The Competencies Bundle: content and contributions about competence and skills improvement

 

Content and contributions of WorldSupporters related to competencies and skills improvement

Bundle items:
Leadership competencies for implementing planned organizational change - Battilana, Gilmartin, Sengul, Pache & Alexander - 2010 - Artikel
How do stress, coping, adaptation and health affect personality? - Chapter 18
Supporting content & Crossroads:
Competencies and skills for study, travel, work and meaningful life - Theme
Academic Skills - WorldSupporter Theme
Crossroads: activities
Crossroads: competencies
This content is used in bundle:

The Competenties Bundel: blogs and bijdragen over vaardigheden en competenties

Een internationale attitude en internationale skills zijn essentieel om verder te komen

Een internationale attitude en internationale skills zijn essentieel om verder te komen

Image

Een internationale ervaring leert je die internationale verscheidenheid te zien; dat er andere werkelijkheden zijn dan onze eigen nationale samenleving. Of je je internationale attitude (internationale skills) nu uitbouwt via een reis, stage, taalcursus, internationale job of andersoortig buitenland verblijf maakt niet uit. Zodra mensen -in een positieve setting- met elkaar in contact komen, onderling vertrouwen kweken, ontstaat vanzelf verbinding en wederzijds respect of begrip.

Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland

Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland

Image

In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in een land buiten Nederland én je doet internationale praktijkervaring op in een vaak totaal andere cultuur. Dat je als vrijwilliger in het buitenland ook werkt aan diverse individuele competenties en vaardigheden wordt vaak onderbelicht. Wat steek je nu concreet op van een aantal weken of maanden werken voor een stichting of ngo in het buitenland? In hoeverre draagt het bij aan je "curriculum vitae", naast de concrete bijdrage die je levert in het project?

In dit blog licht ik drie concrete voorbeelden uit waarin vrijwilligers achteraf werd gevraagd in hoeverre ze met het vrijwilligerswerk nieuwe competenties of vaardigheden hadden opgedaan, of bestaande hadden bijgeschaafd, en zo ja welke dat waren.

Vrijwilligerswerk in het buitenland: Curaçao

 • Wie: Nederlandse vrijwilligster Kim (22)
 • Wat: Vier weken gewerkt bij Fundashon Amigunan di Cristo, een stichting die het leefklimaat wil verbeteren voor kansarme jongeren in de wijken Fuik, Seru Machu, Seru Grandi en Sabana Kra.
 • Via wie: Wereldstage
 • Bijdrage: ik wilde graag overal meedraaien en heb activiteiten gecoördineerd en begeleid die de stichting organiseert voor de jeugd, ik heb jongeren begeleid bij hun huiswerk, hééél veel broodjes voor de lunch gesmeerd, jongeren gestimuleerd bij een leesproject, samen geknutseld, muziek gemaakt en gedanst, door te sporten de kids enthousiaster gemaakt om regelmatig te bewegen
 • Competenties & vaardigheden: ik heb door de vele activiteiten waar ik kon bijdragen geleerd beter te plannen, ik heb veel geleerd over samenwerken (met projectleiding en andere vrijwilligers), me professioneel op te stellen, ik heb door voor een groep te staan gewerkt aan mijn zelfvertrouwen, ik heb in de praktijk geleerd te communiceren met mensen met een andere achtergrond/cultuur en er werd veel gevraagd van mijn flexibiliteit.

Vrijwilligerswerk in het buitenland: Filippijnen

 • Wie: Nederlandse vrijwilliger Hans (45)
 • Wat: Twee weken gewerkt bij Wildlife in Need, een animal rescue center gericht op het voorkomen van uitsterven van diverse bedreigde diersoorten, o.a. door het beschermen van hun leefgebied, het redden van zieke of gewonde dieren en het voorkomen van (illegale) handel
 • Via wie: Worldexperience Philippines
 • Bijdrage: ik heb meegewerkt in het project gericht op de langstaart makaak (een apensoort). Ik werkte in de Subic Bay Freeport Zone, waar makaken onder coördinatie van het project worden vrijgelaten. Ik vond het bijzonder om met dit gedreven team van Filippijnse en internationale vrijwilligers samen te werken; ik mocht assisteren bij het vrijlaten van een makaak, ik heb geholpen met het bereiden van voedsel (de apen worden tijdelijk gevoerd volgens een afbouwschema) en heb hand- en spandiensten gericht bij diverse kluswerkzaamheden in het project.
 • Competenties & vaardigheden: het samenwerken met het vrijwilligersteam was voor mij heel leerzaam, ik heb in korte tijd veel geleerd over de kansen maar ook bedreigingen van een dierenopvangproject waardoor mijn organisatiebewustzijn groeide, mijn geduld werd her en der op de proef gesteld en natuurlijk heb ik me ook redelijk moeten aanpassen aan de klimatologische omstandigheden en manier van werken in het project. 

Vrijwilligerswerk in het buitenland: Tanzania

 • Wie: Nederlandse vrijwilligster Manouk (32)
 • Wat: Anderhalve maand gewerkt bij een kleine kliniek in Iringa
 • Via wie: Vrijwillig Wereldwijd
 • Bijdrage: omdat ik een medische opleiding en werkervaring had mocht ik veel doen in deze kleine kliniek; ik heb meegeholpen bij de intake van patiënten, ik heb samen met een Tanzaniaanse collega mensen getest en behandeld die besmet waren met het HIV virus, ik heb geassisteerd bij het verstrekken van medicijnen aan patiënten die de kliniek bezochten en ik heb voorlichting gegeven over hygiëne en gezondheid in het algemeen.
 • Competenties & vaardigheden: het was heel anders werken dan in het ziekenhuis waar ik in Nederland werkzaam ben. Dat vroeg bijvoorbeeld veel van mijn flexibiliteit, geduld en aanpassingsvermogen. I heb geleerd professioneel te handelen onder totaal andere omstandigheden dan in Nederland, het samenwerken met het medisch team van de kliniek vond ik heel prettig en omdat ik op zoveel plekken kon assisteren moest ik mijn eigen werkzaamheden plannen, veel meer nog dan in Nederland. Ook ben ik omgevingsbewuster geworden; de leefomstandigheden in de dorpen rondom Iringa bepalen mede de zorgvraag van de patiënten die ons bezochten.

Deel je ervaringen

 • Ben jij je bewust geworden van een groei in bepaalde competenties of vaardigheden, door je vrijwilligersperiode in het buitenland?
 • Heb je daar specifiek op ingezet (je project gekozen juist om bepaalde vaardigheden te verbeteren) of is dat meer onbewust gegaan?
 • Op welke manier pas je hetgeen je geleerd hebt tijdens je periode in het buitenland nu toe in je werk, vrijwilligerswerk of andere activiteiten in Nederland?
 • Deel je ervaringen via een reactie hieronder, of schrijf er zelf een blog over.

Meer lezen over het ontwikkelen van je talenten en vaardigheden

What's in a name... de contenties verder verkent

What's in a name... de contenties verder verkent

Op ontdekkingsreis door de contenties... Deze blogpost is een work-in-progress (steeds verder in ontwikkeling). Tegelijkertijd - voel je vrij om te associeren, je gedachten te delen. Ik ben benieuwd wat je herkent, en wat wellicht ook helemaal niet.

Waarom eigenlijk contenties? Ontstaan vanuit de realisatie dat competenties (vaardigheden) slechts kijken naar de skills, de vaardigheden, maar niet naar hoe blij/tevreden je ervan wordt. Er zullen genoeg mensen zijn die vaardigheden herkennen als de essentie. Tegelijkertijd speelt ook juist de waardengedrevenheid voor andere mensen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een studie, een baan of hobby.

Net als met competenties, waarden en talenten kun je natuurlijk eindeloze lijstjes maken met termen. Hieronder dan ook een selectie, geinspireerd op de boeken van (geluks)psycholoog Ab Dijksterhuis.

 • Zelfbewust zijn
 • Onafhankelijk zijn
 • Behulpzaam zijn
 • Verbonden zijn
 • Nuttig voelen
 • Beleven
 • Reisgericht zijn
 • Evenwichtig zijn
 • Onbeperkt voelen
 • Met aandacht aanwezig zijn
 • Tijdpadbewust zijn
 • Empathie voelen
 • Tolerant zijn

Zelfbewustzijn

 • Een goed startpunt. 'Ken uzelve' stond (waarschijnlijk) gebeiteld in de tempel van het orakel van Delphi.

  • In het stellen van de vraag, zit meestal het antwoord al verscholen.
  • Door jezelf te kennen, begrijp je waarom je reageert zoals je reageert, waarom je denkt zoals je denkt, waarom je voelt zoals je voelt. Volgende stappen zijn om dat onder woorden (of in beeld) te brengen en zo ook 'jouw persoonlijke handleiding' met anderen te delen.
 • Zicht op je zijn. Soms kunnen persoonlijkheidstesten (zoals 16personalities) hierbij helpen - maar enkel indien je die invult vanuit hoe je echt bent/handelt/denkt (en niet hoe je vanuit een bepaalde rol handelt, hoe je zou willen zijn, hoe je van anderen hoort dat je bent, e.d.) Ook feedback van andere kan inzicht geven, maar zegt heel vaak toch net wat meer over wat de ander ziet, dan over hoe jij bent.
 • Tools:
  • observeer jezelf (alsof je een ander zou observeren, alsof je een 'fly on the wall' bent. Het helpt om je observaties een aantal dagen of weken op te schrijven. Wat zie je jezelf doen? Wat zijn je gedachten? Wat zijn je dromen?)
  • persoonlijkheidstesten (maar met wat bewustzijn - zie opmerking hierboven)
 • Vragen die deze contentie oproept: welk kader hanteer je? Zelfbewustzijn betekent dat je jezelf (je eigen gedrag, je gedachten, je waarden, je ambities) kan ijken aan een kader. We zijn vaak geneigd om onszelf te relateren aan onze omgeving, sociale kaders en verwachtingen van onszelf. In de Self-Awareness theorie is dit kader er die je zelf meegeeft. Uiteindelijk zal je zelfbewustzijn zuiverder worden naar mate je het relateert aan je eigen kaders, je waarden. > Het is de ontwikkeling van dit eigen kader dat weer verder kan bijdragen aan je zelfbewustzijn.

Onafhankelijk zijn

Lagen van onafhankelijkheid

 • Onafhankelijkheid kun je herkennen in een materialistisch opzicht (niet afhankelijk van een baan voor je inkomsten, van de bank voor je huis, e.d.)
  • Inspiratie op dit vlak kun je herkennen in boeken over ondernemerschap, maar bijvoorbeeld ook in de hele FIRE hype.
 • Onafhankelijkheid kun je ook zien in een zelfstandigheid - zelfstandig ten opzichte van anderen, ten opzichte van familie, van je partner, e.d.
  • In boeken over relaties is veel geschreven over eigenheid in relaties, en valkuilen van wederzijdse afhankelijkheid en patronen die dat versterken of in stand houden.
 • Maar onafhankelijkheid in een meer fundamentele zin kun je zien in een eigenheid in denken. Je eigen kaders, woorden, concepten, ideeen.
  • Voor inspiratie op dit vlak kun je bijvoorbeeld terecht bij Oosterse filosoof uit de 20e eeuw Jiddu Krishnamurti. Een van zijn quotes vat deze contentie mooi samen: 'Be your own teacher'
 • Onafhankelijkheid biedt vrijheid, maar brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee.
 • Tools: deze zullen erg verschillend zijn op basis van het soort onafhankelijkheid dat je (momenteel) nastreeft. Vragen om jezelf te stellen. Wat maakt dat ik (meer) onafhankelijk wil worden? Onafhankelijk van wie of wat? Wat zijn voorbeelden in mijn omgeving die inspiratiebronnen zijn voor onafhankelijkheid? Op welke vlakken stel ik me afhankelijk op? Op welke vlakken handel of denk ik onafhankelijk(er)?
 • Vragen die deze contentie oproept zijn: hoe kun je omgaan met bepaalde afhankelijkheden die onvermijdelijk zijn? Is een bepaalde mate van (gezonde) afhankelijkheid mogelijk of zelfs wenselijk?
 • Verder lezen voor wat alle lagen betreft: Covey heeft wat interessante gedachten over de weg van afhankelijkheid > onafhankelijkheid > samenhang (interdependency).

Behulpzaam zijn

Verbonden zijn

 • In relatie zijn met. Een band hebben. Verbondenheid kan zijn met mensen, maar ook met objecten of ideëen.
 • Hoewel je je ook heel erg verbonden kan voelen, is verbondenheid vaak ook zichtbaar in gedrag.
 • Het gebrek aan verbondenheid is ook zo merkbaar in afwezigheid. (Dat geldt overigens voor alle competenties wel - dat ze zichtbaar, herkenbaar en voelbaar worden, wanneer ze volledig ontbreken.) Het ontbreken van verbondenheid is ontkoppeld zijn. Herkenbaar aan een distantie, een desinteresse.
 • Tools: als je zoekt op 'teambuilding' zal je allerlei voorbeelden vinden van mogelijkheden om de verbinding met anderen te versterken.
 • Vragen die deze contentie oproept: In hoeverre speelt de aanwezigheid bij elkaar een rol (en zit er dus een kern van waarheid in de uitspraak 'Uit het oog, uit het hart').

Nuttig voelen

 • 'Van toegevoegde waarde zijn'
 • Bij deze term is bewust het woord 'voelen' toegevoegd in plaats van het woord 'zijn'. In de basis gaat het namelijk over de ervaring van nut, en niet of het daadwerkelijk ook nuttig is.
  • Dit kun je overigens op twee manieren herkennen.
  • Zo kan je zelf veel nut ervaren, maar hoeft het niet perse nuttig te zijn (of door een ander als nuttig worden gezien).
  • Andersom kan ook. Je kunt zelf weinig nut ervaren, maar een ander kan wel herkennen dat wat je doet nuttig is.
 • Soms kunnen dichters en denkers het mooi verwoorden. Ralph Waldo Emerson (je weet wel die van Walden) heeft ooit het volgende geschreven: The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honourable, to be compassionate to have it make some difference that you have lived and lived well.

 

Beleven

Reisgericht zijn

 • Er zijn genoeg quotes te vinden over de analogie van de reis... life is a journey, not a destination
 • Het is blijkbaar iets waar we onszelf regelmatig aan moeten herinneren. Iets wat we geneigd zijn te vergeten
 • Soms is het een
 • Vragen bij deze contentie: In hoeverre zijn de competentie 'resultaatgericht zijn' en de contentie 'reisgericht zijn' met elkaar te combineren?

 

  Follow the author: Psychology Supporter
  Contributions, Comments & Kudos

  Add new contribution

  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  Image CAPTCHA
  Enter the characters shown in the image.
  Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
  Statistics
  240