HC7A Burgerlijkrecht 2
  • Welke onderwerpen worden behandeld in het hoorcollege? Maak (desgwenst) verwijzingen naar de literatuur.

Dit hoorcollege ging over Natrekking, (oneigenlijke) vermenging, zaaksvorming. 

  • Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur? Vat deze kort samen.

Geen sprake van onderwerpen die niet worden behandeld in de literatuur. 

  • Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

Geen sprake van recente ontwikkelingen in het vakgebied. 

  • Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

​​​​​​​Het is voor het tentamen belangrijk om te weten waaruit een zaak bestaat. Hiervoor is art. 3:4 BW van belang (en art. 5:3 BW). Dit hangt af van de verkeersopvatting en zodanige verbondenheid dat bij afscheiding beschadiging van betekenis aan een der zaken optreedt. Ook is van belang te weten hoe dit bij grond zit. Hiervoor gelden tevens de voorgenoemde artikelen, maar ook art. 5:20 lid 1 BW. 

Bij natrekking van roerende zaken zijn art. 5:14 jo. 3:4 BW van belang. Eigendom van de hoofdzaak gaat het bestanddeel omvatten dus het eigendom van het bestanddeel stopt en bestaat niet meer. Een voorbeeld: een wiel dat wordt vastgezet in een fiets, je bent nog steeds eigenaar van de fiets en deze omvat nu ook het wiel.

Bij de natrekking naar onroerende zaken moet je denken aan roerende zaken die deel uit gaan maken van onroerende zaken. Bijvoorbeeld een fabrieksgebouw waarin een installatie; art. 5:20 lid 1 sub e jo. 3:4 BW van belang.  

Het arrest Depex is van belang voor het bepalen wat wordt bedoeld met "verkeersopvattingen" in art. 3:4 BW.

  • Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen? Neem deze op en vermeld ook het antwoord

Hier is geen sprake van. 

Selected Categories
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Blog of lisacelineh
Content
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
4