Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.Werkcollege 3 / Zelfstudie 25 Autisme (AAS) (AAS) Autismespectrumstoornis is een combinatie van verschillende stoornissen, die betrekking hebben op de sociale interactie, communicatie en verbeelding van de patiënt. Deze patiënten vertonen een repetitief, stereotiep patroon in gedrag, interesse en activiteiten. De uiting van autisme is erg variabel, afhankelijk van de ernst, de taalontwikkeling en intellectuele mogelijkheden. Hieronder worden de verschillende onderdelen van autisme verder besproken- Sociale interactie stoornissen: dit kan zich uiten in problemen bij non-verbaal gedrag, omgang met leeftijdsgenoten, delen van plezier en interesse met anderen, sociale en emotionele wedekerigheid. Er dienen twee kenmerken aanwezig te zijn.- Communicatie stoornis: dit uit zich in achterstand van de gesproken taal, onvermogen om een gesprek te onderhouden, vreemd taalgebruik, geen gevarieerd/spontaan fantasiespel. Hiervan dient één kenmerk aanwezig te zijn.- Stereotiep gedrag (bepaalde herhalende patronen in gedrag, belangstelling en activiteiten): allesoverheersende preoccupatie (ongewone/te sterk aanwezige interesse), vastgehecht aan bepaalde routines (doorbreken van deze routines leidt soms tot gedragsproblemen), motorische stereotypen en preoccupaties (ongewone hechting) met objecten/voorwerpen. Hiervan dient ten minste één kenmerk aanwezig te zijn. Het verloop van deze stoornis is wisselend. Soms is autisme vanaf het begin van de ontwikkeling aanwezig, waardoor deze verstoord wordt. In andere gevallen verloopt de ontwikkeling in het eerste en tweede levensjaar wel normaal, waarna het kind autisme krijgt en de ontwikkeling verstoord of zelf achteruitgaat. Een kind dat problemen krijgt bij sociale interacties, communicatie of repetitief gedrag moet verder onderzocht worden. De diagnose kan gesteld worden op klinisch beeld. Vooral de anamnese speelt hierbij een belangrijke rol,...

Access options

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Medicine Supporter
Promotions
oneworld magazine
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.