"Even" een jaar vertraging evalueren...?

Na een jaar en drie maanden vrijwilligerswerken bij CENIT in Quito, is het dan echt tijd om te gaan! Eén van mijn laatste taken als (onofficiele) vrijwilligerscoordinator was om met de nieuwe vrijwilligers een "hoe-gaat-het-met-je-na-de-eerste-twee-maanden-hier"-gesprekken te doen. Uiteraard begint zo´n gesprek altijd met "Hoe gaat het met je?" om de vragen over teamwork, taal, Ecuador, gezondheid, begeleiding, informatie, verwachtingen, doelen, moeilijkheden en mogelijke verbeteringen in te leiden. 

En al die gesprekken met de nieuwe vrijwilligers hebben me zelf ook doen nadenken: ik kwam hier met het idee om voor een maand of drie mee te helpen in de straat kliniek, en nu ik een jaar later dan gepland wegga ben ik coordinator van het gezondheids-departement in CENIT, onofficieel vrijwilligers-coordinator en Rescate-coordinator, en ook het "als je een probleem hebt, vraag je het aan Nelly"- informatie punt voor vrijwilligers en educadores.

Tijd om te evalueren dus: uiteraard heb ik een heleboel geleerd... maar belangrijker dan dat: wat heb ik hier uiteindelijk concreet gedaan? Wat heb ik toegevoegd en bijgedragen?

COORDINATOR CLINICA DE CALLE

Meehelpen in de straatkliniek was officieel mijn hoofdactiviteit. Ik begon als "gewone" vrijwilliger en later werd ik coordinator. Toen ik bij clinica de calle begon, was er geen programma, geen proces en geen doel... in eerste instantie niet echt motiverend, maar aan de andere kant was dat mooi de mogelijkheid om van Clinica de Calle een programma te maken dat zin heeft en haalbaar is. Vanaf nul beginnen en vier maanden later een plan hebben op papier en in praktijk... Inmiddels is het nieuwe team aangekomen dat op deze basis verder kan bouwen:

1. Coordinatie en organisatie: projectplan schrijven voor Clinica de Calle:

- Diagnose: welke gezondheidsproblemen zijn het belangrijkst in de populatie waar CENIT mee werkt? Hygiene, diabetes, hypertensie, ongeplande zwangerschap en zwangerschap complicaties.

- Doelen: wat willen we bereiken? Preventie van gezondheidsproblemen ("geneeskunde van de toekomst" :P), de gezondheidssituatie van de populatie in het algemeen verbeteren en zorgen dat mensen uiteindelijk zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, met speciale aandacht voor de belangrijkste (gezondheids)problemen waar de mensen van de markt mee kampen.

- Activiteiten: hoe kunnen we de gezondheidssituatie van de populatie verbeteren? Het project heeft drie "hoofdactiviteiten" omschreven, namelijk: 1. "Opleiden" van families in thema´s gerelateerd aan gezondheid: maandelijkse workshops met kinderen en ouders over persoonlijke hygiene, gezonde levensstijl en seksuele voorlichting (werken in groepen, individueel advies + praktische tips). 2. Verbeteren van de toegankelijkheid van gezondheids-diensten voor de populatie door uitleg + begeleiding. 3. Preventie-campagnes: luizen, wormen en vitamines

- Samenwerking: met welke gezondheids instellingen kunnen we samenwerken? Samenwerkingsovereenkomsten met twee Centro´s de Salud (landelijke overheid, voor doktersafspraken, workshops, medische check voor kinderen en ouders, inentingen...) en twee verschillende Patronato´s San José (lokale overheid, voor doktersafspraken, laboratorium tests, psychologie, sociaal werk... ), de organisatie Vivamos la Fiesta en Paz (lokale organisatie tegen overmatig alcoholgebruik) en dit jaar begonnen met samenwerkingsvoorstellen voor apotheken en private gezondheidsinstellingen.

- Methode/proces: hoe kunnen we de mensen echt bereiken? Beginnen met een introductie van ons project tijdens één van de sector-vergaderingen van de associaciones op de markt (+/- 100 mensen tegelijk per keer) om uit te leggen wie we zijn, wat we doen, welke diensten we aanbieden en dat het gratis is. Daarna individuele inschrijving met persoonlijk advies en identificatie van risicofactoren. Zonodig uitnodiging voor een basis-check op de markt met de dokters van het gezondheidscentrum. Daarna 3x check-up om te zien of ze ergens hulp bij nodig hebben en zonodig begeleiding tijdens (het maken van) afspraken.

- Duurzaamheid: door zelf geen gezondheidsdiensten aan te bieden, maar mensen te leren hoe gezondheidsproblemen te voorkomen en ze de weg te wijzen naar al bestaande instanties die gratis de diensten aanbieden die ze nodig hebben. Werken met hele families (kinderen + ouders). Dat is relatief goedkoop en als de gemeenschap op den duur elkaar dingen gaat uitleggen, zal de impact en duurzaamheid toenemen. Ook: concrete eisen stellen aan toekomstige vrijwilligers wat betreft verblijfsduur, nivea van Spaans en andere kwaliteiten.

- Context: hoe past het project in de visie van CENIT? Methodologie beschreven die de stappen volgt die in alle programma´s terug te vinden zijn: 1. Hoop 2. Vertrouwen 3. Vasthoudendheid 4. Onafhankelijkheid. Vanaf het begin steeds contact met de directie gehouden over de richting van de ontwikkeling van het project, en hun suggesties en opmerkingen gebruikt om het plan te verbeteren. Ook: overleg met coordinators van andere programma´s in CENIT om te kunnen werken met de kinderen en families, zodat er ook echt sprake is van "atención integral".

- Begroting: wat kost dat allemaal? Begroting van het project voor de komende vier jaar gemaakt, met de kosten per hoofdactiviteit en totalen.

- Administratie: alle gezondheids (inschrijf)formulieren maken met behulp van informatie van de WHO en het ministerie van gezondheid van Ecuador, samenwerkingsovereenkomsten opstellen en getekend achiveren, een database beginnen in Google Drive, met week- maand- en jaar-roosters, verslagen van activiteiten, informatie over het project en patienten, informatie voor nieuwe vrijwilligers (profiel, rooster) en andere documenten.

2. Uitvoeren van het plan en verbeteringen aanbrengen met de ervaring uit de praktijk

- Twee-maandelijkse gezondheids-brigade organiseren en coordineren met vrijwilligers, coordinators, directie, gezondheidscentrum en families van de markt

- Invoeren van training voor nieuwe vrijwilligers: 5 workshops over het programma, diabetes, hypertensie, zwangerschap en communicatie

- Elke maand een maandverslag opstellen en opsturen naar de directie.

- Aanpassingen in formulieren, digitale adiministratie en processen n.a.v. ervaringen in de praktijk

- Intensief contact met gezondheidsinstellingen over samenwerking

3. Communicatie + introductie met nieuwe vrijwilligers die in Clinica de Calle willen komen werken.

4. Organisatie, coordinatie en uitvoering van EHBO-cursus voor de vrijwilligers en educadores van CENIT

(ONOFFICIEEL) COORDINATOR VOLUNTARIADO

Dit is het overkoepelende programma van CENIT dat ervoor moet zorgen dat alles wat met de vrijwilligers te maken heeft zo goed mogelijk verloopt. Ik ben nooit officieel deel geweest van het coordinerende team, maar wegens omstandigheden was ik tegen het einde wel een soort part-time vrijwilligers-coordinator: een logisch gevolg van het feit dat ik als langstblijvende vrijwilliger vaak kon inspringen of problemen kon oplossen als één (of meer) van de collega´s het even niet meer wist(en) of als de "echte" coordinator er even niet was. Inmiddels heb ik de nieuwe coordinator kunnen inleiden en voorbereiden op de taak die hem te wachten staat.

1. Contact met nieuwe vrijwilligers via de mail over de projecten van CENIT, vrijwilligerswerk en het leven in Ecuador en Quito. Vragen beantwoorden en opsturen van documenten

2. "Tour" bij aankomst: nieuw aangekomen vrijwilligers een rondleiding geven in het gebouw en ze uitleggen hoe CENIT begon, wat de achterliggende gedachte is, welke projecten en zijn en hoe de situatie van de families in het algemeen is. Vragen beantwoorden en uitleg over Quito / Ecuador.

3. Plannen en uitvoeren van orientatieweek nieuwe vrijwilligers: met informatie over de programma´s, vrijwilligersposities, veiligheid, bezoek aan de twee markten, voorstellen personeel en teamwork.

4. Persoonlijke gesprekken vrijwilligers: elke 2-3 maanden een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers om te kijken hoe het met ze gaat, persoonlijk en op het werk, en of ze ergens hulp / begeleiding bij nodig hebben. Ook: vragen naar frustraties / problemen en suggesties voor verbetering van de programma´s en voluntariado.

5. Hulp bij rooster maken: verdelen van de vrijwilligers over de programma´s, afhankelijk van hun interesses, vaardigheden en persoonlijkheid, en afhankelijk van de situatie in verschillende programma´s

6. Communicatie met verantwoordelijke vrijwilligers en coordinators als er zich met een vrijwilliger speciale omstandigheden hebben voorgedaan of als ze (tijdelijk) speciale begeleiding nodig hebben.

7. Plannen en uitvoeren van teamwork / groeps-activiteiten met de vrijwilligers en educadores

8. Schrijven van een vrijwilligerswerk-manual met informatie over vrijwilligerswerk in het algemeen en in CENIT, programma´s en verantwoordelijkheden, informatie over Ecuador, Quito en de markten, tips & trics en meer.

9. Ontvangen en rondleiden van mensen met speciale interesses / projecten, zoals Thomas Zachmeier van the Conscious Action Network, en bijdragen aan de realisatie van zijn video´s over "Volunteering in CENIT" en "The adopt-a-dream programme".

10. Ontvangen en rondleiden van mensen met speciale interesses / projecten zoals de Nederlandse organisatie "Local Dreamers" waarmee we nu een samenwerkingsovereenkomst hebben, zodat we vrijwilligers van hen kunnen ontvangen.

11. Schrijven en "redacteren" van de nieuwsbrief van januari 2013 (terug te vinden op de site cenitecuador.org)

(ONOFFICIEEL) COORDINATOR RESCATE

Rescate is CENIT´s programma voor 3-5 jarige kinderen op de markt. Ik had gedacht dat dat het laatste was waar ik aan mee zou doen, want het leek me niet eerlijk om in twee maanden een band met ze op de bouwen en dan te gaan, maar omdat ze écht iemand nodig hadden op de markt van San Roque, en omdat de straatkliniek niet voor half oktober zou starten, begon ik in september toch in Rescate... drie maanden full time en daarna stap voor stap een beetje minder omdat de verantwoordelijkheden en het werk in de straatkliniek toenamen, en ook om zo onopgemerkt mogelijk de kinderen in de handen van de andere vrijwilligers te laten. In het nieuwe schooljaar (aug 2014) kon ik met de zes maanden ervaring de nieuwe vrijwilligers helpen met tips, trucs, liedjes, spelletjes en ideeën.

1. Plannen en uitvoeren van educatieve activiteiten in teamverband: elke week was er een thema en elke dag hadden we een activiteit dat in dat thema paste. We moesten de activiteit verzinnen, communiceren en (materialen) voorbereiden.

2. Speciale evenementen: kerstmis, fiestas de Quito, dag van de doden, pasen, dag van het kind en laatste dag van school... Plannen en uitvoeren van programma´s tijdens speciale gelegenheden met de kinderen en hun ouders op de markt. Coordineren en organiseren samen met vrijwilligers, coordinators, directie en instanties buiten CENIT.

3. Begeleiding van speciale casussen van families: in samenwerking met de Rescate-coordinator begeleiden van casussen van geweld, seksueel misbruik of gezondheidsgerelateerde problemen.

4. Campamento de verano: twee-weeks programma met recreatieve activiteiten voor kinderen van 6-12 jaar op de markt. Organiseren, coordineren, voorbereiden, communiceren en uitvoeren van het programma in een team van educadores en nationale en internationale vrijwilligers. In het programma opgenomen (voorgesteld en uitgevoerd): activiteiten mbt. gezondheid en muziek.

DONATIES

Dankzij de donaties van bekenden, vrienden en familie heb ik niet alleen in tijd en energie kunnen bijdragen aan de programma´s van CENIT, maar ook in materiaal. Een totaal van niet minder dan 2.420 dollar, en wel voor

1. Substantiele bijdrage aan het loon van een educador van de markt (ivm financiele problemen in CENIT): 1.500 dollar

2. Kerstfeest voor 60 kinderen en 30 families van de markt, met spelletjes, eten en kadootjes: 250 dollar

3. Basketballen en -net, volleyballen en -net en handballen voor de gymlessen van de school: 120 dollar

4. Hoepels, ballen en stoepkrijt voor de 2 x 50 kinderen van Rescate (3-5 jaar oude) tijdens "parkdag": 60 dollar

5. Bijdrage voor een voetbalkamp voor de meiden van de school: 50 dollar

6. Een bus huren om met zijn allen (50 kinderen) op de dag van het kind naar het bos/park te gaan, met spelletjes, lunch en taart!: 150 dollar

7. Foto´s maken, printen en plastificeren voor 50 families van de markt (de meesten hebben geen familie-foto´s): 70 dollar

8. EHBO materiaal voor CENIT en de twee lokalen op de markt: 50 dollar

9. Digitale bloeddrukmeter om sneller te kunnen werken en interindividuele verschillen te voorkomen: 70 dollar

10. Kantoorartikelen (print papier, kopieen, pennen, klembord, mappen, ...) voor de straatkliniek: 50 dollar

11. Materiaal voor workshops met kinderen over gezondheidsgerelateerde thema´s: 50 dollar

EN VERDER: VERHALEN!

En verder heb ik tussen al die bedrijven door natuurlijk mijn ervaringen gedeeld in mijn blogs / verslagen, hier op wereldwijzer, maar ook op andere sites / forums en in de krant :). Het doel van mijn project Imagine all the people is namelijk om zelf een beetje mee te helpen, maar vooral om anderen te inspireren om op hun manier hetzelfde te doen. Het is moeilijk om te berekenen hoeveel mensen ik met mijn 36 verhalen bereikt heb, maar het aantal "views" overstijgt in ieder geval al mijn verwachtingen vooraf!

1. nellekereckers.waarbenjij.nu ... De teller staat op 32.000!!! Aaaaargh! :D

2. weekblad "Forum": elke week een oplage van 8.100, en ze hebben in het afgelopen jaar 8x een verhaal van me geplaatst!

3. tinkywong.webnode.nl (eigen blog Project Imagine alle the People): elk verhaal wordt gemiddeld door zo´n 120-200 mensen gezien, met uitschieters mijn verhalen over het W.K. in Brazilie (1.700 views) en het Adopt-a-dream verhaal (3.400 views). Omdat ik mijn verhalen in het Engels en Nederlands schrijf, en omdat de helft van mijn vrienden niet Nederlands is, betekent dat dat ongeveer 60-100 mensen buiten Nederland mijn verhalen lezen.

4. wereldwijzer.nl: bij elkaar opgeteld in totaal zo´n 10.000 views, met als uitschieter Sinterpost op rijm (uiteraard) met 1.100 views.

5. andere blogs: op travelblog.org en lonelyplanet.org ben ik begonnen met het bijhouden van mijn blog, maar door tijdgebrek (foto´s bijvoegen, opmaak...) heb ik dat niet kunnen volhouden. Misschien nu er een beetje meer tijd komt om persoonlijke administratie te doen, kan ik een inhaalslag maken.

DUS...

Alles bij elkaar denk ik dat ik heel tevreden kan terugkijken op mijn tijd hier in Quito, hoewel het niet helemaal is gelopen zoals mijn plan van "3 maanden vrijwilligerswerk in de straat kliniek doen" en "eens per maand een verhaal schrijven" me had doen vermoeden. Tijd om weer nieuwe plannen te maken (die waarschijnlijk ook weer niet lang stand gaan houden :P) en alle verhalen en liedjes te posten die nog ergens uitgeschreven op me liggen te wachten!

Wie interesse heeft in vrijwilligerswerk doen in CENIT, stuur me een persoonlijk berichtje of kijk op www.cenitecuador.org.

Tot een volgende keer weer en groetjes uit Ecuador,

Nel-de-eeuwige-vrijwilliger :P

Deze blog is deel van mijn project Imagine all the people. Voor dit project werk ik voor een paar jaar in verschillende landen als vrijwilliger en schrijf ik regelmatig een stukje over mijn ervaringen. Op die manier wil ik mensen met elkaar in contact brengen, ze nieuwsgierig maken en hun blikveld een beetje verruimen zodat ze zich wat meer bewust worden van hun positie in die wereld. Zo wil ik proberen de wereld een beetje beter te maken en anderen te inspireren om op hun manier hetzelfde te doen. 

Doe mee! :D Like de facebook pagina, deel de verhalen of doe een donatie en ... nou ja, spullen kun je niet winnen, maar je wordt wel deel van deze "olievlek" van positieve bewustwording die dankzij jou een beetje groter wordt! Dat is ook een beetje winnen, toch? :P Alvast bedankt! (Facebook: www.facebook.com/pages/Project-Imagine-all-the-people/210147532462086)

Content categories
Check all content related to:
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
media_not_available.png
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
632