Wat is evidence based working?

Evidence-Based Working (EBW), in het Nederlands evidencebased werken (EBP), is een werkwijze die wetenschappelijk onderzoek als uitgangspunt neemt voor het nemen van beslissingen en het uitvoeren van taken.

De kern van EBW is:

 • Gebruik van de best beschikbare evidence: Dit omvat wetenschappelijke studies, maar ook praktijkervaringen en expertises van professionals.
 • Integreren van evidence met praktijkkennis en cliëntwaarden: Er wordt niet klakkeloos evidence toegepast, maar rekening gehouden met de unieke context van de cliënt en de professional.
 • Continue cyclus van leren en verbeteren: EBW is een continu proces waarbij voortdurend nieuwe evidence wordt verzameld en de werkwijze op basis daarvan wordt verbeterd.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van evidence based working?

 • Gebaseerd op bewijs: EBW baseert zich op wetenschappelijk onderzoek en andere betrouwbare bronnen van informatie.
 • Praktisch toepasbaar: EBW is gericht op het oplossen van praktische problemen in de praktijk.
 • Geïntegreerd: EBW integreert evidence met praktijkkennis en cliëntwaarden.
 • Continu: EBW is een continu proces van leren en verbeteren.

Waarom is evidence based working belangrijk?

 • Effectievere interventies: EBW kan leiden tot effectievere interventies die betere outcomes voor cliënten opleveren.
 • Efficiënter gebruik van middelen: EBW kan leiden tot een efficiënter gebruik van middelen, doordat er minder wordt ingezet op interventies die niet bewezen effectief zijn.
 • Verhoogde professionaliteit: EBW kan bijdragen aan een verhoogde professionalisering van het werkveld.
 • ** transparantere besluitvorming:** EBW zorgt voor transparantere besluitvorming, doordat duidelijk is op basis van welke informatie beslissingen worden genomen.

Wat zijn toepassingen van evidence based working in de praktijk?

 • Individuele begeleiding: EBW kan worden toegepast bij individuele begeleiding van cliënten door bijvoorbeeld evidencebased therapieën te gebruiken.
 • Beleidsontwikkeling: EBW kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van beleid door te zorgen dat beleidsmaatregelen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek.
 • Teamwork: EBW kan binnen teams worden toegepast door evidence te delen en te bespreken hoe deze evidence in de praktijk kan worden toegepast.

Praktijkvoorbeeld

Een jeugdzorgwerker wil een interventie inzetten om probleemgedrag bij een jongere te verminderen. De jeugdzorgwerker zoekt naar evidencebased interventies en komt via een zoekmachine terecht bij een website met bewezen effectieve interventies voor probleemgedrag. De jeugdzorgwerker kiest een van deze interventies en past deze toe bij de jongere. Na een aantal maanden evalueert de jeugdzorgwerker de interventie en bekijkt of deze het gewenste effect heeft gehad.

Kritische kanttekeningen

 • Geen panacee: EBW is geen panacee en lost niet alle problemen op.
 • Tijdsintensief: EBW kan tijdrovend zijn, doordat er tijd nodig is om evidence te zoeken en te beoordelen.
 • Niet altijd toepasbaar: EBW is niet altijd toepasbaar, bijvoorbeeld in situaties waar er onvoldoende evidence beschikbaar is.
 • Risico van overmedicalisering: Er is een risico dat EBW kan leiden tot overmedicalisering, doordat de focus te veel ligt op formele interventies en te weinig op psychosociale aspecten.
Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Follow the author: Hugo
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.