TentamenTests bij Van Mens tot Cel - Geneeskunde UL - #3


Oefenvragen van Mens tot Cel

Let op: in de PDFs die rechts op deze pagina gedownload kunnen worden zitten nog 2 tentamens! :-)

1. Wat is een eigenschap van lysosomen?

A: Zij hebben een dubbel membraan

B: Er vinden afbraakprocessen plaats

C: Zij zijn betrokken bij de productie van eiwitten

D: Zij produceren energie in de vorm van ATP.

2. Wat bedoelt men met transcriptie?

A: RNA synthese

B: DNA synthese

C: Eiwitsynthese

D: Aminozuursynthese

3. In welke fase van de celcyclus verkeerd de cel in een rust-status?

A: Metafase

B: Profase

C: Interfase

D: Anafase

E: Telofase

4. Welke nucleotide komt niet in het RNA voor, maar wel in het DNA?

A: Cytosine

B: Guanine

C: Uracil

D: Thymine

5. Welke arterie, van de onderstaande arteriae, is GEEN tak van de truncus coeliacus?

A: a. lienalis

B: a. gastrica sinistra

C: a. mesenterica superior

D: a. hepatica communis

6. Welke van de onderstaande structuren zijn gelegen in het ligamentum hepatoduodenale?

A: v. portae, ductus choledochus, a. hepatica propria

B: c. portae, ductus pancreaticus, a hepatica propria

C: v. hepatica, ductus choledochus, a. hepatica propria

D: v. hepatica, ductus choledochus, truncus coeliacus.

7. Wat is waar over de pancreas?

A: Het is verbonden met het omentum minus

B: Het ligt intraperitoneaal

C: Het is verboven met het omentum majus

D: Het ligt retroperitoneaal

8. In welke ductus bevinden zich GEEN galstenen?

A: Choledochus

B: Thoracicus

C: Cysticus

D: Hepaticus

9. In het epitheel dat een plaat van Peyer bedekt, bevinden zich de volgende gespecialiseerde cellen:

A: Goblet cellen

B: M-cellen

C: B-cellen

D: Paneth cellen

10. Welke van de onderstaande stellingen is juist?

A: Veneus bloed uit de milt komt uit in de vena porta

B: Splenomegalie ontbreekt bij een septische shock

C: Antilichaamproductie door de milt is verwaarloosbaar/gering

D: Hematopoiese in de milt treedt alleen op voor de geboorte.

11. Annelies is 1,70 meter land en zij weegt 80 kg. In het afgelopen half jaar is zij onbedoeld 5 kg lichaamsgewicht verloren. Wat kan men over de voedingstoestand van Annelies concluderen?

A: Annelies is goed gevoed

B: Annelies is overvoed

C: De voedingstoestand van Annelies is matig

D: De voedingstoestand van Annelies is slecht

Antwoorden bij oefenvragen van Mens tot Cel

1: B

2: A

3: C

4: D

5: C

6: A

7: D

8: B

9: B

10: A

11: C

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
  4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Follow the author: Medicine Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.