Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. 1. Wat is volgens de DSM géén kenmerk van een psychische stoornis?a. Het gedrag wijkt af van de sociaal culturele normb. Het gedrag kan door één specialist worden beoordeeld als afwijkendc. Het gedrag veroorzaakt lijden, ongerief of bezorgdheidd. Er zijn andere die hetzelfde gedrag vertonen met dezelfde consequenties2. In welk geval is er sprake van een hetero-anamnestische observatie?a. De partner van de verdachte zegt dat ze een slechte band heeft met de verdachteb. De verdachte zegt een moeilijke periode gehad te hebben in zijn jeugdc. De verdachte blijkt een beneden gemiddeld IQ te hebbend. De beoordelaar constateert dat de verdachte zichzelf slecht verzorgd3. Wat is volgens de Wet BOPZ géén voorwaarde om iemand op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis?a. De betrokkene moet tenminste elf jaar oud zijnb. Er moet sprake zijn van een stoornis van de geestvermogensc. De stoornis moet een gevaar vormen voor de betrokkened. Opname in een psychiatrisch ziekenhuis is de enige manier die voor vermindering van gevaar voor de betrokkene kan zorgen4. Wat wordt bedoeld met het ultimum remedium beginsel?a. Iemand wordt alleen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis als de psychiatrische stoornis een gevaar vormt voor de omgevingb. Iemand wordt alleen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis als elk ander redmiddel niet effectief is geblekenc. Iemand wordt alleen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis als hij hier zelf toestemming voor geeftd. Iemand wordt alleen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis als hier...

Access options

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Social Science Supporter
Promotions
oneworld magazine
Content is used in bundle
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.