What is collected in the bundle?

Deze bundel bevat oefententamens bij het vak Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze tentamens zijn gebaseerd op het oude curriculum, maar de stof is zodanig vergelijkbaar, dat de oefententamens goed bruikbaar zijn bij het nieuwe curriculum.

Bundle of Rechten World Supporter

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private