Werken en studeren als socioloog: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Werken en studeren als socioloog

Inhoud

 • Samenvatting bij het boek: Classical Sociological Theory van Ritzer
 • Samenvatting bij het boek: Exploring Humans: An Introduction to the Philosophy of the Social Sciences van Dooremalen e.a. - 4e druk
 • Samenvatting bij het boek: Introduction to Sociological Theory van Dillon - 3e druk
 • Samenvatting bij het boek: Introduction to sociology van Little
 • Samenvatting bij het boek: Social problems: A down-to-earth-approach van Henslin - 11e druk
 • Samenvatting bij het boek: Sociologie: Een inleiding van Elchardus
 • Samenvatting bij het boek: Sociologie: vragen, uitspraken en bevindingen van Ultee, Arts en Flap - 3e druk
 • Samenvatting bij het boek: Sociologie voor de praktijk van Hoekseman
 • Samenvatting bij het boek: Sociological Theory van Ritzer
 • Samenvatting bij het boek: A global introduction van Macionis en Plummer

Over werken en studeren als socioloog

 • Sociologen bestuderen de samenleving en sociale relaties, analyseren patronen en ongelijkheid om sociale problemen te begrijpen en op te lossen. Ze werken in diverse sectoren, zoals onderwijs, onderzoek, overheid en het bedrijfsleven.
Check supporting content in teasers:
Boeksamenvatting bij Classical Sociological Theory van Ritzer

Boeksamenvatting bij Classical Sociological Theory van Ritzer


1. Introductie

 

Sociale krachten in de ontwikkeling van sociologische theorieën

Politieke revoluties: De Franse revolutie. Vooral de negatieve zijde ervan trok vele theoretici aan, en juist niet de positieve kanten. Er was grote interesse in sociale wanorde. Vooral Comte, Durkheim en Parsons waren daarin geïnteresseerd.

De industriële revolutie en de opkomst van kapitalisme: Er kwamen veel reacties op de industriële samenleving die was ontstaan. Er kwam reactie van de werkende klasse die zich richtte op de industrie en op het.........Read more

Access: 
Public
Boeksamenvatting bij de 3e druk van Introduction to Sociological Theory van Dillon

Boeksamenvatting bij de 3e druk van Introduction to Sociological Theory van Dillon

Samenvattingen per hoofdstuk bij Introduction to Sociological Theory

Samenvattingen per hoofdstuk bij Introduction to Sociological Theory

 • Voor samenvattingen bij alle hoofdstukken van de 3e druk van Introduction to Sociological Theory van Dillon, zie de supporting content van deze pagina

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 0 - Waar gaat het boek 'Introduction to Sociological Theory' over?
 • Hoofdstuk 1 - Wat is sociologische theorie?
 • Hoofdstuk 2 - Wat is de sociologische theorie van Karl Marx?
 • Hoofdstuk 3 - Wat is de sociologische theorie van Emile Durkheim?
 • Hoofdstuk 4 - Wat is de sociologische theorie van Max Weber?
 • Hoofdstuk 5 - Wat zijn de sociologische theorieën van de Chicago School, Talcott Parsons en Robert Merton?
 • Hoofdstuk 6 - Wat is de kritische theorie?
 • Hoofdstuk 7 - Wat voor sociologische theorieën zijn er over conflict, macht en afhankelijkheid in macro-maatschappelijke processen?
 • Hoofdstuk 8 - Wat voor sociologische theorieën zijn er over uitwisseling,
.........Read more
Access: 
Public
Boeksamenvatting bij Introduction to sociology van Little

Boeksamenvatting bij Introduction to sociology van Little


Hoofdstuk 1 – an introduction to sociology

Een groep is meer dan de som van zijn delen. Het maakt uit in welke soort groep we ons bevinden, hoe we ons gedragen.

Sociologie: de systematische studie van de maatschappij en sociale interactie.
Reasoned speech about companionship”.

Society/Maatschappij: een groep mensen in een bepaald gebied, wat met elkaar omgaat en een cultuur delen.
Cultuur: de gedeelde.........Read more

Access: 
JoHo members
Boeksamenvatting bij Sociologie voor de praktijk van Hoekseman

Boeksamenvatting bij Sociologie voor de praktijk van Hoekseman


Hoofdstuk 1 Inleiding

Menselijke betrekkingen en gedrag dat daaruit voortvloeit, is het onderwerp van sociologie. In sociologie slaat ‘sociaal’ op de menselijke betrekkingen, en omdat mensen te allen tijde deel uitmaken van een samenleving, kunnen zij in een sociologische context als het ware niét niet-sociaal zijn. Sociologie is de enige wetenschap die zich richt op het menselijk gedrag en de menselijke betrekkingen. Psychologie onderzoekt naar gedrag en gevoelens bij.........Read more

Access: 
Public
Boeksamenvatting bij Sociological Theory van Ritzer

Boeksamenvatting bij Sociological Theory van Ritzer


1. Introductie

 

Sociale krachten in de ontwikkeling van sociologische theorieën

Politieke revoluties: De Franse revolutie. Vooral de negatieve zijde ervan trok vele theoretici aan, en juist niet de positieve kanten. Er was grote interesse in sociale wanorde. Vooral Comte, Durkheim en Parsons waren daarin geïnteresseerd.

De industriële revolutie en de opkomst van kapitalisme: Er kwamen veel reacties op de.........Read more

Access: 
Public
Access: 
Public
Check more of this topic?
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Image

This content is also used in .....

Work your way around your world of working fields - Bundle

Werken en studeren als historicus of geschiedkundige: De beste studieboeken samengevat

Werken en studeren als historicus of geschiedkundige: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Werken en studeren als historicus of geschiedkundige

Inhoud

Nederlands:

 • Samenvatting bij het boek: A realist philosophy of social science; explanation and understanding van Manicas
 • Samenvatting bij het boek: Nuts and bolts for the social sciences van Elster
 • Samenvatting bij het boek: The practice of social research
 • Samenvatting bij het boek: The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history van Tosh

Engels:

 • Summary with the book: The Practice of Social Research by Babbie - 15th edition

Over werken en studeren als historicus of geschiedkundige

 • Historici zijn detectives van het verleden. Met kritisch denken en onderzoek analyseren ze sporen en bewijzen zoals documenten en voorwerpen. Deze sporen interpreteren ze om verhalen te creëren die licht werpen op gebeurtenissen uit het verleden en hun langdurige impact.
Access: 
Public
Werken en studeren als socioloog: De beste studieboeken samengevat

Werken en studeren als socioloog: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Werken en studeren als socioloog

Inhoud

 • Samenvatting bij het boek: Classical Sociological Theory van Ritzer
 • Samenvatting bij het boek: Exploring Humans: An Introduction to the Philosophy of the Social Sciences van Dooremalen e.a. - 4e druk
 • Samenvatting bij het boek: Introduction to Sociological Theory van Dillon - 3e druk
 • Samenvatting bij het boek: Introduction to sociology van Little
 • Samenvatting bij het boek: Social problems: A down-to-earth-approach van Henslin - 11e druk
 • Samenvatting bij het boek: Sociologie: Een inleiding van Elchardus
 • Samenvatting bij het boek: Sociologie: vragen, uitspraken en bevindingen van Ultee, Arts en Flap - 3e druk
 • Samenvatting bij het boek: Sociologie voor de praktijk van Hoekseman
 • Samenvatting bij het boek: Sociological Theory van Ritzer
 • Samenvatting bij het boek: A global introduction van Macionis en Plummer

Over werken en studeren als socioloog

 • Sociologen bestuderen de samenleving en sociale relaties, analyseren patronen en ongelijkheid om sociale problemen te begrijpen en op te lossen. Ze werken in diverse sectoren, zoals onderwijs, onderzoek, overheid en het bedrijfsleven.
Access: 
Public
Werken en studeren als antropoloog: De beste studieboeken samengevat

Werken en studeren als antropoloog: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Werken en studeren als antropoloog

Inhoudsopgave

Nederlands:

 • Samenvatting bij het boek: Analysis in qualitative research van Boeije - 1e druk
 • Samenvatting bij het boek: Anthropology: A Student's Guide to Theory and Method van Barret
 • Samenvatting bij het boek: Cultural Anthropology van Kottak - 1e druk
 • Samenvatting bij het boek: Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology van Eriksen
 • Samenvatting bij het boek: Wat doet een Antropoloog van Strang - 1e druk

Engels:

 • Summary with the book: cultural studies: theory and practice by Barker and Jane

Over werken en studeren als antropoloog

 • Werken als antropoloog omvat het bestuderen van menselijke samenlevingen en culturen door diepgaand onderzoek, vaak met volledige onderdompeling in een gemeenschap. De opgedane inzichten worden vervolgens geanalyseerd en gedeeld om een beter begrip te krijgen van de menselijke diversiteit en onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen.

Access: 
Public
Click & Go to more related summaries or chapters:

Sociologie: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Sociologie

Inhoud

 • Maatschappij en rechtssociologie: De beste studieboeken samengevat
 • Sociologie van communicatie en cultuur: De beste studieboeken samengevat
 • Sociologie van werk en organisatie: De beste studieboeken samengevat
 • Werken en studeren als socioloog: De beste studieboeken samengevat

Over sociologie

 • Sociologie is de wetenschap die de samenleving en sociale relaties bestudeert. Sociologen analyseren patronen van gedrag, waarden, normen en ongelijkheid om te begrijpen hoe de samenleving in elkaar zit en hoe deze verandert. Ze gebruiken hun bevindingen om sociale problemen te verklaren en oplossingen te ontwikkelen.
Access: 
Public
This content refers to .....
Society and culture: summaries and study assistance - WorldSupporter Start
Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
Image

Op zoek naar een uitdagende job die past bij je studie? Word studentmanager bij JoHo !

Werkzaamheden: o.a.

 • Het werven, aansturen en contact onderhouden met auteurs, studie-assistenten en het lokale studentennetwerk.
 • Het helpen bij samenstellen van de studiematerialen
 • PR & communicatie werkzaamheden

Interesse? Reageer of informeer

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
731