Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekking: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

 

Zoek en vind samenvattingen en studiehulp bij Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekking

Voor een compleet overzicht van de op JoHo WorldSupporter aangeboden samenvattingen & studiehulp en de beschikbare artikel- en arrestsamenvattingen per rechtsgebied maak je gebruik van de zoekfunctie, of start je navigatie via de suggesties hieronder.

Bundle items:
Samenvatting bij de 8e druk van SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding van Spier et al.

Samenvatting bij de 8e druk van SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding van Spier et al.


Wat houdt het aansprakelijkheidsrecht in? - Chapter 1

Dit boek gaat over het aansprakelijkheidsrecht, zoals onrechtmatige daad of andere kwalitatieve aansprakelijkheden. Voorkoming van schade is één van de hoofddoelen van het aansprakelijkheidsrecht.

Welke verbintenissen uit de wet bestaan er?

In vrijwel elk rechtsstelsel zijn

......read more
Samenvatting bij de 5e druk van SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong et al.

Samenvatting bij de 5e druk van SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen van De Jong et al.


Wat zijn verbintenissen? - Chapter 1

Wat zijn verbintenissen?

Hoe onderscheiden het verbintenissenrecht en goederenrecht zich?

Het vermogensrecht omslaat goederenrecht en verbintenissenrecht. Deze rechtsgebieden onderscheiden zich van elkaar in hun gelding. Het verbintenissenrecht is tweedenrecht. Recht dat alleen geldt tussen de personen die partij zijn bij de verbintenis. Goederenrecht is derdenrecht. Dit zijn rechten met een absoluut karakter: zij kunnen tegen iedereen worden gehandhaafd.

Het verbintenissenrecht gecodificeerd?

In boek 3 van het Burgerlijk Wetboek vindt men algemene regels van het vermogensrecht, onder meer voor de rechtshandeling. Boek 6 omvat de algemene regels van het verbintenissenrecht en in boek 7 zijn de bijzondere overeenkomsten neergelegd.

Ook het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en Europese richtlijnen zijn van belang. Een voorbeeld is de Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Pb 1993, L 95. Deze richtlijn is van belang in boek 6 in afdeling 5.3 (afdeling over de regels van algemene voorwaarden).

Welke betekenis kent het begrip verbintenis?

De wet definieert het begrip verbintenis niet.

Een verbintenis is een rechtsverhouding tussen twee partijen. Een van de partijen – de schuldenaar of debiteur – is een vermogensrechtelijke prestatie verschuldigd aan de andere partij – de schuldeiser of crediteur. De schuldeiser kan deze prestatie tevens van de

......read more
Boeksamenvatting bij de 6e druk van Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf van Huizink

Boeksamenvatting bij de 6e druk van Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf van Huizink


Wat zijn de contractuele samenwerkingsvormen? - Chapter 1

Welke verschillende samenwerkingsvormen bestaan er?

De meest voorkomende samenwerkingsvorm is de eenmanszaak: de vorm van ondernemen waarbij een natuurlijke persoon, de ondernemer, voor eigen rekening en risico een bedrijf of een beroep uitoefent. Voor de inkomstenbelasting wordt er een onderscheid gemaakt en rekening gehouden met het verschil tussen ondernemingsvermogen en privévermogen.

In het civiele recht is er sprake van één vermogen. Privécrediteuren en zaakscrediteuren hebben een gelijke positie in de verhaalsmogelijkheden (art. 3:276 en 3:277 BW). Wegens het eigen risico, dus het hoofdelijk aansprakelijk zijn van de ondernemer, kiest een groot deel van hen er voor zijn onderneming onder te brengen in een rechtspersoon. Het gevolg hiervan is dat de onderneming het risico draagt en de ondernemer niet meer persoonlijk aansprakelijk is. Een voorbeeld hiervan is de besloten vennootschap, welke zijn plek heeft gekregen in Boek 2 BW. Art. 2:25 BW stelt als uitgangspunt voorop dat Boek 2 BW dwingendrechtelijk van aard is. Het BV-recht bevat echter veel regelend recht.

Welke samenwerkingsvormen hebben rechtspersoonlijkheid?

De BV is geregeld in Boek 2 BW en personenvennootschappen zijn geregeld in Boek 7A titel 9 en in

......read more
Activities abroad, study fields and work areas: 
Rechtsgeleerdheid: Uitgelichte samenvattingen per studiegebied - Bundel

Rechtsgeleerdheid: Uitgelichte samenvattingen per studiegebied - Bundel

Zoek en vind samenvattingen en studiehulp per studiegebied

Supporting content & Crossroads:
Recht en bestuur: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Image
Follow the author: Law Supporter
Content categories
Check all content related to:
This content is used in bundle:

Rechtsgeleerdheid: Uitgelichte samenvattingen per studiegebied - Bundel

Arbeidsrecht & Sociaal recht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Arbeidsrecht & Sociaal recht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen en studiehulp bij Arbeidsrecht & Sociaal recht

Voor een compleet overzicht van de op JoHo WorldSupporter aangeboden samenvattingen & studiehulp en de beschikbare artikel- en arrestsamenvattingen per rechtsgebied maak je gebruik van de zoekfunctie, of start je navigatie via de suggesties hieronder.

Burgerlijk Procesrecht & Formeel Privaatrecht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Burgerlijk Procesrecht & Formeel Privaatrecht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen en studiehulp bij Burgerlijk Procesrecht & Formeel Privaatrecht

Voor een compleet overzicht van de op JoHo WorldSupporter aangeboden samenvattingen & studiehulp en de beschikbare artikel- en arrestsamenvattingen per rechtsgebied maak je gebruik van de zoekfunctie, of start je navigatie via de suggesties hieronder.

Fiscaal Recht & Belastingrecht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Fiscaal Recht & Belastingrecht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen en studiehulp bij Fiscaal Recht & Belastingrecht

Voor een compleet overzicht van de op JoHo WorldSupporter aangeboden samenvattingen & studiehulp en de beschikbare artikel- en arrestsamenvattingen per rechtsgebied maak je gebruik van de zoekfunctie, of start je navigatie via de suggesties hieronder.

Goederenrecht, eigendom en zekerheden: uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Goederenrecht, eigendom en zekerheden: uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen en studiehulp bij Goederenrecht en zeggenschap over goederen

Voor een compleet overzicht van de op JoHo WorldSupporter aangeboden samenvattingen & studiehulp en de beschikbare artikel- en arrestsamenvattingen per rechtsgebied maak je gebruik van de zoekfunctie, of start je navigatie via de suggesties hieronder.

Handelsrecht & Zakenrecht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Handelsrecht & Zakenrecht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen en studiehulp bij Handelsrecht & Zakenrecht

Voor een compleet overzicht van de op JoHo WorldSupporter aangeboden samenvattingen & studiehulp en de beschikbare artikel- en arrestsamenvattingen per rechtsgebied maak je gebruik van de zoekfunctie, of start je navigatie via de suggesties hieronder.

Insolventierecht & Faillissement: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel
Ondernemingsrecht & Rechtspersonenrecht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel
Staatsrecht & Constitutioneel Recht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Staatsrecht & Constitutioneel Recht: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel

Image

Zoek en vind samenvattingen en studiehulp bij Staatsrecht & Constitutioneel Recht

Voor een compleet overzicht van de op JoHo WorldSupporter aangeboden samenvattingen & studiehulp en de beschikbare artikel- en arrestsamenvattingen per rechtsgebied maak je gebruik van de zoekfunctie, of start je navigatie via de suggesties hieronder.

Verbintenissenrecht & Rechtsbetrekking: Uitgelichte samenvattingen en studiehulp - Bundel
Recht en bestuur: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
776
Last updated
05-09-2023