Verbintenissenrecht en rechtsbetrekking: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Verbintenissenrecht en rechtsbetrekking: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Check supporting content in teasers:
Amercentrale - Arrest

Amercentrale - Arrest

Amercentrale (HR 13-06-1975, NJ 1975/509)

Rechtsartikelen

B.W. art. 1405; K. art. 283

Rechtsvragen

 1. Aansprakelijkheid op grond van art. 1405 BW
 2. Toepasselijkheid van art. 283 K. op aansprakelijkheidsverzekering

Casus

Op het terrein van de Amercentrale voor de opslag van stookolie bevond zich onder meer de onderhavige tank, cylinder- of trommelvormig met een diameter van circa 45 m,

.........Read more
Access: 
Public
Assoud/Nationale Sport Totalisator - Arrest

Assoud/Nationale Sport Totalisator - Arrest

Assoud/Nationale Sport Totalisator (HR 19-09-1997, NJ 1998, 6)

Casus

SNS is een organisator van de wekelijkse lotto. Voor deze lotto geldt dat alleen originele formulieren meedoen, de deelnemers krijgen een kopie, deze bepaling is in het reglement voor deelnemers aan de sportprijsvragen, de Lotto en het Cijferspel georganiseerd door de Stichting De Nationale Sporttotalisator (SNS) opgenomen.

SNS is

.........Read more
Access: 
Public
Azivo/GGD - Arrest

Azivo/GGD - Arrest

Azivo/GGD (HR 10-11-1989, NJ 1990, 700)

Kort

Als geen wettelijke contracteerplicht bestaat kan het in concrete omstandigheden onrechtmatig zijn om toch niet de prijs te betalen voor de dienst die beide partijen niet kunnen ‘ontwijken’.

Casus

Deze zaak betreft een geschil tussen een Ziekenfonds en een zorgaanbieder. Bedacht moet worden dat de feiten zich afspelen aan het begin

.........Read more
Access: 
Public
Baby Kelly (wrongful life) - Arrest
Bardoel/Swinkels (Zeug Geel 113) - Arrest

Bardoel/Swinkels (Zeug Geel 113) - Arrest

Bardoel-Swinkels (Zeug Geel 113) (HR 24-02-1984, NJ 1984, 415)

Casus

Zeug Geel 1-13 was uit het bedrijf van Swinkels ontsnapt en terecht gekomen tussen de varkens van Bardoel. De zeug leed aan een besmettelijke ziekte. De hele veestapel van Bardoel raakte besmet met dezelfde ziekte. Bardoel eist van Swinkels een schadevergoeding.

Rechtsvraag

Is Swinkels aansprakelijk?

Hoge Raad

Indien

.........Read more
Access: 
Public
Baris/Riezenkamp - Arrest

Baris/Riezenkamp - Arrest

Baris/Riezenkamp (HR 15-11-1957, NJ 1958/67)

Onderwerp

De goede trouw tijdens de precontractuele fase en dwaling

Casus

Baris verkoopt aan Riezenkamp een partij onderdelen en motoren. Riezenkamp wilde daarmee de reeds gestarte productie voortzetten. Baris had gezegd dat de kostprijs, na een kostprijsberekening  per motor niet meer dan f. 135,- per stuk zou bedragen. Dit blijkt aanmerkelijk meer te

.........Read more
Access: 
Public
Blaauboer/Berlips - Arrest

Blaauboer/Berlips - Arrest

Blaauboer/Berlips (HR 03-03-1905, W 1905, 8191)

Casus

D. Blaauboer, een makelaar woonachtig in Amsterdam, kocht in 1881 een aantal percelen bouwterrein. Bij de koop had hij met de verkoper, de heer Berlips, afgesproken dat er een weg zou worden aangelegd op de daarvoor bedoelde strook land. Toen die weg na een aantal jaren nog niet was aangelegd, besloot

.........Read more
Access: 
Public
Booy/Wisman - Arrest

Booy/Wisman - Arrest

Booy/Wisman (HR 21-01-1966, NJ 1966, 183)

Casus

Eiser tot cassatie, Booy, is door verweerder in cassatie, Wisman, gedagvaard voor de rechter. Wisman kocht in 1962 een mobiele kraan bij Booy. Wisman heeft bij de koop aangegeven dat de kraan wel in aanmerking moet komen voor een kentekenplaat, omdat de kraan zich via de openbare weg van de ene

.........Read more
Access: 
Public
Bramer/Hofman - Arrest

Bramer/Hofman - Arrest

Bramer/Hofman (HR 14-06-2002, NJ 2003, 112)

Feiten

Hofman is in mei 1995 met Bramer overeengekomen dat Bramer aan haar een nog te bouwen panelenpers met in- en uitvoertransport zou leveren voor ƒ140000,- excl. BTW, conform Bramers opdrachtbevestiging van 23 mei 1995. Partijen zijn een betalingsregeling overeengekomen en de panelenpers is in juli 1996 geleverd.

Hofman heef de pers

.........Read more
Access: 
Public
Brandstichting Frieslandhal - Arrest

Brandstichting Frieslandhal - Arrest

Brandstichting Frieslandhal (HR 25-04-2008, NJ 2008, 262)

Casus

Partijen worden ‘eiser’ en ‘de ouders’ genoemd. Er is brand ontstaan in het veemarktcomplex in de Frieslandhal. Deze brand ontstond door een klein brandje dat niet was geblust en was gesticht door minderjarige kinderen van de ouders. De kinderen zijn veroordeeld ter zake van medeplegen. Eiser had een horecaonderneming in

.........Read more
Access: 
Public
Campina/Van Jole - Arrest

Campina/Van Jole - Arrest

Campina/Van Jole (HR 19-11-1993, NJ 1994, 156)

Rechtsvraag

Wanneer kan een wederpartij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, geen ongewijzigde instandhouding van een overeenkomst meer verwachten (onvoorziene omstandigheden)?

Feiten

Van Jole is als chauffeur van een melkwagen in dienst van Campina. In 1980 krijgt hij een brief van Campina waarin staat dat hij tot zijn pensioen hetzelfde werk

.........Read more
Access: 
Public
CBb 3 juli 2002 (CBR) - Arrest

CBb 3 juli 2002 (CBR) - Arrest

CBb 3 juli 2002 (CBR)

De vervulling van de taken die aan het CBR bij artikel 50 van het Reglement rijbewijzen zijn opgedragen, behelst niet de uitoefening van een economische activiteit, maar komt neer op de uitoefening van een overheidsprerogatief. Het onderzoek naar, en bij voldoening de afgifte van verklaringen van, de rijvaardigheid van gegadigden, waarmee het CBR

.........Read more
Access: 
Public
Centraal Bureau Bouwtoezicht BV/JPO Projecten BV - Arrest

Centraal Bureau Bouwtoezicht BV/JPO Projecten BV - Arrest

CBB/JPO Projecten (HR 12-08-2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7337)

Feiten

JPO en CBB zijn in onderhandeling over de aankoop van een stuk grond door JPO van de gemeente Arnhem en de doorverkoop van een deel daarvan door JPO aan CBB. CBB en JPO onderhandelden vanaf mei 1999 over de ontwikkeling van een nieuw kantoorgebouw door JPO voor CBB. Om dit kantoorgebouw te

.........Read more
Access: 
Public
Chan-a-Hung/Maalste - Arrest
Citronas BV/Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam - Arrest

Citronas BV/Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam - Arrest

Citronas BV/Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam (HR 28-10-1994, NJ 1995/629)

In deze casus ging het om het Rotterdams Energiebedrijf (GEB) dat elektriciteit leverde aan Citronas, een importeur van fruit. Citronas slaat het fruit in de koeling op. Door een rekenfout bij het berekenen van de verbruikte elektriciteit brengt GEB slechts een zesde van het werkelijke verbruik bij Citronas in rekening. De

.........Read more
Access: 
Public
Coca-Cola/Duchateau (Kelderluik) - Arrest

Coca-Cola/Duchateau (Kelderluik) - Arrest

Kelderluik (HR 05-11-1965, NJ 1966, 136)

Casus

Een bezoeker (Duchateau) van een café te Amsterdam tuimelt onverhoeds in de bierkelder, waarvan het luik was opengezet door personeel van de NV Coca-Cola. Voor het gat waren drie kistjes opgestapeld. Het slachtoffer spreekt de NV Coca-Cola, als werkgeefster, aan tot vergoeding van de schade. De rechtbank oordeelt dat men het

.........Read more
Access: 
Public
Commissie/UK, Ontwikkelingsrisico - Arrest

Commissie/UK, Ontwikkelingsrisico - Arrest

Commissie/UK, Ontwikkelingsrisico (HvJ EG 29-05-1997, ECLI:NL:XX:1997:AD4744, NJ 1998/522)

Feiten

I.c. ging het om een niet-nakomingsprocedure van de Europese Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk. Centraal stond de vraag of het Verenigd Koninkrijk artikel 7, sub e, van de richtlijn 85/374/EEG, oftewel het ontwikkelingsrisico-verweer, correct had geïmplementeerd in de nationale wetgeving: ‘the Consumer Protection Act’.

De bepaling uit de richtlijn

.........Read more
Access: 
Public
De Beeldbrigade/Hulskamp - Arrest

De Beeldbrigade/Hulskamp - Arrest

De Beeldbrigade/Hulskamp (HR 27-04-2012, LJN BV1301)

Vormt een overeenkomst, waarbij de ene partij zich verbindt tot het ter beschikking stellen en installeren van computersoftware en de andere partij tot het betalen van een geldsom als tegenprestatie, een overeenkomst van koop/verkoop en kan bijgevolg titel 7.1 BW en daarmee de bijzondere verjaringsregeling in artikel 7:23 BW van toepassing zijn?

.........Read more
Access: 
Public
De Globe/Provincie Groningen - Arrest

De Globe/Provincie Groningen - Arrest

De Globe/Provincie Groningen (HR 31-01-1997, NJ 1998, 704)

Feiten

Van der Tuin, ambtenaar bij de provincie Groningen, sluit een reisovereenkomst met De Globe, welke voorheen bekend is onder de naam De Slingerij. Enkele dagen vlak voor vertrek annuleert hij deze reis echter. Is er sprake van  onbevoegd handelen en daardoor onrechtmatigheid aan de zijde van de Provincie?

De

.........Read more
Access: 
Public
De kantharos van Stevensweert - Arrest
Deloitte belastingsadviseurs/H&H beheer - Arrest
De Rooij/Van Olphen - Arrest

De Rooij/Van Olphen - Arrest

HR 23-12-2005 RVDW 2006, 17 (De Rooij/Van Olphen)

Feiten

De Rooij van Van Olphen een onroerende zaak gekocht te Bloemendaal. De Rooij was van plan het woonhuis te laten slopen en het perceel in twee percelen te laten verkavelen en daar vervolgens  twee geschakelde woonhuizen te laten bouwen. Voorafgaande aan de levering van de onroerende zaak wordt het

.........Read more
Access: 
Public
De Rooyse Wissel/Hagens - Arrest
Des-dochters - Arrest
De Treek/Dexia - Arrest

De Treek/Dexia - Arrest

De Treek/Dexia (HR 05-06-2009, LJN BH2815)

De onderhavige zaak betreft een geschil over een effectenlease-overeenkomst.

Het hof heeft geoordeeld dat Dexia in het onderhavige geval op twee punten is tekort geschoten in de op haar rustende zorgplicht.

In de eerste plaats is, aldus het hof, Dexia in het onderhavige geval tekortgeschoten in haar verplichting om De Treek in

.........Read more
Access: 
Public
Dijkdoorbraak Wilnis (2010) - Arrest
Doerga/Ymere - Arrest
Duwbak Linda - Arrest

Duwbak Linda - Arrest

Duwbak Linda (HR 07-05-2004, ECLI:NL:PHR:2004:AO6012)

Casus

In de Maas ligt een baggerschip met duwbak aangemeerd. Op een nacht zijn het baggerschip en de duwbak gekapseisd, waarna het baggerschip en de duwbak beide zinken. Het gebeurde werd veroorzaakt door de slechte staat waarin de duwbak verkeerde: er was lekkage ontstaan als gevolg van corrosie van de bodemplaten. Een jaar

.........Read more
Access: 
Public
Eelman/Hin - Arrest

Eelman/Hin - Arrest

Eelman/Hin (HR 11-12-1959, NJ 1960, 230)

Casus

In dit arrest is voor het eerst de vertrouwensleer geformuleerd: wie in gerechtvaardigd vertrouwen is afgegaan op de verklaring van een ander, wordt onder een aantal voorwaarden wettelijk beschermd, als blijkt dat bij die ander wil en verklaring niet met elkaar overeenstemden.

In casu ging het om Eelman, die zijn boerderij

.........Read more
Access: 
Public
Endlich/Bouwmachines - Arrest

Endlich/Bouwmachines - Arrest

Endlich/Bouwmachines (HR 22-10-2004, NJ 2006, 597)

Een ingebrekestelling heeft niet de functie om ‘het verzuim vast te stellen’, maar wel om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven.

Voor zover vanwege spoedeisendheid van het herstel een schriftelijke ingebrekestelling met termijnstelling in overeenstemming met artikel 6:82 lid 1 BW niet mogelijk of niet zinvol is, de

.........Read more
Access: 
Public
Energie Delfland/Stoeterij De Kraal - Arrest

Energie Delfland/Stoeterij De Kraal - Arrest

Delfland/De Stoeterij (HR 21-12-001, AA 2002)

Relevant artikel

Art. 6:171 BW

Rechtsregel

Aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen van een niet ondergeschikte opdrachtnemer bestaat alleen indien het gaat om werkzaamheden die een opdrachtgever ter uitoefening van zijn bedrijf door die opdrachtnemer doet verrichten. Aansprakelijkheid kan niet worden aangenomen indien de benadeelde de dader en het bedrijf van diens opdrachtgever niet

.........Read more
Access: 
Public
Esmilo/Mediq Apothekenbeheer - Arrest
Ermes c.s./ Haviltex - Arrest

Ermes c.s./ Haviltex - Arrest

Haviltex (HR 13-03-1981, NJ 1981, 635)

Casus

Langerwerf & Ermes verkochten en leverden in februari 1976 aan Haviltex een machine voor het snijden van steekschuim voor bloemen, ad f 35.000,- waarvan f 20.000,- contant te betalen en de rest in termijnen, bestaande uit 10% van de winst die met de machine gemaakt zou worden. In de overeenkomst is

.........Read more
Access: 
Public
Erven Van Hese/Koninklijke Schelde - Arrest

Erven Van Hese/Koninklijke Schelde - Arrest

Erven Van Hese/Koninklijke Schelde (HR 28-04-2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635)

Casus

Een werknemer is van 16 maart 1959 tot en met 7 juni 1963 in dienst geweest bij zijn werkgever en is gedurende zijn werkzaamheden blootgesteld aan asbeststof. In 1996 (meer dan 30 jaar na de laatste blootstelling aan asbest) is bij de werknemer de asbestziekte mesothelioom vastgesteld, een vorm van

.........Read more
Access: 
Public
First Data BV/KPN Hotspots Schiphol BV - Arrest

First Data BV/KPN Hotspots Schiphol BV - Arrest

First Data BV/KPN Hotspots Schiphol BV (HR 11-02-2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7108)

Kort

Dit arrest gaat over algemene voorwaarden. De gebruiker van algemene voorwaarden betoogt dat hij, hoewel hij de algemene voorwaarden niet ter hand heeft gesteld aan de wederpartij, toch aan zijn informatieplicht heeft voldaan, omdat de wederpartij door een zoekopdracht op internet van de algemene voorwaarden kennis heeft kunnen

.........Read more
Access: 
Public
Flatgebouw/VvE Parkeergarage - Arrest

Flatgebouw/VvE Parkeergarage - Arrest

Flatgebouw/VvE Parkeergarage

Feiten

I.c. gaat het om een zaak tussen de Vereniging van Eigenaars van een flatgebouw in Zandvoort tegen de Vereniging van Eigenaren Parkeergarage.

In 1966 is de parkeergarage Zandvoort gebouwd. Deze parkeergarage is voorzien van een buitentrap die wordt begrensd door een muur. In 1974 is het flatgebouw gebouwd. De muur vormde vanaf dat moment de

.........Read more
Access: 
Public
Fujitsu/Exel - Arrest

Fujitsu/Exel - Arrest

Fujitsu/Exel (HR 03-02-2012, NJ 2012/390)

Casus

De rechtsvoorganger van FTSI is een dochtervennootschap van Fujitsu. In 1993 heeft FTSI een overeenkomst gesloten met een rechtsvoorganger van Exel. Excel zou voor FTSI goederen opslaan en vervoeren. Later is deze overeenkomst aangevuld met een verplichting. Excel zou de CMR-vrachtbrieven gedurende minimaal 6 jaar bewaren. Medio 2000 is de samenwerking van

.........Read more
Access: 
Public
Gegaste Uien - Arrest

Gegaste Uien - Arrest

Gegaste uien (HR 07-03-1969, NJ 1969, 249)

Onderwerp

Derdenwerking van exoneratiebedingen

Relevante feiten

NV Noordermeer geeft aan landbouwer De Klerk een fiat tot het gassing van uien. De Klerk geeft vervolgens aan een gemeentelijk bedrijf ("Roteb") de opdracht om de bij De Klerk opgeslagen uien welke door larven van een insect zijn aangetast door (ver)gassing te ontsmetten, welke

.........Read more
Access: 
Public
Geurtzen/Kampstaal - Arrest

Geurtzen/Kampstaal - Arrest

Geurtzen/Kampstaal (HR 01-10-1999, NJ 2000, 207)

Rechtsartikelen

Art. 6:234 jo. 6:233 BW

Onderwerp

Ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden

Feiten

Kampstaal (onderaannemer) beroept zich tegenover Geurtzen (aannemer) op de exoneratie van art. 13 der Metaalunievoorwaarden. Op de in april 1993 door Kampstaal uitgebrachte offerte staat vermeld dat op al haar overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing zijn, dat

.........Read more
Access: 
Public
Gynaecoloog - Arrest

Gynaecoloog - Arrest

Gynaecoloog (HR 23-11-2012, NJ 2012, 669)

Casus

Deze zaak betreft de vraag naar de aansprakelijkheid van de gynaecoloog die op 16 december 1993 de leiding had bij de bevalling van de moeder van betrokkene 3 voor het hersenletsel dat betrokkene 3 rond haar geboorte heeft opgelopen. De volgende feiten hebben zich voorgedaan. Op 16 september 1993 uur is

.........Read more
Access: 
Public
Goudse Bouwmeester - Arrest

Goudse Bouwmeester - Arrest

Goudse bouwmeester (HR 12-03-1926, NJ 1927, 777)

Casus

Natuurlijke verbintenissen kunnen ontstaan ‘wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt’, zie art. 6:3 lid 2 BW. Ten tijde van de werking

.........Read more
Access: 
Public
Groentemarktcafé - Arrest

Groentemarktcafé - Arrest

Groentemarktcafé (HR 10-06-1932, NJ 1933, 5)

Onderwerp

toekomstige omstandigheid met betrekking tot dwaling. Art. 6:228 lid 2 BW

Casus

Brodero’s Bouwbedrijf verhuurt een café met bovenwoning, gelegen in Utrecht aan de Croeselaan, aan Driessen. Het café is gelegen in een vrijwel onbebouwde buurt. Maar de gemeente is voornemens een groentemarkt te vestigen nabij het café. Dit betekent dat veel verkeer van

.........Read more
Access: 
Public
Groot Kievitsdal - Arrest
Hangmat - Arrest

Hangmat - Arrest

HR 8 oktober 2010, LJN BM6095; NJ 2011/465 (Hangmat)

m.nt. T. Hartlief

Casus     

Op 13 juli 2005 is A een ongeval overkomen. Op die dag hing zij in de tuin bij haar woning een hangmat op aan een gemetselde pilaar. Toen zij in de hangmat lag, is de pilaar afgebroken en over haar heen gevallen. A

.........Read more
Access: 
Public
Hangmat II Dieren - Arrest
Gemeente Stein/Driessen - Arrest

Gemeente Stein/Driessen - Arrest

HR 12-12-1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2524, NJ 1998, 208 (Gemeente Stein/Driessen)

Feiten

Het ging in deze zaak om een kraan die werd verhuurd door de gemeente Stein aan zand en

grindhandel Driessen. De lastbegrenzer van de kraan was uitgeschakeld en de

wielenbeveiliging was verwijderd. De kraan viel om met schade tot gevolg. Driessen spreekt de gemeente aan. De Gemeente beroept zich

.........Read more
Access: 
Public
G4/Hanzevast - Arrest

G4/Hanzevast - Arrest

G4/Hanzevast (HR 08-07-2011, ECLI:HR:2011:BQ1684)

Kort

De wederpartij van degene die een ontbindingsverklaring uitbrengt, kan bestrijden dat de ontbindingsverklaring gerechtvaardigd was, maar zich erbij neerleggen dat de overeenkomst niet meer wordt uitgevoerd. In dat geval geeft zij niet zonder meer haar rechten prijs op vergoeding van schade die het gevolg is van het niet (verder) uitvoeren van de overeenkomst,

.........Read more
Access: 
Public
Haviltexcriterium - Arrest

Haviltexcriterium - Arrest

Haviltexcriterium (HR 13-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3303)

Casus

Partijen baseren op de tekst van een overeenkomst waarbij vermogensbestanddelen aan de echtgenoten worden toegescheiden haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen. Geen van beider interpretaties is aanstonds volstrekt onaannemelijk. Het hof overweegt dat het Haviltexcriterium hier geen uitkomst biedt en leidt vervolgens de betekenis van de desbetreffende passage af uit de tekst

.........Read more
Access: 
Public
Het Eilandgebied Curaçao/Erven Boyé - Arrest

Het Eilandgebied Curaçao/Erven Boyé - Arrest

Het Eilandgebied Curaçao/Erven Boyé (HR 17-05-1985, NJ 1986/760)

Casus

AR-CU N.V. had een stuk grond op Curaçao verworven en had daarbij zich jegens de erven Boyé contractueel verplicht om voor bepaalde grondstoffen, indien uit de grond gewonnen, een vergoeding te betalen en bij doorverkoop van de grond dezelfde verplichting op te leggen aan haar koper en tevens te

.........Read more
Access: 
Public
Heesakkers/Voets - Arrest

Heesakkers/Voets - Arrest

Heesakkers/Voets (HR 13-09-2013, ECLI:NL:HR:2013:691)

Casus

Het gaat in deze zaak om de vraag of de appelrechter, gelet op Richtlijn 93/13/EEG (oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten; hierna: de richtlijn), ambtshalve gehouden is om buiten de grieven maar binnen de grenzen van rechtsstrijd te toetsen of een beding oneerlijk is.

Hoge Raad

De appelrechter is gehouden ambtshalve na te gaan of

.........Read more
Access: 
Public
HIJSM/Morré - Arrest

HIJSM/Morré - Arrest

HR 4 februari 1916, NJ 1916, 450 (HIJSM/Morré)

Wat waren de feiten?

J.F. Morré was door een spoortrein van HIJSM geraakt, belande met zijn arm onder de wielen van de trein en raakte daardoor zodanig verwond dat zijn linkerarm moest worden afgezet. Dit gebeurde toen hij overstak over een stuk van het spoor waarlangs geen afsluitingen waren in Amsterdam door

.........Read more
Access: 
Public
Hofland/Hennis - Arrest

Hofland/Hennis - Arrest

Hofland/Hennis (HR 10-04-1981, NJ 1981, 532)

Casus

Eiser tot cassatie, Hofland, heeft zijn huis te koop aangeboden in een woninggids. Hierbij heeft hij tevens de vraagprijs geplaatst. Verweerder in cassatie, Hennis, zag dit aanbod en aanvaardde het. Eiser tot cassatie, Hofland, trok zijn aanbod, na de aanvaarding van Hennis, echter in, waardoor Hennis niet de nieuwe eigenaar van

.........Read more
Access: 
Public
ING Bank/BERA Holding - Arrest

ING Bank/BERA Holding - Arrest

ING Bank/BERA Holding (HR 19-02-2010, NJ 2010, 115)

Relevante wetgeving

Artikel 3:61 BW.

Rechtsvraag

Mocht ING erop vertrouwen dat een volmacht was verleend tot het geven van betalingsopdrachten?

Feiten

BERA Holding is gevestigd in Suriname en in 1998 opgericht door A en B. A houdt sinds 1999 alle aandelen en is als enige bevoegd om BERA te vertegenwoordigen.

.........Read more
Access: 
Public
Johanna Kruidhof - Arrest

Johanna Kruidhof - Arrest

HR 28 mei 1999, LJN ZC2912, NJ 1999, 564 (Johanna Kruidhof)

Feiten

Op 17 mei 1990 had de 11 jarige Johanna Kruidhof, op basisschool de Imenhof met haar klasgenote Marieke koffie- en theedienst verricht. Zij moesten dan voor de pauze in de keuken koffie en thee zetten voor de leerkrachten. Dit werd zonder toezicht van volwassenen gedaan. Een

.........Read more
Access: 
Public
Kinheim/Pelders - Arrest

Kinheim/Pelders - Arrest

Kinheim/Pelders (HR 04-02-2000, NJ 2000, 258)

Casus

Kinheim heeft aan Pelders opdracht gegeven voor het produceren van schroefelementen. Pelders heeft deze opdracht aangenomen. Per brief deelt Pelders mee dat zij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor maatafwijkingen op de vertandingen. In deze brief wordt ook de vervolgschade uitgesloten. Kinheim heeft op deze brief niet gereageerd. Kinheim krijgt van klanten echter

.........Read more
Access: 
Public
Kribbebijter - Arrest

Kribbebijter - Arrest

Kribbebijter (HR 11-03-1977, NJ 1997/521)

Onderwerp

Een vertegenwoordiger die in eigen naam ten behoeve van een opdrachtgever is opgetreden, kan zelf van de wederpartij schadevergoeding vorderen door wanprestatie jegens de opdrachtgever.

Casus

In 1972 verkocht Stolte aan de Duitser paardenhandelaar Lörsch, een negenjarig ruin met de garantie 'goed, eerlijk en braaf, en vrij van enig kwaad' en dus

.........Read more
Access: 
Public
Lansink/Ritsma - Arrest

Lansink/Ritsma - Arrest

HR 07-06-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, NJ 2014/99 (Lansink/Ritsma)

Feiten

Ritsma was in 1976 in dienst getreden bij Lansink als (onderhouds)schilder. Daarvoor had hij gewerkt als vrachtwagenchauffeur en (vanaf 1968) als schilder bij twee andere bedrijven. Per april 2000 is Ritsma arbeidsongeschikt geraakt voor zijn werk bij Lansink. Begin 2000 was namelijk een kwaadaardige tumor ontdekt in de nierbekken en een

.........Read more
Access: 
Public
Leeuwarden/Los - Arrest

Leeuwarden/Los - Arrest

Leeuwarden/Los (HR 07-12-2001, NJ 2002, 576)

Kort

Indien zich na een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor iemand aansprakelijk is jegens de benadeelde, een latere gebeurtenis voordoet die dezelfde schade zou hebben veroorzaakt als die schade niet reeds was ontstaan, doet dit niet af aan de reeds gevestigde verplichting tot schadevergoeding van de voor de eerste gebeurtenis aansprakelijke. Behalve in gevallen

.........Read more
Access: 
Public
Lindenbaum/Cohen - Arrest

Lindenbaum/Cohen - Arrest

Lindenbaum/Cohen (HR 31-01-1919 , NJ 1919 161)

Casus

In 1915 laat Cohen een bediende bij de concurrent Lindenbaum spioneren om op deze wijze te achterhalen wat de bedragen van diens offertes zijn. Zelf kan hij dan onder die prijs gaan zitten en de opdrachten van de klanten binnenhalen. Beide drukkerijen concurreerden sterk met elkaar. Als Lindenbaum de spionage

.........Read more
Access: 
Public
Maatzorg/Van der Graaf - Arrest

Maatzorg/Van der Graaf - Arrest

HR 12-12-2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3129, NJ 2009/332 (Maatzorg, Van der Graaf)

Feiten

Van der Graaf werkte sinds 2002 bij Maatzorg. Als verzorgingshulp kwam zij bij hulpbehoevende cliënten en verplaatste zich per fiets van huis naar huis om cliënten te bezoeken. Begin 2003 is zij onder werktijd bij het fietsen van de ene hulpbehoevende naar de andere hulpbehoevende gevallen, als gevolg

.........Read more
Access: 
Public
Matatag/De Schelde - Arrest

Matatag/De Schelde - Arrest

Matatag/De Schelde (HR 31-12-1993, NJ 1995, 389)

Casus

Een Filippijnse scheepsrederij, Matatag, geeft in april 1988 aan De Schelde opdracht om bepaalde reparatiewerkzaamheden uit te voeren. In deze rechtsverhouding zijn de Cebosinevoorwaarden van toepassing. De werkzaamheden, die door De Schelde worden uitbesteed aan SKS Piping,  worden echter niet goed uitgevoerd. Een van de

.........Read more
Access: 
Public
Mexx/Lundiform - Arrest

Mexx/Lundiform - Arrest

Mexx/Lundiform (HR 05-04-2013, LJN BY8101)

Casus

Het gaat i.c. om de uitleg van een tussen modehuis Mexx en interieurleverancier Lundiform gesloten (Engelstalig) contract betreffende de afname door Mexx van “hardware” voor de inrichting van Mexx-winkels, geproduceerd door Lundiform. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de uitleg van de overeenkomst.

Volgens Lundiform heeft Mexx gehandeld in strijd met

.........Read more
Access: 
Public
Misverstand: Bunde/Erckens - Arrest

Misverstand: Bunde/Erckens - Arrest

Gemeente Bunde/Erckens (HR 17-12-1976, NJ 1977, 241)

Casus

Echtelieden Erckens verkochten een aantal percelen grond aan de gemeente Bunde. In de overeenkomst stond letterlijk dat: ‘de belastingschade, vallende op de bedrijfsschadevergoeding, welke laatste geacht wordt in de overeengekomen koopprijs mede te zijn begrepen, door de gemeente aan Erckens zal worden vergoed. De gemeente had onder de term belastingschade

.........Read more
Access: 
Public
Mol c.s./Meijer Beheer - Arrest

Mol c.s./Meijer Beheer - Arrest

Mol c.s./Meijer Beheer (HR 04-02-2000, NJ 2000, 562)

Kort

Bij de uitleg van de garantiebepalingen moet Haviltex-criterium worden toegepast. Indien zich niet het geval voordoet dat wegens de bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortkoming ontbinding ongerechtvaardigd is, staat het de schuldeiser vrij te kiezen voor ontbinding ook wanneer aan hem een voor de schuldenaar minder bezwaarlijke

.........Read more
Access: 
Public
Multi Vastgoed/Nethou - Arrest

Multi Vastgoed/Nethou - Arrest

Multi Vastgoed/Nethou (HR 05-01-2001, NJ 2001, 79)

Rechtsvraag

Bij een tekortkoming bestaande in aflevering van een ondeugdelijke zaak, heeft de crediteur de keuze tussen nakoming (voor zover dit nog mogelijk is) en schadevergoeding in enigerlei vorm. Maar is de crediteur helemaal vrij te bepalen waarvoor hij kiest en in welke vorm eventuele schadevergoeding geschiedt?

Feiten

Enige tijd

.........Read more
Access: 
Public
NBM/Securicor - Arrest

NBM/Securicor - Arrest

NBM/Securicor (HR 18-11-1994, NJ 1995, 170)

Kern

Een moedermaatschappij wekt gerechtvaardigd vertrouwen bij wederpartij van dochtermaatschappij dat crediteuren van de dochter goed behandeld zullen worden. Afgaande op deze geruststellende verklaringen gaat wederpartij in zee met dochter. Het is onrechtmatig van de moeder om door de mededelingen het vertrouwen te wekken én dit vertrouwen vervolgens te beschamen.

Casus

Het

.........Read more
Access: 
Public
M/V Communicatie, Van de Brink - Arrest

M/V Communicatie, Van de Brink - Arrest

HR 17/04/2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1996, AA 2009, 646 (M/V Communicatie, Van de Brink)

Feiten

Een 47-jarige werkneemster overkomt op vrijdagmiddag (op haar vrije dag) een skateongeval tijdens een rollerskate-workshop gehouden in de hal van het bedrijfspand van

haar werkgever. Het ging hier om een (niet verplichte) personeelsactiviteit georganiseerd

door haar werkgever. Voor de organisatie van de activiteit was een evenementenbureau

.........Read more
Access: 
Public
Nefalit/Erven Karamus - Arrest

Nefalit/Erven Karamus - Arrest

Nefalit/Erven Karamus (HR 31-03-2006, NJ 2011/250)

Casus

Eiseres tot cassatie, Nefalit B.V. beschikt over een fabriek in de gemeente Hof van Twente. Hier heeft jarenlang een werknemer, genaamd Karamus, gewerkt. Gedurende de jarenlange dienst van Karamus, werd hij veelvuldig blootgesteld aan asbest, wat een gevaarlijke stof is, als men hiermee in aanraking komt. Asbest kan namelijk de luchtwegen

.........Read more
Access: 
Public
Oerlemans/Driessen - Arrest

Oerlemans/Driessen - Arrest

Oerlemans/ Driessen (HR 27-04-2001, RvdW 2001, 96)

Casus

Driessen exploiteert een rozenkwekerij. Hij heeft van Oerlemans een meststof gekocht en geleverd gekregen. Dit heeft hij toegediend aan zijn rozenplanten waarna de groei van de planten sterk terugliep. Vervolgens heeft Driessen een vordering tegen Oerlemans ingesteld, met de grondslag dat Oerlemans jegens haar wanprestatie dan wel een onrechtmatige daad

.........Read more
Access: 
Public
Offringa/Vinck - Arrest

Offringa/Vinck - Arrest

Offringa/Vinck (HR 10-04-1998, RvdW 1998, 84C)

Casus

Offringa heeft een huis gekocht op Curaçao. Voor de koop heeft hij het huis bezichtigd en daarbij (weliswaar gerepareerde) scheuren in de woning geconstateerd. Na de koop is ernstige scheurvorming opgetreden van structurele aard, waarvan de permanente oplossing zeer kostbaar is.

Deze verkopers waren hiervan op de hoogte maar hebben verzuimd

.........Read more
Access: 
Public
Oldtimer - Arrest

Oldtimer - Arrest

Oldtimer (HR 15-04-1994, NJ 1995, 614)

Kort

Dit arrest gaat over de koop van een tweedehands auto (DS old timer) en de eigenschappen die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. De vraag staat centraal of dwaling voor rekening van de koper dient te blijven.

Feiten

A en B zijn Citroën DS oldtimer enthousiasten. A verkoopt

.........Read more
Access: 
Public
Ontslagname - Arrest

Ontslagname - Arrest

Ontslagname (HR 15-11-2002, NJ 2003, 60)

Casus

Deze casus gaat over de ontslagname van een werknemer die geestelijk gestoord is. De werknemer en zijn gemachtigde beweren dat het ontslag vernietigbaar is, omdat de werknemer wegens een psychiatrische stoornis niet in staat was zijn wil te bepalen. De werkgever in kwestie heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd, verkerende in het vertrouwen

.........Read more
Access: 
Public
Pensioenfonds DSM/Fox - Arrest

Pensioenfonds DSM/Fox - Arrest

Pensioenfonds DSM/Fox (HR 20-02-2004, NJ 2005, 493)

Casus

Het gaat in deze zaak om de uitleg van een pensioenreglementsbepaling in de relatie tussen de werknemer en het pensioenfonds. Op de bewoordingen waarin het reglement is gesteld heeft de werknemer geen invloed gehad; de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de wijze waarop deze bepaling is geredigeerd, zijn

.........Read more
Access: 
Public
Pénzügyi Lízing/Schneider - Arrest

Pénzügyi Lízing/Schneider - Arrest

HvJ EU 9 november 2010, C-137/08; NJ 2011, 41 (Pénzügyi Lízing/Schneider)

Casus

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitleg van Richtlijn 93/13/EEG (oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten; hierna: de richtlijn).

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof is ex artikel 267 VWEU bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen over de uitleg

.........Read more
Access: 
Public
Plas/Valburg - Arrest

Plas/Valburg - Arrest

Plas/Valburg (HR 18-06-1982, NJ 1983, 723)

Onderwerp

Drie stadia waarin onderhandelingen kunnen verkeren en de schadevergoedingsplicht hierin.

Relevante feiten

Op verzoek van de gemeentesecretaris van de gemeente Valburg, dient Plas Bouwonderneming BV een offerte in voor de bouw van een overdekt zwembad. De offerte wordt door een raadscommissaris naast die van drie andere aannemers onderzocht. Op verzoek van

.........Read more
Access: 
Public
Ploum/Smeets en Geelen II - Arrest
Pollemans/Hoondert - Arrest

Pollemans/Hoondert - Arrest

Pollemans/Hoondert (HR 20-09-1996, NJ 1997, 198)

Onderwerp

Bewijs bewuste roekeloosheid bij een arbeidsongeval.

Casus

Pollemans is timmerman bij Hoondert. Tijdens werkzaamheden is Pollemans door een dak van golfplaten gezakt en heeft hierbij ernstig letsel opgelopen. Pollemans vordert vergoeding van de door hem geleden schade. Hoondert stelt echter dat Pollemans zich in strijd met haar instructies op het golfplaten

.........Read more
Access: 
Public
Pos/van den Bosch - Arrest

Pos/van den Bosch - Arrest

Pos/van den Bosch (HR 17-11-1967, NJ 1968, 42)

Casus

Vaak is de titel een overeenkomst. Het kan ook echter zijn dat de wet noopt tot overdracht van een goed, en dat de wet dus de titel is. Van den Bosch pacht een stuk weiland van Brouwer. In de overeenkomst is een clausule opgenomen die regelt dat als Brouwer

.........Read more
Access: 
Public
Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam - Arrest

Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam - Arrest

Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam (HR 15-04-2016, ECLI:NL:HR:2016:660, NJ 2016, 236)

Feiten

Zes Gooise gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben in 1932 de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) opgericht, om het natuurschoon in het Gooi “ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden” (art. 2 van de statuten). In 1992 hebben de oprichters een overeenkomst gesloten waarin een verdeelsleutel met

.........Read more
Access: 
Public
Pseudovogelpest - Arrest

Pseudovogelpest - Arrest

Pseudovogelpest (HR 20-02-1976, NJ 1976/486)

Casus

Top BV verkocht zieke hennen aan van der Laan, met het gevolg dat in diens pluimvee-bedrijf duizenden kippen werden besmet en stierven. Top BV beriep zich op een beding dat zijn aansprakelijkheid beperkte tot het bedrag van de koopsom.

Hoge Raad

De HR overwoog in dit arrest als volgt:

 • 'dat

.........Read more
Access: 
Public
Quelle AG/Bundesverband (Case C-404/06) - Arrest

Quelle AG/Bundesverband (Case C-404/06) - Arrest

Quelle AG/Bundesverband (HvJ EG 17-04-2008, zaak C-404/06)

Feiten

In de zomer van 2002 heeft het postorderbedrijf Quelle AG een fornuis geleverd aan een Duitse consument. Begin 2004 heeft zij vastgesteld dat het toestel een defect toonde. Aan de binnenzijde van de oven was namelijk de emaillaag losgekomen. Omdat het fornuis niet kon worden gerepareerd heeft zij het teruggestuurd

.........Read more
Access: 
Public
Quint/Te Poel - Arrest

Quint/Te Poel - Arrest

Quint/Te Poel (HR 30-01-1959, NJ 1959, 548)

Casus

Hubertus te Poel huurt van zijn broer Heinrich een pand. Hubertus vraagt aannemer Quint het pand te slopen en op dezelfde plaats 2 winkelpanden met bovenwoningen te bouwen voor F 80.035, te betalen in 4 termijnen. Als de huizen gebouwd zijn en Hubertus de 4e termijn dient te voldoen, blijft

.........Read more
Access: 
Public
Renteneurose - Arrest

Renteneurose - Arrest

Renteneurose (HR 08-02-1985, NJ 1986,137)

Relevant artikel

6:162 BW (causaal verband bij onrechtmatige daad)

Casus

Gibbs is werkzaam bij het politiekorps op de Nederlandse Antillen en slaat op 17 februari 1980, zonder enige aanleiding, Henderson met een wapenstok. Henderson vindt hier tot op heden zowel fysiek als psychisch nadeel van.

Henderson vordert van Gibbs schadevergoeding. Gibbs stelt zich

.........Read more
Access: 
Public
Royal & Sun Alliance/Universal Pictures - Arrest

Royal & Sun Alliance/Universal Pictures - Arrest

Royal & Sun/Universal Pictures (HR 17-02-2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9717)

Kort

Het arrest gaat over de uitleg van een verzekeringsovereenkomst, de maatstaf bij toepasselijkheid van Nederlands recht en het bewijsaanbod. Verder komt het beroep op vervalbeding aan bod, de derogerende werking redelijkheid en billijkheid en schadebegroting op grond van art. 6:97 BW.

Feiten

Verweerster in cassatie heeft een video uitgebracht met

.........Read more
Access: 
Public
Saladin/HBU - Arrest

Saladin/HBU - Arrest

Saladin/HBU (HR 19-05-1967, NJ 1967, 261)

Casus

De HBU had Saladin een buitenkansje in het vooruitzicht gesteld, indien deze via de bank bepaalde aandelen zou kopen. Saladin laat zich overhalen en geeft opdracht tot de aankoop van maar liefst 6000 van die aandelen. In de door Saladin voor akkoord getekende orderbevestiging had de bank de clausule opgenomen dat

.........Read more
Access: 
Public
Schriftelijkheidsvereiste - Arrest

Schriftelijkheidsvereiste - Arrest

Schriftelijkheidsvereiste (HR 09-12-2011, ECLI:NL:HR:2011:BU7412)

Kort

Ook de verkoper mag zich erop beroepen dat aan de mondelinge overeenstemming geen rechtsgevolg toekomt, mits hij een particulier is. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan een beroep op het ontbreken van een schriftelijke vastlegging van de wilsovereenstemming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. In dat geval kan de weigerende partij niet

.........Read more
Access: 
Public
Securicor - Arrest

Securicor - Arrest

Securicor (HR 12-01-1979, NJ 1979, 362)

Rechtsvraag

Heeft een exoneratiebeding derdenwerking?

Feiten

Een Utrechtse bank heeft opdracht gekregen om de kas van de Makro dagelijks op te halen. De Bank schakelt hierop het bedrijf Securicor in. Securicor wordt vervolgens overvallen. De Makro is hiervoor verzekerd en de Makro ontvangt van de verzekering een geldbedrag. De verzekering wil zich

.........Read more
Access: 
Public
Spruijt/Tigchelaar - Arrest

Spruijt/Tigchelaar - Arrest

Spruijt/Tigchelaar (HR 24-10-1997, NJ 1998, 69)

Feiten

Spruijt heeft een auto gehuurd van Tigchelaar Autoverhuur BV. Deze kon zij echter niet op de afgesproken tijd retourneren, omdat de auto tijdens het verhuur is gestolen. Spruijt had in goede trouw de sleutels aan een bekende van haar gegeven, ene G. Deze heeft zich vervolgens de auto toegeëigend, tegen de

.........Read more
Access: 
Public
Staat/Shell - Arrest

Staat/Shell - Arrest

HR 30 september 1994, NJ 1996/196 m.nt. C.J.H. Brunner (Staat/Shell)     

Rechtsvraag

Is er in strijd met ongeschreven zorgvuldigheidsnormen gehandeld?

Rechtsregel 

De beantwoording van de vraag of er in strijd met ongeschreven zorgvuldigheidsnormen gehandeld is, hangt – in abstracto – ervan af of de dader anders heeft gehandeld dan hij had moeten doen teneinde geen schade toe te brengen

.........Read more
Access: 
Public
Staat/Vermaat - Arrest

Staat/Vermaat - Arrest

Staat/Vermaat (HR 02-02-1990, NJ 1991/292)

Feiten

Deze zaak gaat over het al dan niet doorbreken van de causaliteit. I.c. was ambtenaar Van Ruijven betrokken geweest bij een verkeersongeval. Het ongeval was te wijten aan de schuld van Vermaat. Hierdoor raakte Van Ruijven volledig arbeidsongeschikt. De Staat hanteerde jegens Vermaat sinds 1985 een regresactie voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die vanaf 1979

.........Read more
Access: 
Public
Stierkalf - Arrest

Stierkalf - Arrest

Stierkalf/ HR 7 maart 1980, NJ 1980, 353

Relevante artikelen

Art. 1404 BW (Oud) (vgl. art. 6:179 BW (Nieuw))

Onderwerp

Aansprakelijkheid voor dieren

Casus

In 1971 is Van de Witte aangevallen door een aantal stierkalven van Bosch terwijl hij (al gebruikmakend van zijn recht van overpad) door het weiland van Bosch liep. Van de Witte vordert vervolgens schadevergoeding op

.........Read more
Access: 
Public
Tandarts - Arrest

Tandarts - Arrest

Tandarts (HR 17-01-1958, NJ 1961, 568)

Onderwerp

 • Relativiteitsbeginsel & correctie Langemeijer

 • 1401 BW 6:163 NBW

Casus

In de wet wordt een vergunning verplicht gesteld voor tandartsen. Het is niet zo dat andere tandartsen een tandarts zonder vergunning aansprakelijk kan stellen. De vergunningplicht bestaat namelijk om de patiënt te beschermen tegen onbekwame tandartsen.

.........Read more
Access: 
Public
Taxibus - Arrest

Taxibus - Arrest

Taxibus (HR 22-02-2002, LJN AD5356; NJ 2002/240)

Casus

De vijfjarige dochter van de eiseres in cassatie is aangereden door een taxibusje. Daarbij liep het kindje dermate ernstig letsel aan haar hoofd op, dat haar hersenen uit haar schedel zijn gevallen. De eiseres in cassatie heeft haar dochter in deze toestand op het wegdek aangetroffen. Deze omstandigheden hebben geleid

.........Read more
Access: 
Public
Van Dalfsen/Gemeente Kampen - Arrest
Van den Bos/Provincial - Arrest

Van den Bos/Provincial - Arrest

Van den Bos/Provincial (HR 29-09-1995, NJ 1996, 89)

Onderwerp

Rechtsverwerking

Casus

Van den Bos is in 1972 betrokken geraakt bij een verkeersongeval en hier gewond geraakt. In 1976 dagvaart hij Provincial (zijn verzekering) omdat zij uitbetaling weigerden. De zaak loopt nog als van den Bos in 1977 failliet raakt, de curator neemt de lopende zaak met Provincial niet

.........Read more
Access: 
Public
Van der Heijden/Holland - Arrest

Van der Heijden/Holland - Arrest

Van der Heijden/Holland (HR 08-04-1983, NJ 1984, 717)

Kort

Dit arrest gaat over de psychosomatische verschijnselen bij een moeder na dood van een kind. Art. 1406 BW brengt mee dat aansprakelijkheid voor de onderhavige psychosomatische schade, als veroorzaakt door de dood van het kind is uitgesloten. Beoordeling van de vordering op de grondslag van art. 14O7 zou tot

.........Read more
Access: 
Public
Van de Steeg/Rabobank - Arrest

Van de Steeg/Rabobank - Arrest

Van de Steeg/Rabobank (HR 08-02-2013, NJ 2014/497)

Feiten

Eisers hadden vanaf het najaar 1997 tot de herfst 2002 via Rabobank belegd in aandelen en gehandeld in opties. Zij hebben in die periode vrij vaak (soms dagelijks, soms wekelijks) transacties door Rabobank laten uitvoeren. Tussen Rabobank en de eisers bestond een beleggingsadviesrelatie. In de genoemde periode hebben eisers grote

.........Read more
Access: 
Public
Van der Tuuk Adriani/Batelaan - Arrest

Van der Tuuk Adriani/Batelaan - Arrest

Van der Tuuk Adriani/Batelaan (HR 15-03-1996, NJ 1997, 3)

Rechtsartikelen

Ongerechtvaardigde verrijking (huidige 6:212)

Rechtsvraag

Is een vergoedingsplicht wegens ongerechtvaardigde verrijking mogelijk? (Ten tijde van dit arrest en het oude BW bestond dit nog niet.)

Feiten

Batelaan is apotheekhoudend huisarts. Adriani wil zich in die plaats vestigen als apotheker. Krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WG) wordt de

.........Read more
Access: 
Public
Vano Vastgoed/Foreburghstaete Investments I - Arrest

Vano Vastgoed/Foreburghstaete Investments I - Arrest

Vano Vastgoed/Foreburghstaete Investments (HR 11-10-2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3765)

Onderwerp

De vernietiging van de overeenkomst brengt mee dat de enkele omstandigheid dat de verkoper (de vernietiging weggedacht) is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, niet de verwijzing van partijen naar de schadestaat rechtvaardigt. Voor schadeplichtigheid van de wederpartij van de dwalende dient een specifieke rechtsgrond aanwezig te zijn.

Rechtbank en

.........Read more
Access: 
Public
Van Geest/Nederlof - Arrest

Van Geest/Nederlof - Arrest

Van Geest/Nederlof (HR 21-12-1990, NJ 1991, 251) Rechtsartikel 6:228 BW (dwaling)

Casus

Mevrouw Van Geest koopt een tweedehands auto. Zij is ondeskundig op het gebied van auto’s. Na de koop wordt een ANWB-keuring uitgevoerd en daaruit blijkt dat de auto betrokken is geweest bij een botsing waarvan de gevolgen slecht zijn hersteld. De auto bevindt zich in slechte

.........Read more
Access: 
Public
Van Venrooij/Ameva - Arrest

Van Venrooij/Ameva - Arrest

Van Venrooij/Ameva (HR 05-02-1999, NJ 1999, 652)

Feiten

Van Venrooij is sinds oktober 1990 in dienst bij Ameva als chef montage. Drie jaar later, in november 1993, tekent Van Venrooij een verklaring waarbij hij akkoord gaat met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hij was bij de directeur geroepen zonder enige aankondiging en/of waarschuwing over het te bespreken thema

.........Read more
Access: 
Public
Vechtscheiding, onrechtmatige daad bij geestelijke of lichamelijke tekortkoming - Arrest

Vechtscheiding, onrechtmatige daad bij geestelijke of lichamelijke tekortkoming - Arrest

Hof - datum - vindplaats

Hoge Raad (HR) 29/01/2016, ECLI:NL:HR:2016:147, RvdW 2016/221 (Vechtscheiding)

Casus

Partijen zijn gewezen echtgenoten. De man vordert veroordeling van de vrouw tot schadevergoeding omdat zij zowel de totstandkoming van het bindend advies over de afwikkeling van de huwelijk, waaronder de verkoop van de voormalige echtelijke woning, als de uitvoering daarvan langdurig heeft gefrustreerd, als

.........Read more
Access: 
Public
Veedfald/Arhus Amtskommune (Case C-203/99) - Arrest

Veedfald/Arhus Amtskommune (Case C-203/99) - Arrest

Veedfald/Arhus Amtskommune (HvJ EG 10-05-2001, zaak C-203/99)

Casus

Veedfald diende een niertransplantatie te ondergaan. Nadat de nier bij de donor was verwijderd werd zij met het oog op de transplantatie gespoeld met een daarvoor bestemde infusievloeistof. De vloeistof vertoonde gebreken, zodat een van de bloedvaten van de nier bij de spoeling verstopt raakte en de nier ongeschikt werd

.........Read more
Access: 
Public
Verbouwing - Arrest

Verbouwing - Arrest

Verbouwing (HR 05-09-2008, NJ 2008, 481)

Relevant artikel

Art. 6:212 BW

Onderwerp

Ongerechtvaardigde verrijking

Casus

Een man en een vrouw hebben een relatie gehad. Gedurende deze relatie verbouwt de man de woning/winkel van de vrouw. Als de relatie uit is, vordert hij de hiertoe gedane uitgave van zijn vrouw terug. Aan deze vordering legt hij ongerechtvaardigde verrijking ten

.........Read more
Access: 
Public
Verhuizende zusjes Jansen - Arrest

Verhuizende zusjes Jansen - Arrest

Verhuizende zusjes Jansen (HR 12-05-2000, LJN AA5784; NJ 2001/300)

Casus       

Eiseres tot cassatie, Wendy Jansen, wordt door haar zus en tevens verweerster in cassatie, Monique Jansen, geholpen bij de verhuizing. Wendy gaat in een bovenwoning wonen, waardoor ze twee kasten naar boven moet tillen; hierbij helpt haar zus Monique haar. Wanneer ze de tweede kast naar boven

.........Read more
Access: 
Public
Vermeulen/Lekkerkerker - Arrest

Vermeulen/Lekkerkerker - Arrest

Vermeulen/Lekkerkerker (HR 10-03-1972, NJ 1972, 278)

Relevante artikelen

Art(t). 6:162 BW

Rechtsregel

Handelen krachtens een overheidsvergunning vrijwaart niet tegen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Casus

Doordat Vermeulen een plas met stadsvuilnis dumpte, waarvoor hij een vergunning had gekregen, werden zeer veel vogels aangetrokken. Hierdoor werd lonende exploitatie van de nabijgelegen boomgaard van Lekkerkerker onmogelijk. Deze vorderde een schadevergoeding o.g.v.

.........Read more
Access: 
Public
Westhoff/Spronsen - Arrest

Westhoff/Spronsen - Arrest

Westhoff/Spronsen (HR 12-09-1986, NJ 1987, 267)

Rechtsvraag

Heeft hier gewilde ontslagneming plaatsgevonden?

Rechtsartikelen

art. 3:33, 3:34, 3:35, 6:2, 6:248 lid 2 BW

Feiten

Werknemer Westhoff, een vrachtwagenchauffeur, meende dat was afgesproken dat hij bij aankomst na een lange reis per auto opgehaald zou worden. Toen dit niet gebeurde, zei hij: "Ik pak mijn zooitje, je bekijkt het maar

.........Read more
Access: 
Public
Woningstichting Eigen Haard - Arrest

Woningstichting Eigen Haard - Arrest

Woningstichting Eigen Haard (HR 28-09-2018, ECLI:NL:HR:2018:1810)

Casus

Woningcorporatie Eigen Haard verhuurt aan X een sociale huurwoning. Het is in de huurovereenkomst bepaald dat X de woning niet mag onderverhuren of aan derden in gebruik mag geven, tenzij Eigen Haard hiervoor vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. X heeft gedurende 6 maanden toch onderdak geboden aan een gezin, dat anders

.........Read more
Access: 
Public
Woudsend/V (Kindertaxi/Shockschade) - Arrest

Woudsend/V (Kindertaxi/Shockschade) - Arrest

Woudsend/V (Kindertaxi/Shockschade) (HR 22-02-2002, LJN AD5356)

Feiten

Op 9 april 1992 is een 5 jarig meisje bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Zij reed op haar fietsje op het woonerf en is aangereden door een achteruit rijdende taxibusje. Dit taxibusje is met een van de achterwielen over haar hoofd gereden. Daardoor is haar schedel ernstig beschadigd en

.........Read more
Access: 
Public
Wrongful birth - Arrest
X/Y en Delta Lloyd Schadeverzekeringen (Paard imagine) - Arrest

X/Y en Delta Lloyd Schadeverzekeringen (Paard imagine) - Arrest

X/Y en Delta Lloyd (HR 29-01-2016, RvdW 2016, 222)

Casus

In HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095; NJ 2011, 465 (Hangmat) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de medebezitter van een gebrekkige opstal uit hoofde van artikel 6:174 BW (ook) aansprakelijk is voor de schade die een andere medebezitter als gevolg van dat gebrek lijdt, met dien verstande dat

.........Read more
Access: 
Public
Zutphense Waterleiding - Arrest

Zutphense Waterleiding - Arrest

Zutphense Waterleiding (HR 10-06-1910, W 1910, 9038)

Casus

Nijhof, een handelaar in lederwaren, gebruikte voor de opslag van zijn waren de begane grond van een pakhuis. Op een nacht sprong de waterleiding en Nijhof kon de hoofdkraan niet afsluiten omdat deze zich boven in het pakhuis, in een woonhuis, bevond. De bewoonster weigerde het verzoek om de kraan

.........Read more
Access: 
Public
Inbev/Van der Valk - Arrest

Inbev/Van der Valk - Arrest

HR 27-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3424 RvdW 2016/3 (Inbev/Van der Valk)

Feiten

Inbev Nederland N.V. (de eiseres tot cassatie) is huurder van een bedrijfsruimte. De huurovereenkomst bepaalt dat het gehuurde alleen als horecabedrijfsruimte mag worden gebruikt. Inbev heeft een gedeelte van het gehuurde aan een derde onderverhuurd. De verweerder in cassatie heeft de huurovereenkomst van de derde overgenomen en is in

.........Read more
Access: 
Public
Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekking: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel
Access: 
Public
This content is related to:
Overeenkomstenrecht en contractenrecht: De beste studieboeken samengevat
Privaatrecht: burgerlijk, goederen- tot vermogensrecht: De beste studieboeken samengevat
Recht en bestuur: De beste arresten en jurisprudentie samengevat
Check more of this topic?
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check where this content is also used in:
Check supporting content:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start

Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start

Samenvattingen, studiehulp, tips en tools bij het gebruik van arresten en jurisprudentie

Inhoud o.a.:

 • Arresten bestuderen: wat is een arrest en wat is jurisprudentie, waar kan je samenvattingen van en over arresten, rechtsregels en juridische interpretaties vinden, waar te beginnen met het lezen van een arrest van de HR?
 • Arrestsamenvattingen per vakgebied: o.a. Arbeidsrecht & Sociaal recht, Bestuursrecht &
...Read more
Image
Recht en bestuur: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering