IT-recht en intellectuele eigendom: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij IT-recht en intellectuele eigendom

Inhoudsopgave

 • Samenvatting bij het boek: Bescherming van de intellectuele eigendom van Geerts - 12e druk
 • Samenvatting bij het boek: Hoofdzaken intellectuele eigendom (Visser, Kooij, Mulder)
 • Samenvatting bij het boek: Hoofdstukken Intellectuele Eigendom
 • Samenvatting bij het boek: Inleiding IT-recht - de Vey Mestdagh - 1e druk
 • Samenvatting bij het boek: IT voor juristen - De Vey Mestdagh - 1e druk

Over IT-recht en intellectuele eigendom

 • IT-recht: Dit rechtsgebied houdt zich bezig met wetten en regels die van toepassing zijn op informatietechnologie. Het omvat onderwerpen zoals auteursrecht op software, dataprotectie, cybercriminaliteit, e-commerce, en contracten met betrekking tot IT-diensten.
 • Intellectuele eigendom: Dit omvat creaties van de menselijke geest, zoals uitvindingen (octrooien), literaire en artistieke werken (auteursrecht), handelsmerken, industriële ontwerpen en handelsgeheimen. Intellectuele eigendomsrechten beschermen de eigenaren tegen ongeoorloofd gebruik van hun creaties.
 • IT-recht en intellectuele eigendom zijn nauw verwante gebieden. IT-recht helpt bij het beschermen van intellectuele eigendom die in digitale vorm bestaat, terwijl intellectuele eigendomswetten rechten toekennen aan de makers van software, online content en andere digitale creaties.
Check supporting content in teasers:
Samenvatting Hoofdzaken intellectuele eigendom (Visser, Kooij, Mulder)

Samenvatting Hoofdzaken intellectuele eigendom (Visser, Kooij, Mulder)


Hoofdstuk 1. Inleiding

Overal in de wereld vindt concurrentie, oftewel mededinging, plaats. ‘Mededinging’ staat voor het streven om in de gunst van anderen te komen en gebeurt bijvoorbeeld in diverse takken van sport, het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorgsector en politiek. In dit uittreksel gaat het om economische mededinging. Dit kan gedefinieerd worden als het geheel van gedragingen van alle deelnemers aan het marktverkeer gericht op de verkrijging van een zo gunstig mogelijke marktpositie. Markt moet in deze omschrijving economisch worden opgevat. Het is het geheel van.........Read more

Access: 
Public
Samenvatting: Hoofdstukken Intellectuele Eigendom

Samenvatting: Hoofdstukken Intellectuele Eigendom


Hoofdstuk 1 Handelsnaamrecht

 

1.1 Inleiding

Een achternaam zelf kan geen vermogensrecht zijn. Maar, in de zin van artikel 3:6 BW kan een achternaam wel een vermogensrecht zijn. Dit, omdat hij een handelsnaam voert en daarmee heeft hij een handelsnaamrecht.

 

1.2 Handelsnaam

Het handelsnaamrecht is vastgelegd in de Handelsnaamwet, dat nationaal recht is. Door middel van de Handelsnaamwet wordt voldaan aan de twee alternatieve voorwaarden van artikel 3:6 BW. De handelsnaam is namelijk overdraagbaar en strekt ertoe de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen. Een handelsnaamrecht is een vermogensrecht en een goed, maar geen zaak. Immers,.........Read more

Access: 
Public
Access: 
Public
This content is related to:
IT and technology: The best textbooks summarized
Recht en bestuur: De beste studieboeken samengevat
Check more of this topic?
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Image

Click & Go to more related summaries or chapters:

IT en technologie: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij IT en technologie

Inhoud

Nederlands

 • Business intelligence and information management: De beste studieboeken samengevat
 • IT law and intellectual property: De beste studieboeken samengevat

Engels

 • Summaries with: the best textbooks of IT and Technology

Over IT en technologie

 • Technologie omvat de kennis, vaardigheden, methoden en processen die worden gebruikt om wetenschappelijke kennis om te zetten in praktische oplossingen. Het gaat om het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en toepassen van hulpmiddelen, machines, materialen en processen om het leven te verbeteren. Denk aan computers, internet, smartphones, medische apparatuur.
 • IT, of informatietechnologie, is een
.......read more
Access: 
Public
This content refers to .....
IT and technology: summaries and study assistance - WorldSupporter Start
Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Check related topics:
Activities abroad, studies and working fields
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
731