Aantekeningen van Statistiek BDK College 5

Hoorcollege 5

 

Population regression model: y =

 1. Bepaal de afhankelijke variabele Y en de onafhankelijke variabele X.

 2. Maak een plot van de punten

 3. Schat de regressielijn:

 4. Test of de relatie statistically significant is

 5. Interpreteer de resultaten

 

Redisuals: ei = y1 -

 

Sum of Squares Error (SSE) SSE =

Als deze klein is verklaart het model een groot deel van de variatie van de onafhankelijke variabele. Dat is dus goed.

 

Sampling distribution of the slope coefficient

B1 is een estimator van de populatie parameter

Estimated variance van b1 is (gebaseerd op steekproef):

 

Variantie verminderd als:

 • Punten liggen dicht bij de regressie lijn

 • Grote range in de onafhankelijke variabele x

 • Grootte steekproef n

 

Assessing the significance of the model

 1. H0 : B1 = 0, B1≠ 0 (tweezijdige toets)

 2. Significantie = 0.05

 3. De test statistiek is t = = b1 / Sb1

De geschatte standard error van b1 is: Sbf =

 1. De test statistic is (student’s) t gedistribeerd met (n-2) graden vrijheid onder de nul hypothese

 2. De kritieke waarden zijn: -ta/2, n-2 en ta/2, n-2

 

Betrouwbaarheids interval voor

b1 ±sb1 ·tα/2,n−2 =(b1 −sb1 ·tα/2,n−2, b1 + sb1 ·tα/2,n−2)

R2

Variatie in y (SST) = SSE + SSR

R2 = 1- (SSR/SST) = (SSR/SST)

 

Assessing the power of a test

De kans op het plegen van een type I error wanneer we de nul hypothese verwerpen is minder dan of gelijk aan a. Wanneer we de nul hypothese niet kunnen verwerpen weten we dat:

 • De nul hypothese klopt, of:

 • Het verwerpen van de nul hypothese mislukt wanneer het alternatief wel waar is (type II error)

We beschouwen een type twee error voor specifieke parameters die zitten in de alternatieve hypothese .

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of lucaslucas103
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
10
Selected Categories
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan