TentamenTickets Materieel Strafrecht UU jaar 2

Welke manier van leren is aan te bevelen bij dit vak?

 • Aandachtig aantekeningen maken tijdens de hoorcolleges en werkgroepen
 • Kennisclips kijken
 • Goed de reader met relevante jurisprudentie bestuderen
 • Goed leren waar in het Wetboek van Strafrecht de wetgeving die aansluit op een specifieke casus vindbaar is
 • Oefententamens maken (zéér belangrijk)
 • De beste oefening voor het tentamen zijn casusvragen die uit meerdere onderdelen bestaan: op welke artikelen een beroep kan worden gedaan, of het verweer kans van slagen heeft en waarom, in hoeverre aanverwante jurisprudentie wel of niet van toepassing is, en wat het uiteindelijke oordeel van de rechter zal zijn bij strafrechtzaken.

Wat leer je vakspecifiek van dit vak?

 • De werking van het Nederlandse strafstelsel
 • Een maatschappelijk perspectief op het strafrecht (en waarom er gestraft wordt)
 • Beide elementen zijn toe te passen wanneer je daadwerkelijk in een situatie terecht komt waarbij een strafbaar feit is gepleegd (en op de langere termijn als bijvoorbeeld strafrechtadvocaat of rechter)

Welke competenties leer je aan van dit vak?

 • Visie
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Analytisch vermogen
 • Oordeelsvorming
 • Omgevingsbewustzijn

Hoe leer je dit vak het beste?

 • Dit vak leer je het beste door goed naar de relevante arresten te kijken. Hierin staat veel wetgeving die later weer terugkomt in tentamens.
 • Om hier vast mee te oefenen is het goed om veel oefententamens/werkgroepopdrachten te behandelen.
 • Veel stof kan echter erg taai zijn om te bestuderen, dus is het handig om goed op te letten bij de hoorcolleges en werkgroepen, maar de betreffende onderwerpen in een maatschappelijke context worden geplaatst.

Bouwt dit vak voort op eerder opgebouwde kennis en wordt die kennis ook van je geëist bij dit vak?

 • Dit vak bouwt voort op de kennis die is opgedaan bij Inleiding Strafrecht. Veel van deze kennis wordt opnieuw van je geëist.
 • Bekijk ter voorbereiding op dit vak dan ook de samenvattingen & studiehulp bij Inleiding Strafrecht
 • Het volgen van het nieuws en het lezen van kranten helpt bijzonder goed bij materieel strafrecht. Het helpt als je enige kennis hebt van grote strafzaken uit de Nederlandse geschiedenis.

Wat zijn belangrijke onderwerpen in dit vak?

 • de verschillende gradaties van opzet,
 • de aansprakelijkheid van rechtspersonen
 • de verschillende wijzen waarop iemand betrokken (of niet betrokken) kan zijn bij het plegen van een strafbaar feit.

Wat zijn de belangrijke arresten in dit vak?

 • Ieder arrest waar uitdrukkelijk naar verwezen is in de hoorcolleges, is relevant.

Hoe komt dit terug op het tentamen? Is het stampen geblazen, of moet je ze kunnen toepassen of uitleggen?

 • Het is bij dit vak vooral zaak om toe te passen. Wel is het zo dat je met stampen sneller wetten en arresten kunt vinden/ze sneller aan de casussen die je op het tentamen voorgeschoteld krijgt kunt linken.

Zijn de colleges belangrijk om het tentamen te halen, of zijn ze meer een samenvatting van het boek?

 • De colleges zijn zeer belangrijk, omdat ze niet alleen het boek samenvatten, maar ook nog veel actuele, maatschappelijk relevante voorbeelden bevatten (waarvan in het boek minder sprake is).
 • D e sheets zijn goed om even snel door te nemen, maar zonder de bijbehorende colleges te hebben gevolgd zijn ze vaak wat vaag.

Welke typen college zijn er en zijn die van belang om het tentamen te halen?

 • Hoorcolleges zijn belangrijk voor de maatschappelijke plaats van het materieel strafrecht (hierdoor spreekt de stof meer tot de verbeelding en is deze makkelijker te bestuderen).
 • Werkgroepen zijn belangrijk om uitleg te krijgen over de manier waarop casussen opgelost dienen te worden.
 • De responsiecolleges zijn handig zodat je vragen kan stellen over lastig vatbare stof.

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Blog of Rechten World Supporter
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Image
Image
Statistics
114 2 1
Selected Categories