andere rechtsbronnen zijn er?

   1.7 Wat is een verdrag?

   1.8 Noem voorbeelden van verdragen.

   1.9 Noem het kenmerk van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering.

   1.10 Beschrijf onderscheid tussen formeel en materieel recht.

   1.11 Beschrijf onderscheid tussen formeel en materieel strafrecht.

   1.12 Wanneer wordt de term strafrecht gebruikt?

   1.13 Waarin is het formele en materiële strafrecht geregeld?

   1.14 Wat wordt onder commuun strafrecht verstaan?

   1.15 Wat wordt onder bijzonder strafrecht verstaan?

   1.16 Wat is een wet in formele zin?

   1.17 Wat wordt verstaan onder lagere wetten?

   1.18 Waarom mag de formele wetgever meer dan de ‘lagere wetgever’?

   1.19 Wat verstaat men onder beleidsregels?

   1.20 Welke tweedeling in strafbare feiten kent het Nederlandse strafrecht?

   1.21 Omschrijf het onderscheid tussen misdrijf en overtreding

   1.22 Noem voorbeelden van overtredingen.

   1.23 Noem voorbeelden van misdrijven.

    

   Antwoorden hoofdstuk 1

    

   1.1 De berechting van een strafbaar feit en van de verdachte door de strafrechter.

   1.2 Het daadwerkelijk optreden enerzijds en beperking en goede regeling van overheidsmacht anderzijds.

   1.3 Wet, rechterlijke uitspraken (‘jurisprudentie’) en rechtsgeleerde literatuur.

   1.4 Bronnen van recht kunnen uitsluitend tot stand komen volgens officiële, formele procedures. Hieronder vallen de wetten en de rechterlijke uitspraken.

   Onder bronnen van kennis valt, naast de wetten en de rechterlijke uitspraken, ook de literatuur. Bij literatuur gaat het om commentaar op en uitleg van het recht naar de subjectieve mening van de auteur, hier behoeft geen formele procedure voor te worden gevolgd.

   1.5 Bepaalde fundamentele uitgangspunten van recht, rechtsstaat en democratie die door de strafrechter gebruikt kunnen worden voor interpretatie.....read more

   Access: 
   Public
   Stamplijst inleiding strafrecht 2012-2013
   Samenvatting Strafrechtelijke rechtshandhaving

   Samenvatting Strafrechtelijke rechtshandhaving

   Deze samenvatting bij Strafrechtelijke rechtshandhaving van Blad & Van der Hulst is geschreven in 2014


   Hoofdstuk 1: Strafrechtelijke rechtshandhaving

   § 1.1 Inleiding

   • Wat is strafrechtelijke rechtshandhaving?

   Dit is rechtshandhaving met strafrechtelijke middelen.

   In dit hoofdstuk wordt strafrechtelijke rechtshandhaving geplaatst in de bredere context van de democratische rechtsstaat. Deze democratische rechtsstaat wordt gezien als een geheel van streefwaarden van onze moderne, open samenleving. De rechtsstaat wordt gekenmerkt door streefwaarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en emancipatie.

   Hier zal ook de ‘relationele rechtstheorie’ van A.C. ’t Hart en R. Foqué naar voren worden gebracht. Deze ‘relationele rechtstheorie’ is:

   Een ‘grondslagentheorie’ waarin theoretische fundamenten voor het strafrecht worden geconstrueerd, die het mogelijk maken om verstandig (dus in overeenstemming met de streefwaarden van een democratische rechtsstaat) gebruik te maken van het recht om te straffen.”

   Een belangrijke grondslag van deze theorie is de idee van het maatschappelijk verdrag (sociaal contract) van Cesare Beccaria. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de rationalisering en humanisering van de bestraffingspraktijk. Het sluiten van een sociaal contract is te vergelijken met het oprichten van bijv. een zangvereniging.

   Een andere belangrijke historische grondslag is die van de machtenscheiding (de trias politica) van Montesquieu.

   § 1.2. Het maatschappelijk verdrag van Beccaria

   Beccaria is één van de belangrijkste grondleggers van het hedendaagse strafrecht. Hij zocht het fundament voor een geordende, stabiele en veilige samenleving in een (denkbeeldig) sociaal verdrag, dat een gemeenschap van vrije mensen tot stand zou kunnen brengen.

   Beccaria’s beeld van dit sociale verdrag is niet dat van een verdrag waarbij de onderdanen zich onderwerpen aan een soeverein (een onderwerpingspact waarvan Hobbes uitging), maar een verdrag dat in het teken staat van vrijheid en veiligheid, die wederzijds moesten worden gegarandeerd.

   Het grondmotief voor het sluiten van een sociaal contract is dat er in de natuurtoestand sprake is van een oorlog van allen tegen allen (dus onzekerheid en onvrijheid). Het doel van het sociaal contract is de verzekering van vrijheid. Delen van die vrijheid worden alleen afgestaan en mogen door de beheerder alleen worden gehanteerd ten behoeve van het algemeen welzijn. Een maximaal geluk voor een maximaal aantal onderdanen, moet het doel zijn van de soeverein.

   Er moet sprake zijn van gelijkwaardige participatie bij de opstelling van

   .....read more
   Access: 
   Public
   Samenvatting Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief

   Samenvatting Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief

   Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013.


   A. Geschiedenis

   Rond de 19e eeuw was Nederland aan de ene kant in de ban van de verzuiling: politieke, maatschappelijke en culturele verdeeldheid wat op gebied van onderwijs leidde tot de schoolstrijd: school aan de overheid of aan de ouders/particulieren? Hoewel tegen het eind van de 19e eeuw vrijwel alle kinderen naar school gingen, zorgde deze ideologische verdeeldheid dat de leerplichtwet met één stem verschil werd ingevoerd. Aan de andere kant kwam het sociaalliberalisme, waarmee geloof ontstond in de maakbaarheid van het individu en de maatschappij, zelfs als er sprake was van degeneratie. Er ontstond aandacht omtrent ‘de gevaarlijke jeugd’ en van hieruit kwam een apart strafrecht voor jeugdigen tot stand. Dit was onderdeel van de nieuwe kinderwetten:

    

   • Burgerlijke kinderwet: dit veranderde de vaderlijke macht in de gezamenlijke macht van beide ouders en verschafte de staat het recht in te grijpen in de opvoeding van de ouders (de bevoegdheid om ouders van hun ouderlijke macht te ontheffen (=tijdelijk) of ontzetten (=permanent))

   • Strafrechtelijke kinderwet: het was gebruikelijk om kinderen niet of minder te straffen dan volwassenen, maar bij veroordeling werd gewoon het volwassenenstrafrecht toegepast alleen dan met een vermindering van het maximum. In 1901 apart strafrecht voor jeugdigen. De meeste regels zijn sindsdien hetzelfde gebleven (bijv. tijdens de zitting gesloten deuren, verdachte verschijningsplicht etc.). De rechter kreeg in 1901 drie nieuwe straffen tot zijn beschikking namelijk de berisping, de geldboete en de tuchtschool, en één opvoedingsmaatregel. Belangrijk in de strafrechtelijke kinderwet was dat maatregelen en sancties in teken van bescherming en opvoeding moesten komen te staan.

    

   19e eeuw: Heropvoeding

   De totstandkoming van de strafrechtelijke kinderwetten is het gevolg van de belangstelling hiervoor in Nederland mede door inspiratie van Amerikaanse wetten en de Internationale Kriminalistische Verenigung (IKV) De IKV eiste actieve staatinterventie in maatschappelijke verhoudingen en zag het strafrecht als belangrijke sturingsinstrument hierbij. Haar koers werd aangeduid als de Moderne Richting. De strafrechtelijke kinderwet die uit de moderne richting is ontstaan is echter niet geheel tegen de klassieke richting.

    

   De klassieke richting: terughoudende overheid, waarbij voorop staat rechtszekerheid van het individu en proportionele vergelding van misdadig gedrag. De klassieke richting legde nadruk op persoonlijke schuld en zag het individu als verantwoordelijke.

    

   De moderne.....read more

   Access: 
   Public
   Follow the author: Tim van Iersel
   Check how to use summaries on WorldSupporter.org


   Online access to all summaries, study notes en practice exams

   Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

   There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

   1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
   2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
   3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
   4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
   5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

   Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

   Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

   Field of study

   Comments, Compliments & Kudos:

   Add new contribution

   CAPTCHA
   This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   Image CAPTCHA
   Enter the characters shown in the image.
   Access level of this page
   • Public
   • WorldSupporters only
   • JoHo members
   • Private
   Statistics
   1312