Burgerlijkrecht 2 HC7B
  • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege? Maak (desgwenst) verwijzingen naar de literatuur.

Dit hoorcollege gaat over verjaring en bezit. 

  • Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur? Vat deze kort samen.

Niet sprake van onderwerpen die niet in de literatuur worden behandeld. 

  • Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

​​​​​​​Geen sprake van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

  • Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

​​​​​​​Voor het tentamen is het belangrijk te weten wat het verschil is tussen verkrijgende en bevrijdende verjaring. ​​​​​​​

Voor het tentamen is het handig de voorwaarden van verkrijgende verjaring te onderstrepen in art. 3:99 BW. Allereerst: onafgebroken, hierna: bezit, hierna: te goeder trouw en tot slot: gedurende een bepaalde termijn. 

Voor het tentamen moet je kunnen beoordelen of er sprake is van bezit. Voorbeeld van een casus: Bij een mislukte overdracht is er geen overdracht tot stand gekomen. Wat als niemand de fout doorheeft. Hij denkt dat hij eigenaar is en gedraagt zich ernaar. Hij heeft de feitelijke macht en oefent deze ook uit met de pretentie dat hij daadwerkelijk eigenaar is. 

  • Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen? Neem deze op en vermeld ook het antwoord

​​​​​​​- Wat is het verschl tussen verkrijgende en bevrijdende verjaring? 

bij verkrijgende verjaring, ook wel acquisitieve verjaring, wordt de bezitter door tijdsverloop rechthebbende. 

bij bevrijdende verjaring, ook wel extinctieve verjaring, gaat door tijdsverloop iemands rechtsvorering teniet. 

 

 

 

Selected Categories
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Blog of lisacelineh
Content
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
4