Ontwikkelingspsychologie van de levensloopHet veld binnen psychologie dat zich bezig houdt met het onderzoeken van continuïteit en verandering in menselijk gedrag gedurende de hele levensloop.IntegratieHet idee dat ontwikkeling bestaat uit de integratie van eenvoudige, eerder verworven ideeën in nieuwe structuren van hoger niveau.DifferentiatieHet idee dat ontwikkeling ook de progressieve vaardigheid omvat om meer onderscheid tussen dingen te maken (bijvoorbeeld kleinere objecten vast te pakken).MaturatieDeze benadering gaat ervan uit dat ontwikkeling het resultaat is van onze genetische aanleg. Er bestaan hierbinnen bepaalde normen die de ontwikkeling van kinderen karakteriseren, in het bijzonder met betrekking tot wanneer kinderen meestal een bepaald gedrag ontwikkelen.Normatieve leeftijdgerelateerde invloeden Dit is de eerste factor uit het drie-factorenmodel van Baltes (1980). Dit zijn de biologische en omgevingsinvloeden die ongeveer gelijk zijn voor individuen van een bepaalde leeftijdsgroep.Normatieve geschiedenisgerelateerde invloeden Dit is de tweede factor uit het drie-factorenmodel van Baltes (1980). Dit zijn biologische en omgevingsinvloeden die gerelateerd zijn aan historische periodes die mensen van een bepaalde generatie beïnvloeden.Non-normatieve levensgebeurtenissenDit is de derde factor uit het drie-factorenmodel van Baltes (1980). Dit zijn ongewone, relatief unieke gebeurtenissen die een grote invloed op het leven van een individu hebben.Chronologische leeftijdDe tijd die...


Access options

The full content is only visible for JoHo WorldSupporter members.

 • For information about international JoHo WorldSupporter memberships, read more here.
 • Are you already a member?
  • During the account creation you can select 'I am a JoHo WorldSupporter Member'.
  • Became a member after you've created the account, then you can change the settings of your account on your WorldSupporter user page
 • or fill out the contact form

 

For Dutch visitors

Toegang tot pagina of document:

Word JoHo donateur voor online toegang

Je bent al donateur, maar je hebt geen toegang?

 • Log in, of maak een account aan als je dat nog niet eerder hebt gedaan op worldsupporter.org.
 • Bij het aanmaken van je account kan je direct aangeven dat je JoHo WorldSupporter donateur bent, of je past dit later aan op de user page van je account
 • Kom je er niet uit, neem dan even contact op! Of check de veel gestelde vragen

Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

 • Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • Of laat je helpen door één van de JoHo medewerkers door het online contactformulier in te vullen

-----------------------------------------------


JoHo WorldSupporter donateur worden

JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar

 • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
 • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
 • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
 • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting

JoHo membership met extra services (abonnee services) = €10 per kalenderjaar

€10 per kalenderjaar : Online toegang Only

 • Voor online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
 • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
 • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
 • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

Steun JoHo en steun jezelf door JoHo WorldSupporter donateur te worden

Direct Donateur Worden

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Social Science Supporter
Promotions
oneworld magazine
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
WorldSupporter Resources
Samenvatting: An introduction to child development - Keenan, Evans - 2009

Samenvatting: An introduction to child development - Keenan, Evans - 2009


Samenvatting An introduction to child development
Auteur: Keenan & Evans
Gebaseerd op druk 2009

1: De basis van de ontwikkelingspsychologie

De levensloopontwikkelingspsychologie bestudeert de (on)veranderlijkheid van menselijk gedrag over de gehele levensduur. Het doel van dit vakgebied is het bedenken van algemene principes die verschillen en overeenkomsten in ontwikkeling tussen individuen kunnen verklaren. Dit boek betreft de ontwikkeling die plaatsvindt tussen conceptie en adolescentie; ofwel, de ontwikkeling van het kind. Hoewel dit slechts een gedeelte is van de gehele levensduur, zijn de algemene principes van levensloopontwikkelingspsychologie hier ook op toepasbaar.

Definities van ontwikkeling

Er bestaan verschillende definities van ontwikkeling. Eén daarvan omschrijft ontwikkeling als een patroon van verandering over de tijd, vanaf de conceptie tot het sterven. Ontwikkeling vindt plaats in verschillende domeinen: biologisch, sociaal, emotioneel en cognitief.

Sommigen gebruiken een andere definitie van ontwikkeling. Zij zien alleen kwalitatieve veranderingen in organisatie van gedrag, vaardigheden en vermogens als ontwikkeling. De psycholoog Heinz Werner onderscheidde bijvoorbeeld integratie en differentiatie als de kern van ontwikkeling. Integratie is de combinatie van eerder gedrag; differentiatie betreft het kunnen specialiseren van gedrag.

Onderzoek naar ontwikkeling in de geschiedenis

Charles Darwin was een van de eerste onderzoekers die ontwikkeling bekeek, in dit geval in het licht van natuurlijke selectie. Hij deed onderzoek met behulp van de zogenaamde ‘babybiografieën’, waarin gedrag werd geobserveerd.

De psycholoog G. Stanley Hall stelde zichzelf vragen, zoals: ‘Wat eten kinderen als ze naar school gaan?’ om ontwikkeling te onderzoeken. De onderzoeker John B. Watson bestudeerde ontwikkeling als het resultaat van leren. De psycholoog Arnold Gesell zag ontwikkeling echter als het resultaat van genetische ontwikkeling. Weer een andere kijkwijze werd gebruikt door de ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget. Hij onderzocht de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

 

Een socioculturele theorie van cognitieve ontwikkeling werd bedacht door de psycholoog Lev Vygotsky. Hij was van mening dat sociale interacties cruciaal zijn voor het verkrijgen van mentale tools, zoals taal. De meest recente kijk op ontwikkeling concentreert zich op de informatieverwerkingscapaciteiten van kinderen.

Thema’s en principes van de ontwikkeling

Paul Baltes (1923-2006) was psycholoog en onderscheidde drie overkoepelende thema’s in de ontwikkelingspsychologie: de overeenkomsten en verschillen tussen de ontwikkeling van mensen en de veranderlijkheid van ontwikkeling in individuen. Daarnaast stelde hij zeven principes van ontwikkeling voor:

1) ontwikkeling is levenslang

2) ontwikkeling is multidimensionaal, en dus niet te beschrijven aan de hand van slechts één criterium.

3) ontwikkeling is multigericht, wat inhoudt dat het ’eindproduct’ heel veel verschillende vormen kan aannemen.

4) er is sprake van winst en verlies tijdens ontwikkeling. Kinderen krijgen bijvoorbeeld meer kennis, maar verliezen creativiteit.

5) ontwikkeling kent plasticiteit, wat verwijst naar de variabiliteit binnen een persoon. Een extreem voorbeeld is het verwijderen van een hemisfeer, waarna functionele reorganisatie plaatsvindt.

6) ontwikkeling vindt plaats binnen een bepaalde context en geschiedenis.

7) ontwikkelingspsychologie is multidisciplinair.

Het raamwerk van de ontwikkeling

Baltes ontwikkelde een driefactormodel van contextuele invloed op ontwikkeling. De eerste factor, de normatieve leeftijdsfase-invloed, bestaat uit biologische- en omgevingsfactoren die hetzelfde zijn voor individuen in een bepaalde leeftijdsgroep, zoals de pubertijd. Normatieve geschiedenisfase-invloeden zijn biologische en omgevingsfactoren geassocieerd met een bepaalde tijd, zoals de invloed van een oorlog op een generatie. Niet-normatieve levensgebeurtenissen zijn gebeurtenissen die grote invloed hebben op een individu, zoals het overlijden van een ouder.

De rol van chronologische leeftijd in de ontwikkelingspsychologie

De meest bestudeerde variabele in de ontwikkelingspsychologie is leeftijd. Chronologische leeftijd verwijst naar de tijd die verstreken is sinds de geboorte van een persoon. De chronologische leeftijd is een ‘proxyvariabele’. Dit betekent dat niet leeftijd de oorzaak is van ontwikkeling, maar andere processen die niet zijn gemeten en die te maken hebben met het ouder worden.

Thema’s en kwesties in de ontwikkelingspsychologie

Het verloop van ontwikkeling

Er bestaan twee contrasterende posities betreffende de natuur van ontwikkeling. Aan de ene kant zijn er psychologen die ontwikkeling als een continu proces zien, waarbij kennis gradueel accumuleert op een gelijkmatige en georganiseerde wijze. Hier tegenover staat het idee dat ontwikkeling van nature discontinu is, waarin verandering kwalitatief is en plaatsvindt op een abrupte of discrete manier. De term ‘fase’ refereert dus ook naar een discontinu proces. De psycholoog Siegler dacht dat het onderscheid tussen continuïteit en discontinuïteit afhangt van de manier waarop ontwikkeling bestudeerd wordt. Als er naar langere tijdsintervallen gekeken wordt, zie je abrupte veranderingen, terwijl deze verandering er op een kleinere tijdschaal gradueel uit ziet. De psychologen Sternberg en Okagaki zijn van mening dat het onderscheid tussen continuïteit en discontinuïteit misplaatst is en pleiten dan ook voor een geïntegreerde visie hierop, namelijk dat beide factoren invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.

Stabiliteit van ontwikkeling

Een ander onderscheid waar veel discussie over is, heeft betrekking op de termen stabiliteit en verandering. Bijvoorbeeld, blijft een karaktertrek stabiel over tijd of verandert het? De vraag is daarnaast in hoeverre vroege ervaringen een vormende rol hebben bij latere ontwikkeling. Freud zag bijvoorbeeld een verband tussen seksuele behoeften en agressie in de jeugd en de persoonlijkheid als volwassene. Samengevat, eerder onderzoek suggereert dat ontwikkeling stabiel is en dat vroege ervaringen invloed hebben op deze stabiliteit. Baltes denkt echter dat latere ervaringen eveneens een grote invloed hebben op de stabiliteit van ontwikkeling.

Ontwikkeling: rijping of ervaring?

De grootste controversie in de ontwikkelingspsychologie is het nature-nurture debat. In het nature-kamp ziet men ontwikkeling als de consequentie van

Read more