Samenvatting Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap - Došen (2005)

Deze samenvatting is gebaseerd op de druk uit 2005 en DSM-IV.


1. De huidige stand van zaken

Stoornissen en gedragsproblemen

Mensen met een verstandelijke handicap vertonen vaak onaangepast en voor de omgeving problematisch gedrag. De term gedragsstoornis betekent bij deze populatie dat gedrag niet is aangepast aan de omgeving, waardoor er verstoorde interactie ontstaat (bijvoorbeeld agressie). Het is dus niet hetzelfde als de psychiatrische diagnose gedragsstoornis (conduct disorder) bij de populatie met een normale cognitieve ontwikkeling. Om onderscheid te creëren wordt de term ‘gedragsstoornis’ gebruikt als het gaat om CD en ‘gedragsprobleem’ als het gaat om een gedragsstoornis bij de verstandelijk gehandicapte populatie.

Naar de oorzaak van gedragsproblemen is veel onderzoek gedaan. Vaak wordt de leertheorie genoemd (bekrachtiging), maar er kan ook gedacht worden aan de biologische invalshoek (genetische afwijkingen, stofwisselingsstoornissen, disfuncties in het CZS), een interactiemodel (psychologische en biologische processen) of aan onderliggende psychiatrische stoornissen. Tot slot komt uit de ontwikkelingspsychiatrische invalshoek het idee dat probleemgedrag een reactie is op mislukte verwerking van schadelijke prikkels.

Sinds de jaren 70 is er meer aandacht voor het onderscheid in emotionele problemen (internaliserende problematiek) en gedragsproblemen (externaliserende problematiek) bij mensen met een verstandelijke handicap. Het idee ontstond dat gedragsproblemen weleens veroorzaakt konden worden door intrapsychische problematiek. De gedragsproblemen waren dan de uitwendige verschijning. Men kreeg ook aandacht voor het voorkomen van syndromen en stoornissen bij deze populatie. Tegenwoordig... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Psychologie World Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
183 1