Wat is een indicerende hypothese?

In de wereld van diagnostiek en onderzoek speelt de indicerende hypothese een belangrijke rol. Het is een vermoeden over de aard of kenmerken van een probleem of verschijnsel, geformuleerd op basis van beschikbare informatie en observaties. De focus ligt hierbij op het indiceren van mogelijke richtingen voor verdere stappen in het diagnostisch of onderzoeksproces.

Wat zijn de belangrijke kenmerken van een indicerende hypothese?

 • Richtinggevend: De hypothese geeft richting aan verdere dataverzameling en analyse.
 • Verkennend: Het is een open hypothese die nog nader geconcretiseerd of verworpen moet worden.
 • Flexibel: De hypothese kan worden bijgesteld op basis van nieuwe informatie en inzichten.

Waarom is een indicerende hypothese belangrijk?

 • Efficiëntie: Het helpt om het diagnostisch of onderzoeksproces efficiënter te gestalten door de focus te richten.
 • Voorkomt onnodig onderzoek: Door gerichter te werk te gaan, worden onnodige onderzoeken of dataverzameling vermeden.
 • Stimuleert creatief denken: De open aard van de hypothese stimuleert creatief denken en het genereren van nieuwe ideeën.

Wat is de toepassing van een indicerende hypothese in de praktijk?

 • Medische diagnostiek: Artsen gebruiken indicerende hypothesen om mogelijke aandoeningen te identificeren en verdere diagnostische stappen te bepalen.
 • Wetenschappelijk onderzoek: Onderzoekers gebruiken indicerende hypothesen om interessante onderzoeksgebieden te verkennen en nieuwe hypotheses te genereren.
 • Probleemoplossing: In het dagelijks leven gebruiken we indicerende hypothesen om problemen te analyseren en mogelijke oplossingen te identificeren.

Praktijkvoorbeeld

Een leerkracht merkt op dat een leerling moeite heeft met concentreren in de klas. De leerkracht stelt de indicerende hypothese op dat de leerling mogelijk slaapproblemen heeft. Vervolgens gaat de leerkracht hierover in gesprek met de leerling en de ouders, en observeert de leerling in de klas. Op basis van deze informatie kan de leerkracht de hypothese verfijnen of een andere richting inslaan in het onderzoek naar de oorzaak van de concentratieproblemen.

Kritische kanttekeningen

 • Onzekerheid: De indicerende hypothese is gebaseerd op beperkte informatie en kan dus onjuist zijn.
 • Voorbarigheid: Te snel vasthouden aan een indicerende hypothese kan leiden tot verkeerde conclusies.
 • Geen garantie: Het stellen van een indicerende hypothese garandeert niet dat de vervolgende stappen succesvol zullen zijn.
Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check supporting content:
Psychology and behavorial sciences: summaries and study assistance - WorldSupporter Start
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
169
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering