Literatuursamenvattingen bij Neuropsychologische diagnostiek - UU

 

Literatuursamenvattingen bij  Neuropsychologische diagnostiek - UU

Bundle items:
Samenvatting + Begrippenlijst Neuropsychologische diagnostiek

Samenvatting + Begrippenlijst Neuropsychologische diagnostiek

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


Begrippenlijst

 

Actuariële benadering: de kans dat een probleemsituatie/persoon bij een bepaalde categorie hoort die gekoppeld is aan de theorie. Hierbij staat een vragenlijst/gestandaardiseerd testgebruik centraal en wordt gekeken wat de kans is op een juiste categorisering en op een aanpak die tot succes leidt.

 

Assessment: het testen en meten.

 

Besluitvorming: een keuze maken met betrekking tot interventiemethodes en adviezen of een keuze maken binnen de stappen in het diagnostisch proces.

 

Classificatie: het probleem onderscheiden.

 

Deductief-nomologische werkwijze: bij deze werkwijze wordt een probleem geschikt onder een theorie. Vanuit de theorie wordt naar het probleem gekeken. De theorie voorspelt hierbij het verloop van een proces of ingreep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een onderzoekshypothese en mogelijk ook alternatieve hypothesen om te weten welke van deze hypothesen verworpen kunnen worden en welke niet.

 

Diagnostiek: het probleem wordt geanalyseerd. Hierbij wordt het samengebracht met de hulpvraag en de mogelijke oplossingen.

 

Hermeneutische werkwijze: deze werkwijze is het tegenovergestelde van de deductief-nomologische werkwijze. De hermeneutische werkwijze is ook wel een inductieve werkwijze, waarbij juist vanuit het probleem gekeken wordt naar theorieën. Veel aandacht......read more

Educational Institutions & Organizations: 
Activities abroad, study fields and work areas: 
Samenvatting van het boek Neuropsychologische Diagnostiek (Hendriks, Kessels, Gorissen, Schmand, 2006)

Samenvatting van het boek Neuropsychologische Diagnostiek (Hendriks, Kessels, Gorissen, Schmand, 2006)


Hoofdstuk 1: De anamnese en de heteroanamnese

1.Inleiding

In dit hoofdstuk worden de eerste stappen van een neuropsychologisch onderzoek, de zogenaamde anamnese, besproken.

2. De aanvraag voor een neuropsychologisch onderzoek

De eerste gegevensverzameling begint al bij de aanvraag van een onderzoek. De vraagstelling van de verwijzer is meestal erg breed geformuleerd. De vraagstelling is niet altijd hetzelfde als de vraagstelling van de patiënt en/of zijn familie. Daarom moet men bij de aanvang van het onderzoek vragen naar de verwachtingen van de patiënt en/of de familie. Hiermee voorkomt men dat de patiënt bij de terugrapportage van de resultaten nog met vragen komt. Bovendien kan het de patiënt motiveren om mee te werken aan een onderzoek, omdat de patiënt zich ervan bewust is dat de neuropsycholoog antwoorden probeert te vinden op zijn/haar vragen. Daarom is het van belang dat de neuropsycholoog de vraagstelling zo duidelijk mogelijk

......read more
Artikelsamenvattingen Neuropsychologische Diagnostiek

Artikelsamenvattingen Neuropsychologische Diagnostiek

Alle artikelen die deel uitmaken van de stof voor het vak Neuropsychologische Diagnostiek aan de UU zijn samengevat door JOHO. Maak gebruik van de zoekfunctie op WorldSupporter om de samenvattingen te vinden:

 • Norris, G., & Tate, R.L. (2000). The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS): Ecological, Concurrent and Construct Validity. Neuropsychological Rehabilitation: An International Journal, 10 (1), 33-45.

 • Lamberts KF, Evans JF, Spikman JM. A real-life, ecologically valid test of executive functioning: The executive secretarial task. J Clin Exp Neuropsych. 2010:32;56–65

 • D. VonDras, M. R. Powless , A. K. Olson , D. Wheeler & A. L. Snudden (2005) Differential effects of everyday stress on the episodic memory test performances of young, mid-life, and older adults, Aging & Mental Health, 9:1, 60-70

 • Lugtmeijer S, de Haan EHF & Kessels RPC (2019) A comparison of visual working memory and episodic memory performance in younger and older adults, Aging, Neuropsychology, and Cognition, 26:3, 387-406
 • Carone, D. A., Iverson, G. L., & Bush, S. S. (2010). A model to approaching and providing feedback to patients regarding invalid test performance in clinical neuropsychological evaluations. The Clinical Neuropsychologist, 24(5), 759-778

 • Kent P. (2017) Fluid intelligence: A brief history, Applied Neuropsychology: Child, 6:3, 193-203

 • Paragraaf 3.9 uit Richtlijn neuropsychologische revalidatie

 • Paemeleire, F. & Moerkerke, L. (2019). Dynamisch assessment bij personen met ernstige afasie. Logopedie, 32(4), 5-17

 • Goudsmit,M., Uysal-Bozkir, O., Parlevliet ,JL. van Campen, JPCM., de Rooij SE., Schmand B. (2017) The Cross-Cultural Dementia Screening (CCD): A new neuropsychological screening instrument for dementia in elderly immigrants, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 39, 163-172

 • Stralen, H. E., & Dijkerman, H. C. (2011). Central Touch disorders. Scholarpedia, 6(10), 8243

......read more
Educational Institutions & Organizations: 
Neuropsychologische diagnostiek: Samenvattingen, uittreksels, aantekeningen en oefenvragen - UU
Crossroads: activities
Follow the author: Psychology Supporter
This content is used in bundle:

Neuropsychologische diagnostiek: Samenvattingen, uittreksels, aantekeningen en oefenvragen - UU

Neuropsychologische diagnostiek - UU - Oefenvragen

Neuropsychologische diagnostiek - UU - Oefenvragen

Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013.


MC-vragen

Vraag 1

Wat is het verschil tussen volwassen neuropsychologie en klinische kinderneuropsychologie?

 1. Klinische kinderneuropsychologie is geneeskunde.
 2. Klinische kinderneuropsychologie houdt zich bezig met patiënten met een hersenbeschadiging.
 3. Klinische kinderneuropsycholgie is gebaseerd op kinderen met een normale of afwijkende hersenontwikkeling
 4. Klinische kinderneuropsyologie is gebaseerd op kinderen met een hersenbeschadiging.

Vraag 2

De ontwikkelingsstadia van mens vanaf bevruchting tot aan de geboorte loopt als volgt:

 1. Zygote- embryo- foetus
 2. Embryo- foetus- zygote
 3. Embryo- morula- zygote
 4. Zygote-morula-embryo

Vraag 3

Spina bifida onstaat door:

 1. Hersenbloeding
 2. Epilepsie
 3. Defect in de neuraalbuis
 4. Syndroom van Down

Vraag 4

Het verplaatsen van neuronen naar doelbestemming heeft:

 1. Differentiatie
 2. Migratie
 3. Neurogenese
 4. Neuroblast

Vraag 5

Wat is tegengesteld aan elkaar?

 1. Neurogenese of proliferatie
 2. Myelogenese en myelinisatie
 3. Synaptogenese en synapseliminatie
 4. Apoptosis of geprogrammeerde dood

Vraag 6

Waarmee hangt IQ samen?

 1. hersenvolume
 2. hersenstructuur
 3. myelinisatie
 4. timing van de hersenontwikkeling

Vraag 7

Bij welke theorie of theorieën speelt ervaring een belangrijke of cruciale rol?

 1. Maturational framework
 2. Interactive Specialization
 3. Skill Learning approach
 4. Interactive Specialization en Skill Learning approach

Vraag 8

Plasticiteit is een:

 1. Ontwikkelingsproces
 2. Herstelmechanisme
 3. Allebei
 4. Allebei niet

Vraag 9

Bij hersenletsel kunnen verschillende soorten schade ontstaan. Bij welke schade is het effect op latere leeftijd groter dan op jongere leeftijd?

 1. Locale schade
 2. Diffuse schade
 3. Allebei
 4. Allebei niet

Vraag 10

Bij welke vorm van cerebrale parese heeft het kind een helft van zijn of haar lichaam verlamt?

 1. Quadriparese
 2. Hemiparese
 3. Diparese
 4. Niet aangeboren hersenletsel

Vraag 11

Bij een CVA of hersenbloeding:

 1. Barst een bloedvat open
 2. Komt dat door een coma
 3. Kan dat komen doordat je je gesneden hebt in je vinger
 4. Gaat je bloed te snel stromen

Vraag 12

NAH is:

 1. Aangeboren hersenletsel
 2. Niet aangeboren hersenletsel
 3. Kan allebei
 4. Allebei niet

Vraag 13

Microcephaly:

 1. Is een stoornis waarbij de hoofdomtrek groter is als bij een normaal mens, van dezelfde leeftijd en sekse.
 2. Is een stoornis waarbij de hoofdomtrek kleiner is als bij een normaal mens, van dezelfde leeftijd en sekse.
 3. Is een stoornis waarbij het lichaam groter is als bij een normaal mens, van dezelfde leeftijd en sekse.
 4. Is een stoornis waarbij een lichaamsdeel groter is als zijn sekse- en leeftijdsgenoten.

Vraag 14

Bij ADHD word een abnormaal volume van het striatum gemeten. Wat is het striatum?

 1. Structuur in de hersenen vol met cellichamen
 2. Verbinding tussen hersendelen in de buitenste laag van de grote hersenen
 3. Binnenste van je hersenen
 4. Centraal zenuwstelsel

Vraag 15

De betekenis van Cerebellum is:

 1. kleine hersenen
 2. grote hersenen
 3. bloedvaten
 4. energetisch probleem
 5. .....read more
Access: 
Public
Tentamenvragen bij Neuropsychologische Diagnostiek (Hendriks, 2006)

Tentamenvragen bij Neuropsychologische Diagnostiek (Hendriks, 2006)


Hoofdstuk 1

Vraag 1.1

Welke informatie moet vermeld worden op de uitnodiging die naar de patiënt wordt gestuurd?

Vraag 1.2

Waarom moet de neuropsycholoog de anamnese beginnen met een samenvatting van de gegevens van de patiënt?

Vraag 1.3

Hoe kan een neuropsycholoog een beeld vormen van het premorbide functioneren van een patiënt?

Vraag 1.4

Wat is een telescoopeffect?

Vraag 1.5

In de anamnese worden de belangrijkste klachten van de patiënt in kaart gebracht. Naar welke gegevens moet de neuropsycholoog vragen om een zo goed beeld te vormen van de klachten?

 

Hoofdstuk 2

Vraag 2.1

Volgens Lezak en collega’s kunnen prototypische vraagstellingen verdeeld worden naar diagnostische vraagstellingen en beschrijvende vraagstellingen. Wat is het verschil tussen diagnostische vraagstellingen en beschrijvende vraagstellingen?

Vraag 2.2

Waaruit bestaat de diagnostische cyclus?

Vraag 2.3

Wat zijn syndromen?

Vraag 2.4

Wat is het helo-effect?

 

Hoofdstuk 3

Vraag 3.1

Wat zijn de criteria waar een test aan moet voldoen?

 

Vraag 3.2

Waarom kunnen met paralleltaken niet alle test-hertesteffecten voorkomen worden?

 

Vraag 3.3

Brauer maakt onderscheid tussen drie soorten testbatterijen. Benoem deze testbatterijen.

 

Vraag 3.4

Wat zijn de voordelen en de nadelen van een vaste testbatterij?

 

Vraag 3.5

Wat zijn de voordelen en de nadelen van een flexibele testbatterij?

 

Vraag 3.6

Wat is gedragsneurologie?

 

Vraag 3.7

Wat houdt Testing the limits in?

 

Hoofdstuk 4

Vraag 4.1

Observatiegegevens kunnen worden verdeeld in tweetal aspecten. Benoem en beschrijf deze.

 

Vraag 4.2

Waarom is het belangrijk om ook de emotionele reacties van een patiënt te observeren?

 

Hoofdstuk 5

Vraag 5.1

Wat is een goede manier om stoorfactoren en invalide bevindingen op te sporen?

 

Vraag 5.2

Waarom is

.....read more
Access: 
Public
Stamplijst Neuropsychologische diagnostiek & behandeling

Stamplijst Neuropsychologische diagnostiek & behandeling

Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013.


College 1: introductie en hersenontwikkeling

Collegebegrippen

.....read more

Begrip

Betekenis

neurowetenschappen

Alle disciplines die zich bezighouden met de structuur en functie van het centraal zenuwstelsel.

neurowetenschapper

Neurobiologen, medici, psychologen, farmacologen, genetici

Neuropsychologie

Het onderzoeken van relaties tussen hersenen en gedrag bij zowel intacte als beschadigde individuen, zowel bij mensen als bij dieren

Ontwikkelingsneuropsychologie

Bestuderen van de relatie tussen de hersenen en het gedrag van kinderen en adolescenten binnen het dynamische context van het brein dat zich ontwikkelt.

Klinische neuropsychologie

= neuropsychologie

Klinische kinderneuropsychologie

Het leggen van verbanden tussen problematisch of afwijkend gedrag en disfuncties van de zich ontwikkelende hersenen bij kinderen en jeugdigen.

Neurologie

De ziektes van het zenuwstelsel

Neuroloog

Arts gespecialiseerd in neurologie

Neuropsychologisch onderzoek

Lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek (hersenmetabolisme, hersenstructuur, neuropsychologisch onderzoek).

Volwassen neuropsychologie versus klinische kinderneuropsychologie

Volwassen neuropsychologie gaat uit van geneeskunde. Patiënten met een hersenbeschadiging worden onderzocht. De vraag die hierbij centraal staat is wat de gevolgen zijn van de beschadiging voor het functioneren. Daarbij worden neuropsychologische testbatterijen en beeldvormende technieken gebruikt.

 

Klinische kinderneuropsychologie gaat uit van ontwikkelingsbiologie, ontwikkelingspsychologie genetica en psychiatrie. Kinderen met een normale of wijkende hersenontwikkeling worden onderzocht. Ook wordt dierexperimenteel onderzoek gebruikt. De centrale vraag is: ‘Wat is de relatie tussen hersenontwikkeling en gedrag, wat zijn de gevolgen van de afwijkende hersenontwikkeling voor de ontwikkeling van gedrag’. Dat wordt onderzocht met logititudinaal onderzoek, experimenteel onderzoek, markertaken en syndroomonderzoek.

Broca’s gebied

Dit is het motorisch spraakcentrum. Een beschadiging of stoornis kan leiden tot afesie (taalstoornis).

Het gebied van Wernick

Dit is het sensorisch spraakcentrum.

Zygote

Vanaf de bevruchting tot 2 weken

Embryo

2 tot 8 weken na de bevruchting

Foetus

9 weken na de bevruchting tot de geboorte

Neurulatie

Vorming van de neurale buis

Spina bifida

Defect in de neuraalbuis

Sulci/sulcus

Sulci (groeve)

Access: 
Public
Begrippenlijst bij Neuropsychologische Diagnostiek (Hendriks et al, 2006)

Begrippenlijst bij Neuropsychologische Diagnostiek (Hendriks et al, 2006)


Begrippenlijst hoofdstuk 1

 

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Hypothesevormend en –testend proces waarbij problemen gedefinieerd en vragen beantwoord worden over het cognitief functioneren

Diagnostiek

Op professionele wijze afwijkingen onderscheiden op grond van de verschijnselen

Algemene Standaard Testgebruik (AST)

Richtlijn van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) voor het uitvoeren van psychologisch onderzoek

Informatie voor patiënt

Voorafgaand aan het NPO moet de patiënt geïnformeerd worden over het doel van het onderzoek, manier van rapportage, de verantwoordelijke psycholoog, recht op inzage, bezwaar, correctie en blokkering

Medisch dossier

Hieruit kan informatie vooraf verkregen worden, zodat de patiënt niet voortdurend dezelfde vragen hoeft te beantwoorden

Intakelijsten

Vragenlijsten die een patiënt of direct betrokkene vooraf kan invullen

Anamnese

Eerste klachteninventarisatie (let wel: tweede gegevensverzameling) met als belangrijkste doel de aard, het verloop, de ernst en de gevolgen van de klachten in kaart te brengen

Selectieve klachtenrapportage

Een patiënt geeft altijd een gekleurd beeld van de werkelijkheid, afhankelijk van persoonlijkheid, cognitief functioneren en relevantie in zijn/haar leven

Telescoopeffect

Gebeurtenissen van lang geleden worden als recenter herinnerd

Heteroanamnese

Klachteninventarisatie bij iemand uit de nabije omgeving van de patiënt, zoals een partner, kind, ouder of leerkracht. Hiervoor is toestemming van de patiënt zelf nodig, tenzij de heteroanamnese bij iemand uit het behandelteam wordt afgenomen

Inhoud anamnese

Spontane klachten, specifieke klachten, invloed van klachten op het dagelijks leven, fysieke klachten, medische geschiedenis, ontwikkeling, algemene informatie

Spontane klachten

Open vraag naar klachten, verloop en premorbide functioneren

Specifieke klachten

Geheugen en oriëntatie, aandacht, taal en rekenen, waarneming, motoriek/uitvoering, plannen en flexibiliteit, persoonlijkheid en psychische klachten

Differentiaaldiagnostiek

Onderscheiden van verschillende mogelijke diagnosen

Premorbide functioneren

Functioneren vóór het ontstaan van de klachten; kan ingeschat worden aan de hand van opleidings- en beroepsgegevens

Gedragsobservatie

Observaties tijdens de anamnese kunnen een indruk geven van taalbegrip, verbaal

.....read more
Access: 
Public
Samenvattingen en studiehulp voor Psychologie Bachelor 2 & 3 aan de Universiteit Utrecht - - Jaargang 2022/2023

Samenvattingen en studiehulp voor Psychologie Bachelor 2 & 3 aan de Universiteit Utrecht - - Jaargang 2022/2023

Image

In deze bundel worden o.a. samenvattingen, oefententamens en collegeaantekeningen gedeeld voor de opleiding Psychologie, jaar 2&3 aan de Universiteit Utrecht

Voor een compleet overzicht van de door JoHo aangeboden samenvattingen & studiehulp en de beschikbare geprinte samenvattingen voor dit vak ga je naar de Samenvattingen Shop Psychologie - UU B2/3 op JoHo.org

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
537
Last updated
02-08-2023