Denk mee: dienstverlening van Nederlandse ambassades en consulaten onder het vergrootglas

Wat verwacht jij van een Nederlandse ambassade of consulaat, als je voor langere tijd of permanent in het buitenland woont?

Na een periode van stevige bezuinigingen op het postennetwerk van Nederlandse ambassades en consulaten wordt het netwerk de komende regeerperiode weer uitgebreid en versterkt. Nederland streeft er zelfs naar koploper te worden in consulaire dienstverlening. Er komt een 24/7 "Loket Buitenland" waar Nederlanders in het buitenland terecht kunnen voor dienstverlening en producten van de rijksoverheid, waarmee de binding met Nederland verstevigd wordt. Voor het diplomatieke netwerk is extra geld beschikbaar gemaakt, oplopend tot 40 miljoen euro structureel.

Bij de versterking van het diplomatieke netwerk wordt gekeken naar zowel extra capaciteit op bestaande posten als mogelijk het openen van posten op locaties elders in de wereld, en de organisatie daaromheen. Er wordt doorlopend gewerkt aan de visie van het kabinet op het postennet en de wijze waarop de in het Regeerakkoord aangekondigde middelen voor de uitbreiding en versterking hiervan zullen worden besteed.

Meer aandacht voor dienstverlening aan Nederlanders die wonen en werken in het buitenland

Het regeerakkoord van 2017 heeft - als eerste keer - expliciet "Nederlanders buiten NL" genoemd, waar het gaat om bijvoorbeeld het behouden of verliezen van de Nederlandse nationaliteit, procedures rondom stemmen vanuit het buitenland en ook de consulaire dienstverlening. Door dit expliciet in het regeerakkoord te zetten committeert de regering zich; het is een signaal dat dit een zwaar(der)wegend thema is.

Al langere tijd kwamen er signalen van Nederlanders in het buitenland, die door het sluiten van consulaire afdelingen moeite ondervonden, lange afstanden moesten afleggen en hoge kosten moesten maken om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen, of andere consulaire diensten af te nemen.

Dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland op het gebied van administratieve regelzaken en lang-in-het-buitenland verzekeringen

Nederlanders die wonen en werken in het buitenland hebben met JoHo Insurances natuurlijk al langer een centraal vraag-, advies- en regelpunt als het gaat om lang-in-het-buitenland verzekeringen, verzekeringen al dan niet in aanvulling op Nederlandse verzekeringen en allerlei administratieve regelzaken.

 • JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.
 • Services o.a.:
  • Bemiddelen in diverse internationale ziektekostenverzekeringen
  • Belangenbehartiging van Nederlanders die voor langere tijd in het buitenland verblijven.
  • Informeren over regelingen en wetgeving (CVZ, SVB, UWV, e.a. instanties).
  • Overleg met verzekeraars naar betere en goedkopere verzekeringsmogelijkheden.
  • Het onderhouden van een netwerk aan gespecialiseerde partners.

Kom in actie

 • Denk mee met en lever input aan voor het beleid gericht op Nederlanders in het buitenland door een korte digitale overheidsenquete in te vullen. Je kunt algemeen reageren op de verschillende onderdelen van de consulaire dienstverlening en/of juist specifiek op de voor jou meest relevante elementen. Ook kun je eigen documenten toevoegen aan je reactie, als je over een bepaald onderwerp zelf al veel hebt verzameld.
 • Deel via een eigen blog je praktijkervaringen met Nederlandse ambassades en/of consulaten in het buitenland. Niet alleen worden daarmee ervaringen van alle Nederlanders in het buitenland centraal opgetekend, maar tevens inspireer je wellicht andere Nederlanders in het buitenland met jouw ervaringen of geleerde lessen.

Lees meer

JoHo

AIV - kabinet

JoHo Insurances

Contributions