wie we gaan steunen met het Benefietfeest Onaanraakbaren: Info Gypsie Community

India, een land waarin het kastensysteem officieel is afgeschaft maar waar de rechten van bijna 300 miljoen mensen nog dagelijks wordt geschonden. Deze Indiase Dalits zijn niet alleen hulpeloze slachtoffers. In de politiek hebben ze enige invloed verworven en organisaties van Dalits zijn lokaal actief in ontwikkelingswerk en campagnes tegen onaanraakbaarheid. Wetgeving en positieve discriminatie hebben volgens een recent rapport van Amnesty International geleid tot 'kleine verbeteringen'. Zij constateren echter dat die verbeteringen gepaard gaan met een 'meedogenloze reactie' van de dominante kasten, waar de regering onvoldoende tegen optreedt. Een zaak waar dus wel degelijk actie voor gevoerd kan worden.

Als organisatoren van dit benefietfeest hebben wij ons afgelopen winter als vrijwillige wereldsupporters ingezet voor een organisatie die zich hard maakt voor een onaanraakbare zigeunergemeenschap in het zuiden van India. Wij hebben goed en intensief contact met het hoofd van deze organisatie. Tevens werken we samen met een onafhankelijke Nederlandse professional werkzaam in hetzelfde gebied die speciaal voor ons dit project voor bezoekt en evalueert.

Hieronder vind je meer informatie over de organisatie, de gemeenschap en het project waar het geld wat we ophalen met het benefietfeest naartoe gaat.

HET PROJECT

Samugam is een non-gouvernementele organisatie opgericht in 1991. Met het project wil Samugam kracht geven aan de kaste van de Onaanraakbaren door hen tot instrumenten te maken in het proces van sociaal leven, onderwijs en economie. Om voor een klimaat vol mogelijkheden te zorgen werkt Samugam samen met gelijkgestemden die ook iets aan deze problemen willen doen zoals individuele donors, maar ook de overheid.

PROJECTOMSCHRIJVING EN PLANNING

Door middel van een opvangcentrum voor kinderen wordt bijgedragen aan de opvoeding van de kinderen zodat zij opgroeien met een gevoel voor een gemeenschap die gebaseerd is op rechten en verantwoordelijkheden. Om een veilige leefomgeving te geven, is er bescherming tegen alle vormen van misbruik. Het is namelijk zo dat kinderen die opgroeien in de Gipsy-gemeenschap een compleet ongestructureerd leven hebben waarbij ze verslaafd raken aan de extreme vrijheid die ze hebben zonder enige sociale leefregels. De prijs voor deze vrijheid is echter een totaal gebrek aan kansen voor een betere toekomst op het gebied van onderwijs, gezondheid en iedere soort van kinderrechten. Omdat de Gipsy-gemeenschap de allerlaagste in de samenleving is, is het geweld vanuit de 'normale' samenleving jegens hen ook zeer groot. De kinderen die hier opgroeien hebben geen andere optie dan rondom het huis of op straat hangen terwijl hun moeder vecht voor haar dagelijks bestaan. Ze komen in aanraking met uitbuiting en vernedering door de politie en criminelen op straat, en zelfs in hun eigen gemeenschap waar zij werken en leven.

EEN OVERVIEW VAN DE GIPSY-GEMEENSCHAP

De Gypsies zijn de nomaden van India en trekken van plaats naar plaats op zoek naar een goede leefomgeving. Ze hebben hun eigen taal, cultuur en unieke sociale structuur. Het wordt inmiddels algemeen aangenomen dat de Gypsies die nu overal ter wereld leven eigenlijk eeuwen geleden uit India zijn gekomen. Ze hebben een arm leven zonder onderwijs, maar toch een leven dat erg kleurrijk is. In dit project gaat het om een groep die in de buitenwijken van Pondicherry woont, ze zijn met ongeveer 150 volwassenen en 120 kinderen.

De vader staat aan het hoofd van het gezin en als hij sterft neemt de oudste zoon deze positie over. De vrouwen zorgen voor het huis en de kinderen. Ze aanbidden Kali, de Godin van tijd en verandering. Zodra een kind geboren wordt, wordt beslist met wie het zal trouwen. De gemiddelde leeftijd waarop het huwelijk wordt aangegaan is 14/15. Als iemand de gemeenschap verlaat, om welke reden dan ook, dan zullen zij hierin niet meer opnieuw worden opgenomen. Meisjes zijn geliefd omdat ze belangrijk zijn voor het voorbestaan van de groep: getrouwde meisjes zullen zo’n 7 of 8 kinderen krijgen. Het 'plannen' van familie is verboden en operatie is niet toegestaan. Hoewel de groep veel van de traditionele kennis over geneeskunde kwijt is, gaat ook naar 'moderne hygiene' geen aandacht uit. Vroeger was het in deze gemeenschap normaal dat de meisjes maagd bleven maar in de huidige gemeenschap begaan veel mensen seksuele activiteiten met verschillende partners.

Ze eten rijst en alle soorten vlees en gevogelte behalve hond en rund. Daarnaast vinden ze hun eten tussen afval. Het drinken van alcohol is heel normaal, ook onder kinderen. De vrouwen dragen traditionele kleding, maar voor kinderen is het niet vanzelfsprekend om kleding te dragen. De kleding die gedragen wordt, is meestal gevonden tussen het afval. Nieuwe kleren worden eigenlijk alleen voor het trouwen gekocht.

De dagbesteding is voornamelijk jagen en het maken van tattoos, maar momenteel wordt er ook veel gebedeld. Hun huidige leefomgeving is tevens de vuilnisbelt van Pondicherry en hier ligt ook veel gevaarlijk afval dat schadelijk is voor de gezondheid. Ze houden zichzelf in leven door metalen en plastic tussen het afval te verzamelen en dit door te verkopen.

DE FOCUS VAN HET PROJECT

15 jaar geleden leefde de gemeenschap langs de weg, ze kwamen toen van plattelandsgebieden en settelden uiteindelijk in Pondicherry. De overheid gaf hen huizen dicht bij elkaar, ongeveer 13 kilometer verwijderd van de stad, waar geen transportmogelijkheden waren. Ongeveer 50 families leven in dit gebied, waar er geen bron van inkomsten voor hun dagelijkse bestaan is. Hun leven is afhankelijk van wat zij tussen het afval vinden of van hun werk op straat. Ook medische hulp is niet binnen hun bereik; volwassenen en kinderen hebben bijna allemaal last van ziekten en infecties.

Door het realiseren van een opvangcentrum voor de kinderen wordt er gezorgd voor een brug naar het algemene onderwijs voor de kinderen die niet of nauwelijks naar school zijn geweest. Het is voor de kinderen nauwelijks mogelijk om onderwijs te blijven volgen door hun leefsituatie, daarom zorgt Samugam voor support in de vorm van mobiele bibliotheken om het volgen van onderwijs te stimuleren.

Het opvangcentrum speelt ook een rol in de gezondheidszorg, recreatie en bescherming van de kinderen. Het doel is de kinderen te voorzien van een veilige en vriendelijke omgeving waar zij niet bang hoeven zijn voor discriminatie of geweld. Kinderen vanaf de leeftijd van een jaar kunnen hier verzorging ontvangen. Kinderen die hier onderwijs volgen worden geholpen om dit voor te zetten binnen het 'normale' onderwijs. Voor ieder kind dat hier komt wordt gezorgd.

Ook buiten het opvangcentrum is er zorg voor gezondheid. Er worden onder andere lessen over gezondheid en verzorging gegeven. Ook wordt door middel van straattheater en dergelijke een stap gezet in de richting van het doorbreken van hun gedrag en getracht hierin een verandering aan te brengen. Er komen regelmatig vrijwilligers die gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het programma en zij helpen met het schoonhouden van de omgeving en spreken met de families van deur tot deur. De focus van dit initiatief is om te zorgen voor een stimulerende omgeving voor de volledige ontwikkeling van deze gemeenschap. Aan kinderen en ouders wordt geleerd over gezonde gewoonten en hygiëne. Ieder kind krijgt een medische check en wordt goed in de gaten gehouden wat betreft de gezondheid. Een mobiele of permanente gezondheidskliniek moet gaan zorgen voor de behandeling van ziekten.

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.