De moeilijk te bereiken milleniumdoelen in Uganda

De milleniumdoelen zijn ingevoerd om zo armoede en sterftecijfers tegen te gaan in arme landen. Zo zouden de derdewereldlanden in 2015 er al een stuk beter voor moeten staan dan ten opzichte van aan het begin van het proces. 

Nu, 2014, is het bijna tijd dat deze doelen bereikt zouden moeten zijn... maar wat is hier aangedaan in bijvoorbeeld Uganda?

Toen ik van Wereldsupporter de mail kreeg met daarin de milleniumdoelen was mijn eerste reactie meteen dat deze doelen nog lang niet bereikt zijn, maar des te langer ik er over nadaht, des te meer ik ging denken dat we misschien toch dichtbij het resultaat komen.

Het eerste milleniumdoel op de lijst luidde: "In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen". Toen ik dit las dacht ik meteen aan "project Kim" welke wij in Uganda hebben bezocht. Dit was een project dat verzorging regelde voor ondervoedde kinderen en probeerde om deze kinderen weer gezond te krijgen. Wat ik daarna echter dacht was, wat betekent dat woord "extreem" eigenlijk in deze zin. Want over het algemeen is het niet meer zo extreem zoals het vroeger is geweest, maar toch is het nog steeds heel erg. Ik denk dat om er voor te zorgen dat er (bijna) geen armoede en honger meer is er nog veel moet worden gedaan.

Toen ik bijvoorbeeld "In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school" zag, dacht ik meteen: "Dit is nog lang niet zo!" maar toen ik er eens over nadacht, drong het tot mij door, hoe graag deze kinderen wel niet naar school willen. Want in Uganda daar lopen ze zelfs ongeveer 1 uur heen en nog eens 1 uur terug om maar naar school te kunnen, dus met nog een klein beetje een stimulans van de overheid van dit soort landen zouden er net een paar meer scholen gebouwd kunnen worden, waardoor het net iets makkelijker wordt om naar school te kunnen gaan voor deze jongens en meiden.

Bij het volgende milleniumdoel: "In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten" was mijn eerste reactie dat we hier nog ver vandaan zijn. Toen ik er daarna over nadacht, kon ik ook eigenlijk geen argumenten verzinnen, waarom dat we deze al bijna zouden hebben bereikt, omdat in een heleboel derdewereldlanden de vrouwen toch nog vaak worden gezien als "de huisvrouw" die thuis doet koken en voor de kinderen moet zorgen. Doordat dit ook echt hun wordt opgedragen, is er voor hun dan ook weinig kans om zich te kunnen ontplooien in hun leven. Zij krijgen van hun man niet de kans om te gaan werken bij een bedrijf, maar worden (bijna) gedwongen om thuis op de plantages te werken en voor de kinderen te zorgen. Dit betekent in mijn ogen dus dat de man in deze landen een veel belangrijker persoon is dan de vrouw en dat er dus nog zeer zeker geen gelijke rechten zijn, dus is er nog veel werk aan de winkel omtrent dit milleniumdoel.

"In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen" heeft heel erg van doen met het eerste milleniumdoel op de lijst. De oorzaak van kindersterfte was in Uganda heel vaak ondervoeding, welke in het eerste milleniumdoel wordt genoemd. Toch is er nu nog steeds heel veel kindersterfte, ook vaak mede door uitbuiting en doordat deze kinderen vaak lange dagen moeten werken op de plantages. In Uganda viel deze vorm van uitbuiting gelukkig mee, maar was er nog wel veel ondervoeding, doordat het eten (bijna) niet kon worden betaald.

Het 5e milleniumdoel op de lijst was "In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap", wij zijn hier in Uganda niet mee in aanraking gekomen, maar wel was er duidelijk een verschil tussen de openbare en de privé ziekenhuizen. Doordat privé ziekenhuizen vaak te duur zijn om te betalen, gaan een heleboel Ugandezen vaak naar een openbaar ziekenhuis, waar de behandeling af en toe zelfs gratis is. Dit zegt dan ook wel wat over de kwaliteit en de hygiëne in het ziekenhuis. Juist door deze behandelingen, kan er dan ook de kans bestaan dat vrouwen een zwangerschap niet overleven.

Helaas is het 6e milleniumdoel op de lijst in Uganda nog niet bereikt, dit is namelijk "In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt". Sterker nog, dit is door de jaren heen niet eens verminderd. Er wordt geschat dat ongeveer 60-65% van de volwassenen in Uganda aids heeft... Dit is een aanzienlijk hoog aantal. ongeveer 2 op de 3 mensen! Ook malaria heerst er nog volop in Uganda, het is nog steeds een ziekte waar je erg ziek van kunt worden als je er niet op tijd genoeg bij bent. Bij deze ziektes moet er dus snel iets worden gedaan om het te kunnen stoppen. 

Ook over het milieu is er een milleniumdoel, namelijk: "In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu". In mijn ogen is dit in Nederland wel bereikt, door middel van zonnepannelen etc. maar in Uganda niet, omdat ze hier al heel erg duurzaam leven en het dus niet nog duurzamer kan. Dit is dan dus eigenlijk alleen maar positief.

Last but not least: "In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp". Hier kan ik het zoals het er nu voor ligt nog niet helemaal mee eens zijn. Juist doordat er merkproducten zoals "fairtrade" nodig zijn, kun je daar al uit afleiden dat het bij de andere producten niet zo eerlijk gaat... Het is er dan dus wel op vooruit gegaan doordat er het merk "fairtrade" is gekomen en je de kans krijgt om dus eerlijk geproduceerde producten te kopen, maar toch zijn er dus nog genoeg andere merkproducten waarbij dit niet geldt...

Wanneer je dan kijkt naar al deze 8 milleniumdoelen kun je ervan spreken dat nog lang niet alles is behaald in landen als Uganda... en dat er dan ook nog zeker werk aan de winkel is! Ik denk niet dat we al deze doelen nog voor 2015 kunnen behalen, maar zolang we in ieder geval vooruitgang zien in de derdewereldlanden dan is het zeker een goed teken!

Follow the author: ferdyvbrussel
More contributions of WorldSupporter author: ferdyvbrussel
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
[totalcount]