Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

  • You can use the navigation and follow your favorite supporters
  • You can create your own content & add contributions
  • You can save your favorite content and make your own bundles
  • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

  • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Les 7A: vrij verkeer werknemers (1)

Artikel 45-58 VWEU (hoofdzakelijk art. 45). Twee kerndocumenten hiervoor, dit is de Burgerschapsrichtlijn (2004/38) en in de Vo. 492/2011.

 

Dit heeft directe werking: zaak 41/74: Van Duyn. Wilde mevrouw van Duyn als secretaresse, Britten zeiden nee, die wilden kerk van synthologie iets dat niet moet worden bevorderd en willen niet dat mensen van buiten hier komen werken in de kerk." data-share-imageurl="">

Contributions

Hoorcollege 7A + 7B 2018-2019

Het onderwerp van college 7A is Rechtsbescherming: art. 258 en 263 VWEU, en het onderwerp van college 7B is Institutioneel evenwicht, bevoegdheidsverdeling en autonomie.

Blog of elient

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private