Samenvatting Seksuologie

Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.


Samenvatting Seksuologie

Auteur: Gijs

Gebaseerd op de 5e druk 2010.

Verkrijgbaar in JoHo center Groningen en Leiden.

Binnenkort is de volledige samenvatting ook online te bestellen.

Het eerste hoofdstuk van de samenvatting is hieronder te lezen.

 

Hoofdstuk A Inleiding

 

Seksualiteit speelt een belangrijke rol in het menselijk leven. De maatschappij biedt richtlijnen voor deze seksualiteit. Er bestaat veel variatie in regelsystemen in de verschillende tijdperken en in verschillende culturen wat betreft seksualiteit. Seksualiteit verandert ook met de loop der jaren bij een persoon. Ook al berstaat er nog zoveel diversiteit op het gebied van de seksualiteit, er liggen altijd universele processen aan ten grondslag. Seksuologie is de wetenschap van seksualiteit en haalt zijn kennis uit verschillende disciplines.

 

In 1987 kwam het eerste leerboek over seksuologie uit, echter was dit boek allen bedoeld voor artsen en artsen in opleiding. Elfjaar later werd een boek gepubliceerd dat bedoeld was voor een breder publiek, namelijk voor iedereen in de gezondheidszorg. Door de vooruitgang in onderzoeksmethoden is seksuologisch onderzoek in de jaren ’90 in een stroomversnelling geraakt en zijn er veel nieuwe inzichten verkregen. Zo is er de evolutionaire psychologie die uit gaat van het idee dat de effecten van de evolutie op onze psychische huishouding het menselijke gedrag sturen. Binnen deze visie doet men onder andere onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen.

 

Informatieverwerkingsmodellen vormen het seksuele systeem waarbij seksuele stimuli binnenkomen en bewust of onbewust verwerkt worden. Deze seksuele stimuli worden dan verwerkt tot seksuele betekenis, seksuele opwinding en seksueel gedrag. De toegenomen medicalisering heeft de nodige effecten gehad op de seksuologische hulpverlening, denk maar aan de opkomst van Viagra. Dit heeft geleid tot een verschuiving van psychologische interventies naar farmacologische interventies in de behandeling van seksuele disfuncties. Voor vrouwen zijn er minder succesvolle interventies ontwikkeld dan voor mannen. Daarnaast worden seksuele disfucties gebruikt als indicatie voor andere gezondheidsproblemen zoals hart en vaatziekten. Doordat we tegenwoordig in een multiculturele samenleving leven is er ook meer aandacht voor het cross – culturele aspect van seksualiteit.

 

Seksualiteit leidt vaak tot complex gedrag. Het is daarom van belang kennis te vergaren vanuit verschillende benaderingen. Voor seksuologisch onderzoek biedt het biopsychosociaal paradigma een goed uitgangspunt. Dit paradigma bestaat uit biologische, pscyhologische en sociale factoren. Seksuologie behandelt zowel de normale als de abnormale seksualiteit. Hierbij moet er rekening gehouden worden dat de maatschappij en de seksuologie elkaar beïnvloeden. Kernvariabelen binnen de seksuologie zijn seksuele oriëntatie, seksuele interactie, seksuele gezondheid, sekse, seksueel gedrag, seksuele functie, genderidentiteit, seksuele relatie, genderrol en seksuele identiteit.

 

De volledige samenvatting is verkrijgbaar in JoHo center Groningen en Leiden.

Binnenkort is de volledige samenvatting ook online te bestellen.

Page access
Public
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.