Wat is de klachtenanalyse?

De klachtenanalyse, ook wel het eerste stadium van de diagnostische cyclus genoemd, is een cruciaal onderdeel van het zorgtraject. Het doel is om de klachten van de cliënt in kaart te brengen, te begrijpen en te verhelderen.

Wat zijn de belangrijke kenmerken van de klachtenanalyse?

 • Actief luisteren: De hulpverlener luistert aandachtig naar de cliënt en stelt open vragen om de klachten te preciseren en de context te begrijpen.
 • Vragenlijsten en observaties: Naast het gesprek kunnen vragenlijsten en observaties worden ingezet om objectieve informatie te verzamelen over de klachten en de beleving van de cliënt.
 • Samenwerking: De klachtenanalyse is een gezamenlijk proces waarbij de cliënt en de hulpverlener samenwerken om de klachten te begrijpen en tot een hulpvraag te komen.

Waarom is de klachtenanalyse belangrijk?

 • Juiste diagnose: Een heldere klachtenanalyse vormt de basis voor een correcte diagnose en een passend behandelplan.
 • Cliëntgerichtheid: Door de cliënt actief te betrekken, ervaart de cliënt zich gehoord en begrepen, wat de therapietrouw en het behandelresultaat kan bevorderen.
 • Efficiënte zorg: Door de klachten goed in kaart te brengen, kan de hulpverlener gerichter werken en onnodige diagnostiek of behandelingen vermijden.

Wat is de toepassing van de klachtenanalyse in de praktijk?

 • In intakegesprekken: De klachtenanalyse vormt een essentieel onderdeel van intakegesprekken in diverse disciplines, zoals psychologie, psychiatrie, fysiotherapie en logopedie.
 • Bij het beoordelen van hulpvragen: Hulpverleners gebruiken de informatie uit de klachtenanalyse om te bepalen of de cliënt op de juiste plek is en welke hulp het meest passend is.
 • Tijdens het gehele zorgtraject: De klachtenanalyse is een dynamisch proces dat voortdurend wordt herhaald en verfijnd naarmate er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Praktijkvoorbeeld

Een cliënt komt met klachten over somberheid en angstgevoelens. De psycholoog voert een gestructureerd intakegesprek waarin hij aandachtig luistert naar de beschrijving van de klachten, de impact op het dagelijks leven en de mogelijke oorzaken. Tevens vult de cliënt een vragenlijst in om de ernst van de klachten te meten. Op basis van de verzamelde informatie kan de psycholoog een eerste inschatting maken van de problematiek en een behandelplan opstellen.

Kritische kanttekeningen

 • Subjectiviteit: De klachtenanalyse is gebaseerd op de subjectieve beleving van de cliënt, wat interpretatieverschillen met zich mee kan brengen.
 • Invloed van emoties: Tijdens de klachtenanalyse kunnen emoties een rol spelen, waardoor de cliënt informatie verzwijgt of verdraait.
 • Geen diagnose: De klachtenanalyse leidt niet automatisch tot een diagnose. Hiervoor is vaak aanvullend onderzoek nodig.
Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Follow the author: Hugo
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering