Samenvatting Kinder- en Jeugdpsychiatrie deel 2: onderzoek en diagnostiek, deel 2 (DSM-IV)

Auteur(s): Verheij, F. & Verhulst F.C.
Druk/Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789023235897


13. De pervasieve ontwikkelingsstoornissen Het diagnostisch proces dat vooraf gaat aan het classificeren van een pervasieve stoornis moet leiden tot een profiel van de sterke en zwakke kanten in het functioneren.

Het spectrum van pervasieve ontwikkelingsstoornissen

De problemen die kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis hebben, zijn te verdelen in een aantal domeinen. Deze zijn: tekortkomingen in het contact, de taalontwikkeling, de reactie op interne en externe prikkels, de motoriek, het snappen en aanvoelen van sociale informatie, het besturen van het gedrag, zodat dit adequaat past bij de actuele sociale context en het flexibel kunnen reageren op veranderende informatie. Deze waaier van problemen in verschillende mate van ernst wordt een spectrum genoemd. Hierom wordt ook vaak de naam spectrumstoornissen gebruikt.

Aan de ene kant van het spectrum staat de groep met de ernstig gehandicapte kinderen. Deze kant wordt autisme genoemd. Bij autisme is sprake van tekortkomingen in meerdere domeinen en is de ernst van de tekortkomingen groot. Aan de andere kant van het spectrum staan de kinderen met een enkelvoudige handicap, ze hebben problemen binnen één domein. Dit wordt ook wel een ontwikkelingsstoornis genoemd. Hier onder vallen de kinderen met hyperactiviteit, kinderen met een erg onhandige motoriek, kinderen met specifieke leerstoornissen, kinderen met taalstoornissen en kinderen met een zwak begrip van de sociale omgeving. In het midden van... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Add this content to my World Supporter Magazine

Share this with your friends

Contributions

Summaries & Study Note of Sociale Wetenschappen World Supporter

Log in or Create your Free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools

Access level of this page

 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private

Join World Supporter

to follow other supporters, see more content and use the tools
 
to see all content