Literatuursamenvattingen bij Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A en 2B: - UL

 

Literatuursamenvattingen bij Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A en 2B: - UL

Bundle items:
Samenvattingen en studiehulp bij de 1e druk van Jongens zijn slimmer dan meisjes (en andere mythes over leren en onderwijs) van De Bruyckere et al
Samenvatting Van IJzendoorn & Van Rosmalen - Pedagogiek in beeld - 3e druk
Pedagogiek in Beeld - 2e druk - Boeksamenvatting

Pedagogiek in Beeld - 2e druk - Boeksamenvatting

Kenmerken van empirisch-analytisch onderzoek:Empirisch: dwingt de opvoedkundigen hun ideeën over opvoedingsprocessen voortdurend te toetsen.Analytisch: stapsgewijs.Op systematische wijze verschillende pedagogische handelingen, methoden, ingrepen, therapieën uitproberen en kijken of er van verschillende pedagogische effecten sprake is.Onderzoeksmethoden: veldexperiment, survey-onderzoek, laboratorium-experiment, observatieonderzoek, archiefonderzoek en fysiologische studies.Pedagogiek beschrijft relevante waarden en normen, maar schrijft niet voor. Pedagogiek streeft de optimale ontwikkelingsmogelijkheden na voor kinderen. Het belang van het kind staat voorop.Verdrag van de Rechten voor het kind:Kind is onder de 18 jaar.De rechten gelden ieder kind. Er zijn passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd.Belang van het kind is de eerste overweging. Het kind moet verzekerd zijn van bescherming, rekening houdend met rechten en plichten van de ouders. Instellingen die kinderen beschermen moeten voldoen aan vastgestelde normen.Staten die partij zijn moeten hun uiterste best doen om het verdrag te verwezenlijken.Dit moeten de Staten die partij zijn doen samen met de voogden.Een kind heeft inherent recht op leven. De ontwikkeling en het overleven van het kind moet in de ruimst mogelijke mate gewaarborgd zijn.De opvoeding en de ontwikkeling van kinderen kunnen vanuit diverse disciplines onderzocht worden. De grenzen tussen psychologie en pedagogiek:Pedagogiek: op welke wijze kan het functioneren en de ontwikkeling van het kind door en in opvoeding en onderwijs verbeterd en geoptimaliseerd worden?Psychologie: onder Amerikaanse invloed.Pedagogiek: onder Duitse invloed (empirische wending).Leidse leerstoel voor pedagogiek in 1918 voor R. Casimir.In de jaren ’70 zijn pedagogiek en psychologie naar elkaar toegegroeid: pedagogiek ging zich...

Samenvatting Pedagogiek in beeld
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A en 2B (IPO 2A en 2B): Samenvattingen, uittreksels, aantekeningen en oefenvragen - UL
Supporting content & Crossroads:
Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A en 2B (IPO 2A en 2B): Samenvattingen, uittreksels, aantekeningen en oefenvragen - UL
Follow the author: Social Science Supporter
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
[totalcount] 1
Last updated
26-07-2023